×

Lysá nad Labem

zápis v matrikách - 1798-1814
Zemřelé vojenské osoby

Lysá nad Labem - zápis v matrikách - 1798-1814

P.č. Pluk (regiment) Prapor (batalion) Rota (setnina) Hodnost Jméno, příjmení Místo narození Země Věk Náboženství Stav Povolání Nemoc Místo úmrtí Úmrtí Pohřeb Zajímavost
1. Zweyt. Carab. Althann do 1768 invalida Jan CZIRIN 57 katolík vodnatelnost č.p. 254 05.06.1798 06.06.1798
2. CR 4. Hohenzollern Friedr. dítě Wyt, syn invalidy Jana JINDRY 4 měsíce katolík psotník č.p. 229 16.02.1799 18.02.1799
3. CR 4. Hohenzollern Friedr. dítě Jan, syn invalidy Jana JINDRY 2 katolík neštovice č.p. 229 25.02.1799 27.02.1799
4. FAR - fusilliers obrist dítě Tomass, syn vojáka Jana CZIBULKY 2,5 roku katolík psotník č.p. 75 03.05.1799
5. Militär Corps ? žena Anna, vdova po bývalém kováři Joseffu STIASTNYM 80 katolík stáří č.p. 133 11.01.1800 13.01.1800
6. IR 10. Keühl Carl žena Kateřina, vdova po invalidu Franzu MRÁZI 40 katolík souchotiny č.p. 63 11.01.1800 13.01.1800
7. IR 18. Brinken Jac. Friedr. do 1791 žena Kateřina, vdova po propuštěném vojáku Waczlawu BAUCŽEKU 60 katolík horká nemoc č.p. 5 31.01.1800 02.02.1800
8. Přepravní oddíl - Nymburk voják Tomass TOMASSEK Hussa Morava 35 katolík mrtvice č.p. 34 07.03.1801 08.03.1801
9. Garnison Regiment ? invalida Johann SIEGL Stizar 77 katolík horká nemoc č.p. 347 24.03.1801 26.03.1801
10. CLR 13. Rosenberg Franz. 2. kuchař Petter WITOP Lotrinsko 40 katolík dušnost č.p. 88 12.06.1801 13.06.1801
11. IR 18. Brinken Jac. Friedr. do 1791 invalida Matiej PTAK 57 katolík měšťan TBC č.p. 153 21.07.1801 23.07.1801
12. IR 21. Gemmingen dítě Kateřina, dcera vojína Joszeffa RAUDNÝHO 25 dnů katolík psotník Byšičky 22.04.1802 24.04.1802
13. ? žena Anna, vdova po bývalém vojáku Martinu ZUMMRU 80 katolík stáří č.p. 63 27.04.1802 29.04.1802
14. UR 1. Merveldt 1. dítě Antonia, dcera kováře Simona ROLLERA 8 dnů katolík vnitřní nemoc č.p. 30 01.05.1802 03.05.1802
15. UR 1. Merveldt 1. voják Frantissek CŽIDEK Warssawa Polsko 30 katolík mrtvice č.p. 322 11.07.1802 13.07.1802
16. UR 1. Merveldt 1. dítě Symon, syn vojína Franze POLLANOWSKYHO 1 měsíc katolík psotník č.p. 26 05.09.1802 07.09.1802
17. ? dítě Barbora, dcera kaprála invalidy Mikolasse SALOMONA 1 katolík neštovice č.p. 219 28.01.1803 30.01.1803
18. Zásobování - Magazin dítě Barbora, dcera úředníka Mateje Fridricha von FRIDENBURGA 9,5 roku katolík mrtvice č.p. 92 26.02.1803 28.02.1803
19. IR 22. Coburg Friedr. od 1802 invalida Matiej HAJEK 43 katolík měšťan horká zimnice č.p. 272 22.04.1803 24.04.1803
20. UR 1. Merveldt 1. dítě Anna, dcera fouriera Jana KOCHA 2 hodiny katolík těžký porod č.p. 241 27.07.1803 29.07.1803
21. Zásobování - Proviantní oddíl dítě Kateřina, dcera vrchního pekaře Jana KELLERA 5 měsíců katolík psotník č.p. 88 18.08.1803 20.08.1803
22. IR 18. Stuart Patr. od 1791 invalida Jan SIMON 30 katolík zranění č.p. 219 25.08.1803 27.08.1803
23. UR 1. Merveldt 1. dítě Simon Mates Fridrich, syn zámečníka Simona KOLTERA 2 dny katolík psotník č.p. 30 16.10.1803 18.10.1803
24. UR 1. Merveldt 1. dítě Johann Mares, syn vojína Jana BÁCŽI Uhry 1,5 měsíce katolík psotník č.p. 144 01.02.1804 03.02.1804
25. IR 21. Gemmingen oberst dítě Anna, dcera vojína Joseffa HELLERA 1 měsíc katolík psotník č.p. 73 26.09.1804 28.09.1804
26. FAR ? bývalý kaprál Jozeff STRAKA Praha 60 katolík vodnatelnost Stará Lysá č.p. 34 24.11.1804 26.11.1804
27. UR 1. Merveldt 1. dítě Emanuel, syn zámečníka Ssimona KOLTERA 4 dny katolík psotník č.p. 26 28.12.1804 30.12.1804
28. E.H.Franz ? 2. invalida Frantissek BIEWOLAK Woskowitz Morava 68 katolík souchotiny č.p. 265 17.03.1805 19.03.1805
29. FAR 01. Schuhay Franz kaprál invalida Wazlaw KOLLAUSSEK 24 katolík TBC č.p. 308 20.03.1805 22.03.1805
30. CR 6. Mack do 1807 1. dítě Jan, syn vojáka Jana DIETKY 1,5 roku katolík psotník Stará Lysá č.p. 43 06.08.1805 08.08.1805
31. IR 11. E.H. Rainer Jos. voják Antonjin ADAM 23 katolík horká nemoc č.p. 255 08.02.1806 10.02.1806
32. IR 11. E.H. Rainer Jos. 1. reserve voják Antonjín KAPLAN 19 katolík horká nemoc č.p. 262 25.02.1806 27.02.1806
33. ? dítě Kateřina, dcera vojáka Jana WOLTERA 1 katolík psotník č.p. 194 09.03.1806 11.03.1806
34. CR 6. Mack do 1807 1. dítě Jozeff, syn vojáka Jana DIETKY 4 měsíce katolík psotník Stará Lysá č.p. 43 08.07.1806 10.07.1806
35. CLR 13. Rosenberg Franz. dítě Anna, dcera Barbary STAUDINGER, služebné u oberleutenanta Schöfera 36 hodin katolík psotník č.p. 88 06.04.1807 08.04.1807
36. FAR 04. Unterberger Leop. oberkanonýr Jan LEIMER 20 katolík plicní vodnatelnost č.p. 161 12.07.1807 14.07.1807
37. CLR 13. Rosenberg Franz. 2. voják Joseff HUBACŽEK 30 katolík utonul při koupání v řece č.p. 164 13.08.1807 14.08.1807
38. IR 21. Gemmingen 2. Schmid dítě Frantisska, dcera feldwebela Antonina KRAUSE 14 dnů katolík psotník č.p. 28 04.09.1807 08.09.1807
39. CLR 13. Rosenberg Franz. 1. dítě Matiej, syn vojína Leopolda WIMMERA 1 měsíc katolík záškrt č.p. 2 21.01.1808 23.01.1808
40. ? dítě Anna, dcera invalidního kaprála Emanuela TARASCHE 5,5 roku katolík zánět hrdla č.p. 341 19.05.1808 21.05.1808
41. IR 18. Stuart Patr. dítě Jan, syn vojáka Jozefa MAREKA 9 měsíců katolík psotník č.p. 223 27.09.1808 29.09.1808
42. IR 18. Brinken Jac. Friedr. do 1791 invalida Ondřej GASCH 74 katolík sešlost věkem č.p. 180 28.01.1809 30.01.1809
43. ? žena Kateřina, vdova po vojáku Tomassi SKALOVI 64 katolík souchotiny č.p. 135 15.04.1809 17.04.1809
44. CR 6. Liechtenstein Mor. od 1809 bývalý trumpetista Jan WOLFIK 54 katolík mrtvice č.p. 284 22.05.1809 24.05.1809
45. ? dítě Barbara, dcera vojáka Jozefa MAREKA 4,5 měsíce katolík psotník č.p. 223 03.07.1810 05.07.1810
46. CR ? žena Kateřina, vdova po invalidním kyrasníku Ondrzeji BIRWOLDU 60 katolík souchotiny č.p. 265 14.12.1810 16.12.1810
47. UR 2. Schwarzenberg Carl 1. dítě Anna, dcera vojáka Frantisseka ADAMSKYHO 14 dnů katolík psotník Stará Lysá ? 16.07.1811 18.07.1811
48. IR 18. Brinken Jac. Friedr. do 1791 žena Barbara, vdova po propuštěném vojáku Ondřeji KAŽI 70 katolík věkem č.p. 180 05.03.1812 08.03.1812
49. FAR 01. Schuhay Franz oberkanonýr invalida Jan Křtitel PAPIK 54 katolík plicní vodnatelnost č.p. 362 18.04.1812 20.04.1812
50. Cordon Commando žena Alžběta, vdova po kordonistovi Leopoldu TRÖSTERU 70 katolík sešlost věkem č.p. 197 10.05.1812 12.05.1812
51. CLR 13. Rosenberg Franz. dítě Matej, syn propuštěného vojáka Wawřince KONICŽEKA 2 katolík TBC č.p. 88 10.11.1812 12.11.1812
52. Karabiniers reg. Kaiser ? propuštěný invalida Frantossek BERAN 66 katolík kolika č.p. 124 27.04.1813 29.04.1813
53. IR 18. Stuart Patr. dítě Jozef, syn Theresie, dcery zemřelého vojáka Wazlawa RUTHY 4 měsíce katolík psotník č.p. 197 03.06.1813 05.06.1813
54. FAR 01. Schuhay Franz invalidní propuštěný kanonýr Jan NOWOTNÝ 49 katolík TBC Stará Lysá č.p. 40 03.07.1813 05.07.1813
55. FAR 01. Schuhay Franz dítě Jozef, syn zemřelého oberkanonýra invalidy Jana PAPIKA 4 katolík TBC č.p. 203 05.10.1813 07.10.1813
56. CR ? propuštěný voják Jan FORMÁNEK 50 katolík horká nemoc Stará Lysá č.p. 42 29.11.1813 01.12.1813
57. FAR 01. Schuhay Franz žena Weronika, vdova po bývalém kanonýru Janu NOWOTNÉM 48 katolík horká nemoc Stará Lysá č.p. 40 05.12.1813 07.12.1813
59. Francouzská armáda - 7.FAR 2. kapitán Robert ELY St. George Les Maines Francie 30 katolík horká nemoc ? 03.01.1814 05.01.1814 nar. 10.05.1783, zajatec od Drážďan
60. FAR 04. Unterberger Leop. žena Kateřina, manželka invalidy Jozefa FORMÁNKA 37 katolík horká nemoc č.p. 11 28.01.1814 30.01.1814
61. ? žena Barbora, manželka vojáka Wacslawa HODINARŽE 36 katolík vodnatelnost č.p. 149 03.05.1814 04.05.1814
62. UR 1. Merveldt dítě Alžběta, dcera invalidy Jakuba POSOPKOWICŽE 3,5 roku katolík TBC č.p. 69 29.05.1814 31.05.1814