×

Rakovník

zápis v matrikách - 1798-1814
Zemřelé vojenské osoby

Rakovník - zápis v matrikách - 1798-1814

P.č. Pluk (regiment) Prapor (batalion) Rota (setnina) Hodnost Jméno, příjmení Místo narození Země Věk Náboženství Stav Povolání Nemoc Místo úmrtí Úmrtí Pohřeb Zajímavost
1. IR 37. De Vins Jos. do 1803 Cluczow vojín Johann PAPP 46 katolík TBC Kasárna č.p. 69 10.01.1798 11.01.1798
2. IR 02. E.H. Ferdinand Carl 1. major vojín Michael OVETSKA 52 katolík TBC, zánět střev Kasárna č.p. 69 17.01.1798 19.01.1798
3. IR 47. Kinsky Fr. dítě Ignatius, syn bývalého fürerea Stiepana BRUNERA 1 katolík neštovice č.p. 102 02.07.1799
4. IR 47. Kinsky Fr. dítě Jann, syn vojáka Frantisseka WOSTRIHO 9 měsíců katolík neštovice č.p. 70 26.07.1799
5. IR 54. Callenberg Carl invalida Wojtiech HUBAČEK 49 katolík souchotiny č.p. 29 22.06.1801 24.06.1801
6. ? dítě Johann, syn vojáka Mathiase LANKUSE 2 dny katolík psotník č.p. 72 12.05.1802 14.05.1802
7. ? žena Ludmila, vdova po vojáku Adalberta HUBAČEKA 48 katolík vodnatelnost ? 17.05.1803 20.05.1803
8. ? žena Maria KONEIS, vdova po feldwebelu 78 katolík stáří č.p. 117 28.01.1804 30.01.1804
9. IR 57. Colloredo Jos. vojín Wenzl TWRDEK Slaný 26 katolík utopil se v rybníku č.p. 97 02.05.1804 05.05.1804
10. IR 47. Kinsky Fr. dítě Anton, syn vojáka Mathiase LANKUSE 6 měsíců katolík TBC, psotník č.p. 127 12.12.1804 14.12.1804
11. ? dítě Agnes REICHMANN, nemanželská dcera vojáka Franze SCHINMERA 5 dnů katolík psotník č.p. 7 16.04.1805 18.04.1805
12. IR 42. Erbach Carl vojín Jakob PIECHNIK 21 katolík mrtvice č.p. 145 14.11.1805 16.11.1805
13. IR 35. E.H. Maxmilian Josef do 1807 2.reserve vojín Andreas WEJWODA 23 katolík otok plic ? 01.01.1806 03.01.1806
14. ? žena Anna, manželka Johanna ZIMMERMANNA, vdova po feldwebelu SEDLICŽEKU 47 katolík tyfus č.p. 100 05.01.1806 08.01.1806
15. General stab dítě Wenzl, syn zemřelého oberwagenmeistera Augustina STILLERA 4,5 roku katolík záškrt č.p. 60 26.06.1809 28.06.1809
16. IR 47. Vogelsang Ludw. dítě Anna, dcera kaprála Wenzla TILLITATA 15 týdnů katolík psotník č.p. 149 15.01.1810 17.01.1810
17. IR 47. Kinsky Fr. svobodník invalida Joseph WALBZELM 50 katolík plicní vodnatelnost č.p. 168 23.06.1810 25.06.1810
18. IR 38. Würtenberg major Joseph HOFMANN Plzeň Čechy 60 katolík plicní vodnatelnost č.p. 112 28.08.1810 30.08.1810
19. IR 47. Vogelsang Ludw. dítě Joseph, syn vojína Josepha SCHNEIDERA 1 katolík utonutí Předměstí č.p. 28 12.06.1811 14.06.1811
20. IR 35. Argentau Eug. vojín Adam KLIMA Nemelkau Prácheňsko 35 katolík tyfus č.p. 185 17.07.1813 19.07.1813
21. Landwehr - Rakovnický dítě Vinzenz, syn feldwebela Franze FRITSCHE 2 katolík psotník č.p. 147 29.03.1814 31.03.1814
22. ? dítě Barbara, dcera vojáka Wenzla HALY 24 týdnů katolík ? ? 11.07.1814 13.07.1814