×

Praha - Nové Město - Kostel sv. Vojtěcha

zápis v matrikách - 1798-1815
Zemřelé vojenské osoby

Praha - Nové Město - Kostel sv. Vojtěcha - zápis v matrikách - 1798-1815

P.č. Pluk (regiment) Prapor (batalion) Rota (setnina) Hodnost Jméno, příjmení Místo narození Země Věk Náboženství Stav Povolání Nemoc Místo úmrtí Úmrtí Pohřeb Zajímavost
1. IR 47. Kinsky Fr. dítě Maria, dcera vojáka Tomasse KNOTKA 6 katolík chřadnutí č.p. 330 26.02.1798
2. IR 47. Kinsky Fr. dítě Kateřina, nevlastní dcera vojáka Antonína ZAJÍČEKA 7 katolík kašel č.p. 195 10.05.1798
3. Polní lékárna dítě Anna, dcera staršího lékárníka Jozefa TSCHURERA 10 týdnů katolík chřadnutí č.p. 258 22.05.1798
4. Polní lékárna dítě Norbert, syn laboranta Jana MIALA 3 týdny katolík psotník č.p. 255 25.05.1798
5. ? dítě Antonín, syn vojáka Antonína BIELAUSSEKA 8 dnů katolík psotník č.p. 381 18.06.1798
6. ? dítě Waclaw, syn vojačky Barbory SSMIDOWE 12 katolík vodnatelnost č.p. 376 18.08.1798
7. Vojenské hospodářství bývalý hospodářský důstojník Karel KERTLER 56 katolík vodnatelnost č.p. 1264 31.08.1798
8. ? dítě Lidmilla, dcera vdovy po vojáku, Anny KOCHOWE 20 týdnů katolík psotník č.p. 247 05.03.1799
9. IR 51. Spleny Gabr. dítě Josefa, dcera kaprála Jozefa MÜLLERA 1,5 roku katolík psotník č.p. 790 16.05.1799
10. IR 11. Wallis Mich. do 1801 dítě Rosalia, dcera vojáka Jakuba KASSPARA 9 týdnů katolík neštovice č.p. 327 18.06.1799
11. Pionýrsky sbor dítě syn poručíka Jana HELTZERA ? ? předčasně narozené č.p. 193 28.06.1799
12. IR 11. Wallis Mich. do 1801 dítě Aloysia, dcera vojáka Jozefa KOHAUTA 6 měsíců katolík chřadnutí č.p. 782 19.10.1799
13. IR 11. Wallis Mich. do 1801 dítě Jozef, syn vojáka Waclawa NIEMEČEKA 15 měsíců katolík chřadnutí č.p. 795 20.03.1800
14. ? dítě Jozef, syn fouriera Jozefa SCHABACHA 12 týdnů katolík psotník č.p. 245 11.04.1800
15. ? pensionovaný wachtmeister Waclaw WESELY 43 katolík měšťan, mlynář souchotiny č.p. 262 15.09.1800
16. ? dítě Jann, syn vojačky Anny SSUBERTOWE 12 hodin katolík psotník č.p. 315 02.11.1800
17. ? dítě Karel, syn vojáka Karela HRIDUKA 6 měsíců katolík psotník č.p. 372 22.02.1801
18. IR 54. Callenberg Carl do 1802 dítě Jozefa, dcera vojáka Hineka PROCHÁZKY 9 měsíců katolík psotník č.p. 782 06.03.1801
19. ? dítě Augustin, syn propuštěného vojáka Friedricha BERGERA 1 katolík psotník č.p. 212 15.08.1801
20. FAR ? dítě Lidmilla, dcera poručíka Frantisseka HUTSCHENREITERA 36 týdnů katolík psotník č.p. 386 26.09.1801
21. IR 54. Callenberg Carl do 1802 dítě Frantisska, dcera vojáka Frantisseka WILHELMA 14 dnů katolík psotník č.p. 183 18.10.1801
22. ? dítě Jozefa, dcera vdovy po vojáku Marie WOJTIECHOWE 4 katolík neštovice č.p. 782 10.08.1802
23. ? dítě Barbara, dcera propuštěného vojáka Jana THAMA 6 měsíců katolík neštovice č.p. 400 19.10.1802
24. ? dítě Waclaw, syn propuštěného vojáka Jana THAMA 3 katolík neštovice č.p. 400 20.10.1802
25. ? dítě Maria, dcera vojačky Marie POZORNÉ 1,5 roku katolík neštovice č.p. 154 04.03.1803
26. ? dítě Jan, syn na čas propuštěného vojáka Frantisseka SSIMINA 20 týdnů katolík psotník č.p. 197 20.05.1803
27. IR 47. Kinsky Fr. dítě Jozefa, dcera vojáka Antonína BINROSCHEKA 11 týdnů katolík psotník č.p. 384 01.06.1803
28. Kordon ? pensionovaný kordonista Jozef HÜBNER 90 katolík sešlý věkem č.p. 151 24.08.1803
29. IR 11. E.H. Rainer Jos. od 1801 dítě Anna, dcera na čas propuštěného vojáka Jozefa SEWERY 14 dnů katolík psotník č.p. 154 16.09.1803
30. ? dítě Filipp, syn baronky Jozefy von FORDENBURG, vdovy po nadporučíku 9 měsíců katolík chřadnutí č.p. 782 21.11.1803
31. ? dítě Waclaw, syn na čas propuštěného vojáka Jozefa LUBOWSKÝHO 12 týdnů katolík psotník č.p. 1264 27.11.1803
32. ? žena Christina MANDEL, vdova po vojáku 60 katolík náhlá smrt č.p. 392 17.05.1804
33. ? žena Kateřina, manželka vojína Petra KUBATHA 38 katolík chřadnutí č.p. 249 22.08.1804
34. IR 47. Kinsky Fr. dítě Frantissek, syn vojáka Jozefa RECHA 5 týdnů katolík psotník č.p. 370 22.08.1804
35. ? žena Barbara SCHMIEDIN, vojenská chudá vdova 50 katolík chřadnutí č.p. 376 13.10.1804
36. IR 11. E.H. Rainer Jos. dítě Jann, syn vojáka Tomasse KLIKY 6 měsíců katolík psotník č.p. 254 06.12.1804
37. ? žena Anna KANTNERIN, vdova po vojáku 80 katolík sešlá věkem č.p. 298 09.12.1804
38. ? žena Barbara ALTGAYERIN, vdova po vojáku 65 katolík chřadnutí č.p. 782 13.01.1805
39. IR 11. E.H. Rainer Jos. dítě Jakob, syn vojáka Tomasse KLIKY 2,5 roku katolík kašel č.p. 254 21.02.1805
40. ? pensionovaný rittmeister Antonín PARAUBEK 67 katolík zimnice č.p. 324 23.03.1805
41. ? dítě Jozef, syn propuštěného vojáka Jana KALINY 6 týdnů katolík psotník č.p. 347 08.04.1805
42. ? žena Jozefa, manželka bývalého fouriera Jana ULRICHA 40 katolík souchotiny č.p. 180 15.04.1805
43. ? dítě Frantissek, syn vojáka Frantisseka BROŽE 1,5 roku katolík psotník č.p. 265 14.05.1805
44. ? dítě Karel, syn pensionovaného hauptmanna barona Jana AUDRITZKI z AUDRITZ 2,5 roku katolík chřadnutí č.p. 138 05.12.1805
45. IR 47. Kinsky Fr. dítě Jozef, syn poručíka WENZIGA 2 katolík neštovice č.p. 145 24.12.1805
46. ? dítě Jann, syn vojáka Jozefa RAKUSSANA 8 týdnů katolík psotník č.p. 120 26.12.1805
47. ? dítě Waclaw, syn vojáka Jiřího WESELIHO 9 měsíců katolík psotník č.p. 169 29.12.1805
48. ? žena Maria, manželka vojáka Jozefa SEWERY 32 katolík zimnice č.p. 221 11.01.1806
49. IR 47. Vogelsang Ludw. od 1805 vojín Jozef ROHN 18 katolík chřadnutí č.p. 218 28.02.1806
50. FAR ? dítě Maria Anna, dcera kanonýra Jozefa VITZE 9 katolík chřadnutí č.p. 186 22.03.1806
51. ? dítě Klara, dcera vojáka Frantisseka STIBERTA 9 měsíců katolík psotník č.p. 182 24.06.1806
52. ? propuštěný voják Antonín FENGL 40 katolík horká zimnice č.p. 379 04.08.1806
53. ? dítě Antonia, dcera pensionovaného nadporučíka Fridricha STEINA 2 katolík vodnatelnost č.p. 232 30.10.1806
54. ? dítě Alžbieta, dcera pensionovaného majora hraběte Wilhelma KLEBELSBERGA 13 měsíců katolík neštovice č.p. 116 17.02.1807
55. IR 32. Gyulai Sam. do 1802 dítě Anton, syn poručíka MAROZIKA 3,5 roku katolík TBC č.p. 145 14.12.1807
56. ? podlékař Johann KADEŘABEK 48 katolík otok plic č.p. 191 06.03.1808
57. ? žena Theresia Franziska, vdova po nadporučíku 70 katolík zápal plic č.p. 278 02.05.1808
58. FAR ? dítě Maria, dcera kanonýra Franze KUCHAŘE 4 dny katolík psotník č.p. 379 08.05.1808
59. IR 25. Zedwitz Franz od 1808 dítě Anton, syn vojína Michaela JACHIMOWITZE 8 dnů katolík záškrt č.p. ? 13.03.1809
60. Landwehr ? dítě Rosalia, dcera landwehristy Johanna RONETA 4 dny katolík psotník č.p. 415 09.04.1809
61. FAR ? žena Veronica, vdova poručíka Johanna BAUMBACHA 70 katolík vodnatelnost č.p. 137 18.04.1809
62. ? žena Anna, manželka Johanna GUTHA, úředníka u plukovníka 34 katolík zástava mléka č.p. 146 11.05.1809
63. ? rittmeister Johann von WEŸWODU 42 katolík studený zápal č.p. 187 19.05.1809
64. ? žena Elisabeth, vdova rechnungsführera Josepha BURGERMEISTERA 55 katolík tyfus č.p. 275 24.06.1809
65. IR 17. Reuss-Plauen Heinrich XV. žena Josepha, manželka hauptmanna Franze von SCHWARTZBACHA 22 katolík cirhoza jater, tyfus č.p. 139 23.07.1809
66. Landwehr ? dítě Wentzl, syn landwehristy Johanna CHLADEKA 1,5 roku katolík psotník č.p. 352 04.08.1809
67. Landwehr ? dítě Wentzl, syn landwehristy Wentzela SCHMIDEKA 20 týdnů katolík psotník č.p. 353 04.08.1809
68. obristwachtmeister Bernard LAKENAUER 67 katolík mrtvice č.p. 176 15.08.1809
69. IR 47. Vogelsang Ludw. dítě Franz, syn vojína Josepha BERANEKA 9 dnů katolík psotník č.p. 199 02.09.1809
70. Landwehr ? dítě Franziska, dcera landwehristy Franze FEIGELA 1,5 roku katolík záškrt č.p. 169 03.09.1809
71. Landwehr ? dítě Wntzl, syn landwehristy Wentzela PROCHAZKY 1 katolík psotník č.p. 359 04.09.1809
72. Landwehr ? dítě Anton, syn landwehristy Johanna NEÜKOMA 2 katolík psotník č.p. 379 11.09.1809
73. ? dítě Ludwik, syn fouriera Josepha HEINOLDA 1,5 roku katolík TBC č.p. 215 19.09.1809
74. Vojenská kancelář žena Carolina, manželka vojenského úředníka v Polsku Franze von MOHRENBACHA 42 katolík TBC č.p. 187 08.10.1809
75. FAR ? dítě Anna, dcera propuštěného kanonýra Johanna DWORSKÝHO 7 katolík tyfus č.p. 403 21.10.1809
76. ? dítě Anton, syn jägera invalidy Antona KOSSE 3 měsíce katolík psotník č.p. 190 22.10.1809
77. Landwehr ? dítě Joseph, syn landwehristy Thomase NOWOHRADSKÝHO 10 měsíců katolík psotník č.p. 424 25.10.1809
78. ? dítě Barbara, dcera propušného vojína Adalberta MAKUCHA 8 týdnů katolík psotník č.p. 271 10.12.1809
79. IR 47. Vogelsang Ludw. dítě Carola, dcera vojína Josepha KOPACŽEKA 2 měsíce katolík psotník č.p. 143 20.01.1810
80. Vozatajstvo pensionovaný rittmeister Simon GUTTMANN 69 katolík plicní vodnatelnost č.p. 266 11.02.1810
81. ? dítě Karl, syn Johanna GUTHA, úředníka u plukovníka 9 měsíců katolík psotník č.p. 146 21.02.1810
82. IR 47. Vogelsang Ludw. dítě Franz, syn vojáka Johanna BECKA 2 katolík TBC č.p. 349 24.02.1810
83. ? žena Johanna, vdova platz majora in Freyburg Octava CANIGNANI 69 katolík vodnatelnost č.p. 219 26.02.1810
84. Landwehr ? dítě Anna, dcera landwehristy Josepha JELINEKA 3 katolík TBC č.p. 431 03.03.1810
85. IR 47. Vogelsang Ludw. dítě Joseph, syn vojína Josepha KRŽTIENA 7 dnů katolík psotník č.p. 193 05.03.1810
86. Vozatajstvo dítě Rosalia, dcera zemřelého kaprála Franze SCHAMHANA 4,5 roku katolík TBC č.p. 345 20.03.1810
87. IR 47. Kinsky Fr. do 1805 žena Magdalena, vdova vojína Jakoba BIELOHORSKÝHO 65 katolík TBC č.p. 275 21.03.1810
88. IR 54. Froon Jos. od 1805 dítě Anna, dcera plukovního obuvníka Mathiase PROCHAZKY 1,5 roku katolík TBC č.p. 431 31.03.1810
89. ? bývalý fourier Thomas WISCHIN 53 katolík tyfus č.p. 173 10.04.1810
90. ? žena Dorothea MESSING, vdova po vojínu 60 katolík TBC č.p. 216 28.04.1810
91. IR 11. E.H. Rainer Jos. dítě Anna, dcera vojína Antona ECKELA 4 katolík záškrt č.p. 262 16.05.1810
92. FAR ? dítě Ottilia, dcera zemřelého kanonýra invalidy Karla GEISSLERA 1 katolík ? č.p. 193 03.06.1810
93. IR 47. Vogelsang Ludw. dítě Theresia, dcera vojína Josepha KRŽTIENA 1,5 roku katolík psotník č.p. 259 10.06.1810
94. IR 11. E.H. Rainer Jos. dítě Anna, dcera vojína Johanna ZAMRAZILA 1,5 roku katolík TBC č.p. 415 30.08.1810
95. IR 47. Vogelsang Ludw. dítě Johann, syn vojína Johanna FREIDSCHERA 1 katolík psotník č.p. 281 12.10.1810
96. FAR ? dvojčata děti synové kanonýra Mathiase BROSCHE katolík mrtvě narození č.p. 382 30.11.1810
97. ? žena Anna, vdova po vojáku Johannu SCHRAUTZERA 65 katolík mrtvice č.p. 384 02.02.1811
98. IR 47. Vogelsang Ludw. dítě Frant, syn vojína Johanna SUCHANA 6 týdnů katolík psotník č.p. 431 13.03.1811
99. IR 47. Vogelsang Ludw. dítě Joseph, syn vojína Josepha UHRŽICŽEKA 5 měsíců katolík psotník č.p. 417 17.03.1811
100. Zásobování - pekárny pensionovaný mistr pekař Johann WALTER 73 katolík střevní křeče č.p. 221 10.04.1811
101. IR 54. Froon Jos. dítě Eleonora, dcera zemřelého hauptmanna Aloysiuse HARTMANNA von HERTENTHAL 2,5 roku katolík plicní nádor č.p. 358 06.05.1811
102. Vozatajstvo dítě Josepha, dcera vozataje Johanna ŽAAKA 8 dnů katolík psotník č.p. 348 24.09.1811
103. CR 1. Kaiser Franz dítě Dorothea, dcera svobodníka Franze GROSSE 5 týdnů katolík psotník č.p. 147 28.11.1811
104. IR 11. E.H. Rainer Jos. dítě Johann, syn dovolenkáře Martna CZUPA 9 měsíců katolík neštovice č.p. 932 05.01.1812
105. IR 47. Vogelsang Ludw. dítě Theresia, dcera Elisabeth ULRICH 10 týdnů katolík psotník č.p. 167 02.04.1812
106. IR 47. Vogelsang Ludw. pensionovaný hauptmann Walentin LIPKE 70 protestant vysílení č.p. 145 27.07.1812
107. CLR 2. Hohenzollern Fr. dítě Emanuel, syn rekruta Franze KREMA 2 katolík psotník ? 02.01.1813
108. IR 47. Vogelsang Ludw. dítě Maria, dcera dovolenkáře Josepha NEDBALA 19 týdnů katolík psotník č.p. 415 02.02.1813
109. ? žena Theresia, dcera invalidního führera Antona OTTO 22 katolík zácpa č.p. 142 22.05.1813
110. Pevnostní stavitelství žena Johanna, vdova po kaprálu Josephu ESERU 67 katolík plicní vodnatelnost č.p. 169 24.07.1813
111. Mineur Corps dítě Anna, dcera zemřelého miner meistra Mathiase RAMBAUSEKA 3 katolík TBC č.p. 333 30.07.1813
112. IR 47. Vogelsang Ludw. dítě Joseph, syn vojína Josepha KŘTIENA 20 týdnů katolík úplavice č.p. 259 21.08.1813
113. Ruská armáda ? vojín neznámého jména ? ? zánět podbřišku č.p. 139 06.09.1813
114. Ruská armáda - Husarský gardový pluk vojín Andreas SCHERSENKOW ? katolík zranění břicha č.p. 139 12.09.1813
115. Landwehr ? dítě Anna, dcera landwehristy Wentzla SIROWÝHO 9 měsíců katolík psotník č.p. 274 15.09.1813
116. Landwehr ? dítě Theresia, dcera landwehristy Emanuela WILLIUSE 17 týdnů katolík TBC č.p. 275 19.09.1813
117. Ruská armáda ? nadporučík Simon MAŸEWSKY 25 katolík zranění, zánět pohrudnice č.p. 258 03.10.1813
118. IR 33. Colloredo - Mansfeld Hieron. praporčík Johann hrabě BUBNA 18 katolík zranění z bitvy u Chlumce č.p. 137 08.10.1813
119. ? dítě Anna, dcera überführera Johanna MARESCHE 7 týdnů katolík psotník č.p. 218 09.10.1813
120. ? dítě Aloysia, dcera pensionovaného hauptmanna Aloysia SELAKA 1 katolík psotník č.p. 147 14.10.1813
121. IR 47. Vogelsang Ludw. dítě Karl, syn kaprála Wentzela BERANA 9 měsíců katolík psotník č.p. 147 27.10.1813
122. Landwehr ? dítě Anton, syn landwehristy Wentzl POKORNY 2 katolík tyfus č.p. 168 10.2.1813
123. ? dítě Franziska, sirotek, dcera zemřelého hauptmanna Johanna BUKOWANSKÝHO von BUKOWAN 3 katolík spála č.p. 207 14.12.1813
124. Landwehr ? dítě Wentzl, sirotek, syn zemřelého landwehristy Adalberta MARŽENETZ 1,5 roku katolík psotník č.p. 376 19.12.1813
125. Landwehr ? dítě Katharina, nemanželská dcera landwehristy Adalbertha STROBELA 5 týdnů katolík psotník č.p. 359 25.12.1813
126. Landwehr ? dítě syn landwehristy Antona BIELAUSCHEKA 0 katolík mrtvě narozen č.p. 390 26.12.1813
127. Landwehr ? dítě Wentzl, syn landwehristy Josepha CŽERNÝHO 2,5 roku katolík tyfus č.p. 217 02.01.1814
128. Landwehr ? dítě Franziska, dcera landwehristy Adalberta REIFA 6 měsíců katolík psotník č.p. 388 11.01.1814
129. Landwehr ? dítě Franziska, dcera landwehristy Josepha CŽERNÝHO 8 měsíců katolík psotník č.p. 217 11.01.1814
130. IR 15. Zach Ant. dítě Franz, syn vojáka Josepha KLOPFERA 10 týdnů katolík záškrt č.p. 168 04.02.1814
131. Landwehr ? dítě Franz, syn landwehristy Johanna FABROWITZE 3 týdny katolík psotník č.p. 371 11.02.1814
132. ? dítě Karl, syn pensionovaného poručíka Karla MRAZE 3 katolík křečovitý kašel č.p. 388 11.02.1814
133. IR 47. Vogelsang Ludw. dítě Joseph, syn vojína Josepha NEDBALA 10 týdnů katolík psotník č.p. 415 27.02.1814
134. Landwehr ? dítě Kaspar, sirotek, syn zemřelého landwehristy Johanna FINKA 1 katolík psotník č.p. 379 14.03.1814
135. ? dítě Martin BAÜMEL, nevlastní syn vojína Johanna LANGA 1,5 roku katolík psotník č.p. ? 19.05.1814
136. ? dítě Anna, manželka fourierschütze Johanna SKALY 30 katolík mrtvice č.p. 152 06.07.1814
137. Polní pošta dítě Franziska, dcera feldpostknechta Josepha KOTZMANNA 9 měsíců katolík TBC č.p. 344 23.08.1814
138. Landwehr ? dítě Sebastian, syn landwehristy Josepha KOLARŽE 8 měsíců katolík psotník č.p. 406 18.09.1814
139. IR 47. Vogelsang Ludw. dítě Anna, dcera vojína Franze ZEMANNA 1,5 roku katolík TBC č.p. 357 26.09.1814
140. IR 47. Vogelsang Ludw. žena Anna, vdova po vojáku Franzi POLAČZEKU 50 katolík TBC č.p. 372 03.10.1814
141. IR 47. Vogelsang Ludw. dítě Maria, dcera zemřelého vojáka Josepha CŽERNYHO 3 katolík plicní vodnatelnost č.p. 1252 12.12.1814
142. NGI ? Wallachisches žena Maria, Anna vdova capitaina Stephana von FARKAS 78 katolík TBC č.p. 278 09.02.1815
143. ? dítě dcera vojáka Franze PECHA 0 katolík mrtvě narozená č.p. 199 09.04.1815
144. Landwehr ? dítě Anton, syn landwehrmanna Franze KRAFFERA 1,5 roku katolík psotník č.p. 424 14.04.1815
145. Landwehr ? dítě Franz, syn landwehristy Thomase NOWOHRADSKYHO 2 katolík TBC č.p. 424 14.05.1815
146. IR 11. E.H. Rainer Jos. dítě Anna, dcera josepha BLAHU 3 týdny katolík psotník č.p. 347 20.05.1815
147. Landwehr ? dítě z dvojčat Barbara, dcera landwehristy Johanna ROMANA 8 dnů katolík slabost č.p. 348 04.06.1815
148. ? žena Katharina, vdova po feldwebelu Johannu MALLERU 77 katolík vysílení č.p. 152 16.07.1815
149. FAR 01. Schuhay Franz dítě Wentzl, syn hudebníka Wentzla ZATIRANDA 12 hodin katolík psotník č.p. 361 18.08.1815
150. Landwehr ? dítě Maria, dcera landwehrmanna Franze KOPRŽIVY 7 hodin katolík psotník č.p. 361 20.08.1815
151. Landwehr ? dítě Franz, syn landwehristy Franze KRAFERA 5 týdnů katolík psotník č.p. 424 04.09.1815
152. Landwehr ? dítě Adalbert, syn landwehristy Adalbertha MARŽENETZE 3 měsíce katolík psotník č.p. 376 22.10.1815
153. Landwehr ? dítě Joseph, syn landwehristy Josepha HLADKYHO 19 týdnů katolík psotník č.p. 1252 26.10.1815
154. Landwehr ? dítě Karl, syn landwehristy Karla WILESINNA 8 dnů katolík psotník č.p. 275 27.11.1815
155. Landwehr ? dítě Johann, syn landwehristy Wentzla SCHUSTEKA 9 měsíců katolík psotník č.p. 402 12.12.1815