×

Praha - Staré Město - Kostel sv. Haštala

zápis v matrikách - 1798-1815
Zemřelé vojenské osoby

Praha - Staré Město - Kostel sv. Haštala - zápis v matrikách - 1798-1815

P.č. Pluk (regiment) Prapor (batalion) Rota (setnina) Hodnost Jméno, příjmení Místo narození Země Věk Náboženství Stav Povolání Nemoc Místo úmrtí Úmrtí Pohřeb Zajímavost
1. ? invalida - voják Jakob POTUČZEK 86 katolík vdovec stáří č.p. 891 26.01.1798
2. ? žena Maria, manželka vojáka invalidy Josepha MOTICŽKY 40 katolík mrtvice č.p. 866 04.03.1798
3. IR 57. Colloredo Jos. dítě Antonia, dcera zemřelého fouriera Franze SÖLLNERA 9 týdnů katolík neštovice č.p. 835 24.03.1798
4. ? dítě Franz, syn vojáka invalidy Josepha MÖLLNERA 5 katolík nádor v hlavě č.p. 733 27.03.1798
5. IR 54. Callenberg Carl do 1802 dítě Antonia, dcera hobojisty Johanna HULMANNA 1 katolík záškrt č.p. 878 02.05.1798
6. IR 21. Gemmingen dítě Magdalena, dcera vojína Franze MATIEJOWSKEHO 4,5 roku katolík neštovice č.p. 911 12.07.1798
7. IR 17. Hohenlohe Kirchberg do 1801 dítě Barbara, dcera zemřelého granátníka Johanna FRITSCH 2 katolík psotník č.p. 869 29.07.1798
8. ? dítě Jeseph, syn vojenského invalidy Johanna BRAUNA 1,5 roku katolík atrofie č.p. 878 21.08.1798
9. ? dítě Elisabeth, dcera vojína invalidy Kaspar REITER 2,5 roku katolík neštovice č.p. 868 11.12.1798
10. FAR? oberkanonýr invalida Martin GOTZWERK 65 katolík TBC č.p. 878 10.12.1798
11. ? žena Anna, vdova vojenského invalidy Johanna SWARBA 65 katolík plicní vodnatelnost č.p. 899 25.12.1798
12. IR 54. Callenberg Carl dítě ? syn hobojisty Johanna HULLMANNA ? katolík mrtvě narozené č.p. 878 21.03.1799
13. IR 21. Gemmingen dítě Frantz, syn vojína Franze MATIEJOWSKEHO 1 katolík TBC č.p. 911 24.03.1799
14. IR 11. Wallis Mich. dítě Elisabeth, dcera kaprála Prokoppa WEIDEMANNA 4 měsíce katolík psotník č.p. 877 28.03.1799
15. ? nemanželské dítě Johann, syn Theresie FUCHSIN, vdovy po vojáku 19 katolík TBC č.p. 902 15.05.1799
16. ? dítě Anna, dcera jägera Josepha WELEKA 3,5 roku katolík TBC č.p. 878 16.06.1799
17. Vozatajstvo dítě Joseph, syn vojáka Johanna HUNIEKA 28 katolík spála č.p. 878 11.09.1799
18. ? žena Katharina, vdova vojenského invalidy Jeremiase GLÜCKE 60 katolík TBC č.p. 883 27.11.1799
19. IR 11. Wallis Mich. dítě Ludmilla, dcera vojína Johanna HOFMANNA 1,5 roku katolík TBC č.p. 853 15.01.1800
20. dítě Johann, syn vojína Franze MATIEJOWSKEHO 8 týdnů katolík průjem č.p. 856 31.05.1800
21. IR 47. Kinsky Fr. dítě Johann, syn kaprála Frantze LÍZALEKA 8 katolík TBC č.p. 875 11.09.1800
22. IR 09. Clerfayt Carl Joh. do 1802 dítě Johann Peter, syn svobodníka Johanna SIEGLERA 7 měsíců katolík TBC č.p. 901 06.12.1800
23. IR 58. Beaulieu dítě ? syn svobodníka Georga GRAUA ? katolík mrtvě narozené č.p. 890 16.12.1800
24. Legion ? dítě Martin, syn vojína Mathese HOSPODU 3 týdny katolík TBC č.p. 908 12.02.1801
25. Studenten Legion ? dítě Frantz, syn kaprála Georga WIEGOTTWILLA 21 týdnů katolík TBC č.p. 842 03.03.1801
26. IR 47. Kinsky Fr. dítě Anna, dcera vojína Wentzela WESTERMAYERA 1 katolík TBC č.p. 905 06.04.1801
27. ? žena Anna, vdova po vojenském invalidu Johannu KÖGLERU 74 katolík plicní vodnatelnost č.p. 874 10.04.1801
28. IR 54. Callenberg Carl žena Elisabeth, manželka feldwebela Petera SCHAMAYE 43 katolík plicní vodnatelnost č.p. 901 02.05.1801
29. IR 57. Colloredo Jos. žena Anna, vdova po von WIMMERSFELDU 80 katolík plicní vodnatelnost č.p. 812 10.09.1801
30. FAR? dítě ? syn kaprála Antona BERGERA ? katolík těžký porod č.p. 815 17.09.1801
31. ? dítě Frantz, syn invalidního kaprála Christopha DUNKELA 2 katolík neštovice č.p. 870 30.10.1801
32. ? pensionovaný nadporučík Johann Van Der WEONDE 60 katolík mrtvice č.p. 878 21.01.1802
33. IR 21. Gemmingen dítě Jakob, syn vojína Frantze MATIEJOWSKEHO 9 měsíců katolík psotník č.p. 891 16.04.1802
34. ? dítě Johann, syn vojína jägera invalidy Petera KAHLA 4 katolík TBC č.p. 860 17.04.1802
35. ? bývalý voják Joseph CŽAPEK 76 katolík TBC č.p. 796 17.07.1802
36. IR 11. E.H. Rainer Jos. od 1801 žena Elisabeth, manželka vojína Josepha WOJIKA 30 katolík zánět dělohy kasárna 05.12.1802
37. IR 11. E.H. Rainer Jos. od 1801 dítě Mathias, syn kaprála Mathiase HECKELA 4 katolík kámen č.p. 903 08.06.1803
38. IR 47. Kinsky Fr. žena Maria, manželka vojína Johanna JANIKA 53 katolík TBC č.p. 904 06.09.1803
39. Vozatajstvo žena Anna, vdova po kaprálu Andreasu LÖBLEINU 60 katolík vodnatelnost č.p. 878 21.09.1803
40. ? žena Ewa, vdova po kaprálu PUSCHOVI 72 katolík vysílení č.p. 877 30.09.1803
41. IR 09. Clerfayt Carl Joh. do 1802 pensionovaný hauptmann Leopold SCHABELA 62 katolík mrtvice č.p. 878 29.01.1804
42. ? žena Barbara, dcera propuštěného granátníka Martina KALCŽIKA 21 katolík smrtelná rána do aorty č.p. 900 19.08.1804
43. ? dítě Johann, syn invalidního kaprála Johanna ŽAAKA 3 měsíce katolík psotník č.p. 878 27.08.1804
44. ? svobodník invalida Jakob TRIEBEL 66 katolík vodnatelnost č.p. 876 16.03.1805
45. Zásobování pensionovaný pekařský mistr Georg KIESLING 76 katolík zánět střev č.p. 896 03.04.1805
46. ? žena Barbara, manželka invalidního kaprála Aloise SPADEHO 35 katolík otok plic č.p. 879/783 12.06.1805
47. ? dítě Katharina, dcera propuštěného vojáka Godefrida PLACKEHO 5 katolík tyfus č.p. 838 17.02.1806
48. IR 36. Kollowrat Carl žena Anna ROZININ, vdova po vojáku 67 katolík plicní vodnatelnost č.p. 795 21.03.1806
49. IR 47. Vogelsang Ludw. od 1805 dítě Johann, syn vojína Wentzela KARLITZKYHO 3 měsíce katolík psotník č.p. 826 30.05.1806
50. IR 11. E.H. Rainer Jos. dítě Franz, syn vojína Franze LÖWA 9 katolík neštovice č.p. 778 04.02.1807
51. ? dítě Maria Wilhelmine, dcera zemřelého podlékaře Franze KAUDERSE 6 katolík zápal plic č.p. 756 17.02.1807
52. FAR? kaprál invalida Joseph BREYER 50 katolík mrtvice č.p. 820 02.09.1807
53. Zásobování - proviantní oddíl pensionovaný pekařský mistr Norbert POPP 68 katolík zápal plic, tyfus č.p. 799 29.08.1808
54. IR 11. E.H. Rainer Jos. dítě Maria, dcera vojína Petera ZIMMERMANNA 3 týdny katolík psotník č.p. 808 24.02.1809
55. FAR? pensiononaný nadporučík Karel WIDTMANN 70 katolík TBC č.p. 811 12.04.1809
56. Landwehr ? 4. landwehrmann neznámé jméno 38 katolík nalezen utonulý ve Vltavě ? 19.04.1809
57. IR 47. Vogelsang Ludw. 2. depot dítě Anna Maria, dcera svobodníka Josepha VOCHLA 1 katolík neštovice č.p. 828 24.05.1809
58. Landwehr ? žena Anna, manželka landwehristy Jakoba JIRSCHABECKA ? katolík těžký porod - pohřbena s mrtvým synem č.p. 782 29.07.1809
59. FAR 01. Schuhay Franz Zochi dítě Anna, dcera obrkanonýra Josepha HERMANNA 16 dnů katolík psotník č.p. 811 18.09.1809
60. IR 11. E.H. Rainer Jos. dítě Barbara, dcera vojína Wenzela KAUTZKÝHO 2 katolík psotník č.p. 855 14.10.1809
61. ? pensionovaný major Joseph Van ZUŸLEN Van NŸEVELT von GASBECK 59 katolík TBC č.p. 798 17.11.1809
62. Landwehr ? žena Maria, manželka landwehristy Antona TIREKA 30 katolík mrtvice č.p. 839 08.12.1809
63. ? dítě Anna, dcera pensionovaného vojenského pekaře Norberta POPPA 15 katolík od zubů č.p. 799 01.04.1810
64. ? dítě Maria Anna, dcera vojenského invalidy Bernarda PREISSLERA 3 měsíce katolík psotník č.p. 808 21.05.1810
65. ? dítě Johann, syn pensionovaného fouriera Johanna KAMMLERA 16 týdnů katolík psotník č.p. 793 04.10.1810
66. ? dítě Jakob, syn vojenského lékaře Franze PESINY 1 katolík záškrt č.p. 808 02.01.1811
67. ? žena Elisabetha KRŽENOFZOWA, vdova po vojáku 60 katolík TBC č.p. 803 28.03.1811
68. ? invalida vojín Bartholomeus LUMPUS 72 katolík mrtvice č.p. 728 04.04.1811
69. ? žena Therezya PISCHNERIN, vdova po vojáku 73 katolík stařecká slabost č.p. 803 13.07.1811
70. ? dítě Joseph, syn vojáka dovolenkáře Franze OWALZKÝHO 9 měsíců katolík neštovice č.p. 839 12.09.1811
71. ? dítě Joseph,syn pensionovaného fouriera Josepha SPERGELA 5 katolík psotník č.p. 790 01.02.1812
72. ? dítě Martin, syn propuštěného vojáka Franze HAUSKU 7 týdnů katolík psotník č.p. 778 15.05.1812
73. Vozatajstvo dítě Anna, dcera vojína Mathiase KAUTEZKÝHO 2,5 roku katolík psotník č.p. 834 27.06.1812
74. ? žena Barbara, manželka vojenského invalidy Josepha REINSBERGERA 65 katolík plicní vodnatelnost č.p. 815 11.07.1812
75. Landwehr - Bedějovický 3. pensionovaný podporučík Christian KASTNER 57 katolík zápal plic č.p. 846 21.07.1812
76. ? žena Katharina MATIEJCZKIN, vdova po vojáku 52 katolík vnitřní zánět č.p. 768 05.08.1812
77. ? dítě Wenzel, syn invalidního kaprála Georga SCHEIDA 4 dny katolík psotník č.p. 778 14.08.1812
78. CLR 6. Rosenberg kaprál Rudolph STRÁNSKÝ 21 katolík nešťastná náhoda - zhmoždění hrudníku pádem střechy č.p. 841 09.11.1812
79. ? žena Anna KARLOFSKA, vdova po vojáku 70 katolík stařecká slabost č.p. 795 21.12.1812
80. ? žena Elisabetha BRAUNIN, vdova po vojáku 88 katolík vysílení č.p. 811 15.05.1813
81. IR 28. Fröhlich Mich. dítě Mathes, syn kaprála Mathiase LÁSKU 11 dnů katolík psotník č.p. 772 16.10.1813
82. IR 47. Vogelsang Ludw. žena Josepha, manželka vojína Adalbertha BABORA 27 katolík těžký porod - zánět dělohy č.p. 807 01.11.1813
83. IR 47. Vogelsang Ludw. dítě ? syn vojína Adalbertha BABORA ? katolík mrtvě narozené č.p. 807 01.11.1813
84. IR 47. Vogelsang Ludw. Millnus dítě Cecilia HOCHMANN, dcera vojáka 2 katolík úplavice č.p. 763 06.12.1813
85. Landwehr ? dítě Therezya, dcera landwehristy Martina NAWARU 3 katolík TBC č.p. 845 17.12.1813
86. IR 11. E.H. Rainer Jos. dítě Ernest Hugo, syn hauptmanna Franze Reinharda von FEILITZERA 8 týdnů katolík úplavice č.p. 801 25.12.1813
87. ? dítě ? dcera vojáka Martina CZERWENOMLEINSKÉHO ? katolík mrtvě narozené č.p. 845 29.12.1813
88. ? žena Maria ŽELTKIN, vdova po vojáku 58 katolík vodnatelnost č.p. 845 03.01.1814
89. IR 01. Kaiser Franz žena Maria Anna HORA von OZELOWITZ, vdova po hauptmannu 60 katolík mrtvice č.p. 811 07.01.1814
90. ? žena Anna EBERTIN, vdova po vojáku 70 katolík žloutenka č.p. 844 11.01.1814
91. Landwehr ? dítě Anna, dcera landwehristy Franze PECHA 1,5 roku katolík píchání v plících č.p. 811 20.01.1814
92. ? dítě Magdalena, dcera vojáka Martina CZERWENOMLEINSKÉHO 6 katolík TBC č.p. 845 26.01.1814
93. Landwehr ? dítě Wenzel, syn landwehristy Franze MERKGLASE 25 týdnů katolík psotník č.p. 778 28.01.1814
94. IR 17. Reuss-Plauen Heinrich XV. dítě Joseph, syn granátníka kaprála Petera SCHULTZE 11 týdnů katolík TBC č.p. 778 08.03.1814
95. IR 47. Vogelsang Ludw. dítě Eleonora, dcera vojína Franze JARAUSCHE 17 týdnů katolík psotník č.p. 832 10.04.1814
96. IR 29. Wallis Oliv. dítě Elisabetha, dcera feldwebela Martina WANCKA 3 katolík spála č.p. 803 06.05.1814
97. ? nemanželské dítě Dorothea, dcera vdovy po kaprálu Kathariny TUSCH 14 dnů katolík psotník č.p. 778 30.09.1814
98. ? dítě ? syn propuštěného vojáka Johanna PODZIMEKA ? katolík mrtvě narozené č.p. 811 29.12.1814
99. Landwehr ? dítě Johann, syn landwehristy Franze HAYEKA 1,5 roku katolík psotník č.p. 826 19.03.1815
100. ? dítě Wenzl, syn vdovy po vojáku Josephy DITRICHIN 1 katolík TBC č.p. 778 12.04.1815
101. IR 47. Vogelsang Ludw. dítě Johann Rudolph, syn praporního tambora Franze HAUSKY 6 dnů katolík slabost č.p. 845 22.05.1815
102. Landwehr ? jedno dítě z dvojčat Barbora, dcera landwehristy Mathiase BASTELA 3 týdny katolík TBC č.p. 845 31.05.1815