×

Praha - Nové Město - Kostel sv. Apolináře

zápis v matrikách - 1798-1815
Zemřelé vojenské osoby

Praha - Nové Město - Kostel sv. Apolináře - zápis v matrikách - 1798-1815

P.č. Pluk (regiment) Prapor (batalion) Rota (setnina) Hodnost Jméno, příjmení Místo narození Země Věk Náboženství Stav Povolání Nemoc Místo úmrtí Úmrtí Pohřeb Zajímavost
1. ? žena Anna CHWOJKIN, vdova po vojáku Praha 81 katolík stařecká slabost č.p. 726 12.01.1798
2. ? žena Anna HINESERIN, vdova po tamboru Brix 67 katolík přinesena umírající č.p. 776 21.01.1798
3. ? žena Kateržina SADETZKIN, vdova po vojáku Cžeske Woleshe 82 katolík stáří č.p. 776 25.01.1798
4. ? žena Kateržina KRINESSIN, vdova po vojáku Kolleschau Morava 60 katolík plicní vodnatelnost č.p. 776 30.01.1798
5. ? žena Theresia RUDERIN, vdova po vojáku Swietla 50 katolík plicní vodnatelnost č.p. 776 22.02.1798
6. ? žena Kateržina GROSSIN, vdova po vojáku Zakolan 70 katolík TBC č.p. 776 21.03.1798
7. ? žena Johanna MORITZIN, vdova po vojáku Jarostin Polsko 39 katolík TBC č.p. 776 24.03.1798
8. ? žena Alsbieta, dcera zemřelého podplukovníka von LOIBA Bixmastr 66 katolík svobodná přinesena umírající č.p. 776 27.03.1798
9. ? žena Maria Anna PROCHASKIN, vdova po vojáku 35 katolík TBC č.p. 776 24.04.1798
10. ? žena Rosalia ZISCHKOWA, manželka vojáka Popowitz 40 katolík TBC č.p. 776 19.05.1798
11. ? propuštěný voják Johann CZERWENKA Rosstok 48 katolík ženat TBC č.p. 776 31.05.1798
12. ? žena Markita LEITNERIN, vdova po vojáku Kleer 61 katolík pakostnice č.p. 776 11.06.1798
13. ? žena Eleonora HOYKIN, vdova po vojáku Dobržan 80 katolík vysílení č.p. 776 03.07.1798
14. ? žena Anna AQVILIN, vdova po vojáku Praha 60 katolík plicní vodnatelnost č.p. 776 09.07.1798
15. UR ? kaprál Joseph SAKON Semin 61 katolík ženat zástava trávení č.p. 776 25.07.1798
16. ? žena Barbara ANTOSCHIN, vdova po vojáku Bubich 78 katolík stáří č.p. 726 07.08.1798
17. ? dítě Maria Anna KOTZIN, dcera vojáka Praha 7 katolík neštovice č.p. 776 08.08.1798
18. UR ? podporučík Gottfrid BRAND 30 katolík svobodný tyfus č.p. 776 06.09.1798
19. UR ? hejtmann a auditor Philipp PLATNIK 54 katolík svobodný TBC č.p. 776 16.09.1798
20. ? žena Barbara POKORNIN, vdova po vojáku Smichov 40 katolík TBC č.p. 776 22.09.1798
21. ? žena Catharina FINDERIN, manželka vojáka Minich 48 katolík TBC č.p. 776 15.10.1798
22. ? žena Magdalena KUGLERIN, manželka vojáka Fuchar 30 katolík TBC č.p. 776 24.10.1798
23. ? žena Anna JÄGERIN, manželka vojáka Wsenic 63 katolík mrtvice č.p. 776 28.10.1798
24. ? žena Markita SCHWIRGIN, vdova po vojáku Wirzheim 40 protestant přinesena umírající č.p. 776 12.11.1798
25. ? žena Josepha SALADEN, francouzská vdova Francie 52 katolík tyfus č.p. 776 27.11.1798
26. ? dítě Joseph CHARWAT, syn vojáka Praha 7 katolík přinesena umírající č.p. 776 13.12.1798
27. ? žena Kateržina KRAUSSIN, vdova po vojáku Swižan 63 katolík plicní vodnatelnost č.p. 776 08.01.1799
28. ? žena Barbora ECKRASTIN, vdova po poručíku Tachau 76 katolík stáří č.p. 776 12.01.1799
29. ? žena Sabina BAYREITRIN, vdova po vojáku Praha 69 katolík vysílení č.p. 776 13.01.1799
30. ? žena Kateržina KLIKIN, vdova po vojáku Praha 45 katolík zápal plic č.p. 776 20.01.1799
31. ? žena Anna WANDERKA, vdova po vojáku 73 katolík stáří č.p. 726 05.02.1799
32. ? žena Mařena SWACHIN, vdova po vojáku Sedlitz 50 katolík vodnatelnost č.p. 776 13.02.1799
33. ? žena Kateržina WILDIN, vdova po vojáku Grünstadl 30 katolík rakovina žaludku č.p. 776 22.02.1799
34. ? žena Anna KLAPTZIN, vdova po vojáku Sobieslaw 79 katolík stáří č.p. 726 26.02.1799
35. ? žena Anna KRASSIN, vdova po vojáku Nimburk 55 katolík břišní tyfus č.p. 776 07.03.1799
36. ? žena Anna HRADKIN, vdova po vojáku Wlassim 60 katolík zácpa č.p. 776 11.03.1799
37. ? žena Anna HAWELKIN, vdova po vojáku Praha 51 katolík TBC č.p. 776 13.03.1799
38. ? žena Franziska DOBSCHIN, vdova po vojáku Pržilow 60 katolík břišní vodnatelnost č.p. 776 08.04.1799
39. ? žena Anna BEZPALIZIN, vdova po vojáku Praha 78 katolík stáří č.p. 776 17.04.1799
40. ? žena Anna PETSCHENYN, vdova po vojáku Launy 50 katolík TBC č.p. 776 20.04.1799
41. ? žena Barbora WAGNERIN, vdova po vojáku Praha 59 katolík úplavice č.p. 726 26.04.1799
42. ? žena Theresia RÄMERIN, vdova po vojáku Praha 67 katolík chronický průjem č.p. 776 17.05.1799
43. ? žena Anna Rosin ERHARTIN, vdova po vojáku Nostritch 58 katolík rakovina žaludku č.p. 726 18.05.1799
44. ? žena Kateřina HURKIN, vdova po vojáku Praha 48 katolík TBC č.p. 776 21.05.1799
45. ? žena Kateřina REITERIN, manželka vojáka Praha 43 katolík přinesena umírající č.p. 776 26.05.1799
46. ? žena Magdalena KISELA, vojačka Horazdowitz 68 katolík zánět č.p. 776 30.05.1799
47. ? žena Kateřina BAYERIN, vdova po důstojníku Pautzen 60 katolík plicní vodnatelnost č.p. 776 12.06.1799
48. Pontonýrsky oddíl nadporučík hrabě Jann von HERSCHAN Milleschau 26 katolík svobodný TBC č.p. 776 15.06.1799
49. ? žena Anna ADAMEKNIN, manželka vojáka Wlassim 45 katolík plicní vodnatelnost č.p. 776 22.06.1799
50. ? žena Markita PROSCH, vdova po vojáku Widen 66 katolík mrtvice č.p. 726 25.06.1799
51. ? žena Barbora von KUHN, vdova po generálu 60 katolík TBC č.p. 726 06.07.1799
52. IR 36. Fürstenberg Carl do 1801 dítě Maria Anna Theresia, dcera GFML knížete Karla FÜRSTENBERGA 9 měsíců katolík psotník č.p. 730 19.07.1799
53. ? žena Magdalena RUZICKIN, manželka vojáka Kolsh 50 katolík plicní vodnatelnost č.p. 776 24.07.1799
54. ? žena Anna WUSSIGIN, vdova po fourieru Praha 60 katolík TBC č.p. 776 16.08.1799
55. ? nadporučík Fridrich KÖHRING Frankfurt 66 katolík TBC č.p. 776 19.08.1799
56. ? žena Anna SCHUPIN, vdova po vojáku Praha 60 katolík TBC č.p. 726 25.08.1799
57. Invalidovna žena Maria JIRAKIN Praha 39 katolík svobodná TBC č.p. 776 11.09.1799
58. IR 36. Fürstenberg Carl - vojenský výchovný dům chovanec Franz KERNECK Kadaň 16 katolík TBC č.p. 726 15.10.1799
59. Laudonski kordon ? voják Ignatz JELLINECK Komstadt 19 katolík svobodný rakovina č.p. 726 20.11.1799
60. ? žena Kateřina KRAUSSIN, vdova po vojáku Praha 60 katolík plicní vodnatelnost č.p. 776 27.11.1799
61. ? žena Magdalena KUSIKIN, vdova po vojáku Praha 75 katolík vysílení č.p. 776 19.12.1799
62. Ruská armáda ? voják Iwan GOSSEIM Rusko 33 pravoslavný svobodný přinesen umírající č.p. 776 02.01.1800
63. ? žena Alsbieta Aloysia ARNOLTIN, vdova po vojáku 76 katolík přinesena umírající č.p. 776 05.01.1800
64. IR 42. Erbach Carl muž Michal HERZIG, syn vojáka 27 katolík svobodný mrtvice č.p. 726 10.01.1800
65. ? žena Alsbieta WÖLFLIN, manželka vojáka Radnitz 46 katolík TBC č.p. 776 12.01.1800
66. ? žena Sophia PARDUBITZIN, vdova po vojáku Wesselý 63 katolík vysílení č.p. 726 18.01.1800
67. ? žena Juliana WUNKIN, vdova po vojáku Praha 56 katolík zatvrdnutí jater č.p. 776 18.01.1800
68. ? žena Anna BAURŽILOWA, vdova po vojáku Praha 28 katolík TBC č.p. 776 20.01.1800
69. ? dítě - vojenské Johann FLORIAN 7 katolík neštovice č.p. 776 27.01.1800
70. ? žena Alsbieta GLÖSSIN, vdova po vojáku Jannitz 43 katolík tyfus č.p. 776 29.01.1800
71. ? žena Barbora GUBERNATEZIN, vdova po vojáku Muttersdorf 44 katolík břišní tyfus č.p. 776 07.02.1800
72. ? žena Rosalia PETRASSKIN, vdova po vojáku Wojanowitz 86 katolík stáří č.p. 776 21.02.1800
73. ? žena Barbara WITZTIN, vdova po vojáku Würzburg 65 katolík vodnatelnost č.p. 776 13.03.1800
74. ? žena Franzisska ZEMANIN, vdova po vojáku Praha 35 katolík TBC č.p. 776 19.03.1800
75. ? žena Kateržina HAUSCHKIN, vdova po vojáku Wostow 56 katolík studený zápal č.p. 776 30.03.1800
76. IR 26. Schröder Wilh. voják Iwan WAWILKA Holletz Rusko 31 pravoslavný TBC č.p. 776 01.04.1800
77. ? žena Anna Maria WOCZILKIN, vdova po vojáku Pumou Opavsko 72 katolík mrtvice č.p. 726 08.04.1800
78. ? žena Theresia WLADIKOWA, vdova po vojáku Praha 80 katolík stáří č.p. 776 12.04.1800
79. ? žena Weronika STEFANOWA, vdova po vojáku Sobieslaw 30 katolík tyfus č.p. 741 13.04.1800
80. ? žena Kateržian SPOROWSKA, vdova po vojáku Praha 46 katolík TBC č.p. 776 02.05.1800
81. ? žena Kateržina WOLFIN, vdova po vojáku Temeritz 46 katolík vodnatelnost č.p. 776 24.05.1800
82. Oeconomie commis. písař Jakub KLEINKAUF Hermanstadt Sedmihradsko 39 evangelík přivezen umírající č.p. 776 06.06.1800
83. ? žena Kareržina OLESKA, vdova po vojáku Straschetzin 56 katolík přivezena umírající č.p. 776 25.06.1800
84. ? žena Anna LEIBGEBERIN, vdova po vojáku Lolliwetsch 34 katolík zástava střev č.p. 776 20.08.1800
85. ? žena Dorotha ORTSTATTIN, vdova po vojáku Halberstadt 46 evangelík zástava střev č.p. 776 29.08.1800
86. ? farář Peter FIEDET Were Francie 69 katolík farář ve Francii plicní horečka č.p. 776 12.09.1800
87. IR 29. Wallis Oliv. dítě Josepha, dcera vojáka Antonína MARTINA 1 katolík zubní horečka č.p. 741 25.09.1800
88. ? žena Anna EICHHORNIN, vdova po vojáku Beroun 51 katolík TBC č.p. 776 01.10.1800
89. ? žena Alsbieta APOLTEZERIN, vdova po vojáku Praha 33 katolík TBC č.p. 776 09.10.1800
90. ? žena Eleonora GALLIN, vdova po vojáku Widen 71 katolík vnitřní zánět č.p. 776 10.10.1800
91. ? dítě Bernard EWERARD, vojenské dítě Massau 4 katolík TBC č.p. 726 23.10.1800
92. ? dítě Johanna LENTE, vojenské dítě Banuhol 6 katolík TBC č.p. 726 24.10.1800
93. ? dítě Michael MICZEK von BULGIE, syn poručíka Roundmond Kolínsko 7 katolík přinesen umírající č.p. 776 29.10.1800
94. ? propuštěný voják Alexander STRADY Konstantinopol 91 katolík stáří č.p. 726 26.11.1800
95. ? voják Jiržjí BIDSCHOWSKY Ziezelitz 40 katolík přinesen umírající č.p. 776 29.11.1800
96. Zásobování - pekárny pekařský mistr Joseph GREGER Otschehan 54 katolík ženat vysílení č.p. 776 16.12.1800
97. ? žena Anna SCHIMANIN, vdova po vojáku 63 katolík TBC č.p. 776 03.01.1801
98. ? žena Kateržina BRUSSMUNOWA, vdova po vojáku Roudnitz 76 katolík stáří č.p. 776 05.01.1801
99. Český legion - dělostřelectvo ? kolářský mistr Dominik MÜLLER Sterpenik Luxenburg 35 katolík ženat tyfus č.p. 776 17.01.1801
100. ? žena Anna CZINZERIN, vdova po fourieru Praha 40 katolík TBC č.p. 776 27.01.1801
101. ? žena Barbora RIEDOWA, vdova po vojáku 66 katolík vodnatelnost č.p. 776 02.02.1801
102. Legion ? propuštěný voják Jakub KRZIWANOWSKY Křeschtitz 16 katolík svobodný TBC č.p. 776 26.02.1801
103. ? žena Joanna RENNERIN, vdova po vojáku Blaug Bavory 73 evangelík rakovina č.p. 726 09.03.1801
104. Zásobovací oddíl správce Jakub KARST Widen 64 katolík ženat zácpa č.p. 776 18.03.1801
105. ? žena Rosalia HOLZOWA, vdova po vojáku Hlaupjetin 46 katolík TBC č.p. 776 23.03.1801
106. ? žena Anna KAISSERIN, vdova po vojáku Praha 60 katolík mrtvice č.p. 776 27.03.1801
107. ? žena Anna, manželka vojáka Wojtecha SENOWETZE Praha 31 katolík břišní tyfus č.p. 741 28.03.1801
108. ? dítě ? dcera vojáka Wojtecha SENOWETZE 0 katolík mrtvě narozené, nedorostlé č.p. 741 28.03.1801
109. ? dítě Joseph HERBST, vojenské dítě Komottawa 14 katolík TBC č.p. 726 06.04.1801
110. Policie ? policejní voják Mikolas PHILIPP Francie 60 katolík svobodný zácpa č.p. 776 07.04.1801
111. UR ? žena Maria JECHOWA, vdova po vojáku Pelhřimov 66 katolík TBC č.p. 776 16.04.1801
112. ? žena Margaretha MORGENFRÜCH, vdova po vojáku Plsen 52 katolík prasklé břicho č.p. 776 20.04.1801
113. ? žena Dorothea LEGERIN, vdova po vojáku Czaslaw 46 katolík vodnatelnost č.p. 776 23.04.1801
114. ? žena Weronika ULRICHIN, vdova po vojáku Praha 32 katolík přinesena umírající č.p. 776 27.04.1801
115. ? žena Maria Anna MALLIN, vdova po vojáku Pisek 47 katolík rakovina č.p. 726 28.04.1801
116. ? dítě Anna BOROWICŽKIN, vojenské dítě 12 katolík tyfus č.p. 776 30.04.1801
117. Legion ? propuštěný legionář Franz KOBALD Czaslaw 16 katolík svobodný přinesen umírající č.p. 776 04.05.1801
118. Legion ? propuštěný voják legionu Joseph KÖFFER Stříbro 19 katolík tyfus č.p. 776 10.05.1801
119. ? žena Kateržina OTTOWA, vdova po vojáku 86 katolík přinesena umírající č.p. 776 14.05.1801
120. Zásobovací oddíl hospodářsky důstojník Jann GÖNDER Hajda 56 katolík ženat zácpa č.p. 776 26.05.1801
121. Legion ? legionář Jann PRÖSSEL Haÿd 20 katolík svobodný přinesen umírající č.p. 776 28.05.1801
122. ? žena Maria WESSNERIN, vdova po vojáku Praha 65 katolík přinesena umírající č.p. 776 31.05.1801
123. Legion ? felčar u legionu Franz ERLACHER Oberleutendorf 20 katolík TBC č.p. 776 10.06.1801
124. ? žena Anna BALLHARDTIN, vdova po vojáku Praha 46 katolík tyfus č.p. 776 13.06.1801
125. ? žena Anna REICHLIN, vdova po vojáku Heidlberk 38 katolík vodnatelnost č.p. 776 28.06.1801
126. IR 42. Erbach Carl oberfourier Markus KARL Ausburk 31 katolík ženat tyfus č.p. 776 06.07.1801
127. Vozatajstvo šafář Jan Christoph MELZER ves Sur 50 katolík svobodný TBC č.p. 776 08.07.1801
128. ? žena Barbara PFODENHAUERIN, vdova po vojáku Keltsch 56 katolík mrtvice č.p. 776 03.08.1801
129. Legion ? bývalý legionář Franz PETROFSKY Kaderžitz 20 katolík vodnatelnost č.p. 776 05.08.1801
130. ? žena Kateržina NOSKIN, vdova po vojáku Jilowe 46 katolík přinesena umírající č.p. 776 07.08.1801
131. FAR ? zbrojmistr Jann WARANÝ Lib 59 katolík svobodný tyfus č.p. 776 11.09.1801
132. ? žena Ludmilla KREŽICZOWA, manželka vojáka Beraun 33 katolík vodnatelnost č.p. 776 23.09.1801
133. ? bývalý voják Joseph WILHELM Oberhenersdorf 50 katolík TBC č.p. 776 24.09.1801
134. ? žena Maria Anna MÜLLERIN, vdova po poručíku 55 katolík TBC č.p. 776 15.10.1801
135. Czeska Artillerie District Commando ? poručík Franz STEIDLER Turnow 70 katolík stáří č.p. 776 05.11.1801
136. ? žena Franziska BRÜNKIN, manželka vojáka Zinkau 45 katolík rakovina dělohy č.p. 776 12.11.1801
137. ? žena Kateržina BARUSCHKIN, vdova po vojáku Paczow 56 katolík TBC č.p. 776 05.12.1801
138. ? žena Susana BARTULIKIN, vdova po vojáku Praha 68 katolík stáří č.p. 726 12.12.1801
139. ? žena Alsbieta GOTTLIEBIN, manželka vojáka Schusils 72 katolík vodnatelnost č.p. 726 15.12.1801
140. ? žena Klara STŸCHIN, manželka vojáka Momze 31 katolík TBC č.p. 776 15.12.1801
141. ? žena Kateržina BILLINGERIN, vdova po vojáku Neüstadt 57 katolík TBC č.p. 776 01.01.1802
142. ? žena Anna JETELIN, vdova po vojáku Kutná Hora 46 katolík TBC č.p. 776 19.01.1802
143. ? žena Barbara TRONICZKOVA, manželka vojáka Cazau 28 katolík TBC č.p. 776 08.02.1802
144. ? žena Josepha DESCHAN, vdova po nadporučíku Leoben Brabantsko 30 katolík zástava střev č.p. 776 19.02.1802
145. ? žena Anna KRAKEROWA, vdova po nadporučíku Lissa 58 katolík TBC č.p. 776 24.02.1802
146. ? žena Ewa HLAWICŽKIN, vdova po vojáku Humburk Lotharing 27 katolík TBC č.p. 776 26.02.1802
147. ? žena Theresia FRIESSIN, vdova po vojáku Rakonitz 77 katolík přinesena umírající č.p. 776 10.03.1802
148. FAR ? oberkanonýr Gabriel STAMPF 41 katolík TBC č.p. 776 11.03.1802
149. ? žena Franziska WILHELMIN, vdova po stuckknechtu Klösterle 53 katolík rakovina dělohy č.p. 776 25.04.1802
150. ? nadporučík Matej MÖLLNER Praha 54 katolík svobodný TBC č.p. 776 29.04.1802
151. ? žena Kateržina ZENKLICZIN Praha 32 katolík TBC č.p. 776 01.05.1802
152. ? žena Magdalena NOWAKIN, vdova po vojáku Neüdorf 70 katolík prasklá aorta č.p. 776 12.05.1802
153. IR 47. Kinsky Fr. pensionovaný setník Ignatz von SASCHITZKY v poli při armádě rodilý 60 katolík rozedma plic č.p. 776 25.05.1802
154. ? žena Karolina SCHÜTRIN, vdova po vojáku Stuckart Würtemberk 52 evangelík tyfus č.p. 776 31.05.1802
155. ? dítě Kateržina FUTSCHEKIN, vojenské dítě Praha 12 katolík přinesena umírající č.p. 776 31.05.1802
156. ? žena Anna ALEXIN, vdova po vojáku Praha 59 katolík vodnatelnost č.p. 776 23.06.1802
157. ? pensionovaný nadporučík Joseph von LANGENBACH Vídeň 47 katolík vdovec mrtvice č.p. 776 27.06.1802
158. ? žena Kateržina FENDRICHIN, vdova po vojáku v poli narozena 77 katolík přinesena umírající č.p. 776 03.07.1802
159. ? žena Kateržina SBIBAK, vdova po vojáku Sebin 64 katolík plicní vodnatelnost č.p. 726 08.07.1802
160. ? žena Kateržina JELINKIN, vdova po vojáku Neuhaus 70 katolík TBC č.p. 776 20.08.1802
161. ? žena Theresia CHLUPATA, vdova po vojáku Praha 46 katolík asthma č.p. 776 01.09.1802
162. ? žena Maria BRUNNERIN, vdova po vojáku Blatna 41 katolík vodnatelnost č.p. 776 13.09.1802
163. ? žena Anna Maria CZERNIN, vdova po vojáku Krensitz 73 katolík vodnatelnost č.p. 726 23.09.1802
164. ? žena Kateržina SEDLACŽKINN, vdova po vojáku Pisek 65 katolík přinesena umírající č.p. 776 13.11.1802
165. ? žena Anna SCHRÖDERIN, vdova po vojáku Chotieschau 73 katolík stáří č.p. 776 13.11.1802
166. ? žena Kateržina LASSNICŽKOWA, vdova po vojáku Sasko 80 katolík přinesena umírající č.p. 776 13.11.1802
167. ? propuštěný fourier Karel KOSTKA Praha 38 katolík tyfus č.p. 776 01.12.1802
168. ? žena Weronika MACHANCKIN, manželka vojáka Peterwardajen 40 katolík TBC č.p. 776 17.12.1802
169. ? žena Anna DRABKIN Policzka 87 katolík stáří č.p. 776 21.12.1802
170. ? žena Anna BAMBULIN Drachenitz 56 katolík mrtvice č.p. 776 25.12.1802
171. ? žena Anna LEBESHIN Plsen 66 katolík přinesena umírající č.p. 776 31.12.1802
172. IR 25. Brechainville Ludw. do 1801 žena Barbara de GLOSS, manželka hauptmanna Prachatitz 53 katolík TBC č.p. 776 07.01.1803
173. ? žena Anna SCHÖNOWA, vdova po vojáku Boshitzitz 71 katolík vodnatelnost č.p. 776 13.01.1803
174. ? žena Alsbieta NAPPER, vdova po vojáku Maustrich Holland 82 katolík stáří č.p. 726 31.01.1803
175. ? žena Theresia HNILICŽKIN, vdova po vojáku Praha 85 katolík stáří č.p. 776 05.02.1803
176. ? žena Dorotha KRUMLICHIN, vdova po vojáku Poppenrich Bavory 66 katolík TBC č.p. 776 06.02.1803
177. IR 38. Würtenberg pensionovaný podporučík Pfilipp DELATORRES Regensburg 34 katolík svobodný tyfus č.p. 776 15.02.1803
178. ? žena Antonia TRÜPLIN, vdova po vojáku Praha 57 katolík zánět č.p. 776 25.02.1803
179. ? žena Anna PROHASKIN, vdova po vojáku Praha 36 katolík tyfus č.p. 776 26.03.1803
180. ? žena Anna LAURIN, manželka vojáka Leutomissl 52 katolík TBC č.p. 776 27.03.1803
181. ? žena Kateřina KALIWODIN, vdova po vojáku Chlumetz 82 katolík přinesena umírající č.p. 776 02.04.1803
182. ? žena Anna BROCZIN, manželka důstojníka Praha 23 katolík TBC č.p. 776 04.04.1803
183. ? dítě Anna FLASCHITZIN, vojenské dítě Praha 13 katolík TBC č.p. 726 21.04.1804
184. ? muž Wit PATSCH, vojenské dítě Widen 29 katolík tyfus č.p. 726 23.04.1803
185. ? žena Francziska WINKELBAUERIN, manželka vojáka Czimelitz 32 katolík TBC č.p. 776 25.04.1803
186. ? žena Barbara SUDOWA, manželka vojáka Jilové 56 katolík TBC č.p. 776 27.04.1803
187. ? žena Anna KASSPARIN, vdova po vojáku Praha 60 katolík vodnatelnost č.p. 776 31.05.1803
188. ? žena Ludmilla JANECZKIN, vdova po vojáku Praha 99 katolík stáří č.p. 776 04.06.1803
189. ? žena Kateržina NEDBALIN, vdova po vojáku Aujezd 90 katolík stáří č.p. 726 15.06.1803
190. ? žena Kateržina WOTRUBIN, dítě vojenské v poli rozená 26 katolík svobodná TBC č.p. 776 25.06.1803
191. ? žena Anna DELBACHIN, manželka vojáka Praha 66 katolík nádenice TBC č.p. 776 18.07.1803
192. ? žena Alsbieta WORŽISCHKOWA, manželka vojáka Bistritze 30 katolík TBC č.p. 776 24.087.1803
193. ? žena Ludmilla SAZIMOWA, manželka vojáka Kuttna Hora 37 katolík TBC č.p. 776 20.08.1803
194. IR 18. Stuart Patr. kapitán leutenat Antonin HEER Grund (Šluknov) 57 katolík svobodný TBC č.p. 776 11.09.1803
195. Garnison Artillerie Distrikt kaprál Jann BECHER Augsburk 38 katolík svobodný TBC č.p. 776 12.10.1803
196. ? pensionovaný hejtmann Christoph SCHULZ Eger 44 katolík ženat TBC č.p. 776 25.10.1803
197. IR ? Eszterhazy žena Maria Anna, vdova po Johannu von RACHIERU Praha 67 katolík mrtvice č.p. 776 27.11.1803
198. ? žena Anna KRAUSSIN, vdova po vojáku Praha 76 katolík stáří č.p. 776 06.12.1803
199. IR 54. Morzin Ferd. do 1805 dítě Jann HOCH, syn nadporučíka 5 katolík TBC č.p. 726 13.12.1803
200. FAR 01. Erstes oberkanonýr Joseph MAŸER Strassnitz 46 katolík ženat mrtvice č.p. 776 17.12.1803
201. ? žena Anna BODOWA, manželka vojáka Wissochrad 35 katolík TBC č.p. 776 22.12.1803
202. General Commando muž Augustin WÜRST, syn dveřníka Praha 17 katolík TBC č.p. 726 07.01.1804
203. ? dítě Joseph SCHWARTZ, vojenské dítě Praha 15 katolík svobodný psotník č.p. 726 21.01.1804
204. FAR ? žena Kateržina RUDOLPHERIN, vdova po felčaru Pressburk 49 katolík TBC č.p. 776 26.01.1804
205. ? žena Alsbieta WALENTICŽOWA, vdova po vojáku Launy 47 katolík TBC č.p. 776 04.03.1804
206. ? žena Anna WERNERIN, vdova po vojáku Miroshowitz 58 katolík TBC č.p. 776 10.03.1804
207. ? žena Theresia HAŸKIN, manželka vojáka Praha 24 katolík studený zápal č.p. 776 14.03.1804
208. ? žena Ludmila FRITZIN, vdova po vojáku Praha 66 katolík plicní vodnatelnost č.p. 776 27.03.1804
209. ? žena Kateržina ZAKIN, vdova po vojáku Königshof 66 katolík tyfus č.p. 776 02.04.1804
210. ? žena Magdalena ANDERSCHTIN Pržibram 78 katolík stáří č.p. 776 07.04.1804
211. ? žena Anna LANDSTEINERIN, vdova po vojáku Praha 77 katolík stáří č.p. 776 19.04.1804
212. ? pensionowany offizier wojansky Joseph SEBUS Düsseldorf 79 katolík svobodný přinesena umírající č.p. 776 24.04.1804
213. ? žena Barbora GRANISTER von KRONWALD, manželka hauptmanna Moldawa Tejn 43 katolík TBC č.p. 776 14.05.1804
214. ? žena Sibilla DOBRAWKIN, vdova po vojáku Písek 68 katolík stáří č.p. 726 15.05.1804
215. ? žena Ludmilla REYHONIN, vdova po vojáku Nowi Kolin 72 katolík vysílení č.p. 776 21.05.1804
216. ? žena Maria Anna WEWERKIN, vojačka Klatovy 70 katolík plicní vodnatelnost č.p. 726 07.06.1804
217. ? žena Rosalia NALEKIN, vojačka Duppau 70 katolík stáří č.p. 776 13.06.1804
218. ? chlapec Joseph MEBIUS, vojenské dítě Komotow 16 katolík TBC č.p. 726 30.06.1804
219. Zásobovací oddíl žena Ceccilia TROSTMANIN, vdova po důstojníku Zatecz 66 katolík přinesena umírající č.p. 776 07.07.1804
220. ? žena Maria Anna REÜCHAKLIN, manželka důstojníka Praha 43 katolík děložní křeče č.p. 726 15.07.1804
221. IR 09. Clerfayt Carl Joh. do 1802 nadporučík Jann Baptista de BOZO Gent Niederland 33 katolík svobodný TBC č.p. 776 18.07.1804
222. IR 22. Coburg Friedr. žena Kateržina ENSSLING, vdova po důstojníku Stuckart 57 katolík TBC č.p. 776 28.07.1804
223. ? žena Magdalena LESSKIN, vdova po vojáku Bukow 80 katolík stáří č.p. 726 21.08.1804
224. ? žena Maria Anna CZEIKOWA, manželka vojáka Strakonitz 36 katolík přinesena umírající č.p. 776 07.09.1804
225. ? děvče Maria HAMPLERIN, vojenské dítě Praha 12 katolík TBC č.p. 776 16.09.1804
226. ? Merker voják Neczy RACHLÝ Iswan Hrodarodetz Rusko 30 pravoslavný svobodný TBC č.p. 776 25.10.1804
227. ? žena Aloysia AMORPHIN, manželka hauptmanna Zasmuk 37 katolík přinesena umírající č.p. 776 28.10.1804
228. IR 47. Kinsky Fr. žena Rosalia KOCHIN, vdova po nadporučíku Reichenberg 66 katolík plicní vodnatelnost č.p. 776 02.11.1804
229. ? žena Rosalia SCHINDLERIN, vdova po vojáku Zwikawa 48 katolík plicní vodnatelnost č.p. 726 12.11.1804
230. Zásobovací oddíl bývalý hospodářský důstojník Franz HOLICZER Komotawa 72 katolík vdovec studený zápal č.p. 776 19.11.1804
231. ? žena Barbora SAUKUPIN, manželka vojáka Rossenthal 50 katolík TBC č.p. 776 20.11.1804
232. Jäger regiment ? dítě Maria Anna GATLINGERIN, dcera vojenského myslivce u armády rodilá 9 katolík TBC č.p. 776 23.11.1804
233. ? dítě Antonín DEGREE, vojenské dítě Komotawa 4,5 roku katolík kašel č.p. 726 03.12.1804
234. ? žena Ludmilla WITSOHLIN, vdova po vojáku Zbirow 55 katolík vodnatelnost č.p. 776 09.12.1804
235. ? žena Anna MILASKOWA, vdova po vojáku Netolitz 76 katolík stáří č.p. 776 22.12.1804
236. ? žena Maria Anna SCHUBERTIN, vdova po vojáku v poli rozená 78 katolík stáří č.p. 776 18.01.1805
237. ? žena Anna BARZILIN, vdova po vojáku Praha 84 katolík stáří č.p. 776 19.01.1805
238. CR 6. Mack voják Joseph FORMÁNEK Slany 27 katolík svobodný TBC č.p. 776 04.02.1805
239. ? žena Magdalena STAUDINGERIN, vdova po feldwebelu Neütitschin 58 katolík TBC č.p. 776 08.02.1805
240. ? žena Barbora TOMSCHIN, vdova po vojáku Litomneritz 50 katolík studený zápal č.p. 776 14.02.1805
241. ? žena Dorothea WINKIN, vdova po vojáku Networžitz 52 katolík tyfus č.p. 776 21.02.1805
242. ? muž Joseph KANDEL, dítě vojenské Bzowie 18 katolík TBC č.p. 726 03.03.1805
243. ? žena Markita SCHMIEDIN, vdova po vojáku Ekr 68 katolík TBC č.p. 776 06.03.1805
244. ? chlapec Jakub KINDER, dítě vojenské Niederland 13 katolík epilepsie č.p. 726 11.03.1805
245. ? žena Theresia TRÜDIR, vdova po vojáku Praha 102 katolík stáří č.p. 776 16.03.1805
246. ? kadet Franz WOLF Brüsl 21 katolík svobodný epilepsie č.p. 726 22.03.1805
247. ? žena Magdalena KALCZOWA, vdova po vojáku Praha 60 katolík TBC č.p. 776 24.03.1805
248. ? žena Dorotha DOSKOCZIN, vdova po vojáku Wodochot 68 katolík TBC č.p. 776 25.03.1805
249. ? žena Anna WAISIN, vdova po vojáku Praha 72 katolík mrtvice č.p. 776 25.03.1805
250. Zásobovací oddíl bývalý hospodářský důstojník Joseph JASSEK Praha 75 katolík stáří č.p. 726 27.03.1805
251. ? stucknecht Jirzy LIND Issling 62 katolík svobodný přinesen umírající č.p. 776 30.03.1805
252. ? žena Magdalena SEDLACŽKIN, vdova po vojáku Wotitz 76 katolík stáří č.p. 726 31.03.1805
253. ? žena Josepha MEHRHERMIN, vdova po fourieru Kossatek 78 katolík vodnatelnost č.p. 726 31.03.1805
254. ? žena Theresia PROCHASKIN, vdova po vojáku Praha 50 katolík TBC č.p. 776 01.04.1805
255. ? žena Dorotha LORENZIN, vdova po vojáku Königshöfen 57 katolík tyfus č.p. 776 06.04.1805
256. ? bývalý fourier Franz SCHNEIDER Praha 82 katolík stáří č.p. 726 12.04.1805
257. UR ? žena Frantisska TRISSELMANNIN, vdova po kaprálu Praha 50 katolík tyfus č.p. 776 24.04.1805
258. ? žena Dorotha MISCHKOWA, manželka vojáka Liben 70 katolík zánět č.p. 776 30.04.1805
259. ? žena Markita PETERLIN, vdova po vojáku Choteschau 53 katolík přinesena umírající č.p. 776 05.05.1805
260. ? žena Barbara DELLBRUKIN, manželka vojáka Praha 59 katolík TBC č.p. 726 10.05.1805
261. ? žena Johanna KREISCHNI, vdova po feldwebelu Kamnitz Sasko 64 katolík plicní vodnatelnost č.p. 776 10.05.1805
262. ? žena Apollonia TAUMASERIN, vdova po vojáku Braunow Horní Rakousy 78 katolík stáří č.p. 726 11.05.1805
263. Vojenská kancelář muž Waczlaw DANKOW, syn vojenského kancelisty Praha 25 katolík svobodný TBC č.p. 726 18.05.1805
264. ? žena Ludmilla BLASCHKN, vdova po vojáku Praha 55 katolík TBC č.p. 776 20.05.1805
265. ? žena Anna BÖHMIN, vdova po vojáku Praha 74 katolík TBC č.p. 726 31.05.1805
266. ? muž Jann Joseph BILLERS, vojenské dítě Gent Flandry 24 katolík svobodný vodnatelnost č.p. 726 01.06.1805
267. ? žena Dorotha PETSCHARIN, vdova po vojáku Praha 91 katolík stáří č.p. 726 01.06.1805
268. ? žena Kateržina TICHIN, vdova po vojáku Praha 58 katolík TBC č.p. 776 01.06.1805
269. ? žena Kateržina SCHILBERTIN, vdova po kaprálu London 46 katolík přinesena umírající č.p. 776 11.06.1805
270. ? děvče Alsbieta PREÜSCHIN, vojenské dítě Popowitz 14 katolík přinesena umírající č.p. 776 18.06.1805
271. ? žena Kateržina SANDERIN, manželka vojáka Pelhřimov 46 katolík zánět č.p. 776 28.06.1805
272. ? žena Barbara SWRARIN, vdova po vojáku Praha 48 katolík tyfus č.p. 776 29.06.1805
273. ? žena Maria KURENDIN, manželka vojáka Praha 21 katolík přinesena umírající č.p. 776 07.07.1805
274. ? žena Markita THEIMERIN, vdova po vojáku Pfalz 88 katolík plicní vodnatelnost č.p. 726 13.07.1805
275. ? žena Markita HOLEYIN, vdova po vojáku Biritz Sasko 39 katolík TBC č.p. 776 15.07.1805
276. IR 29. Wallis Oliv. žena Katržina CARUGO, dcera podplukovníka Widen 42 katolík TBC č.p. 776 16.07.1805
277. ? žena Barbara JOJTIN, vdova po vojáku Schatezliss Bamberk 49 katolík TBC č.p. 776 05.08.1805
278. ? žena Ludmilla WOMACŽKIN, vdova po vojáku Katzow 78 katolík stáří č.p. 726 07.09.1805
279. ? žena Rosina WALKIN, vdova po vojáku Zasmuk 55 katolík vodnatelnost č.p. 776 08.09.1805
280. ? žena Barbara MÜLLERIN, manželka tambora Raudnitze 52 katolík vodnatelnost č.p. 776 09.09.1805
281. ? žena Kateržina WAGNERIN, manželka vojáka Schlackenwerth 72 katolík rakovina č.p. 776 11.09.1805
282. ? žena Alsbieta SUCHANEKIN, manželka vojáka Praha 46 katolík přinesena umírající č.p. 776 12.09.1805
283. ? žena Maria GROS, manželka vojáka Luxemburk 45 katolík nervová slabost č.p. 726 22.09.1805
284. ? žena Regina RZEHACZKIN, manželka vojáka Plzeň 50 katolík přinesena umírající č.p. 776 26.09.1805
285. Zásobovací oddíl bývalý hospodářský důstojník Frantissek BATKE Leobschitz Pruské Slezsko 57 katolík přinesen umírající č.p. 776 27.09.1805
286. ? žena Ludmilla HOFBAUERIN, vdova po vojáku Praha 66 katolík plicní vodnatelnost č.p. 726 01.10.1805
287. ? žena Maria MESSERIN, vdova po vojáku Lipsko 96 katolík stáří č.p. 726 07.10.1805
288. ? žena Anna BEKINN, vdova po vojáku Platten 66 katolík plicní vodnatelnost č.p. 726 08.10.1805
289. ? muž Jann DOTCHKAL, dítě vojenské Bedějovice 19 katolík TBC č.p. 726 18.10.1805
290. ? žena Alsbieta POPLIN, dcera plukovního felčara Kolin 27 katolík tyfus č.p. 726 19.10.1805
291. ? žena Alsbieta PROSCHIN, manželka vojáka Widen 40 katolík tyfus č.p. 776 27.10.1805
292. ? žena Kateržina REICHLIN, vdova po vojáku Praha 58 katolík TBC č.p. 776 31.10.1805
293. ? dítě Josepha, dcera Barbary KLOCHIN, vdovy po vojáku 6 katolík neštovice č.p. 731 08.11.1805
294. ? žena Magdalena WEICHELHEIMIN, vdova po vojáku Praha 50 katolík vodnatelnost č.p. 776 11.11.1805
295. ? žena Weronika ANDIELIN, manželka vojáka Hořejší Rotschow 40 katolík TBC č.p. 776 23.11.1805
296. ? žena Barbora NOWAKIN, manželka vojáka Diwissow 69 katolík rozedma plic č.p. 726 01.12.1805
297. ? žena Alsbieta RASCHKE, dcera nadporučíka Jihlava 34 katolík svobodná tyfus č.p. 726 01.12.1805
298. ? žena Markita SILWIN, manželka vojáka 23 katolík tyfus č.p. 776 03.12.1805
299. Zásobovací oddíl děvče Rosalia OHLNHAUS, dcera plukovníka Praha 16 katolík svobodná přinesena umírající č.p. 776 19.12.1805
300. Francouzská armáda ? seržant zajatec Aloys CHEVALIER Laflech Francie 25 katolík svobodný tyfus č.p. 776 21.12.1805
301. ? žena Kateržina KOPACŽKIN, vdova po vojáku Horžice 65 katolík TBC č.p. 726 24.12.1805
302. ? žena Maria WILLNERIN, vdova po vojáku Neükirch Rakousy 56 katolík vodnatelnost č.p. 776 24.12.1805
303. ? žena Barbora SCHAFARŽIKIN, manželka vojáka Praha 24 katolík přinesena umírající č.p. 499 přečíslování 05.01.1806
304. ? žena Dorota TROPPIN, vdova po vojáku Radonitz 75 katolík vysílení č.p. 453 09.01.1806
305. ? žena Barbora SCHÖNFELDIN, vdova po vojáku Slaný 81 katolík stáří č.p. 453 16.01.1806
306. ? žena Josepha HUBIN, vdova po vojáku Praha 38 katolík plicní vodnatelnost č.p. 499 06.02.1806
307. ? žena Justina URBANIN, vdova po vojáku Kletzan 36 katolík tyfus č.p. 499 11.02.1806
308. ? fourier Franz SKOLAUT 23 katolík svobodný tyfus č.p. 499 12.02.1806
309. Hohenzollern ? nadporučík Alexander WIESSINGER Widen 29 katolík TBC č.p. 499 14.02.1806
310. ? žena Barbora STECKLIN, manželka vojáka Praha 50 katolík TBC č.p. 499 16.02.1806
311. ? invalida kaprál Matej BROSCH Salzburg 64 katolík vdovec přinesen umírající č.p. 499 17.02.1806
312. ? žena Anna MARSCHALKIN, manželka vojáka Holubitz 25 katolík přinesena umírající č.p. 499 20.02.1806
313. ? žena Kateržina MASTNIN, vdova po vojáku Pisek 40 katolík přinesena umírající č.p. 499 21.02.1806
314. ? žena Magdalena PLACKIN, vdova po vojáku Neüstadt Sasko 42 evangelík přinesena umírající č.p. 499 21.02.1806
315. Vojenský špitál ? hlídač nemocných Ignatz PROCHASKA Mrowitz 40 katolík ženat přinesen umírající č.p. 499 03.03.1806
316. Vojenský špitál ? hlídač nemocných Ignatz JEDLICZKA Praha 61 katolík tyfus č.p. 499 06.03.1806
317. ? žena Josepha REISHLIN, vdova po vojáku Praha 81 katolík stáří č.p. 453 08.03.1806
318. ? žena Anna WEISGERBERIN, vojenské dítě Olomouc 24 katolík svobodná TBC č.p. 453 08.03.1806
319. General Commando žena Magdalena HANNIN, dcera sluhy Müzdlitz Morava 21 katolík svobodná tyfus č.p. 499 10.03.1806
320. ? žena Anna WOJTIKIN, manželka vojáka Praha 63 katolík cukrovka č.p. 499 12.03.1806
321. ? žena Barbara WERNERIN, vdova po vojáku Praha 80 katolík stáří č.p. 453 13.03.1806
322. ? žena Anna POHUNKIN, vdova po vojáku Praha 42 katolík TBC č.p. 499 13.03.1806
323. ? žena Dorotha LIMBARKOWA, vdova po vojáku Králuw Hradec 50 katolík tyfus č.p. 456 14.031806
324. ? žena Maria KOPRŽIWIN, vdova po vojáku Praha 50 katolík tyfus č.p. 499 24.03.1806
325. IR 10. Anspach Alex. do 1806 žena Theresia WAGNERIN, dcera kaprála Neühaus 24 katolík svobodná mrtvice č.p. 499 08.04.1806
326. ? žena Dorotha NERODIN, vdova po vojáku Czerni Kostelecz 50 katolík přinesena umírající č.p. 499 11.04.1806
327. ? žena Markita WALLERIN, vdova po vojáku Praha 54 katolík tyfus č.p. 499 13.04.1806
328. Zásobování - pekárny vojenský pekař Jann SCHARPH Bohmut Bamberk 26 katolík svobodný tyfus č.p. 499 17.04.1806
329. ? žena Kateržina PRCHALOWA, vdova po feldwebelu Praha 56 katolík TBC č.p. 499 17.04.1806
330. ? žena Barbora PATKIN, vdova po vojáku Kollin 52 katolík tyfus č.p. 499 19.04.1806
331. ? dítě Waczlaw NAROD, vojenský sirotek Praha 8 katolík vodnatelnost č.p. 499 22.04.1806
332. ? žena Weronika BESTISOWA, vdova po vojáku Praha 36 katolík tyfus č.p. 499 23.04.1806
333. ? žena Magdalena SCHNEIDERIN, vojenské dítě Mechel Brabantsko 19 katolík svobodná tyfus č.p. 453 24.04.1806
334. ? žena Barbora PACHOLDIN, manželka vojáka Würzburg 36 katolík tyfus č.p. 499 27.04.1806
335. ? žena Kateržina KUTININ, manželka vojáka Kouržim 24 katolík přinesena umírající č.p. 499 30.04.1806
336. ? žena Magdalena SCHNEIDERIN, vdova po vojáku Nepomuk 50 katolík TBC č.p. 499 08.05.1806
337. ? žena Theresia NOWAKIN vdova po vojáku Praha 40 katolík přinesena umírající č.p. 499 09.05.1806
338. ? žena Maria WAGNERIN, vdova po vojáku Msseno 70 katolík stáří č.p. 499 09.05.1806
339. ? žena Markita WISCHININ, vdova po vojáku Praha 65 katolík přinesena umírající č.p. 499 10.05.1806
340. ? žena Leopoldina SPOREDIN, vdova po kaprálu Reich 43 katolík tyfus č.p. 499 10.05.1806
341. ? žena Kateržina MAXIN, vdova po vojáku Praha 34 katolík tyfus č.p. 499 17.02.1814
342. DR ? dragoun Joseph HAYER Falkenawa 28 katolík TBC č.p. 499 15.05.1806
343. ? žena Josepha NEÜHAUSERIN, vdova po vojáku Kleczany 37 katolík přinesena umírající č.p. 499 17.05.1806
344. ? žena Alsbieta MILASABLOWITZ, vdova po vojáku Reich 40 katolík tyfus č.p. 499 17.05.1806
345. ? žena Anna WANSCHURIN, vdova po vojáku Ach 52 katolík přinesena umírající č.p. 499 25.05.1806
346. ? žena Maria ARGROWA, vdova po vojáku Praha 67 katolík tyfus č.p. 499 26.05.1806
347. ? žena Anna MACHIN, vdova po vojáku Praha 26 katolík tyfus č.p. 499 28.05.1806
348. ? žena Theresia ZELENKIN, vdova po vojáku Praha 42 katolík tyfus č.p. 499 06.06.1806
349. ? žena Alsbieta KRAPARŽKIN, vdova po vojáku Praha 60 katolík tyfus č.p. 499 07.06.1806
350. ? žena Margaretha TOBNERIN, vdova po vojáku Praha 36 katolík vodnatelnost č.p. 499 11.06.1806
351. ? žena Johanna MATZURKIN, vdova po vojáku Praha 50 katolík TBC č.p. 499 12.06.1806
352. ? žena Anna DOBERAUNERIN, vdova po vojáku Praha 56 katolík tyfus č.p. 499 16.06.1806
353. ? žena Anna SATZIN, vdova po vojáku Beroun 38 katolík TBC č.p. 499 17.06.1806
354. ? žena Alsbieta HAMERSCHMIDIN, vdova po vojáku Stržibro 70 katolík stáří č.p. 499 30.06.1806
355. ? žena Johanna DREITINGERIN, manželka vojáka Horosedlo 54 katolík přinesena umírající č.p. 499 09.07.1806
356. Zásobovací oddíl žena Anna KRISCHNERIN, manželka adjunta Olomouc 72 katolík zánět č.p. 499 17.07.1806
357. ? žena Anna ZELINKIN, vdova po vojáku Praha 60 katolík vodnatelnost č.p. 499 29.07.1806
358. ? žena Anna WALTERIN, vdova po vojáku Reich 32 katolík přinesena umírající č.p. 499 14.08.1806
359. ? žena Anna ZACHISTALIN, vdova po vojáku Klatovy 46 katolík vodnatelnost č.p. 499 18.08.1806
360. ? žena Christina LEIDNERIN, vdova po vojáku Lebengrün 77 katolík vodnatelnost č.p. 453 24.08.1806
361. ? žena Maria SAUKUPIN, vdova po vojáku Bržeznitz 60 katolík vodnatelnost č.p. 453 25.08.1806
362. Zásobování hospodářsky důstojník Maximilian WANIK Tman 27 evangelík úbytě č.p. 499 02.09.1806
363. ? žena Anna KASCHIN, vdova po vojáku Praha 73 katolík vysílení č.p. 453 10.09.1806
364. ? žena Anna WALLASCHIN, vdova po vojáku Winek 56 katolík plicní vodnatelnost č.p. 499 10.09.1806
365. ? žena Anna HOFMANIN, vdova po kaprálu Praha 70 katolík plicní vodnatelnost č.p. 499 19.09.1806
366. ? žena Ewa WALACHKIN, manželka invalidy vojáka Praha 56 katolík TBC č.p. 499 20.09.1806
367. ? žena Barbara JANOUSCHKIN, vdova po vojáku Prachatitz 56 katolík přinesena umírající č.p. 499 23.10.1806
368. ? žena Johanna MOLITOR, manželka praporčíka Praha 28 katolík přinesena umírající č.p. 499 12.11.1806
369. Mineur Corps žena Frantisska LANGKAMERIN, dcera poručíka Lovositz 23 katolík svobodná TBC č.p. 453 21.11.1806
370. ? žena Anna SWOBODIN, manželka vojáka Liben 38 katolík TBC č.p. 499 08.01.1807
371. ? žena Theresia HROMADKIN, vdova po vojáku Praha 55 katolík plicní vodnatelnost č.p. 499 10.01.1807
372. ? žena Eleonora FINKIN, vdova po vojáku Praha 70 katolík TBC č.p. 499 28.04.1807
373. ? žena Theresia BARTLIN, manželka vojáka Horazdowitz 94 katolík stáří č.p. 499 06.06.1807
374. IR 47. Vogelsang Ludw. poručík Wojtech RUTHMANN Herschbrück 49 evangelík TBC č.p. 499 08.06.1807
375. ? žena Dorotha PRESCHLIN, vdova po vojáku Králuw Hradec 81 katolík stáří č.p. 453 28.06.1807
376. ? žena Alsbieta SCHEBERIN, vdova po fourieru Praha 69 katolík TBC č.p. 499 19.07.1807
377. ? žena Maria OBERMANIN, vojenské dítě Praha 37 katolík svobodná mrtvice č.p. 499 05.08.1807
378. ? voják Jakub ZAMHONÝ Maria Sratro Prusko 36 katolík svobodný TBC č.p. 499 19.08.1807
379. ? žena Anna KROSCHOWSKIN, manželka fouriera Manheim 34 katolík TBC č.p. 499 19.08.1807
380. Reiss ? dítě Frantissek, syn feldwebela Antonína UHLICHA 3 katolík neštovice č.p. 499 15.10.1807
381. Raiss ? voják Jakub HEINTEIN Nirnberk 39 katolík ženat mrtvice č.p. 499 15.11.1807
382. ? žena Alsbieta LORION, vdova po vojáku Grosswildeburk 48 katolík TBC č.p. 499 21.12.1807
383. ? žena Anna KILIANIN, vdova po vojáku Praha 61 katolík TBC č.p. 453 29.02.1808
384. ? žena Barbara ARNOLDIN, manželka feldwebela Bukownik 36 katolík tyfus č.p. 499 03.03.1808
385. ? žena Josepha TROMIN, dcera důstojníka Praha 38 katolík svobodná vodnatelnost č.p. 499 11.03.1808
386. ? žena Barbara POPPIN, vdova po vojáku Praha 37 katolík rakovina dělohy č.p. 499 16.03.1808
387. ? žena Theresia HOLLERTIN, manželka vojáka Rusko 24 katolík tyfus č.p. 499 19.03.1808
388. ? žena Ludmilla LEDERIN, vdova po vojáku Czernowitz 85 katolík stáří č.p. 453 28.03.1808
389. ? žena Kateržina WODIENA, vdova po vojáku 60 katolík TBC č.p. 499 23.04.1808
390. ? žena Anna JUNGIN, vdova po vojáku Jakshin Tyroly 92 katolík TBC č.p. 453 12.05.1808
391. ? voják Jan MADIAK Polsko 41 katolík TBC č.p. 499 14.05.1808
392. ? žena Weronika DOLAISCHIN, vdova po vojáku Scharek 36 katolík TBC č.p. 499 09.08.1808
393. ? žena Frantisska SCHWATZIN, vdova po vojáku Praha 72 katolík vodnatelnost č.p. 453 17.08.1808
394. ? dítě Jann ASTEN, vojenské dítě Zara Dalmácie 9 katolík TBC č.p. 453 31.08.1808
395. ? žena Anna HERBERIN, vdova po vojáku Weinenieržitz 56 katolík rakovina č.p. 453 29.09.1808
396. ? žena Dorotha WATZOWSKIN, dcera vojáka Invalidovna ? 45 katolík vdaná TBC č.p. 499 11.10.1808
397. ? bývalý kadet Gerhard SIEBER de ADELSBERG Schwarzenberg Tyroly 20 katolík svobodný TBC č.p. 499 27.10.1808
398. ? žena Alsbieta WACHTENURG, dcera generála Budějovice 54 katolík svobodná vysílení č.p. 453 26.10.1808
399. ? žena Johanna PRCHLERIN, vdova po vojáku Sasko 50 katolík vodnatelnost č.p. 499 28.11.1808
400. ? žena Johanna KOTULKIN, manželka vojáka Praha 70 katolík stáří č.p. 453 03.12.1808
401. Landwehr ? kancelista landwehru Joseph HOLAY Praha 55 katolík ženat TBC č.p. 499 20.12.1808
402. Zásobování bývalý hospodářský důstojník Jann SIMON Horžin 52 katolík ženat vodnatelnost č.p. 499 15.03.1809
403. ? žena Sophia RESTLIN, vdova po vojáku Hermanstadt 69 katolík plicní vodnatelnost č.p. 453 18.03.1809
404. ? žena Anna STRANSKIN, vdova po vojáku Praha 47 katolík TBC č.p. 499 23.03.1809
405. ? muž Joseph WEBER, vojenské dítě Videň 24 katolík TBC č.p. 453 01.04.1809
406. ? žena Kateržina MNUKIN, vdova po vojáku Praha 60 katolík vysílení č.p. 499 06.04.1809
407. ? žena Dorotha BANKUSIN, vdova po vojáku Liebnitz 52 katolík vodnatelnost č.p. 499 10.04.1809
408. ? muž Augustin STABL, dítě vojenské Litomneritz 30 katolík svobodný TBC č.p. 453 06.05.1809
409. ? žena Rosalie SUCHOMELLIN, vdova po vojáku Nowi Kolin 57 katolík plicní vodnatelnost č.p. 453 09.05.1809
410. ? žena Alsbieta KODERPELCZIN, vdova po vojáku Říše 66 katolík TBC č.p. 456 16.06.1809
411. Zásobování hospodářsky důstojník Jann SAUKUP Maletin 49 katolík mrtvice č.p. 499 19.06.1809
412. ? muž Joseph BRŽEZINA, vojenské dítě Zwoch 39 katolík svobodný TBC č.p. 453 29.06.1809
413. ? žena Juliana STENWEGL, dcera důstojníka Hannau 42 katolík svobodná TBC č.p. 453 01.07.1809
414. ? děvče Anna ZELINKIN, vojenské dítě Praha 13 katolík úbytě č.p. 499 07.07.1809
415. ? bývalý voják Walentin FOGL Hundrtshausen Würzburg 59 katolík ženat TBC č.p. 453 09.07.1809
416. ? muž Ludwik LESSMANN, vojenské dítě Prusko 18 evangelík svobodný vodnatelnost č.p. 499 16.07.1809
417. ? žena Kateržina BITTERMANN, manželka vojáka Pressburk Uhry 34 katolík TBC č.p. 499 16.07.1809
418. ? muž Winzentz WARISH, dítě vojenské Praha 17 katolík svobodný TBC č.p. 453 11.07.1809
419. ? fourierschütz Pawel CZASTKA Jaromieržitz 28 katolík svobodný tyfus č.p. 499 05.08.1809
420. ? žena Anna RITTERMEISTERIN, manželka vojáka Petrpkau 36 katolík vodnatelnost č.p. 499 19.08.1809
421. Zásobování bývalý hospodářský důstojník Jann BÄRENBALG Opoczno 80 katolík vdovec stáří č.p. 453 07.09.1809
422. Landwehr ? dítě Joseph, syn landwehristy Waczlawa SCHRAMEKA 2 katolík neštovice č.p. 484 09.09.1809
423. Vojenský špitál ? hlídač nemocných Jakub MAYER Praha 36 katolík ženat tyfus č.p. 499 13.09.1809
424. ? žena Maria Anna SKOSSIN, vdova po vojáku Falkenawa 55 katolík přinesena umírající č.p. 499 20.09.1809
425. ? žena Kateržina HAUSERIN, vdova po vojáku Praha 70 katolík nádenice tyfus č.p. 499 29.09.1809
426. Landwehr ? děvče Maria LINDERIN, dcera kaprála Strakonitz 16 katolík svobodná tyfus č.p. 499 30.09.1809
427. ? žena Johanna Karolina ESCHERUH, vdova po vojáku Halle 26 evangelík tyfus č.p. 499 20.12.1809
428. Landwehr ? landwehrista Jann FELLINGER Niemes 18 katolík svobodný TBC č.p. 499 30.12.1809
429. ? žena Maria CZECHIN, vdova po stuckknechtu Prawonin 22 katolík svobodná tyfus č.p. 499 03.01.1810
430. ? muž Frantissek PALZER, vojenské dítě Říše 24 katolík TBC č.p. 453 04.01.1810
431. ? žena Anna HROMATKIN, vdova po feldwebelu Chrudim 25 katolík vodnatelnost č.p. 499 22.01.1810
432. ? žena Markita MATTESIN, vdova po vojáku Schreigershausen 50 katolík tyfus č.p. 499 02.02.1810
433. ? muž Christian HEINRICH, vojenské dítě Rakovník 21 katolík TBC č.p. 453 06.02.1810
434. Zásobování žena Johanna SCHEFCŽIK, dcera hospodářského důstojníka 34 katolík svobodná TBC č.p. 499 09.02.1810
435. Legion prince Karla ? důstojník Joseph MRAZEK Brno 28 katolík svobodný zánět průdušek č.p. 499 17.02.1810
436. ? žena Rosalia DLAUHIN, vdova po vojáku Jihlava 40 katolík plicní choroba č.p. 499 17.02.1810
437. ? žena Ludmilla KUTSCHERIN, vdova po vojáku Liblin 50 katolík TBC č.p. 453 19.02.1810
438. ? polní páter Matej TRUMETZ Stamitz 29 katolík tyfus č.p. 499 26.02.1810
439. Landwehr ? invalida Florian MÜLLER Eicht 31 katolík svobodný vodnatelnost č.p. 499 26.02.1810
440. ? žena Anna RÖCHLIN, vdova po vojáku Antklau 71 katolík stáří č.p. 453 05.03.1810
441. ? muž Joseph LEISSNER, vojenské dítě Praha 27 katolík svobodný horečná vyrážka č.p. 453 13.03.1810
442. Vojenský špitál ? ošetřovatel Wojtech SCHRITTINSKY Polsko 61 katolík ženat TBC č.p. 499 15.03.1810
443. ? žena Anna PATZENHAUERIN, vdova po vojáku Planitz 70 katolík stáří č.p. 499 05.04.1810
444. ? žena Johanna NOTZERIN, vdova po vojáku Dratzan 50 katolík TBC č.p. 499 17.04.1810
445. FAR ? propuštěný stuckknecht Ignatz GIBENA Prosanten 34 katolík svobodný mrtev přinesen č.p. 499 30.04.1810
446. ? žena Amalia von HARTENFELD, vdova po nadporučíku Praha 61 katolík TBC č.p. 499 03.05.1810
447. ? žena Karolina KUNDRATIN, vdova po vojáku Praha 27 evangelík vodnatelnost č.p. 499 18.05.1810
448. ? dítě Theresia TRISCHLIN, vojenské dítě Praha 9 katolík TBC č.p. 453 21.05.1810
449. ? žena Rosalia METZKERIN, vdova po poručíku Žatec 70 katolík plicní vodnatelnost č.p. 453 31.05.1810
450. ? žena Anna BATTEN, manželka vojáka Aurach u Ulmu 27 evangelík TBC č.p. 499 04.06.1810
451. ? fourier Karel JENTSCH Breslau Slezsko 28 katolík TBC č.p. 499 06.06.1810
452. ? důstojník Jakub METZGER Drachobitz Niederland 35 katolík vodnatelnost č.p. 499 24.06.1810
453. ? žena Anna ENDLERIN, vdova po vojáku Schüttenhofen 60 katolík vysílení č.p. 453 23.06.1810
454. ? žena Christina STECHTIN, vdova po vojáku Praha 56 katolík horečka č.p. 499 28.06.1810
455. ? žena Rosalia STIASTNIN, manželka vojáka Kolin 60 katolík TBC č.p. 499 30.06.1810
456. ? žena Ewa HONAKIN, vdova po vojáku Praha 88 katolík stáří č.p. 453 06.07.1810
457. ? žena Ludmilla DRUCHMÜLLERIN, vdova po vojáku 67 katolík TBC č.p. 453 02.08.1810
458. General Commando pensionovaný úředník Antonin SPÖTER Videň 50 katolík TBC č.p. 499 22.08.1810
459. ? žena Theresia WISTIN, vdova po vojáku Insbruck Tyroly 30 katolík TBC č.p. 499 10.09.1810
460. ? žena Anna AGECHINI von KALKSTEIN, vdova po hauptmannu Neuwinst Polsko 45 katolík TBC č.p. 499 30.09.1810
461. ? pensionovaný major Peter de DICHUREE Livorno Wlachy 73 katolík vodnatelnost č.p. 499 15.10.1810
462. ? muž Karel LANG, syn majora 19 katolík svobodný TBC č.p. 453 17.11.1810
463. ? žena Anna ZETKIN, vdova po vojáku Worlik 40 katolík vodnatelnost č.p. 499 17.11.1810
464. ? žena Theresia LÖBIN, vdova po vojáku Moldawa Tejn 68 katolík vysílení č.p. 453 22.11.1810
465. Zásobovací oddíl žena Eleonora SCHÜCHEZIN, manželka hospodářskeho důstojníka Manertin 45 katolík TBC č.p. 499 23.11.1810
466. ? žena Dorotha WINKELMANN, vdova po vojáku Tihekowitz 62 katolík TBC č.p. 499 17.12.1810
467. ? žena Anna SCHWEBSIN, vdova po vojáku Slezsko 61 katolík vodnatelnost č.p. 453 25.12.1810
468. IR 47. Vogelsang Ludw. dítě Karel, syn vdovy vojáka, Anny KREJCZOWÉ 11 katolík záškrt č.p. 480 28.12.1810
469. ? žena Alsbieta CZRCHANIN Bistrzitz 67 katolík vysílení č.p. 453 03.01.1811
470. ? žena Aloysia JUKLERIN, dcera důstojníka Praha 37 katolík svobodná plicní vodnatelnost č.p. 453 11.01.1811
471. ? žena Kateržina STENGLIN, vdova po vojáku Choteschau 67 katolík plicní vodnatelnost č.p. 453 12.01.1811
472. ? žena Anna TREITLERIN, vdova po vojáku Praha 83 katolík epilepsie č.p. 499 13.01.1811
473. FAR ? kaprál Ignatz STEIGER Chomutov 60 katolík vdovec plicní vodnatelnost č.p. 499 13.01.1811
474. ? žena Magdalena WODHASERIN, dcera důstojníka Praha 22 katolík svobodná tyfus č.p. 499 16.01.1811
475. ? žena Maria MALINJKIN, vdova po důstojníku Kadaň 68 katolík vysílení č.p. 453 31.01.1811
476. ? žena Markita POSTENDORFERIN, vdova po vojáku 73 katolík epilepsie č.p. 453 03.02.1811
477. ? žena Frantisska SITTKIN, manželka vojáka Praha 33 katolík tyfus č.p. 499 19.03.1811
478. ? bývalý fourier Johann PATERS Hamburg 58 evangelík svobodný vodnatelnost č.p. 499 26.03.1811
479. ? žena Markita WAIDMANN, vdova po vojáku Mira 28 katolík vodnatelnost č.p. 499 30.03.1811
480. ? žena Sophia REINMAJERIN, vdova po vojáku Auspach 71 katolík plicní vodnatelnost č.p. 453 08.05.1811
481. IR 47. Vogelsang Ludw. kadet Joseph JIRKOWSKY Praha 24 katolík svobodný úbytě č.p. 499 20.05.1811
482. ? pensionovaný rittmeister Martin GRUSS Bedin Rakovnicko 76 katolík svobodný přinesen mrtev č.p. 499 02.06.1811
483. ? dítě Johann NEUMANN, vojenské dítě Kolin 14 katolík TBC č.p. 453 13.06.1811
484. ? žena Anna ZAPLETALIN, vdova po vojáku Breslau Prusko 65 katolík vodnatelnost č.p. 499 30.06.1811
485. ? žena Barbara KELLERIN, vdova po vojáku Sedmihradsko 61 katolík plicní vodnatelnost č.p. 453 14.07.1811
486. ? fourier Florian OTTO Tauthhausen Morava 52 katolík vdovec zánět č.p. 499 31.07.1811
487. ? dítě Frantissek SCHREINER, vojenské dítě Biela 9 katolík TBC č.p. 453 06.08.1811
488. ? invalidní feldwebel Joseph AMORT Praha 45 katolík ženat TBC č.p. 000 24.08.1811
489. ? žena Dorotha WALENTIN, manželka vojáka Plzeň 20 katolík TBC č.p. 499 10.09.1811
490. ? žena Maria Anna STANKIN, manželka vojáka Zebrak 46 katolík TBC č.p. 453 23.09.1811
491. ? pensionovaný poručík Jann WESTNER Rakousy 52 katolík svobodná TBC č.p. 499 10.10.1811
492. ? pensionovaný poručík Pawel von TOPS Praha 32 katolík ženat TBC č.p. 499 11.11.1811
493. ? žena Kateržina JOACHIM, vdova po vojáku Praha 74 katolík stáří č.p. 453 02.12.1811
494. ? bývalý důstojník Jann LOUKOTA Praha 38 katolík svobodný TBC č.p. 499 24.12.1811
495. ? žena Kateržina KURKIN, vdova po vojáku 80 katolík stáří č.p. 453 12.03.1812
496. ? žena Weronika SCHMUKERIN, vdova po vojáku Czerni Kostelecz 55 katolík TBC č.p. 499 30.03.1812
497. ? žena Barbara NOWAKIN, manželka vojáka Kleczany 60 katolík břišní vodnatelnost č.p. 499 18.04.1812
498. ? žena Sophia DETTMIRS, vdova po vojáku Hannower 48 katolík zápal plic č.p. 499 23.04.1812
499. ? žena Kateržina PENTRS, vdova po vojáku München 50 katolík přinesena umírající č.p. 499 28.04.1812
500. ? žena Dorotha WAWRŽICZKIN, vdova po vojáku Kouržim 51 katolík plicní vodnatelnost č.p. 453 29.04.1812
501. ? žena Anna SAFFIN, vdova po hauptmannu Praha 23 katolík zánět mozku č.p. 499 22.05.1812
502. ? žena Magdalena GEBLIN, vdova po vojáku Raudnitze 76 katolík stáří č.p. 453 01.06.1812
503. ? žena Maria FRANKIN, vdova po vojáku Praha 50 katolík TBC č.p. 499 03.06.1812
504. ? žena Anna SABEKIN, vdova po vojáku Raudnitze 68 katolík TBC č.p. 499 16.06.1812
505. ? žena Barbora PLITZKIN, vdova po vojáku Praha 70 katolík TBC č.p. 499 25.07.1812
506. ? žena Kateržina KARIN, vdova po vojáku Putowka 40 katolík TBC č.p. 499 16.08.1812
507. ? žena Maria Anna WEBERIN, vdova po vojáku Tachawa 57 katolík plicní vodnatelnost č.p. 453 24.09.1812
508. IR 41. Kottulinsky Friedr. nadporučík Frantissek WOBROTASKÝ Praha 36 katolík ženat TBC č.p. 499 28.09.1812
509. ? důstojník Jann GRUSS Litomneritz 58 katolík vysílení č.p. 453 06.10.1812
510. ? žena Maria JANKIN, vdova po vojáku Praha 74 katolík stáří č.p. 453 11.12.1812
511. ? žena Alsbieta ESCHIN, vdova po vojáku Blowitz 77 katolík vysílení č.p. 453 23.12.1812
512. ? žena Ewa WANICŽKIN, manželka vojáka Praha 50 katolík vodnatelnost č.p. 499 26.12.1812
513. ? žena Anna KRIECKANIN, vdova po vojáku Gottesczab 50 katolík vodnatelnost č.p. 499 12.01.1813
514. ? žena Maria POPSIN, vdova po vojáku Pelhřimov 60 katolík zánět č.p. 499 10.05.1813
515. IR 25. De Vaux Thiery pensionovaný poručík Frantissek SCHLECHTENBACH Praha 40 katolík svobodný TBC č.p. 499 25.06.1813
516. Francouzská armáda ? deserter Dominic MEMENTIS Lanczniono 20 katolík svobodný TBC č.p. 499 16.07.1813
517. ? deserter Jan Jindržich SPER Schutberk Würtemberk 21 evangelík svobodný vysílení č.p. 499 07.08.1813
518. Vozatajstvo žena Maria Anna KLATZEK, manželka poručíka Passawa 31 katolík TBC č.p. 499 09.08.1813
519. ? dítě Anna, dcera vojáka Frantisseka POSPISSILA 9 měsíců katolík psotník č.p. 489 19.08.1813
520. ? žena Anna ELASCHIN, vdova po vojáku Raudnitze 60 katolík plicní vodnatelnost č.p. 453 20.08.1813
521. ? pensionovaný poručík Winczentz SWOODA Praha 24 katolík svobodný TBC č.p. 499 01.09.1813
522. Ruská armáda ? praporčík Jakub WUND Riga Rusko 20 pravoslavný svobodný přinesen umírající č.p. 499 06.09.1813
523. Francouzská armáda ? voják Eduard GRIESANBEK Holandsko 18 evangelík svobodný zánětlivé zranění č.p. 499 15.09.1813
524. Feldjäger - Division 6. kadet Eduard DOBRAWODA Praha 21 katolík svobodný ? č.p. 499 30.09.1813
525. ? markytán Mikolaus MARTINOWSKÝ Bielow Rusko 35 katolík ženat přinesen umírající č.p. 499 07.10.1813
526. ? žena Kateržina SHILHIN, vdova po vojáku Praha 46 katolík nádenice TBC č.p. 499 10.10.1813
527. ? žena Kateržina ELASCHIN, vdova po vojáku Jilové 56 katolík nádenice přinesena umírající č.p. 499 11.10.1813
528. ? poručík Dithmar WILTULIN Hamburg 29 evangelík zánět průdušek č.p. 499 01.11.1813
529. Francouzská armáda ? voják Jann DEHEPPIRS Haag Holandsko 22 katolík střelné zranění č.p. 499 04.11.1813
530. IR 47. Vogelsang Ludw. dítě Waczlaw, syn hobojisty Jana SPACZEK 1 katolík psotník č.p. 444 26.11.1813
531. Zásobovací oddíl žena Susana HORNIN, vdova po hospodářském důstojníku Praha 59 katolík TBC č.p. 453 01.12.1813
532. FAR 04. Unterberger Leop. obrkanonýr Ignatz KASSIL Litomissl 28 katolík TBC č.p. 499 13.12.1813
533. IR 36. Kollowrat Carl nadporučík Antonín GADOLT Latzne Tyroly 31 katolík svobodný tyfus č.p. 499 17.12.1813
534. ? žena Anna MAROUSCHKIN, vdova po vojáku Cestienitz 61 katolík vysílení č.p. 453 21.12.1813
535. ? žena Rosalia MAZAKIN Pržibram 60 katolík TBC č.p. 499 24.12.1813
536. ? nadporučík Fridrich ROSENAU Donaumunde Brandenburk 43 evangelík tyfus č.p. 499 07.01.1814
537. ? žena Ludnilla NOWAKIN, vdova po vojáku Praha 60 katolík mrtvice č.p. 499 24.01.1814
538. ? bývalý feldwebel August BERO Praha 40 katolík ženat TBC č.p. 499 29.01.1814
539. ? žena Alsbieta WALLISCHIN, manželka feldwebela Eger 33 katolík tyfus č.p. 499 03.02.1814
540. ? žena Theresia HALLIKIN, vdova po vojáku Praha 56 katolík TBC č.p. 499 05.02.1814
541. ? žena Josepha WERBERIN, manželka vojáka Biala Halič 40 katolík tyfus č.p. 499 08.02.1814
542. ? žena Kateržina KOTLINOWA, vdova po vojáku 80 katolík vysílení č.p. 484 09.02.1814
543. ? žena Anna TREFNA Praha 68 katolík TBC č.p. 499 09.02.1814
544. ? dítě Antonín WONIACŽEK, vojenské dítě Kulm 16 katolík tyfus č.p. 453 11.02.1814
546. ? žena Maria KLEMENTIN, manželka vojáka Tuschopp 30 katolík zánět střev č.p. 499 03.03.1814
547. Landwehr ? důstojník Karel LECHMANN Stragendorfel Slezsko 59 evangelík tyfus č.p. 499 05.03.1814
548. ? žena Magdalena EFFERTIN, vdova po vojáku Burgschlus 81 katolík stáří č.p. 453 10.03.1814
549. ? žena Theresia MÜLLERIN, vojenské dítě 29 katolík svobodná TBC č.p. 499 24.04.1814
550. General Commando žena Weronika PETRZIKIN, manželka sluhy kanceláře Stará Boleslav 47 katolík vysílení č.p. 499 27.05.1814
551. ? žena Alsbieta KALABENIG, vdova po vojáku Praha 55 katolík nádenice padoucnice č.p. 499 30.05.1814
552. ? žena Anna SCHNEIDERIN, vdova po vojáku Brüssel Niederland 70 katolík TBC č.p. 499 26.06.1814
553. ? žena Johanna EISENHUTIN, vdova po vojáku Niederland 43 katolík vodnatelnost č.p. 499 06.07.1814
554. FAR ? žena Alsbieta SAKORINN, manželka kanonýra Czerní Kostelecz 52 katolík TBC č.p. 499 27.07.1814
555. ? žena Kateržina STRONGBACHIN, vdova po vojáku Praha 40 katolík vodnatelnost č.p. 499 14.08.1814
556. ? žena Francziska POKORNIN, vdova po vojáku Praha 50 katolík TBC č.p. 453 08.09.1814
557. ? žena Theresia MICHLIN, vdova po vojáku Praha 67 katolík zánět č.p. 499 03.10.1814
558. ? žena Maria MOKRA, vdova po vojáku Praha 62 katolík plicní vodnatelnost č.p. 453 16.10.1814
559. ? žena Ewa REICHFARTIN, vdova po vojáku Sasko 76 katolík stáří č.p. 453 19.12.1814
560. ? žena Alsbieta WALKOWSKA, vdova po vojáku Weiskirchen 28 katolík zápal plic č.p. 499 23.12.1814
561. ? žena Günegunde BERRDIN, vdova po vojáku Eger 66 katolík vodnatelnost č.p. 499 04.01.1815
562. ? žena Kateržina ROLLIN, vdova po vojáku 71 katolík stáří č.p. 453 11.01.1815
563. Zásobovací oddíl bývalý hospodářský důstojník Karel SCHÖBERLE Wollin 63 katolík ženat mrtvice č.p. 499 24.01.1815
564. ? propuštěný invalida Collmanus PISCHULKA Slezsko 41 katolík svobodný TBC č.p. 499 13.02.1815
565. ? žena Anna LECHMANN, manželka vojáka Podmok 46 katolík mrtvice č.p. 499 13.02.1815
566. ? žena Alsbieta MARTINEK, dcera hauptmanna na pensi Mantz 20 katolík svobodná TBC č.p. 453 14.02.1815
567. ? žena Kateržina JEDLICŽKIN, vdova po vojáku Brno 63 katolík TBC č.p. 453 22.02.1815
568. ? žena Antonia von RETZ, vdova po majoru Praha 60 katolík rakovina č.p. 499 23.02.1815
569. ? žena Dorotha SCHMIEDIN, vdova po vojáku Zbirow 69 katolík stáří č.p. 453 23.02.1815
570. ? žena Anna PAUSIN, vdova po vojáku Paczawa 45 katolík zánětlivý vřed č.p. 499 26.02.1815
571. ? žena Anna PANHOCHIN, vdova po vojáku Znojmo 48 katolík nádor podbřišku č.p. 499 10.03.1815
572. ? žena Johanna HAMROWA, vdova po vojáku Hostomitz 27 katolík vodnatelnost č.p. 499 29.03.1815
573. ? žena Johanna HANZELIKIN, vdova po vojáku Mladá Boleslav 46 katolík ? č.p. 499 01.04.1815
574. ? fourier Czirillus KOPAL Tikowitz Morava 48 katolík ženat TBC č.p. 499 04.04.1815
575. Landwehr ? landwehrista Joseph NIKL Praha 35 katolík ženat tesařský tovariš TBC č.p. 496 29.04.1815
576. ? žena Anna BINDERIN, vdova po vojáku Terezienstadt 42 katolík TBC č.p. 499 03.05.1815
577. ? žena Magdalena BRSAKIN, vdova po vojáku Klatovy 60 katolík vodnatelnost č.p. 499 11.05.1815
578. Zásobovací oddíl žena Barbora VOPLIN, manželka hospodářského důstojníka Sturhof 44 katolík TBC č.p. 499 12.06.1815
579. ? žena Josepha SCHAFARIN, vdova po vojáku Praha 64 katolík TBC č.p. 453 16.06.1815
580. Zásobovací oddíl muž Alois SEIDL, syn hospodářského důstojníka Horžitz 28 katolík svobodný neštovice č.p. 453 27.06.1815
581. ? žena Anna WENDERIN, vdova po vojáku Praha 67 katolík TBC č.p. 499 13.07.1815
582. ? žena Alsbieta SCHESTAKIN, vdova po vojáku Aurženowes 53 katolík TBC č.p. 499 13.07.1815
583. ? žena Barbora SPREHRIN, vdova po vojáku Praha 40 katolík TBC č.p. 499 02.08.1815
584. ? žena Anna SCHREIRERIN, vdova po vojáku Hamburg 51 katolík vysílení č.p. 453 06.08.1815
585. Landwehr ? žena Anna DUFKIN, manželka landwehristy Praha 30 katolík TBC č.p. 499 24.08.1815
586. ? žena Barbara STOCKERIN, vdova po vojáku Praha 62 katolík vysílení č.p. 499 01.09.1815
587. ? žena Theresia NECZESALIN, vdova po vojáku Kameberk 60 katolík vodnatelnost č.p. 499 19.05.1815
588. ? žena Ludmilla HABERSTROCH, vdova po vojáku Praha 50 katolík TBC č.p. 499 08.11.1815
589. ? žena Kateržina MATIEJKIN, vdova po vojáku Lieben 60 katolík plicní vodnatelnost č.p. 499 22.11.1815
590. ? žena Kateržina SKRCŽENA, vojačka Praha 71 katolík plicní vodnatelnost č.p. 453 01.12.1815
591. ? žena Maria Anna JEDLICZKIN, vdova po vojáku Polsko 60 katolík slabost č.p. 499 01.12.1815
592. ? žena Katharina BURIANIN, manželka důstojníka Wodolka Kouřimsko 50 katolík ? č.p. 499 22.12.1815