×

Stará Boleslav

zápis v matrikách - 1797-1815
Zemřelé vojenské osoby

Stará Boleslav - zápis v matrikách - 1797-1815

P.č. Pluk (regiment) Prapor (batalion) Rota (setnina) Hodnost Jméno, příjmení Místo narození Země Věk Náboženství Stav Povolání Nemoc Místo úmrtí Úmrtí Pohřeb Zajímavost
1. CR 8. Hohenzollern- Hech. Fried. vojín Joseph LINKE 32 katolík TBC č.p. 24 06.09.1797
2. CR 8. Hohenzollern- Hech. Fried. dítě Antonjin, syn polního ranhojiče Pauluse JUNGWIRTHA 1 katolík psotník č.p. 24 09.09.1797
3. CR 8. Hohenzollern- Hech. Fried. dítě Augustin, syn polního ranhojiče Pauluse JUNGWIRTHA 3 týdny katolík psotník č.p. 24 16.09.1797
4. CR 8. Hohenzollern- Hech. Fried. dítě Antonjin, syn vojáka Jiříka ENGELA 4 katolík bolení krku č.p. 3 25.01.1799
5. CR 8. Hohenzollern- Hech. Fried. dítě František, syn vojína Jozefa FISCHERA 18 týdnů katolík neštovice č.p. 13 20.03.1799
6. CR 8. Hohenzollern- Hech. Fried. reserve vojín Frantissek HACZAK Czynold Neuhaus 27 katolík mrtvice kasárna 12.04.1799
7. CR 8. Hohenzollern- Hech. Fried. reserve vojín Matej PIRHANZL Prácheňsko Dráhenicko 25 katolík svobodný zápal plic kasárna 19.04.1799
8. CR 8. Hohenzollern- Hech. Fried. dítě Frantissek, syn vojína Waczlawa WEISS 6 měsíců katolík neštovice kasárna č.p. 24 11.06.1799
9. CR 7. Lothringen Carl Eug. dítě Therezya, dcera trubače Frantisseka LASKY 9 měsíců katolík neštovice č.p. 24 13.06.1799
10. CR 8. Hohenzollern- Hech. Fried. dítě Marya, dcera vojína Ignatiuse STEKRA 15 týdnů katolík psotník č.p. 42 23.09.1799
11. CR 8. Hohenzollern- Hech. Fried. dítě Anna, dcera vojína Waczlawa POSPISSILA 5,5 roku katolík horká nemoc kasárna 31.01.1800
12. CR 8. Hohenzollern- Hech. Fried. dítě Lidmilla, dcera vojína Jozefa SSKLYKA 1 katolík kašel č.p. 46 12.03.1800
13. Carabinier regiment ? obristwachtmeister hrabě Karl KLEBLSBERG ? katolík mnohočetná zranění 28.08.1787 30.08.1787 pozn.:dodatečný zápis
14. CR 8. Hohenzollern- Hech. Fried. dítě Jozef, syn wachtmeistera Frantissek HOFFPRUKERA 11 týdnů katolík psotník č.p. 13 10.09.1800
15. CR 8. Hohenzollern- Hech. Fried. dítě Jozefa, dcera vrchního kováře Jana MEZNERA 1,5 roku katolík psotník kasárna 21.09.1800
16. CR 8. Hohenzollern- Hech. Fried. rekrut Jan FRANCZ Tossau Opočensko 19 katolík horká nemoc kasárna 21.10.1800
17. CR 8. Hohenzollern- Hech. Fried. reserve kaprál Rochus JUST Altstat Morava 40,5 roku katolík 23.11.1800 pozn.: v noci v hospodě U Meczeru č.p. 53 ve 3 hod. k ránu jedním wachtmeistrem šavlí probodnutý
18. CR 8. Hohenzollern- Hech. Fried. dítě Marya Anna, dcera vojína Jakuba NECŽESALA 1 katolík kašel kasárna 30.11.1800
19. ? žena Marya Anna, dcera varhaníka Ferdynanda MATERNY 35 katolík horká nemoc kasárna č.p. 24 02.01.1801
20. CR 8. Hohenzollern- Hech. Fried. trubač eskadrony Karel KROGNER 16 katolík břišní tyfus kasárna 27.02.1801
21. CR 8. Hohenzollern- Hech. Fried. reserve wachtmeister Franz HOFBRUCKNER Trebitsch Morava 44 katolík tyfus kasárna 16.03.1801
22. CR 8. Hohenzollern- Hech. Fried. reserve žena Elisabetha, manželka sednáře eskadrony Christiana KLEINA Uhry 37 protestant zápal plic kasárna 11.03.1801
23. CR 8. Hohenzollern- Hech. Fried. dítě Marie Anna, dcera wachtmeistera Ignatze MASTALIERA 9 měsíců katolík katar č.p. 51 24.03.1801
24. DR 6. Coburg Friedr. do 1799 dítě Dominik, syn vojína Jana POSPISSILA 9 měsíců katolík psotník č.p. 83 18.04.1801
25. CR 8. Hohenzollern- Hech. Fried. kyrysník invalida Jozef FISSER 46 katolík souchotiny č.p. 71 24.01.1802
26. Zásobování žena Dorota, manželka kaprála Frantissek FEŸFR 34 katolík souchotiny č.p. 16 27.10.1805 29.10.1805
27. HR 6. Blankenstein dítě Frantz, syn štábního trubače Frantze SCHMIEDA 2 katolík neštovice č.p. 11 25.11.1805 27.11.1805
28. HR 6. Blankenstein dítě Anna, dcera vojína Georga ILLISCHE 9 měsíců katolík psotník kasárna č.p. 22 24.12.1805 26.12.1805
29. IR 18. Stuart Patr. dítě Anna, dcera vojína Waczlawa HRUBŸHO 8 katolík horká nemoc č.p. 118 09.03.1806 11.03.1806
30. IR 18. Stuart Patr. dítě Jozef, syn vojáka Jozefa LICHTERMOTZA 1,5 roku katolík neštovice č.p. 43 18.01.1807 20.01.1807
31. IR 18. Stuart Patr. comp. von Bachmannisch dítě Joann, syn poddůstojníka Joanna KOLLMANNA 10 týdnů katolík psotník č.p. 21 10.08.1807 11.08.1807
32. IR 47. Vogelsang Ludw. žena Magdalena, manželka vojína Jozefa PECKY 28 katolík horká nemoc č.p. 81 15.01.1810 17.01.1810
33. UR 2. Schwarzenberg Carl dítě Mauritius ZIRKLER, syn rittmeistera 1 katolík úplavice, psotník kasárna 19.09.1810 21.09.1810
34. Zásobování dítě Karol, syn ranhojiče Jana HASE 8 týdnů katolík kašel č.p. 12 27.09.1810 29.09.1810
35. HR 6. Blankenstein dítě Anton, syn vdovy po kováři Ondřeji HEJKETICŽE 7 katolík břišní tyfus č.p. 24 18.11.1811 20.11.1811
36. Zásobování wachtmeister Waclaw JAWUREK 55 katolík vnitřní zánět č.p. 54 10.07.1813 12.07.1813
37. Vozatajstvo vojín Andreas MUNDRLE Seifen 24 katolík horká nemoc č.p. 51 20.11.1813 22.11.1813
38. ? invalida Jozef HRNČÍŘ Oberdorf Bydžovsko 19 katolík vysílení č.p. 104 02.03.1814 04.03.1814
39. Zásobování dítě Leopold, syn wachtmeiter Jan ETMEYER 6 měsíců katolík psotník č.p. 54 18.08.1814 20.08.1814
40. Zásobování dítě Mathilde Karoline Marye, dcera rittmeistera barona Karla VASSEIGEHO 10 týdnů katolík psotník č.p. 61 18.08.1814 20.08.1814
41. UR 2. Schwarzenberg Carl major Jozef CYRKLER von STURMDORF 62 katolík náhlá mrtvice č.p. 48 13.12.1814
42. ? major Jozef hrabě SPINETTI 71 katolík břišní tyfus č.p. 61 30.08.1815 01.09.1815
43. Landwehr ? dítě Anna, dcera landwehristy Waclawa BRYCHTY 3 týdny katolík psotník č.p. 114 16.10.1815 17.10.1815