×

Brandýs nad Labem

zápis v matrikách - 1798-1815
Zemřelé vojenské osoby

Brandýs nad Labem - zápis v matrikách - 1798-1815

P.č. Pluk (regiment) Prapor (batalion) Rota (setnina) Hodnost Jméno, příjmení Místo narození Země Věk Náboženství Stav Povolání Nemoc Místo úmrtí Úmrtí Pohřeb Zajímavost
1. CR 8. Hohenzollern- Hech. Fried. obrist vojín Albert RUSCHICKA Schlowachow Čechy 24 katolík tyfus č.p. 135 19.05.1798
2. CR 8. Hohenzollern- Hech. Fried. obrist vojín Johan LICHTENBERGER Buhotowitz Morava 46 katolík tyfus č.p. 135 20.05.1798
3. Zásobování - dílny a opravny vojín Georg HAVLÍK Sook Uhry 38 katolík tyfus č.p. 135 24.05.1798
4. CR 8. Hohenzollern- Hech. Fried. Leheron vojín Friedrich HOFMAN Riga Liesland 29 protestant svobodný tyfus č.p. 135 04.06.1798
5. ? hauptmann auditor Xaver SIEGEL Reich 69 katolík vnitřní zápal č.p. 116 19.06.1798
6. CR 8. Hohenzollern- Hech. Fried. dítě Wilhelm, syn trubače Jozefa STEPPERT 16 týdnů katolík psotník č.p. 140 02.12.1798
7. Zásobování - dílny a opravny dítě Jozef, syn vojína Jana NĚMEČEKA 9 měsíců katolík psotník č.p. 136 25.12.1798
8. ? žena Agnes von GEITTNER, manželka generálmajora 69 katolík plicní vodnatelnost č.p. 73 27.02.1799
9. ? dítě Anna, dcera vojáka Matieje HAWLIKA 7 katolík neštovice č.p. 12 30.05.1799
10. ? pensionovaný nadporučík Erhart SELLER 82 katolík TBC č.p. 116 18.08.1799
11. CR 8. Hohenzollern- Hech. Fried. dítě Frantz, syn rechnungsführera Ferdinanda KLUMPEHO Švábsko 2 katolík žloutenka č.p. 137 10.12.1799
12. Zásobování - dílny a opravny fourier Jozef CHWATLINSKY 54 katolík TBC č.p. 42 05.08.1800
13. Zásobování - dílny a opravny žena Anna, vdova po fourieru Jozefu CHWATLINSKÉM 42 katolík TBC č.p. 42 10.08.1800
14. Zásobování - dílny a opravny fourier Wilhelm BODINUS Lichtenwalde Štýrsko 62 katolík TBC č.p. 88 07.09.1800 09.09.1800
15. CR 8. Hohenzollern- Hech. Fried. dítě Antonia, dcera fouriera Vita SÖLNERA 3 týdny katolík psotník č.p. 80 10.10.1800
16. CR 8. Hohenzollern- Hech. Fried. dítě Rozária, dcera fouriera Víta SÖLNERA 1,5 roku katolík neštovice č.p. 81 12.10.1800
17. ? dítě Jozef, syn vojáka Jozefa SÝKORY 7 katolík neštovice č.p. 90 10.11.1800
18. Legion ? žena Kateřina, manželka vojáka Bernarda BUTTNERA 30 katolík mrtvice č.p. 29 14.02.1801
19. Vozatajstvo - přepravní oddíl pomocník Karl GEORG 28 katolík utopen v Labi a nalezen za 27 dnů č.p. 1 07.04.1801
20. Zásobování - dílny a opravny nadporučík Joseph SSIMAN 50 katolík zatvrdnutí jater č.p. 85 25.05.1801
21. ? dítě Tomass, syn padlé osoby Marie ARND, dcery propuštěného vojáka 19 týdnů katolík vnitřní zápal č.p. 58 29.03.1803
22. ? pensionovaný hauptmann Ferdinand TAUBENTHAL 69 katolík břišní vodnatelnost Zámek č.p. 115 05.08.1804
23. ? žena Anna SCHUBERT, manželka pensionovaného praporního chirurga 60 katolík věkem č.p. 78 04.09.1804
24. ? dítě Anna, dcera vojáka Gottharda PROCHÁZKY 2 katolík souchotiny č.p. 44 09.09.1804
25. ? pensionovaný podporučík Franz HEKER 87 katolík TBC, vysílení Zámek č.p. 115 05.11.1804
26. ? pensionovaný podporučík Paul SSMAUS 50 katolík souchotiny Zámek č.p. 115 11.03.1805
27. HR 6. Blankenstein dítě Jindřich, syn pukovního lékaře Antonína WENDLA 10 měsíců katolík černý kašel č.p. 13 09.05.1805
28. ? hauptmann Simon von BUVIEUR 81 katolík vysílení Pension č.p. 1 17.07.1805 19.07.1805
29. IR 54. Callenberg Carl do 1802 poručík invalida Karl KAMUČINY 77 katolík souchotiny Zámek č.p. 1 29.12.1805
30. Karabinier reg. ? invalida Jozef FATZKA 47 katolík kašel, chřadnutí č.p. 161 04.01.1806
31. ? bývalý voják Krystyán RYCHTR 75 katolík tyfus č.p. 60 10.02.1806
32. IR 18. Stuart Patr. rekrut Martin DUCHÁČ 11.02.1806 pozn.: Bez vědomí faráře a bez vojenského pohřbu byl pohřben do hrobu vykopaném kolemjdoucími vojáky
33. IR 18. Stuart Patr. žena Frantisska, manželka vojáka Waclawa KODERY 40 katolík pozn.: umřela na cestě od manžela, přivezena do č.p. 30 07.05.1806
34. ? voják kovář Frantissek FORMANEK 65 katolík souchotiny č.p. 19 03.03.1808
35. ? žena Theresia, manželka pensionovaného plukovního felčara Jana BREMA 52 katolík TBC č.p. 1 10.04.1808
36. ? dítě Jozef, syn vojáka Jana ZIMMARMANNA 1 katolík neštovice č.p. 55 13.05.1808
37. IR 54. Froon Jos. vojín Frantissek WOLF 19 katolík utonul v Labi ? 06.09.1809
38. IR 54. Froon Jos. vojín Jan TRNKA 30 katolík mrtvice ? 10.09.1809
39. IR 54. Froon Jos. vojín Joseph GRAUSAM 24 katolík kolika, křeče ? 06.10.1809
40. ? pensionovaný rittmeister Franz SUDOWSKY 78 katolík vysílení č.p. 1 04.09.1810
41. ? dítě Helena, dcera správce zámku hauptmanna von WAIGANDA 6 katolík tyfus č.p. 1 24.12.1810
42. ? pensionovaný hauptmann Ernest GWUOLFINGER von STEINBERG 59 katolík tyfus č.p. 1 25.01.1811
43. ? pensionovaný podlékař Domnik POKORNÝ 32 katolík zápal plic ? 05.05.1812
44. IR 17. Reuss-Plauen Heinrich XV. dítě Joseph, syn svobodníka Johanna ANDREA 14 dnů katolík psotník Zámek č.p. 1 26.07.1812
45. ? dítě Katharina, dcera padlé dcery pensionovaného officíra MARTINEKA 11 týdnů katolík psotník Špitál 01.05.1813
46. CR 1. Kaiser Franz reserve vojín Georg SCHISHKA 20 katolík tyfus Špitál 04.12.1813
47. CR 1. Kaiser Franz vojín Joseph MATINETZ 18 katolík tyfus Špitál 07.12.1813
48. CR 1. Kaiser Franz vojín Anton JARESCH 19 katolík tyfus Špitál 10.12.1813
49. CR 1. Kaiser Franz vojín Wenzl SCHAFFARŽIK 21 katolík tyfus Špitál 22.12.1813
50. CR 1. Kaiser Franz vojín Franz ZELENKA 24 katolík tyfus Špitál 27.12.1813
51. ? dítě Wenzl, syn stábního dragouna Wenzla HUŽERY 13 týdnů katolík TBC č.p. 64 30.12.1813
52. Francouzská armáda ? zajatci pozn.: Za průchodu zajatců od Drážďan do konce prosince jich 28 zemřelo a pohřbeno bylo.
53. CR 1. Kaiser Franz dítě Franziska, dcera generáladjutanta Fridricha von EDERA 11 měsíců katolík TBC č.p. 15 30.12.1813
54. CR 1. Kaiser Franz kaprál Joseph BERGHEIMER 34 katolík horečka Špitál 03.01.1814
55. Zásobování - proviant pekařský mistr Anton MAYER 26 katolík tyfus pekárna č.p. 170 04.01.1814
56. ? dítě od vojenské ženy ? ? ? ? 07.01.1814
57. CR 1. Kaiser Franz vojín Franz KWINDUS 42 katolík tyfus Militär spital 12.01.1814
58. CR 1. Kaiser Franz dítě Anna, dcera vojína Bartholomeuse KŘIVANA 1,5 roku katolík tyfus č.p. 24 20.01.1814
59. CR 1. Kaiser Franz vojín Joseph HUBALEK 26 katolík tyfus Špitál 21.01.1814
60. Zásobování vojín Joseph HLAWATSCHEK 39 katolík tyfus Špitál 21.01.1814
61. IR 54. Froon Jos. - Landwehr svobodník Wenzl BENAK ? katolík tyfus na cestě do Brandejsa 26.01.1814
62. CR 1. Kaiser Franz vojín maRTIN kral 21 katolík tyfus Špitál 27.01.1814
63. CR 1. Kaiser Franz vojín Joseph WEISS 22 katolík tyfus Špitál 28.01.1814
64. CR 1. Kaiser Franz vojín Johann ELSTERFER 18 katolík tyfus Špitál 29.01.1814
65. CR 1. Kaiser Franz vojín Joseph RÖSL 24 katolík tyfus Militär spital 05.02.1814
66. CR 1. Kaiser Franz vojín Georg THOMAS 24 katolík tyfus Militär spital 07.02.1814
67. CR 1. Kaiser Franz vojín Anton LANGER 21 katolík tyfus Militär spital 08.02.1814
68. CR 1. Kaiser Franz vojín Joseph WANSCHURA 22 katolík tyfus Militär spital 16.02.1814
69. CR 1. Kaiser Franz vojín Simon SMOLIK 19 katolík tyfus Militär spital 25.02.1814
70. CR 1. Kaiser Franz vojín Johann PAWLIK 36 katolík tyfus Militär spital 26.02.1814
71. CR 1. Kaiser Franz vojín Johann RŽEBEK 24 katolík tyfus Špitál 28.02.1814
72. CR 1. Kaiser Franz vojín Johann MACH 22 katolík tyfus Militär spital 02.03.1814
73. CR 1. Kaiser Franz vojín Joseph HAMPEL 25 katolík tyfus Militär spital 04.03.1814
74. CR 1. Kaiser Franz vojín Wenzl JILEK 22 katolík tyfus Militär spital 05.03.1814
75. CR 1. Kaiser Franz vojín Johann SCHWARZ 30 katolík tyfus Militär spital 05.03.1814
76. CR 1. Kaiser Franz vojín Wenzl KORŽINSKY 21 katolík tyfus Militär spital 05.03.1814
77. Landwehr ? dítě Franz, syn landwehristy, měšťana Ignacze SWATONĚ 11 týdnů katolík tyfus č.p. 192 08.03.1814
78. CR 1. Kaiser Franz vojín Joseph HEIM 20 katolík tyfus Militär spital 08.03.1814
79. CR 1. Kaiser Franz vojín Mathias WORLITSHEK 22 protestant tyfus Militär spital 14.03.1814
80. CR 1. Kaiser Franz vojín Johann HARTMANN 32 katolík tyfus Militär spital 18.03.1814
81. CR 1. Kaiser Franz vojín Georg PAŘISEK 24 katolík tyfus Militär spital 21.03.1814
82. CR 1. Kaiser Franz vojín Johan KALLERUS 23 katolík tyfus Militär spital 22.03.1814
83. Hraniční Cordon Gobl dítě Franziska, dcera nadporučíka Franze MARTINELLIHO 3 měsíce katolík zánět střev č.p. 131 23.03.1814
84. CR 1. Kaiser Franz vojín Johann WOLF 22 katolík tyfus Militär spital 04.04.1814
85. CR 1. Kaiser Franz vojín Franz NEUDEKER 20 katolík tyfus Militär spital 05.04.1814
86. CR 1. Kaiser Franz vojín Martin NEMETZ 28 katolík tyfus Militär spital 08.04.1814
87. Landwehr ? žena Josepha, manželka feldwebela Johanna PAWA 26 katolík chrlení krve ? 14.04.1814
88. ? vojín Karl SYTKA 22 katolík ? ? 02.05.1814
89. ? vojín Wenzl RUŽIČKA 19 katolík ? ? 15.05.1814
90. ? vojín Jan DŮHR 18 katolík ? ? 18.05.1814
91. ? žena Maria BERKHAMMER, manželka kaprála 28 katolík ? ? 18.05.1814
92. ? dítě Anna BERKHAMMER, dcera kaprála 9 měsíců katolík ? ? 20.05.1814
93. ? vojín Jan BLAHA 20 katolík ? ? 24.05.1814
94. ? vojín Franz SSWAB 19 katolík ? ? 24.05.1814
95. CR 1. Kaiser Franz vojín Joseph MRAZEK 25 katolík TBC Militär spital 14.06.1814
96. ? Hospodyně u hauptmanna žena Elisabetha LEIBRECHT 62 katolík zánět žaludku Zámek 5 06.11.1814
97. CR 4. E.H. Ferdinand vojín Mathias HOBER 21 katolík TBC Militär spital 13.04.1815
98. CR 4. E.H. Ferdinand vojín Michael SCHOPF 24 katolík zápal plic Militär spital 01.06.1815
99. CR 4. E.H. Ferdinand vojín Andreas JANOSHITZ Laikersdorf Nieder Öst. 21 katolík TBC Militär spital 157 01.08.1815