×

Praha - Staré Město - Kostel sv. Ducha

zápis v matrikách - 1798-1815
Zemřelé vojenské osoby

Praha - Staré Město - Kostel sv. Ducha - zápis v matrikách - 1798-1815

P.č. Pluk (regiment) Prapor (batalion) Rota (setnina) Hodnost Jméno, příjmení Místo narození Země Věk Náboženství Stav Povolání Nemoc Místo úmrtí Úmrtí Pohřeb Zajímavost
1. ? žena Elizabeth JINDROVA, vdova po vojáku 96 katolík stařecká slabost č.p. 747 30.12.1798
2. ? propuštěný voják Andreas RICHARD 50 katolík TBC č.p. 758 09.03.1799
3. ? dítě Anna, dcera propuštěného vojáka Johanna SCHLÜSSELMAYERA 4,5 roku katolík TBC č.p. 748 25.03.1800
4. ? dítě Petr, syn rotního obuvníka Johanna KÖPLERA 5 katolík psotník č.p. 748 23.01.1801
5. Vozatajstvo ? slečna Franciska, dcera stuckknechta Johanna KÖPLERA 18 katolík vnitřní zánět č.p. 748 01.02.1801
6. ? dítě Franciska, dcera Agnes, vdovy po oberfurieru Markusu KARLU 3 dny katolík psotník č.p. 740 20.07.1801
7. ? žena Elisabeth, vdova po vojínu KOPECZKYM 66 katolík mrtvice č.p. 775 17.09.1801
8. FAR ? dítě Jakob, syn propuštěného kanonýra invalidy Johannu BLAHOVI 7 týdnů katolík psotník č.p. 925 25.08.1802
9. Polní válečná kancelář dítě chlapec, syn kancelisty Franze KISLERA von LÖWENBURG 0 katolík mrtvě narozené č.p. 787 18.09.1802
10. Opevnění slečna Anna, dcera pevnostního kaprála Konrada KÖNIGA 23 katolík plicní vodnatelnost č.p. 778 14.12.1802
11. IR 11. E.H. Rainer Jos. od 1801 dítě Martin, syn vojína dovolenkáře Johanna SUSCHANEKA 9 měsíců katolík neštovice č.p. 875 02.06.1805
12. ? dítě Anna, dcera vojína dovolenkáře Adama STERNA 7 katolík TBC č.p. 875 19.08.1805
13. Zásobování dítě Karl, syn protokolisty Josefa KLINGERA 3,5 roku katolík záškrt, TBC č.p. 889 22.06.1806
14. ? žena Anna BISCHOFIN, vojenská vdova 51 katolík TBC č.p. 868 31.08.1806
15. ? dítě Theresia, dcera vojenské ženy Elisabethy PLKIN 6 týdnů katolík psotník č.p. 877 30.10.1806
16. ? dítě Philipp, syn überführera Mathese WRABETZE 12 dnů katolík psotník č.p. 882 13.05.1807
17. Polní válečná kancelář dítě Theresia, dcera kancelisty Sigmunda KOLLERA 4 měsíce katolík TBC č.p. 850 06.09.1807
18. ? slečna Ewa MERTIN, dcera poručíka 22 katolík TBC č.p. 848 15.08.1808
19. ? žena Barbara HAUPTIN, vdova po pensionovaném nadporučíku 80 katolík vysílení č.p. 868 27.03.1809
20. ? invalida kaprál Joseph TOTZAUER 50 katolík TBC č.p. 865 24.04.1809
21. ? žena Anna, manželka vojenského ošetřovatele Wenzla SWOBODY 27 katolík tyfus č.p. 910 07.07.1809
22. ? dítě Anna, dcera ošetřovatele Antona BUZECKA 2,5 roku katolík psotník č.p. 885 05.10.1809
23. Landwehr ? dítě Heinrich, syn landwehristy Adalbertha SAUKUPA 3,5 roku katolík TBC č.p. 886 16.11.1809
24. IR 11. E.H. Rainer Jos. dítě Johann, syn vojína Johanna MARTINEKA 2 katolík neštovice č.p. 884 14.12.1809
25. Landwehr ? dítě Mariana, dcera landwehristy Adalbertha SAUKUPA 2 katolík neštovice č.p. 886 12.03.1810
26. ? žena Katharina MÜHLBECKIN, vdova po hauptmannu 42 katolík zápal plic č.p. 913 27.02.1812
27. FAR ? dítě Thomas, syn invalidního kanonýra Antona RUBESCHE 4 týdnů katolík psotník č.p. 886 20.06.1812
28. FAR ? invalida kanonýr Joseph WOYTECH 40 katolík TBC Juden Stadt 265 08.02.1813
29. ? dítě Joseph, syn podlékaře Johanna HESSE 5 měsíců katolík záškrt č.p. 886 25.10.1813
30. ? žena Franziska, manželka invalidního kaprála Josepha WESSELYHO 36 katolík tyfus č.p. 848 07.11.1813
31. Landwehr ? dítě Joseph, syn landwehristy Josepha DRAHOTY 6 měsíců katolík psotník č.p. 848 19.11.1813
32. Landwehr ? dítě Anna, dcera feldwebela Nikolause BLAUHANSE 7 měsíců katolík psotník č.p. 892 17.02.1814
33. ? žena Barbara KAISSER, vdova po oberstovi Brašov Sedmihradsko 45 katolík TBC č.p. 885 01.03.1814
34. ? dítě Johann, syn podlékaře Johanna HESSE 6 měsíců katolík záškrt č.p. 886 09.03.1814
35. IR 11. E.H. Rainer Jos. dítě Anna, dcera kaprála Antona TRESLERA 1 katolík psotník č.p. 873 20.04.1814
36. Landwehr ? dítě Johann, syn landwehristy Johanna JANAUSCHEKA 20 týdnů katolík psotník č.p. 865 02.07.1814
37. ? žena Josepha, manželka vrchního lékaře Johanna POHLA 48 katolík TBC č.p. 886 08.08.1814
38. FAR ? dítě Anna, dcera vojína Josepha SCHULZE 10 týdnů katolík průjem č.p. 875 19.06.1815
39. Landwehr ? dítě Johann JANAUSCHEK 6 dnů katolík psotník č.p. 875 20.09.1815