×

Praha - Nové Město - Kostel Nejsvětější Trojice (ve Spálené ulici)

zápis v matrikách - 1798-1815
Zemřelé vojenské osoby

Praha - Nové Město - Kostel Nejsvětější Trojice (ve Spálené ulici) - zápis v matrikách - 1798-1815

P.č. Pluk (regiment) Prapor (batalion) Rota (setnina) Hodnost Jméno, příjmení Místo narození Země Věk Náboženství Stav Povolání Nemoc Místo úmrtí Úmrtí Pohřeb Zajímavost
1. IR 10. Keühll Carl feldmarschallleutenant Karl, svobodný pán von Keühll 65 katolík plicní vodnatelnost č.p. 95 11.12.1798
2. ? hofmeister u generála Pachty Mathias HORNÝ 78 katolík náhle č.p. 117 05.05.1799
3. Ruská armáda žena Wilhelmina WALTERIN, manželka ruského majora 35 evangelík křeče č.p. 343 29.09.1799
4. IR 47. Kinsky Fr. dítě Anna, dcera kaprála Heinricha HEILMANNA 2 roky katolík psotník č.p. 44 11.10.1799
5. ? dítě Anna, dcera vojáka Josepha ROSTECZKÝHO 3 měsíce katolík TBC č.p. 385 11.07.1800
6. ? dítě Anna, dcera vojáka Josepha VEÜNKIRCHA 3 měsíce katolík psotník č.p. 112 22.01.1801
7. ? dítě Ludwik, syn vojína Georga WILHELMA 3 měsíce katolík psotník č.p. 107 25.01.1801
8. K.K.Legion ? nadporučík Johann NOWAK 36 katolík tyfus č.p. 62 19.03.1801
9. ? dítě Joseph, syn vojenského chirurga Josefa POSPISSILA 3 týdny katolík TBC č.p. 120 30.08.1801
10. ? dítě Theresia, dcera invalidního vojáka Sebastiana KUDERY 22 dnů katolík psotník č.p. 97 04.11.1801
11. ? pensionovaný podplukovník Andreas O´FALLON 66 katolík zánět č.p. 383 20.11.1801
12. ? dítě Karl, syn hauptmanna auditora Josepha FRANKA 6 měsíců katolík horečka od zubů č.p. 28 10.05.1802
13. ? invalida Cajetanus SWOJETINSKI 50 katolík mrtvice č.p. 341 26.08.1802
14. Fortifikace žena Franzischka Katharina STEINBERGERIN, vdova po rechnungsführeru 70 katolík mrtvice č.p. 402 05.12.1802
15. Zásobovací oddíl důstojník ? Franz ROTH 66 katolík chřipka č.p. 90 05.03.1803
16. ? žena Maria Anna KUNTZMANIN, vdova po vojáku 60 katolík TBC č.p. 111 10.08.1803
17. ? komoří a hauptmann Ignatz Wenzel, hrabě von RADETZKÝ 72 katolík tyfus č.p. 69 30.01.1805 ve 22.00
18. Zásobovací oddíl z Písku dítě Johanna, dcera písaře Johanna RATHA 2 roky katolík psotník č.p. 87 21.04.1805
19. ? dítě syn rittmeistera von LOHE ? katolík mrtvě narozené č.p. 43 19.06.1805
20. ? žena Eleonora von GARTZWEILER, vdova po podplukovníku 49 katolík TBC č.p. 105 03.10.1805 ve 22.00
21. IR 33. Sztáray Ant. žena Anna HABEKIN, manželka kaprála 40 katolík revmatismus, zápal plic č.p. 161 13.01.1806
22. ? dítě Johann Nepomuk, syn obristwachtmeistera barona von SCHMIDAUERA 6 týdnů katolík TBC č.p. 359 20.01.1806
23. ? dítě Cajetan, syn bývalého rittmeistera FRANKA 3 měsíce katolík psotník č.p. 122 28.02.1806
24. ? žena Gabriela von MARCHISIO de CASSELLE, vdova po plukovníku 56 katolík mrtvice č.p. 114 03.06.1806
25. ? nadporučík Joseph von WITSCHEL 51 katolík nervová slabost č.p. 58 09.10.1806
26. ? pensionovaný plukovník BARON Franz von KAPAUN 77 katolík vysílení č.p. 100 04.11.1806
27. ? dítě Friedrich, syn plukovníka Jakoba von WIMMERA 11 katolík kopřivka č.p. 37 17.02.1807
28. ? žena Anna, dcera hauptmanna Josepha, rytíře FÜRT von FÜRTENBURG 29 katolík zánět průdušek č.p. 79 14.07.1807
29. ? pensionovaný obristwachtmeister Johann BAYER 84 katolík stáří č.p. 84 28.07.1807
30. IR 36. Kollowrat Carl dítě Johann, syn feldwebela Johanna RZEHATCŽEKA 7 katolík tyfus č.p. 46 11.12.1807
31. ? pensionovaný obristwachtmeister Karl BRECHEISEN von EISENKOLB 89 katolík stáří č.p. 69 16.02.1808
32. ? pensionovaný hauptmann Maria Anton von TILL 62 katolík plicní choroba č.p. 122 04.03.1809
33. ? K.K.komoří Franz de Paula Adam, hrabě von BUBNA und LITITZ 41 katolík rytíř řádu sv. Štěpána zástava břišních orgánů č.p. 6 17.04.1809 ve 4.30
34. ? žena Ludowika von KOSSSLER, vdova po hauptmannu 83 katolík mrtvice č.p. 108 31.07.1809 v 10.00
35. Landwehr ? dítě Heinrich Theobald, syn hauptmanna Josepha BRECHLERA 1 den katolík psotník č.p. 8 04.10.1809
36. HR 4. Hessen - Homburg dítě Karl, syn bývalého wachtmeistera Johanna ZISCHKU 18 dnů katolík psotník č.p. 442/1 27.01.1810 ve 3.30
37. Landwehr ? žena Barbara, manželka rechnungsführera Karla HOFMANNA 28 katolík spála č.p. 87/2 30.01.1810
38. ? pensionovaný fourier Augustin MARSCHALEK 78 katolík vdovec plicní vodnatelnost č.p. 86 10.12.1810
39. ? major Anton von SCHLUTITZKY 81 katolík vysílení č.p. 58/2 22.12.1810
40. ? pensionovaný hauptmann Fridrich WALDMANN 77 katolík plicní vodnatelnost č.p. 111/2 11.02.1811 ve 4.00
41. ? dítě Maria, dcera hauptmanna barona von SMITH 2 roky katolík spála č.p. 110 28.08.1811 ve 24.00
42. ? žena Maria Anna, vdova po rittmeisteru baronu Karlu Laniusu von WELLENBURG 37 katolík zápal plic č.p. 62 21.09.1811 v 18.00
43. ? žena Christina Alexandrina, hraběte von ORTENBURG 57 protestant dvorní dáma růže č.p. 342 10.06.1812 ve 14.00
44. ? žena Appolonia von ZLUTITZKY, vdova po majoru 78 katolík zápal plic č.p. 58 01.03.1813
45. ? dítě Mathilda Johanna, dcera vrchního polního lékaře Franz RUSCHEK 14 dnů katolík psotník č.p. 46/2 29.03.1813
46. Landwehr ? dítě Johanna, dcera landwehristy Wenzela BIELOHLAWEKA 12 týdnů katolík psotník č.p. 86 29.08.1813 v 17.00
47. ? dítě nekřtěný syn kanzelisty Josepha SCHRAMELA ? katolík mrtvě narozené č.p. 939/1 07.11.1813
48. ? pensionovaný major Johann Veit, hrabě Wratislaw von MITROWITZ 84 katolík stáří č.p. 45/2 23.11.1813 ve 2.30
49. Landwehr ? dítě nepokřtěná dcera landwehristy Franze RUSCHICŽKY ? katolík mrtvě narozené č.p. 343/1 13.12.1813
50. Invalidovna dítě Anna DUDIN, vojenaké dítě 16 katolík horečka č.p. 314 19.02.1814
51. ? pensionovaný generalmajor Ernst von BEÜST 85 protestant stáří č.p. 360 29.10.1815 v 18.00