×

Nymburk

zápis v matrikách - 1798-1815
Zemřelé vojenské osoby

Nymburk - zápis v matrikách - 1798-1815

P.č. Pluk (regiment) Prapor (batalion) Rota (setnina) Hodnost Jméno, příjmení Místo narození Země Věk Náboženství Stav Povolání Nemoc Místo úmrtí Úmrtí Pohřeb Zajímavost
1. IR 18. Stuart Patr. dítě Jozef, syn mušketýra a měšťana Frantisseka JASSEKA 4 měsíce katolík otok a boule na krku předm. Sv.Jiří 54 05.06.1798 07.06.1798
2. ? od granátníků pensionovaný major Jan Nepomucký SEYFERT von SEIFFENAU 85 katolík sešlost věkem předm. Sv.Jiří 3 05.07.1798 07.07.1798
3. IR 18. Stuart Patr. dítě Marketa, dcera mušketýra a měšťana Frantisseka JASSEKA 6 katolík neštovice č.p. 137 17.08.1798 19.08.1798
4. Zásobování - vojenské pekárny žena Juliana, manželka pekařského mistra Jana LIEBA 40 katolík vodnatelnost č.p. 185 28.04.1799 30.04.1799
5. Vojenské opravny vojín Jan PAWLIS 19 katolík svobodný silný noční záchvat horečky č.p. 107 12.01.1800 14.01.1800
6. Vojenské opravny vojín Jozef LISSKA 21 katolík svobodný horečka č.p. 116 09.02.1800 10.02.1800
7. Vozatajstvo dítě Lidmila, dcera vojenského kováře Tomasse PETELKY 3 katolík psotník č.p. 139 12.03.1800 14.03.1800
8. Vozatajstvo žena Anna, manželka svobodníka Floriana SCHEERSTEINA Waltzin u Prahy 23 katolík břišní tyfus č.p. 145 14.03.1800 17.03.1800
9. IR 35. Wenkheim Franz do 1802 žena Marye, dcera feldwebela Jana SCHWARTZE Plzeň 27 katolík mrtvice č.p.73 06.04.1800 07.04.1800 pozn. tato u kaprála Jozefa ZETMAYRAse nějaký čas zdržela
10. Vozatajstvo dítě Ludwick, syn svobodníka Ludwicka OTTA 3 měsíce katolík psotník č.p. 105 14.04.1800 15.04.1800
11. Zásobovací oddíl Nymburk dítě Johann, syn pekařského mistra Johanna BATKY 3,5 roku katolík zánět střev č.p. 20 29.04.1800 01.05.1800
12. Opravárensko přepravní oddíl vojín Martin WASCHKU 20 katolík zánět č.p. 3 28.06.1800 29.06.1800
13. Vozatajstvo dítě Katharina, dcera zámečníka Thomase PETELKY 10 dnů katolík psotník č.p. 139 01.08.1800 03.08.1800
14. Opravárensko přepravní oddíl vojín Joseph FRIEDEL 20 katolík úplavice č.p. 3 24.08.1800 25.08.1800
15. Opravárensko přepravní oddíl vojín Johann SCHIMEK Hay Bydžovsko 22 katolík mrtvice č.p. 162 06.09.1800 07.09.1800
16. Opravárensko přepravní oddíl vojín Ignatz KHALFUSS Morgenstern Boleslavsko 22 katolík svobodný brusič skla plicní slabost č.p. 3 14.09.1800 15.09.1800
17. Opravárensko přepravní oddíl vojín Wenzel ARNOSCHT Etelka Čechy 38 katolík svobodný úplavice č.p. 3 24.09.1800 25.09.1800
18. Opravárensko přepravní oddíl vojín Anton HORN Loschan Čechy 19 katolík svobodný plicní choroba č.p. 3 24.09.1800 25.09.1800
19. Opravárensko přepravní oddíl vojín Lukas ECKSTEIN Libkan Čechy 23 katolík svobodný plicní nádor č.p. 162 03.10.1800 04.10.1800
20. Opravárensko přepravní oddíl vojín Wenzel PELZ Huzwitz Žatecko 20 katolík tyfus č.p. 3 05.10.1806 06.10.1800
21. Opravárensko přepravní oddíl vojín Joseph GOMBOSH Güntz Uhry 22 katolík ženat tyfus č.p. 84 09.10.1806 10.10.1800
22. Opravárensko přepravní oddíl vojín Mathias Albert PODHRÁDSKÝ Zallschy Budějovicko 17 katolík z touhy po domově v silném bláznovství a křeči č.p. 84 09.10.1806 10.10.1800
23. ? žena Lidmilla, vdova po bývalém vojáku Frydrichu PEPRNÝM 70 katolík stáří a TBC předm. Sv.Jiří 7 11.10.1806 13.10.1800
24. Opravárensko přepravní oddíl vojín Jozef MEIXNER Rosenthál Královéhradecko 20 katolík svobodný břišní tyfus č.p. 84 15.10.1806 16.10.1800
25. Zweyt. Carab. Reg. 15. E.H. Franz Jos. žena Johanna, dcera zemřelého vojína Jiržjího WANDRACKA 24 katolík horká zimnice č.p. 35 01.11.1800 03.11.1800
26. Opravárensko přepravní oddíl vojín Martin STRNAD Bržuska Budějovicko 30 katolík svobodný zápal plic č.p. 84 14.11.1800 15.11.1800
27. Opravárensko přepravní oddíl žena Anna Maria, manželka vojína Johanna JISCHE Freyburg Sasko 42 katolík TBC č.p. 84 29.11.1800 01.12.1800
28. Opravárensko přepravní oddíl svobodník Franz KRÄMER Třebič Jihlavsko 60 katolík svobodný TBC č.p. 84 02.12.1800 03.12.1800
29. Opravárensko přepravní oddíl dítě Anna, dcera vojína Johanna JISCHE 1,5 roku katolík střevní křeče č.p. 106 13.01.1801 14.01.1801
30. IR 21. Gemmingen žena Alžběta, vdova po vojínu Wojtiechu KOPECKÉM 60 protestant horké zimnice č.p. 71 07.02.1801 09.02.1801
31. Opravárensko přepravní oddíl vojín Anton STIEBER Roth Aujezd Čechy 30 katolík svobodný úplavice č.p. 84 08.02.1801 09.02.1801
32. ? invalida Johann TATSCH Königsaal Čechy 20 katolík zánět střev, průjem č.p. 84 08.02.1801 09.02.1801
33. Opravárensko přepravní oddíl vojín Wenzel WOSCHITZKY Lhota Čáslavsko 19 katolík svobodný TBC č.p. 84 10.02.1801 11.02.1801
34. Opravárensko přepravní oddíl vojín Simon OPALKA Wackawitza Polsko 20 katolík svobodný zánět střev č.p. 84 21.02.1801 22.02.1801
35. Opravárensko přepravní oddíl vojín Thomas DWORŽAK Praha Čechy 20 katolík svobodný zahradník břišní tyfus č.p. 84 22.02.1801 23.02.1801
36. Přepravní oddíl dítě Anton, syn vojenského pekaře Johanna PLUHARŽE 1,5 dne katolík předčasný porod, slabost č.p. 84 21.02.1801 23.02.1801
37. Opravárensko přepravní oddíl vojín Johann STAREY Bilinka Litoměřicko 21 katolík svobodný nalezen utopen ve studně stáje No.2 č.p. 84 12.03.1801 13.03.1801
38. Opravárensko přepravní oddíl vojín Andreas OLLA Sakman Uhry 28 reformovaný svobodný průjem č.p. 84 13.03.1801 14.03.1801
39. Opravárensko přepravní oddíl vojín Albert HAMMER Böhmdorf Budějovicko 18 katolík svobodný kopnut koněm na místě mrtev č.p. 84 17.03.1801 18.03.1801
40. Opravárensko přepravní oddíl vojín Franz MRHAL Sedletz Táborsko 26 katolík úplavice č.p. 84 26.03.1801 27.03.1801
41. Opravárensko přepravní oddíl vojín Heinrich NORBL Gross Husein Hessensko 28 reformovaný svobodný tyfus č.p. 84 27.03.1801 28.03.1801
42. Zásobovací oddíl vojín Franz CŽILEY Blatnopucžicz Prácheňsko 36 katolík svobodný zánět močového měchýře č.p. 79 31.03.1801 01.04.1801
43. Přepravní oddíl dítě Anton, syn pekařského mistra Johanna BATKY 1 katolík křeče, katar č.p. 20 05.04.1801 08.04.1801
44. Zásobovací oddíl žena Dorothea, manželka rittmeistra Leopolda von RITTERSTEINA 30 protestant zánět dělohy po porodu č.p. 175 21.05.1801 22.05.1801
45. UR 1. Merveldt poručík Karl SCHESTAK Hanovrischen 19 katolík horečka č.p. 175 22.06.1801 24.06.1801
46. Opravárensko přepravní oddíl vojín Georg WASCHEK Piensany Královéhradecko 21 katolík tyfus č.p. 84 08.07.1801 09.07.1801
47. UR 1. Merveldt 2. vojín Andreas POLTURAK Viesniczka Halič 34 katolík kolika č.p. 161 17.09.1801 18.09.1801
48. UR 1. Merveldt 2. vojín Stanislaus BEKIERSKY Krakau Halič 19 katolík svobodný zánět č.p. 84 13.10.1801 14.10.1801
49. IR 29. Wallis Oliv. 4. vojín Johann SUCHOMEL Lieben Čechy 44 katolík ženat zahradník TBC č.p. 53 12.12.1801 14.12.1801
50. IR 18. Stuart Patr. dítě Jan, syn Marye, dcery vojína Martina PROCHÁZKY 2 měsíce katolík psotník č.p. 126 29.12.1801 31.12.1801
51. IR 28. Wartensleben Wilh. do 1799 dítě Wojtiech, syn vojína Antonína KUTILA 1 den katolík mdloba č.p. 110 01.02.1802 03.02.1802
52. Zásobování - vojenský magazin žena Terezye, manželka písaře Jana HAJEKA 42 katolík mrtvice č.p. 162 11.?.1802 13.?.1802
53. UR 1. Merveldt 2. vojín Elias JEDOK Konuszka Východní Halič 31 katolík svobodný zápal plic č.p. 84 29.03.1802 31.03.1802
54. UR 1. Merveldt 2. vojín Johann LIPKA Ragi Východní Halič 26 katolík utopen ve studni stáje č.p. 84 11.05.1802 12.05.1802
55. IR 15. Oranien Wilh. Georg do 1802 žena Anna, vdova po plukovním zbrojíři Waclawu FRYDRYCHU 80 katolík horečka č.p. 121 11.05.1802 13.05.1802
56. Opravárensko přepravní oddíl vojín Jakob HUSSAK Habržj Berounsko 20 katolík svobodný plicní vodnatelnost č.p. 1 01.06.1802 02.06.1802
57. IR 28. Fröhlich Mich. vojín Joseph SPATSCHEK Bislau Čáslavsko 55 katolík svobodný tesař TBC č.p. 84 08.06.1802 10.06.1802
58. IR 18. Stuart Patr. dítě Johann, syn vojína Josepha MITZEKA 2 měsíce katolík psotník č.p. 28 08.09.1802 10.09.1802
59. DR ? Toscana dítě Jozef, syn invalidy Jozefa WIZEKA 4,5 roku katolík neštovice č.p. 84 19.09.1802 21.09.1802
60. UR 1. Merveldt 1. vojín Adalbert CSEPAINSKI Krakau Halič 39 katolík ženat chirurg TBC č.p. 45 14.10.1802 16.10.1802
61. IR 18. Stuart Patr. žena Kateřina, manželka vojína Jozefa BIZI 45 katolík TBC předm. Sv.Jiří 57 12.11.1802 14.11.1802
62. Pruská armáda - Dessaunieres 11. dítě Juliana Johanna Karolina, dcera zemřelého nadporučíka Karla Wilhelma von JIRAKOWSKEHO 10 evangelík tyfus č.p. 169 30.11.1802 03.12.1802
63. Vozatajstvo vojín Elias HAUSER Hostitz Morava 25 katolík svobodný mrtvice, epilepsie č.p. 145 01.03.1803 03.03.1803
64. UR 1. Merveldt 1. vojín Georg DUDEK Stawetzan Východní Halič 52 katolík svobodný zánět č.p. 45 03.07.1803 05.07.1803
65. ? dítě Marye, dcera vojenského kováře invalidy Frantisska SSPIČKY 1 katolík psotník č.p. 132 05.03.1805 07.03.1805
66. UR 1. Merveldt vojín Jacob TERLETSKY Woloscha Východní Halič 41 katolík ženat krejčí vodnatelnost č.p. 45 02.03.1804 05.03.1804
67. Opravárensko přepravní oddíl vojín Franz HORAK Jičínsko 31 katolík zápal plic č.p. 45 03.03.1804 05.03.1804
68. ? bývalý praporčík Augustyn Ferdynand ŠUD Semanin 65 katolík direktor výčepní kořalky u Lichtenstejna vodnatelnost č.p. 15 13.04.1804
69. IR 15. Riese Carl od 1802 invalidní vojín Jakob TRNKA Jaborník Chrudimsko 56 katolík svobodný břišní tyfus č.p. 45 14.04.1804
70. UR 1. Merveldt 2. vojín Adalbert MITTOWSKY Polsko 57 katolík tyfus č.p. 45 25.08.1804 27.08.1804
71. Zásobovací oddíl dítě Ludwig, syn zásobovacího důstojníka Josepha PROCHAZKY 6 měsíců katolík TBC č.p. 5 05.09.1804 07.09.1804
72. Opravárensko přepravní oddíl vojín Johann LÖFFLER 26 katolík tyfus č.p. 45 17.10.1804 19.10.1804
73. UR 1. Merveldt vojín Jakob RESZKA 45 katolík vodnatelnost č.p. 45 27.01.1805 29.01.1805
75. UR 1. Merveldt 2. dítě Emerik, syn vojína Emerika JAMSSE 2 měsíce katolík TBC č.p. 62 22.05.1805 24.05.1805
76. Opravárensko přepravní oddíl pomocník Johann JAKEL 28 katolík zimnice č.p. 45 29.05.1805 31.05.1805
77. ? pensionovaný vojenský kovář Franz SSPIČKA 33 katolík zápal plic č.p. 132 13.06.1805 15.06.1805
78. UR 1. Merveldt 2. vojín Tomass PRZONDKOWSKY 22 katolík ? č.p. 45 06.07.1805 08.07.1805
79. IR ? Colloredo 1. žena Marie Anna, vdova po feldwebelu Adama PFEIFRA 53 katolík TBC č.p. 43 01.08.1805 03.08.1805
80. Zásobovací oddíl dítě Joseph, syn písaře Jana HAYEKA 8 měsíců katolík psotník č.p. 5 16.10.1805 18.10.1805
81. IR 18. Stuart Patr. vojín Matiej BEDNAŘÍK 45 katolík TBC č.p. 9 17.10.1805 19.10.1805
82. Opravárensko přepravní oddíl kaprál Johann DAUSCHEK 52 protestant epidemická horečka č.p. 162 18.03.1806 20.03.1806
83. IR 54. Froon Jos. dítě Joseph, syn svobodníka Janna ROTTA 2 katolík TBC č.p. 62 29.03.1806 31.03.1806
84. Opravárensko přepravní oddíl pomocník Pawel SSKODA Morava 20 katolík svobodný kopnut koněm na místě mrtev č.p. 45 27.05.1806 28.05.1806
85. Zásobování - vojenský magazin adjunkt Matiej Fridrich von FRIDENBERG 47 katolík sebe samého zastřelil č.p. 5 14.08.1806 17.08.1806
86. IR 35. E.H. Maxmilian Josef od 1803 dítě Jan, syn vojína Antona RŽEŘICHY 10 dnů katolík psotník č.p. 187 02.03.1807 04.03.1807
87. IR 35. E.H. Johann Nepom. od 1807 Hromada dítě Anna, dcera vojína Jakuba STREISELLA 21 dnů katolík psotník č.p. 93 18.06.1807 20.06.1807
88. IR 11. E.H. Rainer Jos. vojín Waczlaw KORDIK 21 katolík TBC č.p. 161 23.06.1807 25.06.1807
89. IR 35. E.H. Johann Nepom. od 1807 poručík Karl SYMONY Trevír 38 katolík chrlení krve č.p. 39 27.12.1807 30.12.1807
90. IR 18. Stuart Patr. žena Dorota, vdova po vojínu Mateje BEDNAŘÍKA 66 katolík vodnatelnost č.p. 222 28.02.1808 01.03.1808
91. DR 6. Riesch Jos. od 1806 invalida Franz WISEK 50 katolík píchání č.p. 214 21.06.1808 23.06.1808
92. Zásobování dítě Josefa, dcera zásobovacího adjutanta Ambrože BIENMÜLLERA 18 dnů katolík psotník č.p. 5 31.10.1808 02.11.1808
93. IR 18. Stuart Patr. invalida Johann HAJUK 80 katolík mrtvice č.p. 4 12.01.1809 14.01.1809
94. Opravárensko přepravní oddíl dítě Johann, syn wachtmeistera Jakuba KLEMPFA 2,5 měsíce katolík TBC č.p 45 30.01.1809 02.02.1809
95. Opravárensko přepravní oddíl žena Rosalia, manželka wachtmeistera Jakuba KLEMPFA 38 katolík vnitřní zánět č.p. 45 08.02.1809 10.02.1809
96. IR 18. Marschall do 1773 žena Anna, vdova po vojínu Martinu PROCHÁSKOVI 38 katolík vodnatelnost č.p. 268 26.07.1809 28.07.1809
97. IR 18. Stuart Patr. žena Božena, vdova po invalidu Janu HAJUKU 90 katolík zadušenost č.p. 268 14.09.1809 16.09.1809
98. DR 5. Savoyen Eug. dítě Alžbieta, dcera poručíka Jana SPERKERA 5 katolík psotník Krchleby č.p. 52 27.12.1809 29.12.1809
99. Landwehr ? 3. dítě Josepha, dcera hauptmanna Josefa BADERSTEINA 8 měsíců katolík na zacpaní flusů č.p. 175 03.04.1810 05.04.1810
100. IR 11. Wallis Mich. invalida Karel BREYER 72 katolík krvácení č.p. 62 06.06.1810 08.06.1810
101. IR 15. Fabris do 1798 žena Anna, vdova po fourieru Janu BETTERMANNU 85 katolík záducha č.p. 45 19.08.1811 21.08.1811
102. IR 18. Reuss - Greitz Heinr. XIII od 1809 dítě Frantisska, dcera t.č. vězeňkyně Moniky, dcery kaprála Jana BLEIERA 1,5 roku katolík psotník vězení č.p. 163 04.11.1811 06.11.1811
103. Zásobovací oddíl zásobovací důstojník Antonín KROMER 36 katolík zápal plic č.p. 5 14.12.1811 16.12.1811
104. Zásobování - vojenské pekárny dítě Tomass, syn pekaře Frantisseka ZACHRA 8 katolík psotník č.p. 242 08.04.1812 10.04.1812
105. IR 41. Kottulinsky Friedr. hauptmann Joseph BADERSTEIN 37 katolík TBC č.p. 175 03.09.1812 06.09.1812
106. IR 18. Reuss - Greitz Heinr. XIII vezeň invalida Waczlaw SCHARREL 27 katolík záducha č.p. 163 09.09.1812 11.09.1812
107. IR 18. Brinken Jac. Friedr. do 1791 žena Barbora, vdova po feldwebelu Antonu FUCHSPANNU 50 katolík TBC č.p. 180 16.10.1813 18.10.1813
108. ? podlékař Winzenz DLABACŽ Nymburk 22 katolík student u zdejšího ruského špitálu horká nemoc č.p. 79 13.12.1813 15.12.1813
109. Jízdní regiment E.H. Ferdinand Carl ? 2. žena Anna, vdova po vojáku Tomassu HARASSTIANSKYM 33 katolík krvácení č.p. 182 11.03.1814 13.03.1814
110. UR 2. Schwarzenberg Carl dítě Anna, dcera wachtmeistera Leopolda MOSBEKA 5 týdnů katolík psotník č.p. 17 05.04.1814 07.04.1814
111. Landwehr ? 2. 11. dítě Alžbieta, dcera vojáka Mateje LEWYHO 3 katolík zimnice č.p. 252 28.05.1814 30.05.1814
112. FAR 02. E.H. Maximilian oberkanonýr invalida Antonín RAIMANN 68 katolík TBC č.p. 207 05.09.1814 07.09.1814
113. IR 18. Reuss - Greitz Heinr. XIII invalida Dominik DALYBOR 58 katolík zánět střev č.p. 202 15.01.1815 17.01.1815
114. IR 41. Kottulinsky Friedr. žena Barbora, vdova po hauptmannu Josephu BADERSTEINU 30 katolík zápal plic č.p. 175 13.02.1815 15.02.1815
115. IR 18. Reuss - Greitz Heinr. XIII dítě Frantisska, dcera feldwebela Waczlawa JIRANEKA 4 týdny katolík psotník č.p. 56 25.06.1815 27.06.1815
116. Zásobování - vojenské pekárny dítě Frantisska, dcera pekaře Franze SACHERA 1,5 roku katolík psotník č.p. 118 01.07.1815 03.07.1815
117. Landwehr ? 8. dítě Joseph, syn vojáka Ignatze RIZNERA 1 katolík neštovice č.p. 55 02.12.1815 04.12.1815
118. IR 18. Reuss - Greitz Heinr. XIII 2. 11. dítě Alžbieta, dcera vojáka Jozefa KULICŽKY 3 katolík psotník č.p. 45 10.12.1815 12.12.1815
119. Landwehr ? 8. dítě Jan, syn vojáka Jana HORACŽEKA 7 katolík neštovice č.p. 245 26.12.1815 28.12.1815