×

Městec Králové

zápis v matrikách - 1799-1815
Zemřelé vojenské osoby

Městec Králové - zápis v matrikách - 1799-1815

P.č. Pluk (regiment) Prapor (batalion) Rota (setnina) Hodnost Jméno, příjmení Místo narození Země Věk Náboženství Stav Povolání Nemoc Místo úmrtí Úmrtí Pohřeb Zajímavost
1. ? žena Marye KORDOWA, vdova po vojácích Rentschu a Gregoru, a DUSSKU a Josefu KORDOWI 56 katolík souchotiny č.p. 87 05.03.1799
2. ? propuštěný invalida Waclaw PATERNA 68 katolík souchotiny č.p. 208 17.12.1799
3. ? dítě Jan, syn propuštěného vojáka Jana CŽEČE 11 měsíců katolík psotník č.p. 258 21.03.1800
4. ? dítě Jozef, syn propuštěného vojáka Jana CŽEČE 4,5 roku katolík psotník č.p. 274 20.04.1800
5. Karabinický regiment dítě Jozef, syn karabiníka Jozefa NEZBEDY 1,5 roku katolík TBC ? 05.06.1800
6. IR 21. Gemmingen propuštěný voják Jan KOŘÍNEK 50 katolík zánět v ráně č.p. 180 01.03.1801
7. ? žena Barbora, manželka propuštěného vojáka Jozefa CZYNERA 50 katolík TBC č.p. 231 28.09.1801
8. IR 21. Gemmingen dítě Frantisska, dcera vojáka Jozefa KOHAUTA 9 měsíců katolík psotník č.p. 10 15.04.1802
9. ? dítě Wacslaw, syn vojáka Floryana RŽESAČEKA 8 dnů katolík psotník č.p. 205 15.01.1803
10. ? žena Kateřina, manželka vojáka Jana CZIŽEKA 55 katolík souchotiny č.p. 111 17.02.1803
11. ? dítě Frantisska, dcera vojáka Jana CZERMAKA 1,5 roku katolík neštovice č.p. 16 02.04.1803
12. ? žena Ewa zvaná Buchtelka, vdova po stucknechtu Francu ZELINKOVI 60 katolík vodnatelnost č.p. 171 01.05.1803
13. IR 21. Gemmingen dítě Waclaw, syn propuštěného vojáka Jozefa LANGERA 1 den katolík psotník č.p. 72 08.09.1803
14. ? dítě Wyncencya, dcera vojáka France WYCYNA 4 dny katolík psotník - božec č.p. 219 24.01.1804
15. ? žena Marye, vdova po vojáku Mathaussi PAUPIRU 60 katolík souchotiny č.p. 234 08.02.1804
16. IR 13. Reisky Franz dítě Francisca, dcera vojína Jana CŽERMAKA 10 dnů katolík psotník - božec č.p. 242 30.09.1804
17. Hraničný kordon dítě Waczlaw, syn vojáka Jana POKORNÝHO 7 týdnů katolík psotník č.p. 209 31.10.1804
18. IR 13. Reisky Franz dítě Frantissek, syn invalidy Jana CŽERMAKA 4 měsíce katolík psotník č.p. 242 16.01.1805
19. IR 21. Gemmingen dítě Jan, syn propuštěného vojáka Jozefa LANGERA 2 dny katolík psotník č.p. 75 20.01.1805
20. IR 21. Gemmingen dítě Waczlaw, syn propuštěného vojáka Jozefa LANGERA 2 měsíce katolík psotník č.p. 75 09.04.1805
21. ? dítě Barbora, dcera vojáka France RŽEHAČEKA 3 katolík zimnice č.p. 80 24.02.1806
22. IR 21. Gemmingen dítě Jan, syn vojáka Jana JANAKA 1,5 roku katolík neštovice č.p. 100 24.05.1806
23. IR 21. Gemmingen dítě Frantissek, syn vojáka Frantisseka RŽEHAČEKA 1 katolík neštovice č.p. 48 07.06.1806
24. Vozatajstvo vojín Jan KRACZYK Stara Packa Kumburk 20 katolík přivezen mrtev neuvedeno 11.08.1806
25. IR 21. Gemmingen granátník Dimitry HLUK Orte Simokovina Vých. Halič 38 katolík pozn.:..tito čtyři granátníci od slavného regimentu Gemmingen do vsi Winitz se na lodi plavili, a do vody padše v ní utonuli.. neuvedeno 08.12.1806
26. IR 21. Gemmingen granátník Adam ROCHT Kreutz Čechy 26 katolík pozn.:..tito čtyři granátníci od slavného regimentu Gemmingen do vsi Winitz se na lodi plavili, a do vody padše v ní utonuli.. neuvedeno 08.12.1806
27. IR 21. Gemmingen granátník Wenzl KERŽISCH Sadska Čechy 25 katolík pozn.:..tito čtyři granátníci od slavného regimentu Gemmingen do vsi Winitz se na lodi plavili, a do vody padše v ní utonuli.. neuvedeno 08.12.1806
28. IR 21. Gemmingen granátník Wasil JOSEPHŽUK Alt Kutty Vých. Halič 23 katolík pozn.:..tito čtyři granátníci od slavného regimentu Gemmingen do vsi Winitz se na lodi plavili, a do vody padše v ní utonuli.. neuvedeno 08.12.1806
29. IR 21. Gemmingen dítě Jan, syn vojáka Jozefa LANGERA 9 měsíců katolík psotník č.p. 71 08.09.1807
30. HR 3. E.H. Ferdinand Carl dítě Marie, dcera kováře Antonína HARBICHE 1 katolík slabost nervů č.p. 255 25.01.1808
31. IR 21. Gyulay Alb. od 1809 dítě Frantissek, syn vojáka Jozefa LANGERA 6 měsíců katolík zapálení krku č.p. ? 30.07.1811
32. ? dítě Jozef, syn vojáka Frantisseka FIKERNYHO 6 týdnů katolík psotník č.p. 82 08.07.1809
33. ? vojín neznámého jména 27 ? pozn.: při transportu raněných z boje v noci zde na zimnici umřel 01.08.1809
34. ? dítě Frantissek, syn vojáka Frantisseka DROBECEKA 2 katolík nedostatečnost č.p. 143 14.12.1809
35. IR 03. E.H. Carl Ludw. 6. vojín Jan KUBAT 18 katolík mrtvice ? 05.01.1810
36. IR 18. Reuss - Greitz Heinr. XIII vojín Franc MACH 23 katolík horká zimnice č.p. 232 01.02.1810
37. ? propuštěný voják Waclaw OTTA 60 katolík podruh TBC č.p. 86 06.01.1811
38. IR 18. Reuss - Greitz Heinr. XIII vojín Jan POKORNY 22 katolík TBC č.p. 263 24.05.1811
40. IR 21. Gyulay Alb. od 1809 dítě Jan, syn vojáka Frantisseka CŽERWINKY 2 měsíce katolík psotník č.p. 136 08.11.1812
41. IR 35. Argentau Eug. dítě Waclaw, syn vojáka Jozefa HAUSSIKA 1 den katolík psotník č.p. 24 26.10.1813
42. IR 35. Argentau Eug. dítě Jozef, syn vojáka Jozefa HAUSSIKA 1 den katolík psotník č.p. 24 26.10.1813
43. IR 18. Reuss - Greitz Heinr. XIII dítě Jozef, syn feldwebela Jozefa STRENZE 4 týdny katolík psotník č.p. 245 11.02.1814
44. IR 18. Reuss - Greitz Heinr. XIII dítě Jan Wincenz, syn hauptmanna Jana KRAFKY 1 měsíc katolík TBC č.p. 126 19.04.1814
45. Landwehr ? žena Anna, manželka landwehristy Waclawa DRABA 26 katolík zimnice č.p. 244 27.04.1814
46. Vozatajstvo žena Anna, manželka führera Wenzla ZAJIČEKA 45 katolík vodnatelnost č.p. 225 07.02.1815 08.02.1815
47. IR 21. Gyulay Alb. od 1809 dítě Barbara, dcera svobodníka Josepha LANGERA 1 katolík TBC č.p. 171 07.05.1815 09.05.1815