×

Rudná

zápis v matrikách (Hořelice, Dušníky) - 1799-1815
Zemřelé vojenské osoby

Rudná - zápis v matrikách (Hořelice, Dušníky) - 1799-1815

P.č. Pluk (regiment) Prapor (batalion) Rota (setnina) Hodnost Jméno, příjmení Místo narození Země Věk Náboženství Stav Povolání Nemoc Místo úmrtí Úmrtí Pohřeb Zajímavost
1. Ruská armáda - IR Laschunského vojín ? MAXIMUK ? katolík ? č.p. 14 16.12.1799
2. Ruská armáda - IR Laschunského vojín Alexander MATSEJOW ? katolík ? č.p. 14 16.12.1799
3. IR 10. Jung - Wolfenbüttel do 1802 bývalý vojín Tomass JANOUSSEK 65 katolík souchotiny č.p. 11 21.12.1799
4. IR 47. Vogelsang Ludw. od 1805 dítě Marye, dcera vojína Waczlawa JELINEKA 2,5 roku katolík úplavice č.p. 15 04.12.1807
5. IR 54. Froon Jos. dítě Waclaw Ignac, syn vícekaprála Waclawa KAZIMIRA 4 měsíce katolík záškrt č.p. 8 30.07.1808
6. Landwehr - Mladoboleslavský 3. vojín Jozef BABOWSKY ? katolík pozn.: Při transportu z Plzně do Prahy umřel v Dušníkách 24.12.1809
7. Pražská Artillerie - reserva 2. dítě Martiej, syn wachtmeistera Antonína CEYSLA 9 měsíců katolík spála č.p. 23 02.02.1810
8. ? starý voják Jan SWOBODA 70 katolík vodnatelnost č.p. 17 30.06.1810
9. IR 47. Vogelsang Ludw. od 1805 dítě Jozeff, syn vojína Jana BLAŽEKA 1,5 roku katolík neštovice č.p. 45 14.07.1812
10. IR 15. Zach Ant. dítě Anna, dcera vojína Jana BLAŽEKA 1 měsíc katolík nenásilná smrt č.p. 35 14.01.1814
11. Vozatajstvo - 69. oddíl dítě Marie, dcera zemřelého vojáka Jiržího KORNIČE 2,5 roku katolík nádor č.p. 31 16.12.1814
12. IR 47. Vogelsang Ludw. od 1805 dítě Eleonora, dcera invalidy propuštěného vojína Joseffa BAPTISTA 1,5 roku katolík neštovice č.p. 8 27.12.1815