×

Praha - Hradčany - Bazilika Nanebevzetí Panny Marie - Strahov

zápis v matrice - 1798-1814
Zemřelé vojenské osoby

Praha - Hradčany - Bazilika Nanebevzetí Panny Marie - Strahov - zápis v matrice - 1798-1814

P.č. Pluk (regiment) Prapor (batalion) Rota (setnina) Hodnost Jméno, příjmení Místo narození Země Věk Náboženství Stav Povolání Nemoc Místo úmrtí Úmrtí Pohřeb Zajímavost
1. ? pensionovaný hauptmann Philipp von NORMANN 67 protestant tyfus, vysílení č.p. 183 10.11.1798
2. ? dítě Maria, dcera propuštěného vojáka Matese POLINGRA 9 měsíců katolík neštovice č.p. 139 30.11.1798
3. IR 47. Kinsky Fr. dítě Franz - nepokřtěné dítě jednoho vojáka od Kinských katolík mrtvě narozené č.p. 166 19.01.1799
4. ? dítě Jozef JANOTA, vojenské dítě 3 měsíce katolík psotník č.p. 146 02.03.1799
5. ? žena Katharina SEDLAČKIN, vdova po pensionovaném poručíku 50 katolík TBC č.p. 111 28.03.1799
6. ? žena Apolonia HERAKIN, vdova po štábním profousu 64 katolík tyfus, vysílení č.p. 100 04.06.1799
7. ? dítě Mathias LEDWINKA, vojenské dítě 2 katolík neštovice č.p. 104 14.08.1799
8. ? dítě Eleonora, dcera vdovy po vojáku Kathariny WEYDIN 8 katolík spála č.p. 172 24.08.1799
9. IR 47. Kinsky Fr. dítě Augustin, syn vojáka Wenzla WENDU 9 měsíců katolík neštovice č.p. 166 10.10.1799
10. Vojenské výstrojní dílny dítě Walburga, dcera vojáka Johanna ROMANIHO 8 katolík psotník č.p. 173 06.11.1799
11. IR 47. Kinsky Fr. dítě Wenzl, syn vojáka Mathiase LEDVINKU 3 měsíce katolík psotník č.p. 174 04.01.1800
12. ? propuštěný voják Ferdinand KEYSER 58 katolík žebrák TBC č.p. 160 01.04.1800
13. ? propuštěný voják Johan BUKOWITZ z chudobince 86 katolík vysílení č.p. 145 13.04.1800
14. ? žena Maria, manželka pensionovaného majora Franze de DESCHEF 66 katolík zástava č.p. 181 07.11.1800
15. ? žena Elisabet NARTMAN, manželka pensionovaného kapitána 50 katolík mrtvice č.p. 102 22.12.1800
16. FAR? dítě Adalbert, syn invalidy Johanna KACHLERA 4 dny katolík psotník č.p. 146 03.05.1801
17. ? pensionovaný plukovník Francz TLUG 74 katolík vysílení č.p. 102 23.10.1803
18. ? žena Ewa KÖMPFIN, žena vojenská z chudobince 78 katolík stáří č.p. 157 22.11.1803
19. ? žena Barbara PRINCZIN, vdova po vojáku 59 katolík TBC č.p. 145 18.01.1804
20. ? pensionovaný major Anton LIBLEIN 70 katolík ? č.p. 149 23.02.1805
21. FAR? žena Anna GNALIATIN, vdova po oberfeuerwerkeru 41 katolík TBC č.p. 112 12.06.1805
22. IR 54. Callenberg Carl vojín Wenzl JANSAL 24 katolík horečka č.p. 119 25.02.1806
23. ? žena Anna HÜBSCHIN, vdova po vojáku 46 katolík vnitřní zánět č.p. 146 20.07.1806
24. Landwehr ? žena Marianna, manželka Josepha BETHOLDA 30 katolík krvácení po porodu císařským řezem č.p. 163 04.05.1809
25. Landwehr ? dítě syn Josepha BERTHOLDA katolík mrtvě narozené porodem císařským řezem č.p. 163 04.05.1809
26. ? žena Sophia KRŠNIAWIN, vdova po důstojníku 35 protestant TBC č.p. 170 25.08.1809
27. ? dítě Anna, dcera vdovy po nadporučíku Theresie ROCHLITZ 3 týdny katolík psotník č.p. 108 24.09.1809
28. ? žena Anna BRAJER, vdova po hauptmannu 45 katolík tyfus č.p. 171 14.10.1809
29. Landwehr - Rakovnický 2. landwehrista Franz SCHULZ 22 katolík TBC č.p. 117 08.12.1809
30. ? dítě Adalbert, syn vojáka Josepha SLAWIKA 1 rok katolík zánět střev č.p. 91 12.12.1809
31. ? dítě Marianna, dcera řezníka z Invalidovny Karla PETZWARSCHIKA 1,5 roku katolík TBC č.p. 111 10.01.1810
32. Invalidovna řezník Karl PETZWARSCHIK 33 katolík tyfus č.p. 111 20.01.1810
33. Invalidovna dítě Theresia, dcera vdovy po nadporučíku Theresie ROCHLITZ 5 katolík spála č.p. 108 05.03.1810
34. ? dítě Maria, dcera vojáka Josepha STEINKA 5 katolík záškrt č.p. 118 05.08.1810
35. ? pensionovaný obristwachtmeister Joseph Leonard von STUCKINFELD 67 katolík plicní vodnatelnost č.p. 109 14.08.1810
36. ? žena Anna TITZIN, vdova po kaprálu 43 katolík plicní vodnatelnost č.p. 82 15.01.1812
37. ? dítě Benedict, syn vojenského kočího Johanna TSCHATZKÝHO 6,5 roku katolík spála č.p. 113 29.03.1813
38. ? dítě Marianna, dcera vojenského kočího Johanna TSCHATZKÝHO 3 katolík spála č.p. 113 30.03.1813
39. ? dítě Franz, syn vojenského kočího Johanna TSCHATZKÝHO 2 katolík spála č.p. 113 01.04.1813
40. ? propuštěný plukovní písař Johann FISCHER 30 katolík TBC č.p. 90 17.05.1813
41. ? žena Johanna ANTHOLTIN, vdova po vojáku 24 katolík horečka omladnic č.p. 101 26.10.1813
42. Landwehr ? dítě Eleonora, dcera landwehristy Wenzla SLATOWSKÝHO 12 týdnů katolík psotník č.p. 97 16.11.1813
43. ? slečna Rosalia de STAMM, příbuzná nadporučíka Schnelkitz 28 katolík tyfus č.p. 122 05.12.1813
44. FAR? pensionovaný feldzeugmeister baron Andreas von ROSS 77 katolík zánět žaludku č.p. 109 03.02.1814
45. IR 11. E.H. Rainer Jos. dítě Katharina, dcera kaprála Franze NOWOTNÝHO 11 měsíců katolík záškrt č.p. 151 20.02.1814
46. Vojenská nemocnice No. 6 Praha lékárník Leopold SEEBERGER 20 katolík tyfus č.p. 78 25.02.1814
47. Landwehr ? dítě Anna, dcera landwehristy Antona POHLA 9 měsíců katolík psotník č.p. 91 21.07.1814
48. Vozatejstvo dítě Anna, dcera vojína Josepha KESCHE 10 měsíců katolík psotník č.p. 146 24.07.1814
49. Vojenské výstrojní dílny dítě dcera krejčího Franze SCHELLERA mrtvě narozená, předčasný porod v 7. měsíci č.p. 101 27.11.1814