×

Praha - Staré Město - Kostel sv. Jakuba Většího

zápis v matrikách - 1798-1815
Zemřelé vojenské osoby

Praha - Staré Město - Kostel sv. Jakuba Většího - zápis v matrikách - 1798-1815

P.č. Pluk (regiment) Prapor (batalion) Rota (setnina) Hodnost Jméno, příjmení Místo narození Země Věk Náboženství Stav Povolání Nemoc Místo úmrtí Úmrtí Pohřeb Zajímavost
1. ? dítě Johann, syn hauptmanna, svobodného pána Prokopa von KFELLERA 2 katolík dusivý kašel č.p. 47 29.04.1798 30.04.1798
2. IR 54. Callenberg Carl dítě Johann, syn kaprála Franze HABLICŽEKA 1,5 roku katolík břišní tyfus č.p. 50 16.05.1798 17.05.1798
3. IR 54. Callenberg Carl dítě Johanna, dcera kaprála Philipha HOFMANNA 1,5 roku katolík TBC č.p. 50 13.07.1798
4. IR 47. Kinsky Fr. dítě Fridrich, syn vojáka Johanna BATTNERA 2 katolík záškrt č.p. 50 07.08.1798
5. IR 47. Kinsky Fr. dítě Maria Anna, dcera feldwebela Josepha WEBERA 1 katolík záškrt č.p. 50 17.08.1798
6. IR 47. Kinsky Fr. 4. dítě Johanna Sophia, dcera vojáka Frantze RAABA 3 týdny katolík psotník č.p. 50 25.09.1798
7. IR 54. Callenberg Carl 4. dítě Jacob, syn vojáka Melchiora FARUSIANA 6 katolík psotník č.p. 50 17.11.1798
8. IR 54. Callenberg Carl 4. dítě Johann, syn vojáka Frantze WOLFRAMA 1,5 roku katolík záškrt č.p. 50 10.12.1798
9. ? dítě Theresia, dcera vojína TATTERA 1,5 roku katolík záškrt č.p. 50 06.02.1799
10. ? dítě Francisca, dcera vojína Johanna LIPSCHE 1 katolík záškrt č.p. 50 13.02.1799
11. IR 54. Callenberg Carl dítě Johann, syn vojína Franze KAMENSKY 8 týdnů katolík psotník č.p. 50 24.02.1799
12. IR 54. Callenberg Carl dítě Anton HEIN, syn kaprála 1,5 roku katolík TBC č.p. 50 02.03.1799
13. IR 54. Callenberg Carl dítě Barbara, dcera führera Johanna NIESSE 1,5 roku katolík TBC č.p. 50 17.04.1799
14. IR 54. Callenberg Carl dítě Andreas HANTSCHUS, syn kaprála 1 katolík neštovice č.p. 50 25.04.1799
15. ? dítě Franz, syn vojáka Wenzla WISIPALA 8 měsíců katolík TBC č.p. 50 22.05.1799
16. IR 54. Callenberg Carl dítě Anna Maria, dcera feldwebela Frantze LIPPA 1,5 roku katolík neštovice č.p. 50 26.08.1799
17. Zásobování dítě Josepha, dcera pekařského mistra Johanna HUBACŽEKA 2,5 roku katolík psotník č.p. 102 14.10.1799
18. IR 54. Callenberg Carl dítě Magdalena, dcera vojína Wenzla CŽERWENKY 3 katolík neštovice č.p. 50 19.10.1799
19. IR 54. Callenberg Carl dítě Philipp, syn vojína Bartholomeuse FAMFULY 3 měsíce katolík psotník č.p. 50 29.10.1799
20. IR 54. Callenberg Carl dítě Franziska, dcera vojína Wenzla RIBAŘE 9 měsíců katolík TBC č.p. 50 20.11.1799
21. IR 54. Callenberg Carl dítě Josefa, dcera plukovního tambora Karela LUHOMELSKÉHO 9 měsíců katolík psotník č.p. 50 16.01.1800
22. IR 54. Callenberg Carl dítě Katharina, dcera vojína Wenzla CŽERWENKY 9 měsíců katolík záškrt č.p. 50 25.01.1800
23. IR 54. Callenberg Carl dítě Maria Anna, dcera vojína Johanna ROTTA 13 měsíců katolík psotník č.p. 50 17.03.1800
24. IR 54. Callenberg Carl dítě Frantz, syn feldwebela Johanna SCHWAMA 1,5 roku katolík psotník č.p. 50 19.03.1800
25. IR 54. Callenberg Carl 4. dítě Barbora, dcera vojína Daniela SEDLACŽEKA 9 měsíců katolík psotník č.p. 50 20.05.1800
26. IR 54. Callenberg Carl dítě ? od svobodníka Wenzla TOMASCHEKA 18 měsíců katolík TBC č.p. 50 29.09.1800
27. IR 54. Callenberg Carl dítě Johann, syn svobodníka Wenzla EHERETA 8 dnů katolík TBC č.p. 50 12.10.1800
28. IR 54. Callenberg Carl dítě Anna Barbara, dcera führera Johanna NESSE 2 měsíce katolík zápal plic č.p. 50 17.10.1800
29. IR 54. Callenberg Carl dítě Joseph, syn vojína Antona HORAKA 8 měsíců katolík TBC č.p. 50 29.10.1800
30. IR 55. Murray Jos. do 1803 dítě Anna Maria, dcera kaprála Martina TOMSSONA 5 týdnů katolík psotník č.p. 50 06.03.1801
31. ? dítě ? kaprála Johanna WENIGERA 17 týdnů katolík psotník č.p. 50 28.03.1801
32. IR 55. Murray Jos. do 1803 dítě Barbora, dcera, dvojče, feldwebela Johanna CONRADA 17 dnů katolík psotník č.p. 50 29.03.1801
33. IR 55. Murray Jos. do 1803 dítě Rosina, dcera, dvojče, feldwebela Johanna CONRADA 17 dnů katolík psotník č.p. 50 29.03.1801
34. IR 09. Clerfayt Carl Joh. do 1802 dítě Anna Maria, dcera kaprála Georga FETTINGERA 5 katolík TBC č.p. 50 05.04.1801
35. IR 54. Callenberg Carl pensionovaný podplukovník Carolus hrabě von KALLVY 72 katolík píchání v boku č.p. 161 17.12.1801
36. HR ? pensionovaný rittmeister Franz Xavier PELTIER 58 katolík tyfus č.p. 150 21.05.1802
37. ? žena Katharina SCHEDLIN, vdova po nadporučíku 37 katolík plicní vodnatelnost č.p. 169 28.12.1802
38. ? žena markýza Maria DUBLAISEL, manželka obristwachtmeistera 31 katolík vysílení č.p. 150 14.07.1803
39. ? obristwachtmeister markýz Camillus DUBLAISEL 34 katolík tyfus č.p. 150 24.07.1803
40. ? pensionovaný hauptmann BARON Joseph HORA von OTZELOWITZ 55 katolík mrtvice č.p. 150 22.05.1805
41. ? dítě Josepha, dcera pensionovaného fouriera Josepha SPERGERA 1 katolík katar plic, vysílení č.p. 700 30.11.1805
42. ? dítě Ludmila, dcera pensionovaného fouriera Josepha SPERGERA 3 katolík záškrt č.p. 700 22.12.1805
43. ? dítě Ludmila, dcera invalidního kaprála Josepha OPPELA 16 týdnů katolík TBC č.p. 694 02.01.1806
44. Zásobování dítě ? dcera důstojníka Christiana SCHUMANNA ? ? mrtvě narozené č.p. 652 08.07.1807
45. ? žena Barbora, vdova po podplukovníku von SCHLEPPERGRILLU 52 katolík zápal plic č.p. 677 02.01.1809
46. ? žena Maria von KRECHTLER, vdova po majoru 60 katolík TBC č.p. 647 19.01.1809
47. Landwehr ? dítě Wenzl, syn kaprála Jakoba BARTUSCHE 1,5 roku katolík záškrt č.p. 654 29.04.1809
48. ? invalida vojín Konrad NEUSS 63 katolík TBC č.p. 589 29.08.1809
49. ? propuštěný důstojník Johann Karl HORA 35 katolík TBC č.p. 652 14.12.1809
50. ? propuštěný podplukovník Joseph SOEL von TEISIG 46 katolík TBC č.p. 653 24.09.1810
51. ? propuštěný trubač Anton MICHALEK 46 katolík TBC č.p. 723 11.04.1811
52. ? dítě Kasimir, syn obristwachtmeistera, rytíře Franze von TRAUTENBERGA 6 katolík záškrt č.p. 716 19.08.1811
53. ? dítě Robert, syn obristwachtmeistera, rytíře Franze von TRAUTENBERGA 1 katolík záškrt č.p. 716 31.08.1811
54. ? žena Josepha WUNSCH, vdova po podlékaři 49 katolík vodnatelnost č.p. 647 21.11.1811
55. ? dítě ? Syn Barbary HAYDIN, manželky poručíka ? ? mrtvě narozené č.p. 648 05.01.1812
56. ? invalida vojín Wenzl CZERMAK 40 katolík zánět č.p. 717 09.07.1812
57. Landwehr ? žena Theresia, manželka bývalého důstojníka Antona VOGELA 20 katolík tyfus č.p. 671 23.06.1813
58. Landwehr ? dítě ? vojáka landwehru Joasepha HERŽMANEKA ? ? mrtvě narozené č.p. 687 12.10.1813
59. ? invalida wachtmeister Kaspar TOMASCHEK 35 katolík TBC č.p. 660 26.04.1815