×

Praha - Nové Město - Kostel sv. Petra Na Poříčí

zápis v matrikách - 1798-1804
Zemřelé vojenské osoby

Praha - Nové Město - Kostel sv. Petra Na Poříčí - zápis v matrikách - 1798-1804

P.č. Pluk (regiment) Prapor (batalion) Rota (setnina) Hodnost Jméno, příjmení Místo narození Země Věk Náboženství Stav Povolání Nemoc Místo úmrtí Úmrtí Pohřeb Zajímavost
1. ? dítě Wenzl, syn propuštěného vojáka Antona RÖSLERA 1,5 roku katolík TBC č.p. 1030 19.02.1798
2. ? žena Anna FORMANKINN, vdova po vojáku 80 katolík chrlení krve č.p. 1218 04.03.1798
3. IR 25. Brechainville Ludw. invalida Mathaus SUCHOMEL 67 katolík břišní tyfus č.p. 1191 31.03.1798
4. IR 54. Callenberg Carl do 1802 dítě Johann, syn invalidy Ernesta DRUSE 1 rok katolík záškrt č.p. 1157 12.04.1798
5. IR 38. Würtenberg žena Klara LANGWILL, vdova po nadporučíku 63 katolík zápal plic č.p. 1164 13.12.1798
6. ? dítě Anna, dcera propuštěného vojáka Johanna SCHAFFERA 1,5 roku katolík záškrt č.p. 1154 28.12.1798
7. CR 2. Caramelli Carl do 1789 dítě Anna, dcera invalidy Josepha PELDRŽIMOWSKÝHO 9 měsíců katolík TBC č.p. 1156 02.01.1799
8. ? kaprál invalida ? BRETHAUER stařec ? protestant TBC č.p. 1148 05.01.1799
9. ? dítě Johann, syn propuštěného vojáka Ambrose KETTNERA 3 měsíce katolík spála č.p. 1164 17.01.1799
10. IR 47. Kinsky Fr. dítě Josepha, dcera Sussany PROCKSCHIN, vdovy po zbrojíři 1 katolík TBC č.p. 1058 21.02.1799
11. ? propuštěný voják Andreas JOHN 102 katolík stáří č.p. 1167 22.02.1799
12. ? žena Mathilde KÖNIGIN, vdova po vojáku 56 katolík TBC č.p. 1088 07.04.1799
13. IR ? Wallis ? dítě Mathias, syn invalidy Mathiase STOCŽEKA 2,5 roku katolík neštovice č.p. 1087 25.04.1799
14. ? dítě Theresia, dcera propuštěného vojáka Christiana FISCHEHO 3,5 roku katolík TBC č.p. 1191 02.05.1799
15. IR 25. Brechainville Ludw. dítě Andreas, syn kaprála Martina HERMANNA 2 katolík neštovice č.p. 1142 14.05.1799
16. ? dítě Joseph, syn propuštěného vojáka Adalberta MALECKÉHO 5 katolík TBC č.p. 1225 24.05.1799
17. IR 11. Wallis Mich. dítě Johanna, dcera invalidy Adalberta WAHA 9 katolík spála č.p. 1125 27.05.1799
18. ? žena Johanna HACKINN, vdova po vojáku 60 protestant TBC č.p. 1080 14.06.1799
19. IR 55. Murray Jos. dítě Franz, syn pensionovaného hauptmanna Michaela RADDA von EHRENZIEL 5 měsíců katolík psotník č.p. 1067 08.09.1799
20. ? dítě Barbara, dcera Theresie PFEFERIN, vdovy po vojáku 13 katolík TBC č.p. 1106 04.10.1799
21. IR 11. Wallis Mich. dítě Anna, dcera invalidy Adalberta WAHA 9 měsíců katolík neštovice č.p. 1125 06.01.1800
22. IR 54. Callenberg Carl dítě Ludwig, syn musikanta invalidy Ernesta DEUSE 9 měsíců katolík psotník č.p. 1157 27.02.1800
23. IR 54. Callenberg Carl dítě Johann, syn invalidy Michaela BEDNARŽE 1,5 roku katolík psotník č.p. 1106 12.04.1800
24. IR 47. Kinsky Fr. invalida Johann TRUBER 59 katolík TBC č.p. 1166 19.04.1800
25. IR 28. Fröhlich Mich. dítě Georg, syn fouriera Johanna LIPPERTA 2 dny katolík psotník č.p. 1153 26.04.1800
26. IR 11. Wallis Mich. propuštěný invalida Heinrich KUNDERMANN 58 katolík měšťan zápal plic č.p. 1125 27.04.1800
27. IR 11. Wallis Mich. dítě Fridrich, syn invalidy Petera PREILA 3 měsíce katolík záškrt č.p. 1186 17.05.1800
28. ? propuštěný voják Joseph FRITZ 74 katolík plicní vodnatelnost č.p. 1154 13.06.1800
29. ? dítě Elisabetha, dcera propuštěného vojáka Christiana FICHERA 6 měsíců katolík psotník č.p. 1168 18.06.1800
30. ? dítě Justina, dcera propuštěného vojáka Paula WEIZERA 1 rok katolík záškrt č.p. 1156 24.06.1800
31. ? propuštěný invalida Wenzl FISCHER 57 katolík pozn.: Večer okolo 8,00 spadl z hradeb dolů a zůstal mrtev, ráno byl pohřben 27.07.1800 28.07.1800
32. IR 42. Erbach Carl dítě Theresia, dcera fouriera Josepha MARSCHAUERA 14 dnů katolík psotník č.p. 1035 28.09.1800
33. IR 11. Wallis Mich. dítě Katharina, dcera invalidy Heinricha MÜNSTERA 1 rok katolík spála č.p. 1149 24.10.1800
34. IR 11. Wallis Mich. dítě Anna, dcera invalidy Johanna HRUSCHKY 1,5 roku katolík psotník č.p. 1164 29.11.1800
35. IR 54. Callenberg Carl invalida Joseph SCHIMACŽEK 75 katolík TBC č.p. 1226 24.12.1800
36. ? pensionovaný plukovník Simon POLLARD 83 katolík TBC č.p. 1057 04.01.1801
37. ? invalida Johann FINKA 70 katolík TBC č.p. 1135 24.01.1801
38. ? dítě Anna, dcera vojáka Johanna HOFMANNA 4 katolík záškrt č.p. 1103 16.02.1801
39. Vozatajstvo dítě Anna, dcera invalidy Antona PROCHAZKY 6 týdnů katolík psotník č.p. 1135 05.05.1801
40. IR 21. Gemmingen dítě Johann, syn svobodníka Johanna WAGNERA 15 minut katolík slabost č.p. 1088 18.05.1801
41. IR 54. Callenberg Carl dítě Frantz, syn vojína Mathause ZALTY 1 katolík úplavice č.p. 1157 29.05.1801
42. ? dítě Joseph, syn propuštěného vojáka Johanna POKORNÝHO 2 měsíce katolík psotník č.p. 1134 31.05.1801
43. IR 09. Clerfayt Carl Joh. do 1802 nadporučík Ludwig GLASS 59 katolík červi, horečka č.p. 1113 09.07.1801
44. ? žena Roslia ALTSCHIERINN, vdova po vojáku 41 katolík poz.:V důsledku opilosti, nalezena mrtva v noci mezi Špitálskou branou a hradebním příkopem 02.09.1801 03.09.1801
45. ? žena Barbara WILLAUSCHKINN, vdova po fourieru 88 katolík TBC č.p. 1085 28.09.1801
46. IR 47. Kinsky Fr. vojín Bonaventura ELLERT 34 katolík kadeřník, holič TBC č.p. 1029 05.10.1801
47. ? dítě Anton, syn invalidy Franze SCHMKIRŽ 2 katolík zánět močového měchýře č.p. 1152 08.11.1801
48. IR 04. Deutchmeister invalida Thomas NOWOTNY 58 katolík TBC č.p. 1185 21.12.1801
49. ? žena Anna Maria SLONINN, vdova po vojáku 50 katolík TBC č.p. 1225 06.01.1802
50. ? propuštěný invalida Adam SCHMIDT 64 katolík vodnatelnost č.p. 1039 15.01.1802
51. ? žena Magdalena NOŽININN, vdova po vojáku 93 katolík stáří č.p. 1117 06.02.1802
52. ? dítě Wenzl, syn propuštěného fouriera Johanna ELGASE 1,5 roku katolík záškrt č.p. 1078 07.02.1802
53. ? dítě Anna, dcera bývalého fouriera Johanna SKOCŽILA 1 rok katolík psotník č.p. 1080 19.02.1802
54. IR 47. Kinsky Fr. dítě Karl, syn vojína Wentzla POSLEDEKA 17 týdnů katolík psotník č.p. 1061 24.02.1802
55. IR 35. Wenkheim Franz do 1802 invalida Mathias WALSHERR 60 katolík TBC č.p. 1170 06.04.1802
56. IR 11. Wallis Mich. do 1801 invalida Michael NEÜNOBEL 38 katolík TBC č.p. 1148 11.05.1802
57. IR 21. Gemmingen pensionovaný nadporučík Friderich HAILL 50 katolík nervová osobnost č.p. 1029 15.07.1802
58. IR 55. Murray Jos. žena Maria Theresia, manželka pensionovaného hauptmanna Michaela RADDA von EHRENZIEL 34 katolík zánět střev č.p. 1067 19.07.1802
59. invalida Joseph ZAUBEK 78 katolík obchodník s dobytkem rakovina č.p. 1218 25.07.1802
60. IR 11. Wallis Mich. do 1801 dítě Franziska, dcera invalidy Wenzela ZINGERA 3 měsíce katolík TBC č.p. 1058 13.08.1802
61. IR 54. Callenberg Carl dítě Anna, dcera invalidy Thomase SCHACHA 1 rok katolík psotník č.p. 1048 11.10.1802
62. IR 47. Kinsky Fr. pensionovaný podporučík Johann STILLING 60 protestant TBC č.p. 1029 26.12.1802
63. Vozatajstvo dítě Barbara, dcera invalidy Antona PROCHASKY 7 týdnů katolík psotník č.p. 1133 03.01.1803
64. IR 22. Coburg Friedr. dítě dcera invalidy Johanna FREMMERA katolík předčasný porod č.p. 1166 13.04.1803
65. IR 11. Wallis Mich. do 1801 dítě Anna, dcera invalidy Josepha LADY 4 katolík ? č.p. 1080 29.04.1803
66. ? žena Katharina NOWAKINN, vdova po vojáku 70 katolík plicní vodnatelnost č.p. 1190 10.05.1803
67. ? žena Katharina, manželka Adalberta STECHLIKA, kočího generála KLENAU 36 katolík TBC č.p. 1134 20.05.1803
68. Stabs ? dítě Wenzel, syn invalidy Josepha GALLINA 2,5 roku katolík rachitis č.p. 1118 30.05.1803
69. ? dítě Anton, syn vdovy po vojáku Franzisky POPINN 6 týdnů katolík psotník č.p. 1154 10.06.1803
70. ? žena Dorothea SCHIDIRSCHINN, vdova po invalidním vojáku 70 katolík TBC č.p. 1104 25.07.1803
71. IR 54. Morzin Ferd. do 1805 invalida Ludwig MÜLLER 40 protestant zánět mozku č.p. 1087 13.09.1803
72. ? dítě Magdalena, dcera fourierschütze Adalberta MOTELA 2 týdny katolík černý kašel č.p. 1078 22.09.1803
73. IR 11. E.H. Rainer Jos. od 1801 dítě Wenzl, syn vojína Johanna HILLA 14 dnů katolík psotník č.p. 1185 26.09.1803
74. ? dítě Frantz, syn fourierschütze Adalberta MOTELA 3 týdny katolík slabost č.p. 1078 29.09.1803
75. IR 54. Morzin Ferd. do 1805 dítě mrtvě narozené dítě, od invalidy Frantze ZAJICZEKA katolík předčasný porod č.p. 1218 11.10.1803
76. IR 11. E.H. Rainer Jos. od 1801 slečna Victoria, dcera zemřelého plukovního lékaře Johanna POPPELA 27 katolík TBC č.p. 1058 11.12.1803
77. Invalidovna dítě Katharina, dcera fouriera v Invalidovně Antona MICHALEKA 1 rok katolík psotník č.p. 1123 08.01.1804