×

Holešov - 1805-1814

zápis v matrikách - 1805-1814 a matrika Hauptfeldspital Nr. 30 Holešov (č.p.24) - 1809,1810,1814
Zemřelé vojenské osoby

Holešov - zápis v matrikách - 1805-1814 a matrika Hauptfeldspital Nr. 30 Holešov (č.p.24) - 1809,1810,1814

P.č. Pluk (regiment) Prapor (batalion) Rota (setnina) Hodnost Jméno, příjmení Místo narození Země Věk Náboženství Stav Povolání Nemoc Místo úmrtí Úmrtí Pohřeb Zajímavost
1. UR 2. Schwarzenberg Carl dítě Renata Friderika, dcera adjutanta Konrada WOLFA 1 rok katolík psotník č.p. 22 29.04.1805
2. IR 40. Mittrowsky Jos. dítě Johann, syn vojína Johanna Georga JUNGA 4 týdny katolík psotník č.p. 12 19.09.1805
3. IR 38. Würtenberg dítě Mariana Karolina, dcera hauptmanna Heinricha von WINKLER 7 týdnů katolík psotník č.p. 18 19.09.1805
4. IR 38. Würtenberg žena Johanna, manželka dcera hauptmanna Heinricha von WINKLER 28 katolík TBC č.p. 18 08.10.1805
5. K.K. Policie dítě Antonia, dcera policejního kaprála Philippa HAWELA 9 měsíců katolík neštovice č.p. 80 15.10.1805
6. Ruská armáda ? ? Alexi MACENKO asi 40 pravoslavný zranění v bitvě u Slavkova č.p. 24 14.12.1805
7. Ruská armáda ? ? neznámé jméno asi 45 pravoslavný zánět č.p. 24 15.12.1805
8. Ruská armáda - Wyborgský mušketýrský regiment ? Gregor GALANOW 30 pravoslavný zranění č.p. 24 19.12.1805
9. IR 43. Thurn Ant. generalfeldzeug meister hrabě Anton THURN et VALSÁSSINA 82 katolík majitel pluku stařecká slabost č.p. 1 10.01.1806 15.01.1806
10. K.K. Policie žena Vinzentia, manželka policejního kaprála Philippa HAWELA 24 katolík V tyfózním delíriu se dala na útěk spadla do mlýnského náhonu a utopila se. č.p. 80 02.02.1806
11. IR 40. Mittrowsky Jos. invalida Gottlieb JANUSCHKA 65 katolík zápal plic č.p. 37 05.06.1806
12. IR 40. Mittrowsky Jos. dítě Anton, syn vojína Mathiase WALKOWA 3 katolík spalničky č.p. 42 22.07.1806
13. IR 40. Mittrowsky Jos. dítě syn vojína Franze JAWORSKÝHO 1 minuta katolík slabost č.p. 42 27.08.1806
14. IR 40. Mittrowsky Jos. dítě syn vojína Johanna RIBENACHA 1 minuta protestant slabost č.p. 24 09.01.1807
15. UR 2. Schwarzenberg Carl dítě Franziska, dcera nadporučíka Konrada WOLFA 3 katolík slabost č.p. 25 27.01.1807
16. UR 2. Schwarzenberg Carl žena Katharina, manželka nadporučíka Konrada WOLFA 23 katolík TBC č.p. 25 04.02.1807
17. IR 40. Mittrowsky Jos. dítě Joseph, syn zemřelého invalidy Gottlieba JANUSCHKY 7 katolík TBC č.p. 37 17.03.1807
18. IR 40. Mittrowsky Jos. dítě Thomas, syn kaprála Josepha DORUSCHČZIKA 4 měsíce katolík TBC č.p. 25 19.04.1807
19. IR 40. Mittrowsky Jos. dítě Joseph, syn kaprála Josepha DORUSCHČZIKA 3 katolík břišní tyfus č.p. 25 02.05.1807
20. IR 40. Mittrowsky Jos. dítě Karolina, dcera plukovního lékaře Johanna TOPFERWEINA 2 katolík černý kašel č.p. 68 02.06.1807
21. IR 40. Mittrowsky Jos. dítě Amalia, dcera feldwebela Franze GRIESSE 14 dnů katolík psotník č.p. 24 12.06.1807
22. IR 40. Mittrowsky Jos. žena Franziska, manželka kaprála Georga HNATEKA 25 katolík tyfus č.p. 24 19.09.1807
23. IR 40. Mittrowsky Jos. dítě Emilia, dcera plukovního lékaře Johanna TOPFERWEINA 16 dnů katolík křeče hlavy č.p. 68 07.11.1807 09.11.1807
24. IR 40. Mittrowsky Jos. kaprál Johann MEISNER Illnigen 42 katolík TBC č.p. 52 08.02.1808 10.02.1808
25. IR 40. Mittrowsky Jos. dítě Apolonia, dcera svobodníka Lorenze MACHALIKA 1 rok katolík černý kašel č.p. 24 12.02.1808 14.02.1808
26. IR 40. Mittrowsky Jos. dítě Franz, syn feldwebela Franze TRAMBUSCHE 3 měsíce katolík černý kašel č.p. 24 26.04.1808 27.04.1808
27. IR 40. Mittrowsky Jos. dítě Johann, syn kaprála Lorenze BOORA 9 měsíců katolík neštovice č.p. 60 29.08.1808 30.08.1808
28. IR 40. Mittrowsky Jos. vacant dítě Joseph, syn svobodníka Dvita EHRMANNA 9 týdnů katolík křeče hlavy č.p. 21 31.08.1808 01.09.1808
29. IR 40. Mittrowsky Jos. dítě Karl, syn poručíka Franze KIESTLINGA 6 měsíců protestant psotník č.p. 41 20.11.1808 22.11.1808
30. ? žena Katharina, vdova po vojáku Franzi STENZLU 63 katolík TBC č.p. 26 05.12.1808 07.12.1808
31. IR 40. Mittrowsky Jos. depot vojín Anton KOTZOUREK 22 katolík křeče Hlavní strážnice 31.05.1809 01.06.1809
32. DR 4. Levenehr žena Maria Anna, manželka vojína Johanna BITSCHOWSKYHO 28 katolík kolika č.p. 132 22.06.1809 24.06.1809
33. ? dítě Theresia, dcera vojáka Vinzenze SOBOTIKA 1,5 roku katolík TBC č.p. 40 29.07.1809 30.07.1809
34. Landwehr - Österreichischen ? vojín Georg RISTINGER Helberfeld 21 katolík úplavice č.p. 24 16.08.1809 17.08.1809
35. Vozatajstvo vojín Anton DITTRICH Elbleiter Čechy 25 katolík úplavice č.p. 24 18.08.1809 20.08.1809
36. IR 56. Colloredo Wenz. vojín Johann WALEK Friechhaus Slezsko 18 katolík tyfus č.p. 24 24.08.1809 25.08.1809
37. IR 29. Lindenau vojín Jakob BOCHSA Halič 20 katolík tyfus č.p. 24 24.08.1809 25.08.1809
38. IR 56. Colloredo Wenz. vojín Ignatz JURASCH Brashnow Morava 20 katolík úplavice č.p. 24 25.08.1809 26.08.1809
39. IR 21. Rohan Vict. do 1809 vojín Joseph WALTER 27 katolík TBC č.p. 24 25.08.1809 26.08.1809
40. Feldspital ? svobodník Eduard OFFER Lebenskow Čechy 50 katolík úplavice č.p. 24 26.08.1809 27.08.1809
41. IR 15. Zach Ant. vojín Ferdinand BÜRSCHL Zattau Morava 21 katolík tyfus č.p. 24 26.08.1809 27.08.1809
42. IR 47. Vogelsang Ludw. vojín Wenzl KLEMENT Kistebnitz Čechy 20 katolík průjem č.p. 24 26.08.1809 27.08.1809
43. IR 23. G.H.Würzburg Ferd. vojín Mathias NETZ Wolfsbach Nieder Östereich 21 katolík tyfus č.p. 24 28.08.1809 29.08.1809
44. IR 25. Zedwitz Franz od 1808 vojín Anton NOWAK Schuziz Čechy 20 katolík TBC č.p. 24 30.08.1809 31.08.1809
45. IR 17. Reuss-Plauen Heinrich XV. vojín Jogann BERG Uhlersdorf Čechy 19 katolík tyfus č.p. 24 02.09.1809 03.09.1809
46. Landwehr - Moravsko Hradišťský 2. vojín Lorenz KNAPPEK Bilinitz Morava 25 katolík tyfus č.p. 24 02.09.1809 03.09.1809
47. E.H.Carl Legion - ? vojín Johann BENDA Pkatt Čechy 24 katolík mrtvice č.p. 24 03.09.1809 04.09.1809
48. E.H.Carl Legion - ? svobodník Jakob ESTER Magdeburg Prusko 33 protestant mrtvice č.p. 24 05.09.1809 07.09.1809
49. Landwehr - Moravský 3. vojín Lorenz KRATOCHWILA 22 katolík průjem č.p. 24 05.09.1809 06.09.1809
50. IR 56. Colloredo Wenz. vojín Johann WOIDA Goldow Slezsko 28 katolík tyfus č.p. 24 07.09.1809 08.09.1809
51. IR 20. Kaunitz vojín Joachik HOLEIN Jokter Slezsko 20 katolík tyfus č.p. 24 08.09.1809 08.09.1809
52. IR 29. Lindenau vojín Joseph URBANEK Klobotzky Morava 18 katolík TBC č.p. 24 08.09.1809 09.09.1809
53. Landwehr - Nieder Österreich 3. vojín Simon ARBENEDER Zehlzof Ober Östereich 45 katolík tyfus č.p. 24 08.09.1809 09.09.1809
54. Feldjäger - Division 3. vojín Franz BRUNER Kloster Osek Čechy 18 katolík tyfus č.p. 24 08.09.1809 09.09.1809
55. IR 21. Rohan Vict. do 1809 vojín Joseph HARTMANN Sadl Čechy 25 katolík úplavice č.p. 24 09.09.1809 10.09.1809
56. IR 42. Erbach Carl vojín Joseph MAGERER 21 katolík tyfus č.p. 24 09.09.1809 10.09.1809
57. IR 12. Manfredini do 1809 vojín Anton HESS Spiglitz Morava 25 katolík tyfus č.p. 24 11.09.1809 13.09.1809
58. IR 07. Schröder Carl Friedr. do 1809 vojín Jakob HABA Holza Dolní Halič 19 katolík tyfus č.p. 24 12.09.1809 13.09.1809
59. Vozatajstvo vojín Joseph LAUSSER Maurer Kirchen 31 katolík tyfus č.p. 24 13.09.1809 14.09.1809
60. IR 01. Kaiser Franz vojín Jakob KAUŘZIL Morkowisno Polsko 21 katolík průjem č.p. 24 13.09.1809 14.09.1809
61. IR 38. Würtenberg vojín Florian ČZAK Potonschi Rusko 18 katolík úplavice č.p. 24 13.09.1809 14.09.1809
62. DR 1. |E.H. Johann Bapt. vojín Franz BETSCHWAR Bodkowitz Čechy 21 katolík TBC č.p. 24 13.09.1809 14.09.1809
63. IR 09. Czartoryski Adam vojín Georg JAZURA Zaluzia Polsko 22 katolík tyfus č.p. 24 14.09.1809 15.09.1809
64. IR 25. Zedwitz Franz od 1808 vojín Jakob LEXA Sterinzto Polsko 18 katolík úplavice č.p. 24 14.09.1809 15.09.1809
65. Spitallstand vojín Adam MOLNER Pilling Ober Östereich 58 katolík tyfus č.p. 24 14.09.1809 15.09.1809
66. IR 09. Czartoryski Adam vojín Johann KULICH Wallia Polsko 18 pravoslavný tyfus č.p. 24 15.09.1809 16.09.1809
67. IR 18. D´Aspre Const. 1809 vojín Heinrich KARASEK Dimorkan Čechy 25 katolík tyfus č.p. 24 15.09.1809 16.09.1809
68. Landwehr - Ober Österreich 5. vojín Simon OBERMEYER Wopten Östereich 30 katolík úplavice č.p. 24 15.09.1809 16.09.1809
69. IR 21. Rohan Vict. do 1809 vojín Joseph HAIM Trebschowa Čechy 38 katolík průjem č.p. 24 15.09.1809 16.09.1809
70. IR 33. Sztáray Ant. do 1809 vojín Andreas WIKOTZY Liptov Uhry 16 katolík tyfus č.p. 24 16.09.1809 17.09.1809
71. IR 21. Rohan Vict. do 1809 vojín Johann HÖRDLER Wetstadt Čechy 18 katolík TBC č.p. 24 16.09.1809 17.09.1809
72. FAR 03. Rouvroy kanonýr Joseph PODANY Čzehowitz Čechy 32 katolík zánět v noze č.p. 24 16.09.1809 17.09.1809
73. IR 29. Lindenau granátník Georg PUPEK Witinowes Morava 24 katolík zánět č.p. 24 16.09.1809 17.09.1809
74. IR 18. D´Aspre Const. 1809 granátník Joseph PENNER Marienburg Deutsch Böhmen 19 katolík úplavice č.p. 24 16.09.1809 17.09.1809
75. Wiener Freiwillige Corps 2. vojín Sebastian ALBERT Wien 22 katolík tyfus č.p. 24 16.09.1809 17.09.1809
76. IR 21. Gyulay Alb. od 1809 vojín Simon PETER Uhry 21 katolík TBC č.p. 24 16.09.1809 17.09.1809
77. ? vojín Johann WONTEČZEK Pesingen Uhry 19 katolík tyfus č.p. 24 16.09.1809 17.09.1809
78. IR 27. Chasteler Gabr. od 1809 vojín Adalbert STACH Pilotkowetz Halič 30 katolík průjem č.p. 24 16.09.1809 17.09.1809
79. IR 12. Manfredini do 1809 vojín Jakob STAKOWITZ Stuzin Korutany 30 katolík úplavice č.p. 24 16.09.1809 17.09.1809
80. IR 21. Rohan Vict. vojín Wenzl KOSMAR Buchlowitz Čechy 16 katolík průjem č.p. 24 18.09.1809 19.09.1809
81. IR 15. Zach Ant. vojín Hironim TEIWOSCHAN Brüsau Morava 29 katolík tyfus č.p. 24 18.09.1809 19.09.1809
82. IR 20. Kaunitz vojín Joseph STEPHAN Freywald Slezsko 17 katolík průjem č.p. 24 18.09.1809 19.09.1809
83. Feldjäger - Division 7. unterjäger Klement RUSOU Piemonte 39 katolík tyfus č.p. 24 18.09.1809 19.09.1809
84. Vozatajstvo vojín Stephan MISERA Polsko 22 katolík mrtvice č.p. 24 19.09.1809 20.09.1809
85. IR 21. Rohan Vict. vojín Joseph BALAUS Pudle Čechy 29 katolík úplavice č.p. 24 19.09.1809 20.09.1809
86. IR 21. Rohan Vict. vojín Johann GALWODA Krasnitz Čechy 27 katolík tyfus č.p. 24 19.09.1809 20.09.1809
87. Landwehr - Opavský 3. vojín Georg TATKENHEIM Misselsdorf Slezsko 32 katolík úplavice č.p. 24 19.09.1809 20.09.1809
88. IR 21. Rohan Vict. vojín Joseph HRUSKA Howornitz Čechy 28 katolík tyfus č.p. 24 19.09.1809 20.09.1809
89. IR 20. Kaunitz vojín Johann WOLIARSKY Obdin Východní Halič 28 katolík úplavice č.p. 24 19.09.1809 20.09.1809
90. IR 56. Colloredo Wenz. vojín Jakob KRASNY Kuntschitz Slezsko 17 katolík TBC č.p. 24 20.09.1809 21.09.1809
91. Landwehr - Litoměřický vojín Christoph KLIM Kolbers Deutsch Böhmen 20 katolík průjem č.p. 24 20.09.1809 21.09.1809
92. IR 29. Lindenau vojín Feder WOSCHESCHAN Somirtowitz Polsko 19 pravoslavný tyfus č.p. 24 20.09.1809 21.09.1809
93. IR 18. D´Aspre Const. 1809 vojín Georg IGNATZ Stimčzow Čechy 19 katolík TBC č.p. 24 20.09.1809 21.09.1809
94. IR 09. Czartoryski Adam vojín Johann PETRETZKY Ulschan Polsko 26 katolík průjem č.p. 24 20.09.1809 21.09.1809
95. FAR ? pomocník Jarko STELLMACH Radusch Rusko 22 pravoslavný tyfus č.p. 24 20.09.1809 21.09.1809
96. IR 27. Chasteler Gabr. od 1809 vojín Reiko KLIMA Pitotsch Polsko 20 katolík tyfus č.p. 24 20.09.1809 21.09.1809
97. IR 54. Froon Jos. vojín Johann FRIEDL Nenohen Čechy 20 katolík úplavice č.p. 24 20.09.1809 21.09.1809
98. IR 07. Schröder Carl Friedr. vojín Franz KOBLIHA Berlinek Morava 24 katolík úplavice č.p. 24 20.09.1809 21.09.1809
99. IR 20. Kaunitz vojín Sebastian WIRFLITZ Keiwonsko Halič 23 katolík TBC č.p. 24 21.09.1809 22.09.1809
100. IR 09. Czartoryski Adam vojín Johann SAAK Sandau Východní Halič 26 katolík úplavice č.p. 24 21.09.1809 22.09.1809
101. IR ? Colloredo vojín Anton ČISKA Kissew Halič 20 katolík průjem č.p. 24 21.09.1809 22.09.1809
102. Pomocný dělostřelecký sbor vojín Andreas JALOK 73 katolík tyfus č.p. 24 21.09.1809 22.09.1809
103. Landwehr - Moravská Strážnice 1. vojín Georg STUDENÝ Polichna Morava 29 katolík úplavice č.p. 24 21.09.1809 23.09.1809
104. IR 25. Zedwitz Franz 1808 vojín Johann NOWAK 17 katolík průjem č.p. 24 22.09.1809 23.09.1809
105. Landwehr - Österreichischen vojín Jakob HOFINGER Granes 25 katolík tyfus č.p. 24 23.09.1809 24.09.1809
106. IR 21. Rohan Vict. vojín Joseph GRUN Womschof Čechy 24 katolík tyfus č.p. 24 23.09.1809 24.09.1809
107. IR 15. Zach Ant. ? Anton SCHERFENBERGER Hermansdorf Morava 36 katolík TBC č.p. 24 23.09.1809 24.09.1809
108. IR 01. Kaiser Franz ? Woytech KRAWIEZ Menduska Polsko 23 katolík TBC č.p. 24 23.09.1809 24.09.1809
109. IR 56. Colloredo Wenz. vojín Georg SLIWKA Ostrau Slezsko 30 protestant tyfus č.p. 24 24.09.1809 25.09.1809
110. IR 18. D´Aspre Const. 1809 vojín Joseph FORNER Rowenz 22 katolík úplavice č.p. 24 24.09.1809 25.09.1809
111. CLR 5. Klenau Joh. vojín Wenzl KALIWODA Mraza Čechy 24 katolík tyfus č.p. 24 24.09.1809 25.09.1809
112. IR 44. Bellegarde Friedr. reserve vojín Johann LENHARD Kopaniny Čechy 18 katolík tyfus č.p. 24 24.09.1809 25.09.1809
113. IR 27. Chasteler Gabr. od 1809 vojín Joseph DRESLER Wissenthal Čechy 22 katolík průjem č.p. 24 24.09.1809 25.09.1809
114. IR 15. Zach Ant. vojín Ignatz SCHNEEWEIS Kunitz Morava 13 katolík úplavice č.p. 24 26.09.1809 27.09.1809
115. IR 07. Schröder Carl Friedr. vojín Joseph HINTSITSOR Wollendorf Morava 27 katolík TBC č.p. 24 26.09.1809 27.09.1809
116. IR 20. Kaunitz vojín Libor LINERT Sachsdorf Slezsko 19 katolík úplavice č.p. 24 26.09.1809 27.09.1809
117. IR 36. Kollowrat Carl vojín Johann SCHOUDAN Kamenitz Čechy 22 katolík úplavice č.p. 24 27.09.1809 28.09.1809
118. Vozatajstvo ? Johann KNAPPEK Wittenwitz Slezsko 18 katolík úplavice č.p. 24 27.09.1809 28.09.1809
119. Landwehr ? vojín Joseph KERNSTOCK Kopfschlay Nieder Östereich 23 katolík úplavice č.p. 24 27.09.1809 28.09.1809
120. IR 21. Rohan Vict. vojín Wenzl DROPPEK Spihowa Čechy 26 katolík tyfus č.p. 24 27.09.1809 28.09.1809
121. IR 02. Hiller Joh. vojín Johann WASCHIŽEK Priterle Uhry 26 protestant TBC č.p. 24 27.09.1809 28.09.1809
122. IR 58. Beaulieu Franz vojín Nikolaus WALASCHCZIK Dreiseny Polsko 28 katolík tyfus č.p. 24 27.09.1809 28.09.1809
123. IR 12. Manfredini do 1809 ? Florian KNOR Kunzendorf Morava 26 katolík průjem č.p. 24 27.09.1809 28.09.1809
124. IR 15. Zach Ant. vojín Franz MALINEK Walschiontz Morava 20 katolík úplavice č.p. 24 28.09.1809 29.09.1809
125. Landwehr ? ? Florian BESEL Litoschitz Čechy 40 katolík úplavice č.p. 24 28.09.1809 29.09.1809
126. IR 12. Manfredini do 1809 kaprál Adam WIRTH Gend Östereich 23 protestant tyfus č.p. 24 29.09.1809 30.09.1809
127. IR 18. D´Aspre Const. 1809 vojín Mathias KLIMA Stepny Čechy 28 katolík úplavice č.p. 24 29.09.1809 30.09.1809
128. ? vojín Feld. BYRI ? 25 katolík úplavice č.p. 24 29.09.1809 30.09.1809
129. IR 56. Colloredo Wenz. vojín Jakob DAVID Wolačzka Morava 21 katolík tyfus č.p. 24 29.09.1809 30.09.1809
130. Landwehr - Moravský vojín Johann STANZEL Bettlich Morava 33 katolík TBC č.p. 24 29.09.1809 30.09.1809
131. IR 54. Froon Jos. vojín Mathias SUKOP Rosnitz Čechy 22 katolík tyfus č.p. 24 29.09.1809 30.09.1809
132. IR 42. Erbach Carl vojín Andreas BURGHART Rottenhaus Čechy 27 katolík úplavice č.p. 24 29.09.1809 30.09.1809
133. IR 21. Rohan Vict. vojín Joseph BINERTH Seitendorf Slezsko 21 katolík chrlení krve č.p. 24 02.10.1809 03.10.1809
134. Landwehr ? vojín Gottfried METH Hansdorf Morava 28 katolík tyfus č.p. 24 02.10.1809 03.10.1809
135. IR 29. Lindenau vojín Franz PŘIBIL Leskowitz Morava 17 katolík zánět č.p. 24 02.10.1809 03.10.1809
136. IR 15. Zach Ant. vojín Libor SUCHA Hrdanow 18 katolík tyfus č.p. 24 02.10.1809 03.10.1809
137. CR 3. Herzog Albert vojín Mathias STECKER Milz Čechy 18 katolík vodnatelnost č.p. 24 02.10.1809 03.10.1809
138. Landwehr - Moravský 3. vojín Franz MEISTER Iwanowitz Morava 19 katolík úplavice č.p. 24 02.10.1809 03.10.1809
139. IR 15. Zach Ant. vojín Jakob WEINILA Jakdol Morava 20 katolík vodnatelnost č.p. 24 03.10.1809 04.10.1809
140. Landwehr - Olomoucký 3. vojín Augustin DRAŽIL Smrsch Čechy 30 katolík úplavice č.p. 24 03.10.1809 04.10.1809
141. IR 35. Argentau Eug. od 1809 vojín Mathias SCHEBEK Letnitze Čechy 21 katolík zápal č.p. 24 03.10.1809 04.10.1809
142. IR 29. Lindenau ? Jakob KURSIK Horek Morava 35 katolík úplavice č.p. 24 04.10.1809 05.10.1809
143. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Martin QUATNO Rybia Polsko 30 katolík úplavice č.p. 24 04.10.1809 05.10.1809
144. ? 2. vojín Thomas SWITAK Herschowitz 17 katolík úplavice č.p. 24 04.10.1809 05.10.1809
145. CR 3. Herzog Albert vojín Franz HRUBY Rekawetz Čechy 51 katolík úplavice č.p. 24 05.10.1809 06.10.1809
146. IR 59. Jordis Alex. vojín Simon SCHWARZENBERGER Nostaslof Östereich 21 katolík úplavice č.p. 24 05.10.1809 06.10.1809
147. Landwehr - Ober Österreich 4. vojín Philipp GRUBER Zondira Ober Östereich 36 katolík úplavice č.p. 24 05.10.1809 06.10.1809
148. IR 50. Stain vojín Martin UNTERHOLZER Rath Ober Östereich 27 katolík úplavice č.p. 24 05.10.1809 06.10.1809
149. Lobkowitz - Jäger - Corps vojín Traugott BESLER 23 protestant úplavice č.p. 24 06.10.1809 07.10.1809
150. IR 15. Zach Ant. vojín Franz STEINER Peterswald Morava 27 katolík úplavice č.p. 24 06.10.1809 07.10.1809
151. E.H.Carl Legion - ? vojín Johann MATUSCH Rakotin Čechy 19 katolík úplavice č.p. 24 06.10.1809 07.10.1809
152. FAR ? pomocník Andreas FORMAGA Sowschowetz Polsko 36 katolík vodnatelnost č.p. 24 06.10.1809 07.10.1809
153. IR 17. Reuss-Plauen Heinrich XV. vojín August KNESPEL Klasent Čechy 20 katolík úplavice č.p. 24 06.10.1809 07.10.1809
154. Landwehr - Těšínský vojín Jakob BESCHAN Bikiritz 20 katolík úplavice č.p. 24 06.10.1809 07.10.1809
155. Pomocný dělostřelecký sbor vojín Jakob KOSANČZUK Sannay Polsko 21 pravoslavný tyfus č.p. 24 06.10.1809 07.10.1809
156. IR 29. Lindenau vojín Johann MENSCHIK Preisina Morava 20 katolík úplavice č.p. 24 06.10.1809 07.10.1809
157. IR 20. Kaunitz vojín Karl HUBNER Döblen Sasko 32 protestant úplavice č.p. 24 07.10.1809 07.10.1809
158. IR 21. Rohan Vict. vojín Joseph NOWOTNY Zbierz Čechy 25 katolík tyfus č.p. 24 09.03.1810 10.03.1810
159. CR 3. Herzog Albert vojín Johann WIDDNER Kutwiska Čechy 25 katolík úplavice č.p. 24 07.10.1809 07.10.1809
160. E.H.Carl Legion - ? vojín Jakob RUŽIČZKA Sinakowitz Čechy 20 katolík úplavice č.p. 24 07.10.1809 07.10.1809
161. IR 21. Rohan Vict. vojín Benedikt TITH Starkstadt Čechy 19 katolík TBC č.p. 24 07.10.1809 07.10.1809
162. IR 15. Zach Ant. vojín Karl KASPER Hostentetz Morava 23 katolík úplavice č.p. 24 07.10.1809 07.10.1809
163. E.H.Carl Legion - Jäger vojín Franz GEWISEK Neubu Čechy 20 katolík úplavice č.p. 24 08.10.1809 09.10.1809
164. IR 15. Zach Ant. vojín Adalbert SCHRAMEK Sischna Polsko 25 katolík úplavice č.p. 24 08.10.1809 09.10.1809
165. IR 40. Mittrowsky Jos. do 1809 vojín Anton MOSCHNI Most Čechy 37 katolík úplavice č.p. 24 08.10.1809 09.10.1809
166. IR 40. Mittrowsky Jos. do 1809 vojín Martin PAWLIK Sitna Morava 16 katolík křeče č.p. 24 08.10.1809 09.10.1809
167. Pionier Corps vojín Joseph BALIN Beuch Čechy 28 katolík úplavice č.p. 24 08.10.1809 09.10.1809
168. E.H.Carl Legion - Jäger vojín Franz KONOWSKY Semil Čechy 26 katolík úplavice č.p. 24 09.10.1809 10.10.1809
169. IR 40. Mittrowsky Jos. do 1809 reserve vojín Joseph PAWLIK Sidasko Morava 18 katolík tyfus č.p. 24 10.10.1809 11.10.1809
170. IR 33. Sztáray Ant. vojín Adalbert KASMAREK Irlawone Polsko 20 katolík tyfus č.p. 24 10.10.1809 11.10.1809
171. IR 33. Sztáray Ant. vojín Paul HALAY Kamenze Uhry 21 katolík tyfus č.p. 24 10.10.1809 11.10.1809
172. IR 57. Colloredo Jos. vojín Joseph EICHLER Stachenau Morava 22 katolík vodnatelnost č.p. 24 11.10.1809 12.10.1809
173. 3. Mährische Freibataillon Boxberg vojín Johann MAKERA Suetin Morava 25 katolík úplavice č.p. 24 11.10.1809 12.10.1809
174. IR 29. Lindenau vojín Fabian KUSAL Moretitz Morava 21 katolík tyfus č.p. 24 11.10.1809 12.10.1809
175. IR 18. D´Aspre Const. 1809 vojín Wenzl WICHET Kugest Čechy 20 katolík tyfus č.p. 24 11.10.1809 12.10.1809
176. IR 07. G.H.Würzburg Fr. 1809 vojín Paul SCHAPA Stuesa Halič 40 katolík tyfus č.p. 24 11.10.1809 12.10.1809
177. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Johann WOGRANY Webnička Polsko 17 katolík úplavice č.p. 24 11.10.1809 12.10.1809
178. Landwehr - Brněnský vojín Johann KOPKA Dobrowitz Morava 28 katolík úplavice č.p. 24 12.10.1809 13.10.1809
179. IR 56. Colloredo Wenz. vojín Lorenz KOSS Mezebrno Polsko 34 katolík tyfus č.p. 24 12.10.1809 13.10.1809
180. IR 54. Froon Jos. reserve vojín Mathias KOPANG Musstädtl Čechy 18 katolík úplavice č.p. 24 12.10.1809 13.10.1809
181. IR 27. Chasteler Gabr. od 1809 vojín Jatrko KUTCHKEVITZ Drofili Polsko 20 katolík úplavice č.p. 24 12.10.1809 13.10.1809
182. IR 29. Lindenau vojín Johann TEINER Ternowitz Morava 24 katolík úplavice č.p. 24 12.10.1809 13.10.1809
183. IR 54. Froon Jos. vojín Franz ZAMRAČZIL Kohowitz Čechy 25 katolík úplavice č.p. 24 12.10.1809 13.10.1809
184. IR 36. Kollowrat Carl vojín Florian RICHTER Kunnersdorf Čechy 24 katolík úplavice č.p. 24 13.10.1809 14.10.1809
185. Vozatajstvo - No. 155 vojín Andreas KÖGEL Martinsdorf Sedmihradsko 40 protestant úplavice č.p. 24 13.10.1809 14.10.1809
186. IR 58. Beaulieu vojín Johann KOWERTH Gungen Polsko 20 katolík TBC č.p. 24 13.10.1809 14.10.1809
187. 3. Mährische Freibataillon Boxberg ? Franz PROKOP Unterraslowitz Morava 20 katolík TBC č.p. 24 14.10.1809 15.10.1809
188. FAR ? unterkanonier Franz BEUCHY Schöbisch Čechy 20 katolík úplavice č.p. 24 14.10.1809 15.10.1809
189. Landwehr - Nieder Österreich vojín Kaspar SCHMID Bingendorf Nieder Östereich 20 katolík tyfus č.p. 24 14.10.1809 15.10.1809
190. IR 03. E.H. Carl Ludw. vojín Simon ČZECH Judenburg Štýrsko 20 katolík úplavice č.p. 24 14.10.1809 15.10.1809
191. UR 3. E.H. Carl Ludwig vojín Mathias SCHWARZ Polsdorf Nieder Östereich 37 katolík vodnatelnost č.p. 24 14.10.1809 15.10.1809
192. IR 04. Deutchmeister vojín Friedrich SETERCHE Džioin Polsko 23 katolík tyfus č.p. 24 15.10.1809 16.10.1809
193. DR 4. Levenehr vojín Karl WILMITIA Saatz Čechy 18 katolík tyfus č.p. 24 15.10.1809 16.10.1809
194. ? pomocník Johann SCHERSCHEK Elhotky Morava 28 katolík tyfus č.p. 24 15.10.1809 16.10.1809
195. Prager Jäger ? vojín Joseph STRENGER Kniel Čechy 34 katolík úplavice č.p. 24 15.10.1809 16.10.1809
196. IR 09. Czartoryski Adam vojín Franz Anton FLECK Böschmühl Čechy 25 katolík úplavice č.p. 24 15.10.1809 16.10.1809
197. IR 36. Kollowrat Carl vojín Iwan BARAN Kuschautze Polsko 20 katolík úplavice č.p. 24 15.10.1809 16.10.1809
198. IR 17. Reuss-Plauen Heinrich XV. vojín Franz FECHTNER Neustadt Čechy 20 katolík úplavice č.p. 24 16.10.1809 17.10.1809
199. 2. Mährische Freibataillon Vetter vojín Paul DESDILA Brezkowitz Morava 22 katolík úplavice č.p. 24 16.10.1809 17.10.1809
200. IR 40. Mittrowsky Jos. do 1809 vojín Johann ZICH ? Morava 20 katolík úplavice č.p. 24 16.10.1809 17.10.1809
201. IR 51. Spleny Gabr. vojín Thomas SÄBEL Niedergelnischitz Sedmihradsko 23 katolík úplavice č.p. 24 17.10.1809 18.10.1809
202. IR 47. Vogelsang Ludw. vojín Franz WANIEK Bosnowitz Čechy 33 katolík úplavice č.p. 24 17.10.1809 18.10.1809
203. IR 18. D´Aspre Const. 1809 vojín Anton ALORCH Strasnitz Čechy 18 katolík úplavice č.p. 24 17.10.1809 18.10.1809
204. IR 22. Coburg Friedr. vojín Jakob POLT Petau Morava 24 katolík tyfus č.p. 24 17.10.1809 18.10.1809
205. IR 01. Kaiser Franz vojín Peter RADO Malinio Stará Halič 20 katolík tyfus č.p. 24 17.10.1809 18.10.1809
206. IR 44. Bellegarde Friedr. vojín Friedrich KURUTZ Roschnutz Polsko 35 katolík zápal č.p. 24 18.10.1809 19.10.1809
207. IR 29. Lindenau vojín Thomas SCHEWESTIK Litsonowitz Čechy 18 katolík vysílení č.p. 24 18.10.1809 19.10.1809
208. E.H.Carl Legion - Jäger vojín Franz SOMMER Gross Menthal Čechy 21 katolík úplavice č.p. 24 18.10.1809 19.10.1809
209. IR 07. Schröder Carl Friedr. vojín Michael SPUREK Stritesch Morava 29 katolík úplavice č.p. 24 18.10.1809 19.10.1809
210. IR 40. Mittrowsky Jos. do 1809 svobodník Florian GREGER Freywaldau Slezsko 35 katolík vodnatelnost č.p. 24 18.10.1809 19.10.1809
211. Staabs vojín Jaschko HARAK Rakonik Morava 22 katolík úplavice č.p. 24 18.10.1809 19.10.1809
212. IR 57. Colloredo Jos. vojín Anton KNESCHL Weiskinch Morava 22 katolík úplavice č.p. 24 21.10.1809 22.10.1809
213. IR 03. E.H. Carl Ludw. vojín Johann KELTEGSAK Neu Sandetz Polsko 27 katolík tyfus č.p. 24 21.10.1809 22.10.1809
214. Římsko - katolická farnost Holešov 1.kaplan Anrdeas PERŽINA 28 katolík pozn.: farář zaopatřující vojáky tyfus fara 22.10.1809 24.10.1809
215. IR 18. D´Aspre Const. 1809 vojín Joseph MÜLLER Slalin Čechy 19 katolík tyfus č.p. 24 22.10.1809 23.10.1809
216. Vozatajstvo vojín Joseph WEBER Steniach Čechy 24 katolík úplavice č.p. 24 22.10.1809 23.10.1809
217. IR 40. Mittrowsky Jos. do 1809 vojín Martin JOSEFIK Johanow Morava 18 katolík úplavice č.p. 24 23.10.1809 24.10.1809
218. IR 51. Spleny Gabr. vojín Franz THEODOR Sesewar Sedmihradsko 20 katolík úplavice č.p. 24 23.10.1809 24.10.1809
219. Landwehr - Český 6. vojín Johann SCHOTT Rositz Čechy 18 katolík úplavice č.p. 24 24.10.1809 25.10.1809
220. IR 15. Zach Ant. vojín Wenzl BERKER Klein Morau Morava 20 katolík úplavice č.p. 24 24.10.1809 25.10.1809
221. IR 03. E.H. Carl Ludw. vojín Simon BSCHOF Fatenländ Nieder Östereich 20 katolík tyfus č.p. 24 24.10.1809 25.10.1809
222. Landwehr - Nieder Österreich vojín Mathias ZÜLBEK Stückern Östereich 20 katolík tyfus č.p. 24 24.10.1809 25.10.1809
223. IR 21. Rohan Vict. 1808 vojín Johann WANITZEK Schinkow Čechy 18 katolík úplavice č.p. 24 24.10.1809 25.10.1809
224. IR 40. Mittrowsky Jos. do 1809 vojín Franz STAKHER Pozowitz Morava 19 katolík tyfus č.p. 24 25.10.1809 26.10.1809
225. IR 12. Manfredini do 1809 vojín Anton BLANARŽ Bireik Morava 21 katolík tyfus č.p. 24 25.10.1809 26.10.1809
226. IR 58. Beaulieu Franz vojín Ceren BOIKO Rosichkowek Polsko 20 katolík úplavice č.p. 24 25.10.1809 26.10.1809
227. IR 12. Manfredini do 1809 vojín Joseph RAFEIS Nusdorf Morava 18 katolík úplavice č.p. 24 25.10.1809 26.10.1809
228. IR 29. Lindenau dítě Franz, syn svobodníka Friedricha KLUYERA 2 týdny katolík psotník č.p. 24 26.10.1809 28.10.1809
229. IR 17. Reuss-Plauen Heinrich XV. vojín Joseph TANDER Podola Morava 25 katolík úplavice č.p. 24 26.10.1809 28.10.1809
230. CLR 5. Klenau Joh. vojín Joseph LEBEDA Přzeboratz Čechy 23 katolík úplavice č.p. 24 26.10.1809 28.10.1809
231. IR 27. Chasteler Gabr. od 1809 vojín Mathias KAUTEL Surkau Čechy 19 katolík úplavice č.p. 24 26.10.1809 28.10.1809
232. IR 09. Czartoryski Adam vojín Thomas STAROSTEK Přiklada Polsko 30 katolík úplavice č.p. 24 26.10.1809 28.10.1809
233. IR 40. Mittrowsky Jos. do 1809 vojín Joseph ROTRAK Dunčzowitz Morava 22 katolík tyfus č.p. 24 27.10.1809 28.10.1809
234. IR 27. Chasteler Gabr. od 1809 vojín Michael KORECZKY Ternopole Polsko 24 katolík tyfus č.p. 24 27.10.1809 28.10.1809
235. IR 40. Mittrowsky Jos. do 1809 dítě Joseph, syn feldwebela Georga RUSTERA 6 měsíců katolík psotník č.p. 37 28.10.1809 30.10.1809
236. UR 3. E.H. Carl Ludwig vojín Johann LENHARDT Winthenthal Čechy 19 katolík tyfus č.p. 24 28.10.1809 29.10.1809
237. IR 21. Rohan Vict. vojín Franz MALY Zachonitz Čechy 20 katolík úplavice č.p. 24 25.11.1809 26.11.1809
238. IR 50. Stain vojín Kaspar BUCHMAYER Oberchaid Čechy 20 katolík tyfus č.p. 24 29.10.1809 30.10.1809
239. IR 29. Lindenau vojín Joseph KLUTNITZ Niemtschowitz Morava 24 katolík úplavice č.p. 24 29.10.1809 30.10.1809
240. IR 40. Mittrowsky Jos. do 1809 vojín Martin MARSCHALEK Lhota Morava 19 katolík úplavice č.p. 24 29.10.1809 30.10.1809
241. IR 50. Stain vojín Gabriel DANIELSCHEL Nedelisk Polsko 20 katolík tyfus č.p. 24 29.10.1809 30.10.1809
242. FAR ? pomocník Joseph POSPISCHEL Keschuwa Morava 27 katolík TBC č.p. 24 29.10.1809 30.10.1809
243. IR 57. Colloredo Jos. vojín Joseph SCHENK Uldersdorf Morava 21 katolík úplavice č.p. 24 29.10.1809 30.10.1809
244. IR 29. Lindenau vojín Franz ČZERNY Leiskowetz Morava 21 katolík tyfus č.p. 24 29.10.1809 30.10.1809
245. IR 58. Beaulieu Franz vojín Franz BLSCHEK Bitowan Čechy 18 katolík tyfus č.p. 24 30.10.1809 31.10.1809
246. Francouzská armáda - DR ? vojín Franz PERINE Werona Italie 22 katolík TBC č.p. 24 30.10.1809 31.10.1809
247. Frey battalion ? vojín Kayetan DRESTLER Wiseldorf Čechy 17 katolík zápal č.p. 24 30.10.1809 31.10.1809
248. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Jakob URBANEK Sparun Čechy 17 katolík úplavice č.p. 24 31.10.1809 01.11.1809
249. IR 58. Beaulieu Franz vojín Winzenz HUBNAR Koburne Polsko 30 katolík úplavice č.p. 24 31.10.1809 01.11.1809
250. IR 40. Mittrowsky Jos. do 1809 vojín Mathias PTAČZEK Schuzudlow Morava 27 katolík tyfus č.p. 24 31.10.1809 01.11.1809
251. IR 01. Kaiser Franz vojín Anton REICHEL Snelowitz Morava 19 katolík úplavice č.p. 24 31.10.1809 01.11.1809
252. IR 02. Hiller Joh. vojín Johann KUPA Alt Igney Uhry 20 katolík úplavice č.p. 24 01.11.1809 02.11.1809
253. CR 3. Herzog Albert vojín Johann SCHEWEIDA Sedler Čechy 18 katolík úplavice č.p. 24 01.11.1809 02.11.1809
254. Spitall ošetřovatel Joseph TILL Wistwalden Čechy 54 katolík vysílení č.p. 24 01.11.1809 03.11.1809
255. IR 58. Beaulieu Franz vojín Andreas KRENOW Rosnitzo Polsko 21 katolík úplavice č.p. 24 01.11.1809 02.11.1809
256. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Anton DUTARSCH Wolan Polsko 20 katolík tyfus č.p. 24 01.11.1809 02.11.1809
257. IR 40. Mittrowsky Jos. do 1809 vojín Johann ROMAN Lasnow Morava 18 katolík úplavice č.p. 24 02.11.1809 03.11.1809
258. IR 03. E.H. Carl Ludw. vojín Andreas KABITRA Draidar Östereich 24 katolík úplavice č.p. 24 02.11.1809 03.11.1809
259. IR 50. Stain vojín Lorenz LUX Inuw Čechy 30 katolík tyfus č.p. 24 02.11.1809 03.11.1809
260. Landwehr - Moravský 3. vojín Martin MUSIL Petrowitz Morava 21 katolík úplavice č.p. 24 02.11.1809 03.11.1809
261. IR 14. Klebeck Wilh. vojín Georg KRAIN Morschbach Östereich 24 katolík úplavice č.p. 24 03.11.1809 04.11.1809
262. IR 27. Chasteler Gabr. od 1809 vojín Andreas SUCHY Solsichkowitz Východní Halič 38 katolík úplavice č.p. 24 03.11.1809 04.11.1809
263. IR 07. Schröder Carl Friedr. vojín Joseph TAK Komianka Polsko 20 katolík úplavice č.p. 24 03.11.1809 04.11.1809
264. IR 47. Vogelsang Ludw. vojín Wenzel KLIRR Benechau Čechy 28 katolík tyfus č.p. 24 03.11.1809 04.11.1809
265. Landwehr - Moravský ? Thomas KRAPA Pulfrous Morava 24 katolík úplavice č.p. 24 04.11.1809 05.11.1809
266. IR 03. E.H. Carl Ludw. vojín Johann STUDNITZKY Bodenstadt Morava 18 katolík tyfus č.p. 24 04.11.1809 05.11.1809
267. Haličský Kordon ? žena Maria LESTISCHKIN Puschavek Polsko 30 katolík tyfus č.p. 24 05.11.1809 06.11.1809
268. IR 03. E.H. Carl Ludw. - Jäger ? vojín Joseph SCHILT Krotkau Čechy 21 katolík úplavice č.p. 24 05.11.1809 06.11.1809
269. IR 54. Froon Jos. vojín Wenzl SKREHOTZKY Kaladi Čechy 19 katolík úplavice č.p. 24 05.11.1809 06.11.1809
270. Landwehr - Opavský vojín Johann MITGOTT Einsiedel Slezsko 20 katolík úplavice č.p. 24 05.11.1809 06.11.1809
271. Mährische Freibataillon 2. vojín Johann WEIGEL Merchin Morava 24 katolík úplavice č.p. 24 05.11.1809 06.11.1809
272. IR 40. Mittrowsky Jos. do 1809 vojín Johann HNITZKO Ledeschof Morava 17 katolík úplavice č.p. 24 05.11.1809 06.11.1809
273. Landwehr - Moravský vojín Joseph MAYER Koder Nieder Östereich 26 katolík úplavice č.p. 24 05.11.1809 06.11.1809
274. IR 58. Beaulieu Franz vojín Kasimir KUDINSKY Mawstek Polsko 25 katolík úplavice č.p. 24 05.11.1809 06.11.1809
275. IR 27. Chasteler Gabr. od 1809 vojín Dominik WILLONIECZ Snasto Polsko 30 katolík vysílení č.p. 24 06.11.1809 07.11.1809
276. IR 27. Chasteler Gabr. od 1809 vojín Wasil STAIHON Sarbitzy Halič 25 katolík úplavice č.p. 24 06.11.1809 07.11.1809
277. IR 20. Kaunitz vojín Michael WRANA ? Východní Halič 20 katolík úplavice č.p. 24 06.11.1809 07.11.1809
278. E.H. Carl Ludw. - Legion vojín Florian HISLER Kosel Čechy 19 katolík úplavice č.p. 24 06.11.1809 07.11.1809
279. Landwehr - Nieder Österreich vojín Johann LEITNER Arbeitsberg Östereich 27 katolík tyfus č.p. 24 07.11.1809 08.11.1809
280. Mährische Freibataillon 2. vojín Johann TUTSCH Kanitz Morava 45 katolík tyfus č.p. 24 07.11.1809 08.11.1809
281. IR 27. Chasteler Gabr. od 1809 vojín Franz FLÖGET Wiennersdorf Čechy 18 katolík tyfus č.p. 24 07.11.1809 08.11.1809
282. IR 40. Mittrowsky Jos. do 1809 vojín Egod POKORNY Loschin Morava 16 katolík vysílení č.p. 24 08.11.1809 09.11.1809
283. IR 27. Chasteler Gabr. od 1809 vojín Joseph FÜNGLING Nedrokow Čechy 17 katolík úplavice č.p. 24 08.11.1809 09.11.1809
284. Vozatajstvo vojín Franz EBTELO Madioindenberg Sedmihradsko 50 protestant úplavice č.p. 24 08.11.1809 09.11.1809
285. IR 03. E.H. Carl Ludw. vojín Martin DRACHENBERG Rothechof Östereich 19 katolík úplavice č.p. 24 08.11.1809 09.11.1809
286. Landwehr - Östereich vojín Franz BÜTTNER Tseitl Östereich 24 katolík tyfus č.p. 24 08.11.1809 09.11.1809
287. IR 03. E.H. Carl Ludw. vojín Joseph HOFER Grafenshlo Unter Öst. 23 katolík úplavice č.p. 24 08.11.1809 09.11.1809
288. IR 35. Argentau Eug. od 1809 vojín Joseph SIROTEK Tabor Čechy 20 katolík tyfus č.p. 24 08.11.1809 09.11.1809
289. CLR 5. Klenau Joh. vojín Kaspar GRAF Weltesich Čechy 17 katolík úplavice č.p. 24 09.11.1809 10.11.1809
290. CR 1. Kaiser Franz vojín Wenzl MÜLLER Leibach Čechy 25 katolík úplavice č.p. 24 09.11.1809 10.11.1809
291. E.H. Carl Ludw. - Jäger ? vojín Franz KOSCH Czerowsk Čechy 20 katolík úplavice č.p. 24 09.11.1809 10.11.1809
292. IR 27. Chasteler Gabr. od 1809 vojín Joseph ULRICH Felddorf Čechy 26 katolík vysílení č.p. 24 09.11.1809 10.11.1809
293. IR 31. Benyowsky Joh. vojín Johann DEBNER Kronstadt Sedmihradsko 27 protestant TBC č.p. 24 09.11.1809 10.11.1809
294. IR 40. Mittrowsky Jos. do 1809 ? Johann URBANEK Luczna Morava 20 katolík úplavice č.p. 24 09.11.1809 10.11.1809
295. Landwehr - Olomoucký 3. vojín Johann HAUPT Glaselsdorf Morava 33 katolík tyfus č.p. 24 10.11.1809 11.11.1809
296. Landwehr - Nieder Österreich vojín Bernard BRUKNARSER Mühlheim Nieder Östereich 29 katolík tyfus č.p. 24 10.11.1809 11.11.1809
297. IR 11. E.H. Rainer Jos. vojín Joseph WESSELY Strzednitz Čechy 20 katolík úplavice č.p. 24 25.04.1809 27.04.1810
298. Landwehr - Jihlavský vojín Joseph KOSFOLL S.Bielo Morava 24 katolík tyfus č.p. 24 12.11.1809 13.11.1809
299. Mährische Freibataillon vojín Mathias SROLA Sanburg Polsko 25 katolík úplavice č.p. 24 12.11.1809 13.11.1809
300. IR 27. Chasteler Gabr. od 1809 vojín Johann WITT Rimgratz Čechy 20 katolík úplavice č.p. 24 12.11.1809 13.11.1809
301. Landwehr - Comb. Wiens Österreicher vojín Franz BEHR Ebenthal Nieder Östereich 16 katolík úplavice č.p. 24 12.11.1809 13.11.1809
302. Landwehr - Vereinigter Österreich vojín Georg TRETTHASEN Alteshlang Nieder Östereich 22 katolík tyfus č.p. 24 12.11.1809 13.11.1809
303. IR 44. Bellegarde Friedr. vojín Thaddaus PFALGER Trautenau Čechy 18 katolík tyfus č.p. 24 12.11.1809 13.11.1809
304. Landwehr - Vereinigter Ober und Nieder Österreich vojín Ignatz KLEITZ Braunau Ober Östereich 35 katolík úplavice č.p. 24 13.11.1809 14.11.1809
305. IR 02. Hiller Joh. vojín Michael ČZAPLA Betseret Uhry 18 katolík úplavice č.p. 24 13.11.1809 14.11.1809
306. IR 27. Chasteler Gabr. od 1809 vojín Iwan BARY Glubenitz Východní Halič 23 katolík úplavice č.p. 24 13.11.1809 14.11.1809
307. Landwehr - Nieder Österreich vojín Johann NIX Greiselberg Nieder Östereich 22 katolík úplavice č.p. 24 13.11.1809 14.11.1809
308. IR 58. Beaulieu Franz vojín Iwan OSTACH Strachanitz Polsko 19 katolík tyfus č.p. 24 13.11.1809 14.11.1809
309. IR 20. Kaunitz vojín Matthias CZAPPEL Halič 28 katolík tyfus č.p. 24 13.11.1809 14.11.1809
310. IR 58. Beaulieu Franz vojín Dominik GOTZENISEK Palachitsh Polsko 30 katolík úplavice č.p. 24 14.11.1809 15.11.1809
311. IR 27. Chasteler Gabr. od 1809 vojín Franz NADY Hisany Čechy 21 katolík tyfus č.p. 24 14.11.1809 15.11.1809
312. IR 27. Chasteler Gabr. od 1809 vojín Daniel PSOTNIČZKA Damow Čechy 19 katolík tyfus č.p. 24 14.11.1809 15.11.1809
313. Landwehr - Hradišťský vojín Paul HOLLAK Freystadt Morava 19 katolík tyfus č.p. 24 14.11.1809 15.11.1809
314. IR 03. E.H. Carl Ludw. vojín Georg WIENINER Brauerdorf Östereich 21 katolík tyfus č.p. 24 15.11.1809 16.11.1809
315. Sanitäts comp. 2. vojín Georg TETENG Pisizak Nieder Östereich 59 katolík tyfus č.p. 24 15.11.1809 16.11.1809
316. Landwehr - Österreicher vojín Joseph BÖSELL ? 22 katolík tyfus č.p. 24 15.11.1809 16.11.1809
317. E.H. Carl Ludw. - Legion vojín Joseph LANGER Reichenbach Slezsko 19 katolík tyfus č.p. 24 15.11.1809 16.11.1809
318. IR 18. D´Aspre Const. 1809 vojín Joseph RAUBACH Hohenelbe Čechy 22 katolík tyfus č.p. 24 15.11.1809 16.11.1809
319. Vozatajstvo vojín Wasko WITILL Szelneso Sedmihradsko 24 katolík tyfus č.p. 24 16.11.1809 17.11.1809
320. Landwehr - Vereinigter Ober und Unter Machandsberg vojín Johann SCHMAUS Baumgarter Nieder Östereich 24 katolík úplavice č.p. 24 16.11.1809 17.11.1809
321. IR 27. Chasteler Gabr. od 1809 vojín Johann KASPAR Finitz Čechy 18 katolík tyfus č.p. 24 18.11.1809 19.11.1809
322. Landwehr - Opavský vojín Christian ČZANY Gursdorf Slezsko 25 katolík úplavice č.p. 24 17.11.1809 18.11.1809
323. IR 25. Zedwitz Franz do 1809 vojín Franz JAK Mlajoz Čechy 24 katolík úplavice č.p. 24 17.11.1809 18.11.1809
324. Landwehr - Vereinigter ? vojín Martin KAIN Wolfshostenamt Nieder Östereich 26 katolík úplavice č.p. 24 17.11.1809 18.11.1809
325. IR 50. Stain vojín Joseph MELLICH Suschitz Čechy 20 katolík úplavice č.p. 24 17.11.1809 18.11.1809
326. IR 12. Manfredini vojín Franz DISCHEKOWSKY Alt Jaster Čzenka Polsko 25 katolík úplavice č.p. 24 17.11.1809 18.11.1809
327. IR 40. Mittrowsky Jos. do 1809 vojín Martin PAWLAČZKA Neulhotek Morava 16 katolík úplavice č.p. 24 18.11.1809 19.11.1809
328. IR 58. Beaulieu Franz vojín Franz KOTUSCHEK Kralowitz Čechy 17 katolík úplavice č.p. 24 18.11.1809 19.11.1809
329. Landwehr - Opavský vojín Ignatz HOFMANN Hemersdorf Slezsko 18 katolík vysílení č.p. 24 18.11.1809 19.11.1809
330. IR 03. E.H. Carl Ludw. vojín Alexander RADIČZKY Jando Polsko 24 katolík vodnatelnost č.p. 24 18.11.1809 19.11.1809
332. IR 07. Schröder Carl Friedr. vojín Martin BAYER Gross Petersdorf Morava 20 katolík tyfus č.p. 24 18.11.1809 19.11.1809
333. E.H. Carl Ludw. - Jäger ? vojín Johann KAWTZKY Mirzin Čechy 27 katolík tyfus č.p. 24 18.11.1809 19.11.1809
334. IR 47. Vogelsang Ludw. vojín Wenzl LATA Březenow Čechy 19 katolík úplavice č.p. 24 19.11.1809 20.11.1809
335. Landwehr - Jihlavský vojín Franz MACHAČZ Strasko Morava 26 katolík úplavice č.p. 24 19.11.1809 20.11.1809
336. Polnischen frey batt. ? vojín Michael KREISKY Hlowaw Polsko 24 katolík úplavice č.p. 24 19.11.1809 20.11.1809
337. IR 35. Argentau Eug. vojín Joseph MEDOPENINGE Flora Holandsko 20 katolík úplavice č.p. 24 19.11.1809 20.11.1809
338. IR 18. Reuss - Greitz Heinr. XIII vojín Simon SAPALY ? Polsko 19 katolík úplavice č.p. 24 19.11.1809 20.11.1809
339. E.H. Carl Ludw. - Jäger ? vojín Johann KINEK Podol Čechy 21 katolík úplavice č.p. 24 20.11.1809 21.11.1809
340. Landwehr - Opavský 3. vojín Franz HANELL Ansdorf Morava 19 katolík tyfus č.p. 24 20.11.1809 21.11.1809
341. IR 40. Mittrowsky Jos. do 1809 vojín Martin KŘZTAN Steinsold Morava 19 katolík úplavice č.p. 24 20.11.1809 21.11.1809
342. IR 03. E.H. Carl Ludw. vojín Joseph BRÜNER Strebesdorf Östereich 34 katolík úplavice č.p. 24 20.11.1809 21.11.1809
343. IR 03. E.H. Carl Ludw. vojín Franz LADMANSKY Strakonitz Čechy 17 katolík úplavice č.p. 24 20.11.1809 21.11.1809
344. IR 42. Erbach Carl vojín Joseph KREMITZER Kramantzke Čechy 21 katolík úplavice č.p. 24 21.11.1809 22.11.1809
345. Landwehr - Olomoucký 3. vojín Jakob ELLNER Undongs Morava 19 katolík úplavice č.p. 24 21.11.1809 22.11.1809
346. IR 27. Chasteler Gabr. od 1809 vojín Johann LAUDA Winskirz Čechy 19 katolík úplavice č.p. 24 21.11.1809 22.11.1809
347. Pekárna pekař Bernard FIERBAK Kornbrunn Čechy 25 katolík úplavice č.p. 24 21.11.1809 22.11.1809
348. E.H. Carl Ludw. - Jäger ? vojín Anton HERFAK Berna Čechy 20 katolík úplavice č.p. 24 21.11.1809 22.11.1809
349. E.H. Carl Ludw. - Jäger ? vojín Franz CIRCH Krimau Čechy 20 katolík úplavice č.p. 24 21.11.1809 22.11.1809
350. Landwehr - Vereinigter Ober und Unter Machandsberg vojín Johann NOHAMER Schanz Nieder Östereich 23 katolík úplavice č.p. 24 21.11.1809 22.11.1809
351. E.H. Carl Ludw. - Jäger ? vojín Johann BRADASCH Drum Čechy 23 katolík úplavice č.p. 24 21.11.1809 22.11.1809
352. Landwehr - Jihlavský vojín Franz NEDIELA Simra Morava 38 katolík úplavice č.p. 24 21.11.1809 22.11.1809
353. IR 12. Manfredini vojín Adam BESELL Römerstadt Morava 26 katolík úplavice č.p. 24 22.11.1809 23.11.1809
354. IR 28. Fröhlich Mich. vojín Johann WENSELITŽ Přibislau Čechy 20 katolík úplavice č.p. 24 22.11.1809 23.11.1809
355. Landwehr - Vereinigter Ober und Unter Machandsberg vojín Michael FISCHER Sankputter Innviertel 28 katolík úplavice č.p. 24 22.11.1809 23.11.1809
356. Landwehr - Olomoucký vojín Johann STEISS Cewittau Morava 22 katolík plicní vodnatelnost č.p. 24 22.11.1809 23.11.1809
357. IR 27. Chasteler Gabr. od 1809 vojín Alexander SPARAIŽEK Powesetzky Východní Halič 21 katolík úplavice č.p. 24 22.11.1809 23.11.1809
358. Landwehr - Vereinigter Ober und Unter Machandsberg vojín Joseph STOGEL Eisenberg Östereich 27 katolík tyfus č.p. 24 22.11.1809 23.11.1809
359. IR 27. Chasteler Gabr. od 1809 vojín Wenzl ZIMMER Topshran Čechy 34 katolík úplavice č.p. 24 22.11.1809 23.11.1809
360. Landwehr - Vereinigter Ober und Unter Machandsberg vojín Friedrich ANSHANSEL Basel Schweiz 18 katolík úplavice č.p. 24 23.11.1809 24.11.1809
361. Landwehr ? 1. vojín Stanislaus KISKA Biedbowka Čechy 25 katolík úplavice č.p. 24 23.11.1809 24.11.1809
362. IR 27. Chasteler Gabr. od 1809 vojín Johann MACHALKA Gundratz Čechy 26 katolík úplavice č.p. 24 23.11.1809 24.11.1809
363. IR 40. Mittrowsky Jos. do 1809 vojín Joseph KINISCH Uh. Hradiště Morava 19 katolík úplavice č.p. 24 24.11.1809 25.11.1809
364. IR 40. Mittrowsky Jos. do 1809 vojín Johann KOPETZKY Hallenow Morava 16 katolík úplavice č.p. 24 24.11.1809 25.11.1809
365. IR 25. Zedwitz Franz 1808 vojín Joseph SLANINA Lezkowitz Čechy 18 katolík úplavice č.p. 24 24.11.1809 25.11.1809
366. IR 23. G.H.Würzburg Ferd. vojín Fedko SABASA Sanoster Východní Halič 21 katolík úplavice č.p. 24 24.11.1809 25.11.1809
367. IR 12. Manfredini vojín Gottlieb SEINFELD Rohlitz Sasko 21 protestant úplavice č.p. 24 24.11.1809 25.11.1809
368. Landwehr - Olomoucký vojín Joseph KLEIN Liebenthal Morava 20 katolík úplavice č.p. 24 24.11.1809 25.11.1809
369. Landwehr - Opavský vojín Franz KODERKA Teschen Morava 23 katolík úplavice č.p. 24 24.11.1809 25.11.1809
370. IR 27. Chasteler Gabr. od 1809 vojín Johann KAISER Bodisch Čechy 19 katolík úplavice č.p. 24 24.11.1809 25.11.1809
371. IR 27. Chasteler Gabr. od 1809 vojín Friedrich TRESSLER Reichenberg Čechy 22 katolík úplavice č.p. 24 25.11.1809 26.11.1809
372. UR 3. E.H. Carl Ludwig vojín Bartholomäus URBAN Krosinko Východní Halič 18 katolík úplavice č.p. 24 25.11.1809 26.11.1809
373. Vozatajstvo vojín Andreas ALSAMER Pokuz Östereich 23 katolík úplavice č.p. 24 25.11.1809 26.11.1809
374. IR 40. Mittrowsky Jos. do 1809 vojín Joseph DORSCHEK Brumow Čechy 19 katolík úplavice č.p. 24 25.11.1809 26.11.1809
376. Landwehr - Opavský vojín Hyeronim KIRCHNER Hennersdorf Slezsko 23 katolík úplavice č.p. 24 25.11.1809 26.11.1809
377. IR 03. E.H. Carl Ludw. vojín Ferenz LOTY Guge Uhry 25 katolík úplavice č.p. 24 26.11.1809 27.11.1809
378. IR 27. Chasteler Gabr. od 1809 vojín Johann MAYER Hainags Bavorsko 20 protestant úplavice č.p. 24 26.11.1809 27.11.1809
379. IR 29. Lindenau vojín Wenzl SLESAČZEK Gotz Morava 19 katolík úplavice č.p. 24 26.11.1809 27.11.1809
380. IR 20. Kaunitz vojín Woytech WOWORNY Altina Polsko 21 katolík úplavice č.p. 24 27.11.1809 28.11.1809
381. IR 15. Zach Ant. vojín Joseph AXMANN Altmisdorf Morava 19 katolík úplavice č.p. 24 27.11.1809 28.11.1809
382. IR 23. G.H.Würzburg Ferd. vojín Stephan MAIK Peestal Polsko 30 katolík úplavice č.p. 24 27.11.1809 28.11.1809
383. IR 11. E.H. Rainer Jos. vojín Johann HRAMOSTA Horz Čechy 22 katolík úplavice č.p. 24 28.11.1809 29.11.1809
384. IR 50. Stain vojín Jakob BOHATY Dubneska Polsko 28 katolík úplavice č.p. 24 28.11.1809 29.11.1809
385. IR 36. Kollowrat Carl vojín Joseph MICHERED Bamtschoitz Čechy 18 katolík úplavice č.p. 24 28.11.1809 29.11.1809
386. Landwehr - Jihlavský vojín Johann MOKREISCH Jamanitz Morava 30 katolík úplavice č.p. 24 29.11.1809 30.11.1809
387. Landwehr - Vereinigter Ober und Unter Machandsberg vojín Franz HÖFLER Gottschalig Nieder Östereich 27 katolík tyfus č.p. 24 29.11.1809 30.11.1809
388. HR 1. Kaiser Franz vojín Paul KREHA Motoshitz Uhry 19 katolík úplavice č.p. 24 30.11.1809 01.12.1809
389. ? vojín Anton OSSEN ? ? 20 katolík úplavice Brindlitz 30.11.1809 01.12.1809
390. Landwehr - Přerovský vojín Felix KOREČZINEK Zabriha ? 20 katolík úplavice č.p. 24 01.12.1809 02.12.1809
391. Landwehr - Österreicher vojín Philipp BACHMAYER Marienkirchens Östereich 24 katolík úplavice č.p. 24 01.12.1809 02.12.1809
392. IR 07. Schröder Carl Friedr. vojín Gottlieb AMEMDE Schönau Pruské Slezsko 27 protestant tyfus č.p. 24 02.12.1809 03.12.1809
393. IR 36. Kollowrat Carl vojín Franz STOLZER Kausdorf Čechy 34 katolík úplavice č.p. 24 03.12.1809 04.12.1809
394. IR 36. Kollowrat Carl vojín Franz HESSEL Virchowitz Čechy 22 katolík tyfus č.p. 24 04.12.1809 05.12.1809
395. IR 04. Deutchmeister vojín Kaspar BUCHTA Ransburg Östereich 20 katolík úplavice č.p. 24 04.12.1809 05.12.1809
396. IR 03. E.H. Carl Ludw. vojín Johann FRIWED Riwas Čechy 36 katolík vysílení č.p. 24 04.12.1809 05.12.1809
397. Landwehr - Vereingter Obersburg vojín Jakob NINPF ? Östereich 36 katolík vysílení č.p. 24 04.12.1809 05.12.1809
398. IR 36. Kollowrat Carl vojín Joseph FEILLE Schluknau Čechy 27 katolík zápal č.p. 24 05.12.1809 06.12.1809
399. Landwehr - Hradišťský 2. kaprál Wenzl KLABUSAY ? ? 21 katolík tyfus č.p. 38 05.12.1809 07.12.1809
400. IR 36. Kollowrat Carl vojín Franz STEISE Kdeitz Čechy 21 katolík tyfus č.p. 24 06.12.1809 07.12.1809
401. E.H. Carl Ludw. - Jäger ? vojín Johann HASCHA Dublowitz Čechy 17 katolík tyfus č.p. 24 08.12.1809 09.12.1809
402. E.H. Carl Ludw. - Jäger ? vojín Anton KELLER Wittig Čechy 19 katolík tyfus č.p. 24 08.12.1809 09.12.1809
403. IR 25. Zedwitz Franz vojín Albert HOLLY Sihinau Čechy 27 katolík tyfus č.p. 24 08.12.1809 09.12.1809
404. Landwehr - Opavský vojín Franz KAISER Klengau Slezsko 19 katolík průjem č.p. 24 09.12.1809 10.12.1809
405. IR 17. Reuss-Plauen Heinrich XV. vojín Anton HERWICH Friedland Čechy 16 katolík tyfus č.p. 24 09.12.1809 10.12.1809
406. IR 36. Kollowrat Carl vojín Jakob KUTSCHERA Przbity Čechy 28 katolík tyfus č.p. 24 09.12.1809 10.12.1809
407. IR 21. Rohan Vict. vojín Franz MARETSCHEK Studeny Čechy 19 katolík průjem č.p. 24 10.12.1809 11.12.1809
408. Landwehr - Vereinigter Ober und Unter Machandsberg vojín Joseph TODS Schwarzenau Nieder Östereich 32 katolík úplavice č.p. 24 11.12.1809 12.12.1809
409. IR 36. Kollowrat Carl vojín Johann KUTZARE Keischowa Čechy 18 katolík tyfus č.p. 24 12.12.1809 13.12.1809
410. IR 36. Kollowrat Carl vojín Wenzl WOLF Klein Kaiwscha Čechy 37 katolík tyfus č.p. 24 12.12.1809 13.12.1809
411. Landwehr - Jihlavský 1. vojín Mathias VLAČZIL Rzany Morava 26 katolík průjem č.p. 24 12.12.1809 13.12.1809
412. IR 17. Reuss-Plauen Heinrich XV. svobodník Johann SIAHY Jung Bunzlau Čechy 19 katolík tyfus č.p. 24 12.12.1809 13.12.1809
413. IR 27. Chasteler Gabr. od 1809 vojín Franz SPATSHEK Niemtschitz Čechy 18 katolík tyfus č.p. 24 12.12.1809 13.12.1809
414. IR 42. Erbach Carl vojín Georg SILBERHORN Unterkeiden Anspach 27 katolík průjem č.p. 24 12.12.1809 13.12.1809
415. IR 20. Kaunitz vojín Aloys THEMER Stildgrub Slezsko 22 katolík tyfus č.p. 24 13.12.1809 14.12.1809
416. IR 27. Chasteler Gabr. od 1809 vojín Johann BILEK Sochsowitz Čechy 20 katolík průjem č.p. 24 13.12.1809 14.12.1809
417. Landwehr - Vereinigter Ober und Unter Machandsberg kaprál Leopold HARTNER Rempres ? 20 katolík průjem č.p. 24 13.12.1809 14.12.1809
418. IR 27. Chasteler Gabr. od 1809 vojín Joseph SCHWANINGER Ritzlau Čechy 24 katolík tyfus č.p. 24 13.12.1809 14.12.1809
419. IR 36. Kollowrat Carl vojín Joseph WIEDERMANN Antonthal Čechy 31 katolík průjem č.p. 24 14.12.1809 15.12.1809
420. IR 36. Kollowrat Carl vojín Anton FRITSCHI Georgensdorf Čechy 21 katolík tyfus č.p. 24 14.12.1809 15.12.1809
421. IR 36. Kollowrat Carl vojín Joseph WANIUK Mutaw Čechy 23 katolík tyfus č.p. 24 14.12.1809 15.12.1809
422. IR 36. Kollowrat Carl vojín Johann BOCK Dworala Čechy 18 katolík tyfus č.p. 24 14.12.1809 15.12.1809
423. Landwehr - Jihlavský vojín Franz KRAUS Slawiny Morava 40 katolík tyfus č.p. 24 14.12.1809 15.12.1809
424. IR 27. Chasteler Gabr. od 1809 vojín Anton FLÖGEL Hutterlob Čechy 27 katolík tyfus č.p. 24 14.12.1809 15.12.1809
425. Landwehr - Vereinigter Ober und Unter Machandsberg vojín Joseph RAUSCHER ? ? 19 katolík průjem č.p. 24 14.12.1809 15.12.1809
426. IR 36. Kollowrat Carl vojín Anton ROST Czimutz Čechy 19 katolík tyfus č.p. 24 14.12.1809 15.12.1809
427. IR 36. Kollowrat Carl vojín Wenzl HOLETSCHEK Hradischka Čechy 31 katolík průjem č.p. 24 15.12.1809 16.12.1809
428. IR 36. Kollowrat Carl vojín Wenzl GRIESEL Losdorf Čechy 33 katolík tyfus č.p. 24 15.12.1809 16.12.1809
429. IR 42. Erbach Carl vojín Jakob MARCHIK Dolan Čechy 27 katolík úplavice č.p. 24 15.12.1809 16.12.1809
430. IR 07. Schröder Carl Friedr. vojín Cyrill PESCHENITZA Mnieshitz Morava 27 katolík tyfus č.p. 24 15.12.1809 16.12.1809
431. IR 36. Kollowrat Carl vojín Johann PAISCHY Losdorf Čechy 17 katolík tyfus č.p. 24 16.12.1809 17.12.1809
432. IR 36. Kollowrat Carl vojín Franz WANKA Weis Kanitz Čechy 28 katolík tyfus č.p. 24 16.12.1809 17.12.1809
433. Landwehr - Nieder Österreich vojín Johann SCHNÖGER Gras Ober Östereich 26 katolík tyfus č.p. 24 16.12.1809 17.12.1809
434. IR 36. Kollowrat Carl vojín Christian BOSE Hollenderza Westphalen 26 protestant průjem č.p. 24 16.12.1809 17.12.1809
435. IR 36. Kollowrat Carl vojín Aloys MUNZEL Diechstadtl Čechy 21 katolík tyfus č.p. 24 16.12.1809 17.12.1809
436. IR 21. Rohan Vict. vojín Franz BURMA Dolan Čechy 24 katolík tyfus č.p. 24 16.12.1809 17.12.1809
437. IR 17. Reuss-Plauen Heinrich XV. vojín Franz DŘEZENA Bohdanetz Čechy 29 katolík tyfus č.p. 24 16.12.1809 17.12.1809
438. IR 36. Kollowrat Carl vojín Gottlieb HERZIG ? ? 22 katolík tyfus č.p. 24 17.12.1809 18.12.1809
439. IR 36. Kollowrat Carl vojín Karl SCHADHAUER Lotchowitz Čechy 20 katolík průjem č.p. 24 17.12.1809 18.12.1809
440. IR 20. Kaunitz vojín Franz HENKEL Neurothwasser Slezsko 22 katolík tyfus č.p. 24 17.12.1809 18.12.1809
441. Landwehr - Vereinigter Ober und Unter Machandsberg vojín Franz JAHE Roperau Östereich 28 katolík úplavice č.p. 24 17.12.1809 18.12.1809
442. IR 17. Reuss-Plauen Heinrich XV. vojín Christoph SCHÜLLER Litschitz Čechy 26 katolík tyfus č.p. 24 17.12.1809 18.12.1809
443. ? vojín Vinzenz WALTHER Rothsholka Čechy 21 katolík tyfus č.p. 24 17.12.1809 18.12.1809
444. IR 21. Rohan Vict. vojín Franz KLOSSE Rehow Čechy 22 katolík vodnatelnost č.p. 24 17.12.1809 18.12.1809
445. IR 20. Kaunitz vojín Florian FRANK Oberleidorf Slezsko 26 katolík průjem č.p. 24 18.12.1809 19.12.1809
446. IR 36. Kollowrat Carl vojín Karl WEIS Kunitz Čechy 28 katolík tyfus č.p. 24 18.12.1809 19.12.1809
447. Landwehr - Vereinigter vojín Philipp SIEBER Stofeney Nieder Östereich 24 katolík tyfus č.p. 24 18.12.1809 19.12.1809
448. Landwehr - Österreicher vojín Mathias TOSHANK Morgott Östereich 29 katolík úplavice č.p. 24 18.12.1809 19.12.1809
449. IR 20. Kaunitz vojín Johann DETSHETSHEK Bodaitsch ? 32 katolík vodnatelnost č.p. 24 19.12.1809 20.12.1809
450. IR 11. E.H. Rainer Jos. vojín Johann PLACHY ? ? 17 katolík tyfus č.p. 24 19.12.1809 20.12.1809
451. IR 17. Reuss-Plauen Heinrich XV. vojín Johann HOWEZITSCHE Mangel Čechy 24 katolík úplavice č.p. 24 19.12.1809 20.12.1809
452. Landwehr - Opavský vojín Johann KREYS Reschdorf Morava 18 katolík úplavice č.p. 24 19.12.1809 20.12.1809
453. IR 17. Reuss-Plauen Heinrich XV. vojín Joseph BERSCHEL Riohelteuch Čechy 20 katolík tyfus č.p. 24 19.12.1809 20.12.1809
454. IR 35. Argentau Eug. 1809 vojín Mathias PACHOLEK Walla Polsko 20 katolík úplavice č.p. 24 19.12.1809 20.12.1809
455. IR 20. Kaunitz vojín Thomas BEUTEL ? ? 22 katolík úplavice č.p. 24 20.12.1809 21.12.1809
456. IR 20. Kaunitz vojín Joseph MILDNER Freywaldau Slezsko 20 katolík úplavice č.p. 24 20.12.1809 21.12.1809
457. IR 20. Kaunitz vojín Florian LUDWIG Altstadt Slezsko 32 katolík úplavice č.p. 24 21.12.1809 22.12.1809
458. IR 20. Kaunitz vojín Joseph SCHNAUPEL Ermanthal Slezsko 18 katolík úplavice č.p. 24 21.12.1809 22.12.1809
459. IR 20. Kaunitz vojín Joseph DROZD Grassponthan Slezsko 22 katolík úplavice č.p. 24 22.12.1809 23.12.1809
460. IR 20. Kaunitz vojín Anselm SLIKA Kreuzendorf Slezsko 23 katolík úplavice č.p. 24 22.12.1809 23.12.1809
461. DR 1. |E.H. Johann Bapt. vojín Paul GIGERLE Marburg Štýrsko 18 katolík průjem č.p. 24 22.12.1809 23.12.1809
462. IR 36. Kollowrat Carl vojín Joseph KIETERMANN Duzendorf Čechy 17 katolík tyfus č.p. 24 22.12.1809 23.12.1809
463. IR 10. Mittrowsky Ant. do 1809 vojín Wenzl LAGA Blatnitz Morava 17 katolík úplavice č.p. 24 23.12.1809 24.12.1809
464. IR 36. Kollowrat Carl vojín Paul RECHWALD Tischau Čechy 25 katolík průjem č.p. 24 23.12.1809 24.12.1809
465. IR 20. Kaunitz vojín Johann SPILÄGEL Sandgel Slezsko 18 katolík průjem č.p. 24 23.12.1809 24.12.1809
466. DR 1. |E.H. Johann Bapt. vojín Benedikt SCHUTZ Reppersdorf Čechy 25 katolík průjem č.p. 24 23.12.1809 24.12.1809
467. IR 54. Froon Jos. vojín Albert GELLE Gellersdorf Čechy 22 katolík mrtvice č.p. 24 24.12.1809 25.12.1809
468. IR 20. Kaunitz vojín Jakob WOLF Strakowitz Slezsko 20 katolík průjem č.p. 24 24.12.1809 25.12.1809
469. IR 20. Kaunitz žena Rosina KROPKIN Schauer Čechy 26 katolík průjem č.p. 24 24.12.1809 25.12.1809
470. IR 20. Kaunitz vojín Franz DIETRIECH Kunzendorf Slezsko 36 katolík tyfus č.p. 24 24.12.1809 25.12.1809
471. IR 36. Kollowrat Carl vojín Joseph LESEL Pense Čechy 24 katolík úplavice č.p. 24 24.12.1809 25.12.1809
472. IR 35. Argentau Eug. 1809 vojín Mathias MAGER Geletz Östereich 22 katolík tyfus č.p. 24 25.12.1809 26.12.1809
473. IR 20. Kaunitz vojín Lorenz SLISCH Altstadt Východní Halič 19 katolík úplavice č.p. 24 26.12.1809 27.12.1809
474. Vozatajstvo vojín Johann BÖHM Blaten Čechy 20 katolík tyfus č.p. 24 26.12.1809 27.12.1809
475. Landwehr - Hradišťský vojín Franz MOSLER Krengen Morava 22 katolík průjem č.p. 24 26.12.1809 27.12.1809
476. IR 36. Kollowrat Carl vojín Johann DENUSH Kratzbach Pruské Slezsko 22 katolík průjem č.p. 24 26.12.1809 27.12.1809
477. IR 36. Kollowrat Carl vojín Johann SÜSSMILCH Dulberstein Čechy 18 katolík tyfus č.p. 24 26.12.1809 27.12.1809
478. IR 36. Kollowrat Carl vojín Joseph LORENZ Sodon Čechy 19 katolík tyfus č.p. 24 26.12.1809 27.12.1809
479. IR 21. Rohan Vict. vojín Wenzl KETWAR Newrotitz Čechy 25 katolík mrtvice č.p. 24 26.12.1809 27.12.1809
480. IR 36. Kollowrat Carl vojín Anton MARSCH Kunnbach Čechy 18 katolík průjem č.p. 24 26.12.1809 27.12.1809
481. IR 36. Kollowrat Carl vojín Johann CINGER Čzernohow Čechy 20 katolík tyfus č.p. 24 26.12.1809 27.12.1809
482. IR 20. Kaunitz vojín Kaspar WIBRAL Thomasdorf Slezsko 20 katolík úplavice č.p. 24 27.12.1809 28.12.1809
483. Landwehr - Hradišťský 2. vojín Joseph SCHINDLIK Wisewitz Slezsko 22 katolík úplavice č.p. 24 27.12.1809 28.12.1809
484. IR 17. Reuss-Plauen Heinrich XV. vojín Franz SCHAIK Hünnermasser Čechy 20 katolík tyfus č.p. 24 27.12.1809 28.12.1809
485. ? invalida Johann MANASCH Lhota Morava 48 katolík tyfus č.p. 24 28.12.1809 29.12.1809
486. IR 36. Kollowrat Carl vojín Wenzl STUDNITZKA Hrodonitz Čechy 28 katolík průjem č.p. 24 28.12.1809 29.12.1809
487. IR 36. Kollowrat Carl vojín Joseph JENTESCHKA Quale Čechy 17 katolík tyfus č.p. 24 28.12.1809 29.12.1809
488. IR 27. Chasteler Gabr. vojín Adalbert PAZALENKA Woschenitz Čechy 24 katolík úplavice č.p. 24 28.12.1809 29.12.1809
489. IR 42. Erbach Carl vojín Anton SCHWARZ Königswald Čechy 17 katolík úplavice č.p. 24 28.12.1809 29.12.1809
490. IR 36. Kollowrat Carl vojín Anton GOLDBERG Weindorf Čechy 20 katolík úplavice č.p. 24 28.12.1809 29.12.1809
491. IR 35. Argentau Eug. 1809 vojín Jakob DOBEREG Saeačzka Čechy 17 katolík tyfus č.p. 24 29.12.1809 30.12.1809
492. E.H. Carl Ludw. - Legion vojín Georg HLADEK ? ? 20 katolík tyfus č.p. 24 29.12.1809 30.12.1809
493. Sanitäts comp. 2. vojín Paul MOSCH Brünles Čechy 60 katolík mrtvice č.p. 24 29.12.1809 30.12.1809
494. IR 20. Kaunitz vojín Anton STEINER Nargelausen Slezsko 25 katolík průjem č.p. 24 29.12.1809 30.12.1809
495. IR 20. Kaunitz vojín Bartholomeus WALTER Freywaldau Slezsko 17 katolík tyfus č.p. 24 29.12.1809 30.12.1809
496. Vozatajstvo vojín Johann LEŽAK Biela Čechy 22 katolík tyfus č.p. 24 30.12.1809 31.12.1809
497. IR 21. Rohan Vict. vojín Joseph SCHNABEL Heinsaus Čechy 25 katolík tyfus č.p. 24 30.12.1809 31.12.1809
498. IR 27. Chasteler Gabr. vojín Wasil KOPAČZOWSKY Lamberg Polsko 22 katolík tyfus č.p. 24 30.12.1809 31.12.1809
499. IR 10. Mittrowsky Ant. do 1809 vojín Alexander KOLLESCHEL Brünn Morava 27 katolík průjem č.p. 24 30.12.1809 31.12.1809
500. IR 36. Kollowrat Carl vojín Wenzl PRIEGEL Posen Čechy 20 katolík tyfus č.p. 24 30.12.1809 31.12.1809
501. E.H. Carl Ludw. - Legion vojín Joseph JAWORAK ? Čechy 19 katolík tyfus č.p. 24 30.12.1809 31.12.1809
502. IR 20. Kaunitz vojín Franz NIESSNER Spiellendorf Slezsko 20 katolík úplavice č.p. 24 30.12.1809 31.12.1809
503. Landwehr - Český 6. vojín Jakob SWOBODA Heitz Nikolaus Čechy 20 katolík úplavice č.p. 24 30.12.1809 31.12.1809
504. IR 21. Rohan Vict. svobodník Winzenz LEIMER Hermannsdorf Čechy 25 katolík tyfus č.p. 24 31.12.1809 01.01.1809
505. IR 21. Rohan Vict. vojín Wenzl SCHOLLEN Pupich Čechy 20 katolík tyfus č.p. 24 31.12.1809 01.01.1809
506. IR 36. Kollowrat Carl vojín Joseph LASIG Rosenfast Morava 19 katolík tyfus č.p. 24 31.12.1809 01.01.1809
507. IR 56. Colloredo Wenz. vojín Johann ČZEPEZA Joleitz Slezsko 19 katolík úplavice č.p. 24 31.12.1809 01.01.1809
508. IR 35. Argentau Eug. 1809 vojín Stephann RINSMA Krostawitsch Čechy 20 katolík průjem č.p. 24 31.12.1809 01.01.1809
509. IR 20. Kaunitz vojín Franz VITUS Losingen Francie 26 katolík úplavice č.p. 24 31.12.1809 01.01.1809
510. ? vojín Franz WEIS Johannesberg Slezsko 18 katolík úplavice č.p. 24 01.01.1810 02.01.1810
511. IR 35. Argentau Eug. 1809 vojín Balthasar MELBAUER Dreyhacke Čechy 19 katolík úplavice č.p. 24 01.01.1810 02.01.1810
512. IR 36. Kollowrat Carl vojín Christoph FRITSCH Brunersdorf Čechy 19 katolík úplavice č.p. 24 01.01.1810 02.01.1810
513. IR 17. Reuss-Plauen Heinrich XV. vojín Joseph WERNER Koakin Čechy 20 katolík úplavice č.p. 24 01.01.1810 02.01.1810
514. Lobkowitz - Jäger - Corps vojín Thomas KRAS Moldau Čechy 19 katolík tyfus č.p. 24 01.01.1810 02.01.1810
515. FAR ? pomocník Georg KANTNER Salzburg ? 43 katolík tyfus č.p. 24 01.01.1810 02.01.1810
516. IR 42. Erbach Carl vojín Joseph HAUSMAYER Kostenbrünn Čechy 36 katolík tyfus č.p. 24 01.01.1810 02.01.1810
517. IR 42. Erbach Carl vojín Martin FRITSCH Peisenbrunn Čechy 24 katolík tyfus č.p. 24 01.01.1810 02.01.1810
518. IR 36. Kollowrat Carl vojín Franz SÜSSMILCH Peksuken Čechy 16 katolík tyfus č.p. 24 01.01.1810 02.01.1810
519. IR 50. Stain vojín Joseph MINARŽ Tichau Čechy 16 katolík úplavice č.p. 24 01.01.1810 02.01.1810
520. IR 18. D´Aspre Const. 1809 vojín Anton LORENZ Reisenberg Čechy 21 katolík průjem č.p. 24 03.01.1810 04.01.1810
521. IR 27. Chasteler Gabr. vojín Joseph PEISKER Lautwasser Čechy 46 katolík průjem č.p. 24 03.01.1810 04.01.1810
522. IR 36. Kollowrat Carl vojín Anton STRAUCH Grossganitch Čechy 30 katolík tyfus č.p. 24 03.01.1810 04.01.1810
523. IR 20. Kaunitz vojín Melchior BÖHM Freywaldau Slezsko 17 katolík úplavice č.p. 24 03.01.1810 04.01.1810
524. IR 20. Kaunitz vojín Franz NEUGEBAUER Oberlindeweise Slezsko 19 katolík úplavice č.p. 24 03.01.1810 04.01.1810
525. IR 20. Kaunitz vojín Anton HEINTZ Krautenwald Slezsko 35 katolík úplavice č.p. 24 03.01.1810 04.01.1810
526. Lobkowitz - Jäger - Corps vojín Johann GOTTHÄHMANN Frauentein Sasko 22 protestant tyfus č.p. 24 03.01.1810 04.01.1810
527. Feldjäger - Division 1. vojín Georg STENZEL Kollescha Čechy 22 katolík tyfus č.p. 24 04.01.1810 05.01.1810
528. IR 56. Colloredo Wenz. vojín Wenzl SPIEK Sucha Slezsko 22 katolík tyfus č.p. 24 04.01.1810 05.01.1810
529. IR 36. Kollowrat Carl vojín Franz KLASSERER Schönhof Čechy 29 katolík úplavice č.p. 24 04.01.1810 05.01.1810
530. IR 42. Erbach Carl vojín Anton MOISES Jeligau Čechy 23 katolík úplavice č.p. 24 04.01.1810 05.01.1810
531. IR 20. Kaunitz vojín Joseph ZWIENER Thomasdorf Slezsko 18 katolík úplavice č.p. 24 04.01.1810 05.01.1810
532. IR 35. Argentau Eug. 1809 vojín Simon BAUER Stankow Čechy 21 katolík úplavice č.p. 24 04.01.1810 05.01.1810
533. IR 21. Rohan Vict. vojín Karl SCHUBERT Sur Čechy 30 katolík tyfus č.p. 24 04.01.1810 05.01.1810
534. IR 42. Erbach Carl vojín Johann KLEINR Rosenthall Čechy 28 katolík průjem č.p. 24 04.01.1810 05.01.1810
535. IR 42. Erbach Carl vojín Joseph SUCHANKA Kuschwitz Čechy 20 katolík úplavice č.p. 24 04.01.1810 05.01.1810
536. IR 36. Kollowrat Carl vojín Franz FÖRSTER Malischen Čechy 29 katolík tyfus č.p. 24 04.01.1810 05.01.1810
537. IR 27. Chasteler Gabr. vojín Anton DEMEK Swotny Čechy 25 katolík tyfus č.p. 24 04.01.1810 05.01.1810
538. IR 42. Erbach Carl vojín Joseph RADLER Reichenau Čechy 21 katolík průjem č.p. 24 04.01.1810 05.01.1810
539. IR 20. Kaunitz vojín Franz WOLF Freydeberg Slezsko 22 katolík úplavice č.p. 24 04.01.1810 05.01.1810
540. IR 36. Kollowrat Carl vojín Wenzl GNASSA Grossbeken Čechy 17 katolík tyfus č.p. 24 05.01.1810 06.01.1810
541. IR 36. Kollowrat Carl vojín Joseph SEDLAČZEK Zeffze Čechy 20 katolík průjem č.p. 24 05.01.1810 06.01.1810
542. Vozatajstvo vojín Prokon PROCHAZKA Pokaschitz Čechy 21 katolík úplavice č.p. 24 05.01.1810 06.01.1810
543. FAR ? vojín Paul HANSAL Gross Tokas Čechy 20 katolík tyfus č.p. 24 05.01.1810 06.01.1810
544. IR 21. Rohan Vict. vojín Joseph VIEK Neudorf Čechy 25 katolík průjem č.p. 24 05.01.1810 06.01.1810
545. Böhmisch Frey battalion vojín Mathes SCHALDA Retzkowitz Čechy 21 katolík průjem č.p. 24 05.01.1810 06.01.1810
546. Tyrollen Jäger ? vojín Jakob NOWAK Neduf Čechy 24 katolík tyfus č.p. 24 06.01.1810 07.01.1810
547. IR 36. Kollowrat Carl vojín Franz GUNTLER Vlendorf Čechy 26 katolík úplavice č.p. 24 06.01.1810 07.01.1810
548. IR 27. Chasteler Gabr. vojín Henwl HUPKA Niedersichl Čechy 18 katolík úplavice č.p. 24 06.01.1810 07.01.1810
549. IR 20. Kaunitz vojín Anton KLINKE Kasnitz Berg Slezsko 20 katolík úplavice č.p. 24 07.01.1810 08.01.1810
550. IR 35. Argentau Eug. 1809 vojín Wenzl BELSCHAN Zvenletitz Čechy 20 katolík úplavice č.p. 24 07.01.1810 08.01.1810
551. IR 17. Reuss-Plauen Heinrich XV. vojín Georg LINKE Freüdorf Čechy 46 katolík tyfus č.p. 24 08.01.1810 09.01.1810
552. IR 17. Reuss-Plauen Heinrich XV. vojín Gottlieb WEIS Hamersdorf Čechy 28 katolík tyfus č.p. 24 08.01.1810 09.01.1810
553. IR 42. Erbach Carl vojín Augustin SCHÖPTEY Heinrichsdorf Čechy 32 katolík průjem č.p. 24 08.01.1810 09.01.1810
554. IR 36. Kollowrat Carl vojín Joseph KALWE Sepsein Čechy 23 katolík úplavice č.p. 24 08.01.1810 09.01.1810
555. IR 17. Reuss-Plauen Heinrich XV. kaprál Joseph SUBER Einsiedel Čechy 25 katolík úplavice č.p. 24 08.01.1810 09.01.1810
556. IR 42. Erbach Carl vojín Thomas BECHER Freyeisen Čechy 23 katolík průjem č.p. 24 08.01.1810 09.01.1810
557. E.H. Carl Ludw. - Legion vojín Joseph PAULISCHEK Kwest Čechy 23 katolík tyfus č.p. 24 08.01.1810 09.01.1810
558. IR 21. Rohan Vict. vojín Joseph MALY Hratenitz Čechy 20 katolík tyfus č.p. 24 08.01.1810 09.01.1810
559. IR 21. Rohan Vict. vojín Johann PRAWETZ Bokoso Čechy 26 katolík úplavice č.p. 24 08.01.1810 09.01.1810
560. IR 20. Kaunitz vojín Jakob KOZUKOWITZ Schewitz Východní Halič 20 katolík průjem č.p. 24 09.01.1810 10.01.1810
561. IR 36. Kollowrat Carl vojín Wenzl JANISCH Minitz Čechy 29 katolík průjem č.p. 24 09.01.1810 10.01.1810
562. IR 42. Erbach Carl vojín Johann SCHMIED Kischitz Čechy 24 katolík průjem č.p. 24 09.01.1810 10.01.1810
563. HR 6. Blankenstein žena Verona KOWATSCH Ertschin Uhry 25 protestant průjem č.p. 24 09.01.1810 10.01.1810
564. Vozatajstvo pomocník Joseph SCHULZ Herschintz Čechy 27 katolík zápal č.p. 24 09.01.1810 10.01.1810
565. Frey Corps ? kaprál Johann LINKA Guma Čechy 32 katolík úplavice č.p. 24 09.01.1810 10.01.1810
566. IR 20. Kaunitz vojín Joseph HABIGT Bömischdorf Slezsko 20 katolík úplavice č.p. 24 09.01.1810 10.01.1810
567. IR 11. E.H. Rainer Jos. vojín Johann ZUPOL Warschu Polsko 30 katolík vodnatelnost č.p. 24 09.01.1810 10.01.1810
568. IR 20. Kaunitz vojín Ignatz MIKE Wilschitz Slezsko 23 katolík průjem č.p. 24 10.01.1810 11.01.1810
569. IR 21. Rohan Vict. vojín Wenzl ČZERNY Čzermy Čechy 27 katolík tyfus č.p. 24 10.01.1810 11.01.1810
570. FAR ? stucknecht Joseph HERMANN Ohonitz Čechy 30 katolík úplavice č.p. 24 10.01.1810 11.01.1810
571. IR 36. Kollowrat Carl vojín Franz SCHÖNSCHLAG Langis Čechy 27 katolík průjem č.p. 24 10.01.1810 11.01.1810
572. IR 20. Kaunitz vojín Anton WOLKY Butschskofka Slezsko 20 katolík průjem č.p. 24 11.01.1810 12.01.1810
573. IR 21. Rohan Vict. vojín Johann KOSTKA Lautsch Čechy 21 katolík tyfus č.p. 24 11.01.1810 12.01.1810
574. IR 21. Rohan Vict. vojín Karl KUBESSCHEK Schamberg Čechy 20 katolík tyfus č.p. 24 11.01.1810 12.01.1810
575. IR 21. Rohan Vict. vojín Wenzl HAWESCHA Kalitz Čechy 23 katolík tyfus č.p. 24 11.01.1810 12.01.1810
576. IR 21. Rohan Vict. vojín Wenzl WAZLAWIK Spatenist Čechy 21 katolík vodnatelnost č.p. 24 11.01.1810 13.01.1810
577. IR 35. Argentau Eug. 1809 vojín Mathes VOTEK Pržesischen Čechy 21 katolík úplavice č.p. 24 11.01.1810 13.01.1810
578. IR 36. Kollowrat Carl vojín Joseph ČZEPEK Stonckowitz Čechy 17 katolík průjem č.p. 24 11.01.1810 13.01.1810
579. IR 13. Reisky Franz vojín Wenzl KATARY Tersin Čechy 32 katolík tyfus č.p. 24 11.01.1810 13.01.1810
580. Sanitäts comp. 2. vojín Johann FRANK Plesin Pruské Slezsko 76 katolík sešlost věkem č.p. 24 11.01.1810 13.01.1810
581. IR 36. Kollowrat Carl vojín Wenzl HAAN Obersoblitz Čechy 31 katolík úplavice č.p. 24 11.01.1810 13.01.1810
582. CLR 6. Rosenberg vojín Wenzl PATERSKY Stetin Čechy 18 katolík tyfus č.p. 24 11.01.1810 13.01.1810
583. IR 36. Kollowrat Carl vojín Johann WOITH Gmalin Čechy 27 katolík tyfus č.p. 24 12.01.1810 13.01.1810
584. IR 36. Kollowrat Carl vojín Sigmund PREISS Flach Čechy 17 katolík průjem č.p. 24 12.01.1810 13.01.1810
585. IR 28. Fröhlich Mich. ? Petr HRUSCHKA Wuschnitz Čechy 24 katolík úplavice č.p. 24 13.01.1810 14.01.1810
586. IR 28. Fröhlich Mich. vojín Johann REICHEL Landsbohn Čechy 22 katolík vysílení č.p. 24 13.01.1810 14.01.1810
587. HR 7. Liechtenstein Joh. vojín Vinzenz WEINHOSLER Presburg Uhry 20 katolík tyfus č.p. 24 13.01.1810 14.01.1810
588. IR 21. Rohan Vict. vojín Franz BÖHM Erlitz Čechy 19 katolík průjem č.p. 24 13.01.1810 14.01.1810
589. IR 42. Erbach Carl vojín Wenzl WOHANKA Wiwitz Čechy 20 katolík tyfus č.p. 24 13.01.1810 14.01.1810
590. E.H. Carl Ludw. - Legion ? Mathias HLADIK ? Čechy 21 katolík tyfus č.p. 24 13.01.1810 14.01.1810
591. IR 17. Reuss-Plauen Heinrich XV. vojín Anton HERZOG Alkersdorf Čechy 20 katolík tyfus č.p. 24 13.01.1810 14.01.1810
592. Vozatajstvo vojín Johann RÖHEL Pierkow Čechy 20 katolík úplavice č.p. 24 13.01.1810 14.01.1810
593. IR 20. Kaunitz vojín Franz ZELLER Einsiedel Slezsko 23 katolík průjem č.p. 24 13.01.1810 14.01.1810
594. IR 20. Kaunitz vojín Michael LENCH Bielsen Slezsko 20 katolík úplavice č.p. 24 13.01.1810 14.01.1810
595. IR 20. Kaunitz ? Johann MICHTFELD Leobschitz Slezsko 18 katolík úplavice č.p. 24 13.01.1810 14.01.1810
596. IR 10. Mittrowsky Ant. do 1809 žena Maria HEINZIN Brunspach Hessen Darm. 49 katolík průjem č.p. 24 14.01.1810 15.01.1810
597. E.H. Carl Ludw. - Legion vojín Johann HABERA Dasamund Čechy 23 katolík tyfus č.p. 24 14.01.1810 15.01.1810
598. IR 36. Kollowrat Carl vojín Wenzl KUBIN Zanokr Čechy 18 katolík tyfus č.p. 24 15.01.1810 16.01.1810
599. IR 36. Kollowrat Carl vojín Ignatz SCHULZ Mittelgrund Čechy 21 katolík vysílení č.p. 24 15.01.1810 16.01.1810
600. IR 36. Kollowrat Carl vojín Veinzl RIEDL Wikeschitz Čechy 34 katolík TBC č.p. 24 15.01.1810 16.01.1810
601. IR 21. Rohan Vict. vojín Joseph SCHANDA Boharno Čechy 17 katolík průjem č.p. 24 15.01.1810 16.01.1810
602. IR 21. Rohan Vict. ? Joseph HLAWATY Mill Čechy 20 katolík průjem č.p. 24 15.01.1810 16.01.1810
603. IR 36. Kollowrat Carl vojín Johann TITZ ? ? 22 katolík vysílení č.p. 24 15.01.1810 16.01.1810
604. IR 57. Colloredo Jos. vojín Peter NEDĚLA Sendečzin Halič 20 katolík úplavice č.p. 24 15.01.1810 16.01.1810
605. IR 12. Manfredini do 1809 vojín Franz LASCHKO Teutschhause Morava 25 katolík úplavice č.p. 24 15.01.1810 16.01.1810
606. IR 20. Kaunitz vojín Johann DRESSLER Ladnitz Slezsko 21 katolík úplavice č.p. 24 15.01.1810 16.01.1810
607. Vozatajstvo vojín Johann HOLUP Walaschisch Mesritz Morava 36 katolík úplavice č.p. 24 15.01.1810 16.01.1810
608. IR 21. Rohan Vict. vojín Adalbert RUIPER Lipovi Morava 27 katolík úplavice č.p. 24 15.01.1810 16.01.1810
609. IR 36. Kollowrat Carl vojín Joseph SINGL Brug Čechy 17 katolík úplavice č.p. 24 16.01.1810 17.01.1810
610. IR 03. E.H. Carl Ludw. vojín Joseph HAUER Landikow Čechy 27 katolík úplavice č.p. 24 16.01.1810 17.01.1810
611. IR 21. Rohan Vict. vojín Franz HENSEL Dobrotiow Čechy 19 katolík úplavice č.p. 24 16.01.1810 17.01.1810
612. IR 27. Chasteler Gabr. vojín Joseph UHAR Uhlitz Čechy 19 katolík úplavice č.p. 24 16.01.1810 17.01.1810
613. IR 36. Kollowrat Carl vojín Anton HAMPL ? Čechy 17 katolík TBC č.p. 24 16.01.1810 17.01.1810
614. IR 20. Kaunitz vojín Philipp HAINISCH Rausse Slezsko 30 katolík úplavice č.p. 24 16.01.1810 17.01.1810
615. IR 25. Zedwitz Franz vojín Johann KANCHR Sohlatin Slezsko 18 katolík tyfus č.p. 24 16.01.1810 17.01.1810
616. IR 25. Zedwitz Franz ? Wenzl ZAITZ ? ? 19 katolík vysílení č.p. 24 16.01.1810 17.01.1810
617. HR 7. Liechtenstein Joh. ? Christian KESTER Noya Hanower 26 protestant TBC č.p. 24 16.01.1810 17.01.1810
618. E.H. Carl Ludw. - Legion vojín Joseph STEHLIK ? Čechy 20 katolík tyfus č.p. 24 16.01.1810 17.01.1810
619. E.H. Carl Ludw. - Legion vojín Karl SCHIBRAWA ? Čechy 19 katolík průjem č.p. 24 17.01.1810 18.01.1810
620. IR 17. Reuss-Plauen Heinrich XV. vojín Joseph KAHL Hersdenof Čechy 20 katolík vysílení č.p. 24 17.01.1810 18.01.1810
621. Vozatajstvo vojín Mathias BLUM Eger Čechy 26 katolík vysílení č.p. 24 17.01.1810 18.01.1810
622. IR 42. Erbach Carl vojín Johann BERSCHITZ Honishgrun Čechy 23 katolík úplavice č.p. 24 17.01.1810 18.01.1810
623. IR 54. Froon Jos. ? Paul MATĚYKA Lezkowy Čechy 17 katolík úplavice č.p. 24 17.01.1810 18.01.1810
624. IR 20. Kaunitz ? Peter SCHMIED Brezow Čechy 17 katolík úplavice č.p. 24 17.01.1810 18.01.1810
625. IR 20. Kaunitz ? Johann SCHARTHOFER Niedergrund Slezsko 23 katolík úplavice č.p. 24 18.01.1810 19.01.1810
626. IR 36. Kollowrat Carl vojín Wenzl KLÖKNER Dorn Čechy 19 katolík úplavice č.p. 24 18.01.1810 19.01.1810
627. IR 20. Kaunitz vojín Michl PTAK Krakonsa Východní Halič 24 katolík úplavice č.p. 24 18.01.1810 19.01.1810
628. IR 36. Kollowrat Carl vojín Ignatz MÜLLER Freydeberg Čechy 19 katolík tyfus č.p. 24 18.01.1810 19.01.1810
629. IR 21. Rohan Vict. vojín Joseph ERBEN Skutawitz Čechy 24 katolík úplavice č.p. 24 18.01.1810 19.01.1810
630. Vozatajstvo vojín Johann KUTSCHERA Bethena Čechy 26 katolík úplavice č.p. 24 18.01.1810 19.01.1810
631. IR 21. Rohan Vict. ? Joseph TINISCHEK Dabonik Čechy 19 katolík úplavice č.p. 24 19.01.1810 20.01.1810
632. IR 36. Kollowrat Carl vojín Wenzl HOLLE Herndorf Čechy 29 katolík úplavice č.p. 24 19.01.1810 20.01.1810
633. FAR ? pomocník Wenzl MUDERA Sfekow Čechy 20 katolík úplavice č.p. 24 19.01.1810 20.01.1810
634. IR 23. G.H.Würzburg Ferd. vojín Wenzl NEÜSER Schönau Morava 40 katolík tyfus č.p. 24 19.01.1810 20.01.1810
635. E.H. Carl Ludw. - Legion vojín Stephan GEITSCH Graäntzhauen Čechy 20 katolík úplavice č.p. 24 19.01.1810 20.01.1810
636. Lobkowitz ? vojín Bernard ANDERS Oberleibersdorf Čechy 19 katolík úplavice č.p. 24 19.01.1810 20.01.1810
637. FAR 03. Rouvroy vojín Vinzenz SELINGER Konistadt Morava 28 katolík tyfus č.p. 24 19.01.1810 20.01.1810
638. IR 36. Kollowrat Carl vojín Alex SANDER Andrith Niederland 20 katolík úplavice č.p. 24 19.01.1810 20.01.1810
639. HR 7. Liechtenstein Joh. vojín Georg KEKOWITZ Seregrar ? 25 katolík tyfus č.p. 24 19.01.1810 20.01.1810
640. IR 36. Kollowrat Carl vojín Vinzenz HANKE Elbleiten Čechy 19 katolík průjem č.p. 24 20.01.1810 21.01.1810
641. Nieder Östereich Mil. Cordon svobodník Jakob ČZEPNAK Podoli Čechy 76 katolík vodnatelnost č.p. 24 20.01.1810 21.01.1810
642. IR 36. Kollowrat Carl vojín Joseph BÖHM Lichtstawitz Čechy 20 katolík úplavice č.p. 24 20.01.1810 22.01.1810
643. IR 20. Kaunitz svobodník Johann STAAR Stibrowitz Slezsko 30 katolík plicní vodnatelnost č.p. 24 20.01.1810 22.01.1810
644. IR 23. G.H.Würzburg Ferd. vojín Johann SCHIMČZIK Zabrach ? 23 katolík průjem č.p. 24 21.01.1810 22.01.1810
645. IR 20. Kaunitz vojín Mathias KONAK Blandowa Čechy 25 katolík průjem č.p. 24 21.01.1810 22.01.1810
646. IR 42. Erbach Carl svobodník Karl ROSMASL Kopfel Čechy 25 katolík průjem č.p. 24 21.01.1810 22.01.1810
647. IR 20. Kaunitz kaprál Heinrich ORNEKE Bamberg Reich 22 protestant úplavice č.p. 24 21.01.1810 23.01.1810
648. IR 20. Kaunitz vojín Florian MEISNER Zotig Slezsko 22 katolík úplavice č.p. 24 21.01.1810 23.01.1810
649. E.H. Carl Ludw. - Legion vojín Venzl ČZERNY Nikolaus Čechy 19 katolík úplavice č.p. 24 21.01.1810 23.01.1810
650. IR 17. Reuss-Plauen Heinrich XV. vojín Franz KERPENS Wetlitz Čechy 21 katolík úplavice č.p. 24 22.01.1810 23.01.1810
651. IR 36. Kollowrat Carl vojín Michael RUDEL Klim Bavorsko 18 protestant vodnatelnost č.p. 24 22.01.1810 23.01.1810
652. IR 21. Rohan Vict. vojín Jakob BACHMANN Pelzen Čechy 25 katolík průjem č.p. 24 22.01.1810 23.01.1810
653. IR 36. Kollowrat Carl vojín Michael BERET Rosenthall Čechy 26 katolík průjem č.p. 24 22.01.1810 23.01.1810
654. IR 10. Reisky, Franz. vojín Vinzenz Weisz Deutch Brod Čechy 26 katolík tyfus č.p. 24 22.01.1810 23.01.1810
655. Zásobování vojín Ambros HELD Leibnitz Čechy 20 katolík průjem č.p. 24 23.01.1810 24.01.1810
656. IR 35. Argentau Eug. vojín Franz SCHAK Schedowitz Čechy 27 katolík průjem č.p. 24 23.01.1810 24.01.1810
657. HR 7. Liechtenstein Joh. vojín Stephan KIS Horod ? 18 katolík průjem č.p. 24 23.01.1810 24.01.1810
658. IR 36. Kollowrat Carl vojín Franz SCHLESINGER Tudersdorf Čechy 22 katolík průjem č.p. 24 23.01.1810 24.01.1810
659. IR 28. Fröhlich Mich. vojín August SOHAREK Dietnist Čechy 21 katolík tyfus č.p. 24 24.01.1810 25.01.1810
660. FAR 01. Schuhay Franz vojín Johann KINDELRSTER Trinberg Čechy 22 katolík úplavice č.p. 24 25.01.1810 26.01.1810
661. IR 21. Rohan Vict. vojín Johann REITSEL Lyhny Čechy 20 katolík úplavice č.p. 24 25.01.1810 26.01.1810
662. IR 21. Rohan Vict. vojín Joseph KLUBIČZEK Čeletitz Čechy 20 katolík průjem č.p. 24 25.01.1810 26.01.1810
663. IR 21. Rohan Vict. vojín Johann ADAMEK Přzestawolk Morava 25 katolík tyfus č.p. 24 25.01.1810 26.01.1810
664. IR 27. Chasteler Gabr. vojín Joseph BRASA Reichra Čechy 40 katolík průjem č.p. 24 26.01.1810 27.01.1810
665. IR 36. Kollowrat Carl vojín Joseph GISTEL Buschitz Čechy 24 katolík tyfus č.p. 24 26.01.1810 27.01.1810
666. IR 23. G.H.Würzburg Ferd. vojín Augustin JEGEL Ludowig Morava 34 katolík průjem č.p. 24 26.01.1810 27.01.1810
667. IR 07. Schröder Carl Friedr. do 1809 vojín Georg SKAZIL Zlobitz Morava 42 katolík úplavice č.p. 24 26.01.1810 27.01.1810
668. IR 36. Kollowrat Carl vojín Wenzl STOTZ Zahoreth Čechy 26 katolík úplavice č.p. 24 26.01.1810 27.01.1810
669. Lobkowitz - Jäger - Corps vojín Franz WILDNER Wägstaoth Čechy 23 katolík tyfus č.p. 24 25.01.1810 27.01.1810
670. IR 17. Reuss-Plauen Heinrich XV. vojín Franz SCHULZ Zoinau Čechy 23 katolík úplavice č.p. 24 25.01.1810 27.01.1810
671. E.H. Carl Ludw. - Legion vojín Wenzl WESSELY ? ? 21 katolík úplavice č.p. 24 25.01.1810 27.01.1810
672. IR 21. Rohan Vict. vojín Franz FRANK Katezin Morava 17 katolík úplavice č.p. 24 25.01.1810 27.01.1810
673. IR 35. Argentau Eug. vojín Johann LEBOČZEK Banarži Polsko 26 katolík tyfus č.p. 24 26.01.1810 27.01.1810
674. IR 20. Kaunitz vojín Joseph WEIST Littano Slezsko 19 katolík tyfus č.p. 24 26.01.1810 27.01.1810
675. IR 35. Argentau Eug. vojín Mathes SKVERTAL Mallowa Čechy 30 katolík úplavice č.p. 24 26.01.1810 27.01.1810
676. IR 27. Chasteler Gabr. vojín Mathias NIPPE Stabars Čechy 18 katolík úplavice č.p. 24 26.01.1810 27.01.1810
677. IR 25. Zedwitz Franz do 1809 vojín Joseph SUDA Radohof Čechy 20 katolík úplavice č.p. 24 26.01.1810 27.01.1810
678. Lobkowitz - Jäger - Corps vojín Anton WIDOMA Makow Čechy 18 katolík úplavice č.p. 24 26.01.1810 28.01.1810
679. IR 23. G.H.Würzburg Ferd. vojín Martin STOLAŘ Howchowitz Morava 17 katolík skorbut č.p. 24 27.01.1810 29.01.1810
680. IR 35. Argentau Eug. vojín Joseph REGAL Dunoschitz Čechy 23 katolík vysílení č.p. 24 27.01.1810 29.01.1810
681. IR 20. Kaunitz vojín Franz BATSCH Gross Kutzendorf Slezsko 20 katolík tyfus č.p. 24 27.01.1810 29.01.1810
682. IR 42. Erbach Carl vojín Karl EISENBERGER Sosau Čechy 20 katolík vysílení č.p. 24 27.01.1810 29.01.1810
683. IR 56. Colloredo Wenz. vojín Joseph BELEHRAD Selhroto Morava 22 katolík průjem č.p. 24 27.01.1810 29.01.1810
684. Vozatajstvo vojín Johann MAUSILOCH Zdenitz Polsko 20 katolík průjem č.p. 24 27.01.1810 29.01.1810
685. IR 27. Chasteler Gabr. vojín Wenzl KANITZKY Szisze Čechy 18 katolík průjem č.p. 24 28.01.1810 30.01.1810
686. IR 42. Erbach Carl vojín Johann GRÜNER Grundershoff Čechy 20 katolík úplavice č.p. 24 29.01.1809 30.01.1809
687. IR 17. Reuss-Plauen Heinrich XV. vojín Anton STERZ Einsiedel Čechy 20 katolík úplavice č.p. 24 29.01.1810 30.01.1810
688. IR 56. Colloredo Wenz. vojín Johann SCHERGUS ? ? 19 katolík tyfus č.p. 24 29.01.1810 30.01.1810
689. IR 21. Rohan Vict. vojín Benedikt WALŽEK Branau Čechy 30 katolík tyfus č.p. 24 30.01.1810 31.01.1810
690. IR 17. Reuss-Plauen Heinrich XV. vojín Franz DENECHT Koln Polsko 23 katolík průjem č.p. 24 30.01.1810 31.01.1810
691. IR 21. Rohan Vict. vojín Kaspar NEÜGEBAUER ? ? 20 katolík průjem č.p. 24 30.02.1810 01.02.1810
692. IR 42. Erbach Carl vojín Georg STOCKEL Wienenau Čechy 21 katolík úplavice č.p. 24 31.01.1810 01.02.1810
693. IR 20. Kaunitz vojín Franz SPERLICH Stubendorf Slezsko 22 katolík úplavice č.p. 24 31.01.1810 01.02.1810
694. Lobkowitz - Jäger - Corps vojín Jakob PHUMA Trauezin Čechy 25 katolík průjem č.p. 24 01.02.1810 02.02.1810
695. IR 18. D´Aspre Const. 1809 kaprál Michael LASATA Polenofin Polsko 24 katolík tyfus č.p. 24 01.02.1810 02.02.1810
696. IR 35. Argentau Eug. vojín Joseph DARA ? Francie 30 katolík tyfus č.p. 24 01.02.1810 02.02.1810
697. IR 35. Argentau Eug. vojín Georg HAAS Koczur Čechy 29 katolík tyfus č.p. 24 01.02.1810 02.02.1810
698. IR 35. Argentau Eug. vojín Jakob BRÜCKNER Metraschuctz Čechy 17 katolík úplavice č.p. 24 01.02.1810 02.02.1810
699. E.H. Carl Ludw. - Jäger ? vojín Joseph DUSSEK Tirin Čechy 20 katolík tyfus č.p. 24 01.02.1810 02.02.1810
700. FAR 03. Rouvroy vojín Mathias DOSTAL Wendorf Morava 26 katolík průjem č.p. 24 01.02.1810 03.02.1810
701. IR 21. Rohan Vict. vojín Georg SCHWAK Bugnitz Čechy 21 katolík úplavice č.p. 24 02.02.1810 03.02.1810
702. IR 36. Kollowrat Carl vojín Joseph JAUDLER Dobern Čechy 20 katolík vodnatelnost č.p. 24 02.02.1810 03.02.1810
703. IR 35. Argentau Eug. vojín Bartholomeus MIREČZEK Schwerčzowitz Čechy 50 katolík průjem č.p. 24 02.02.1810 03.02.1810
704. IR 20. Kaunitz vojín Joseph JANČZA Henersdorf Slezsko 25 katolík úplavice č.p. 24 02.02.1810 03.02.1810
705. HR 7. Liechtenstein Joh. vojín Markus PELUGIGI Tonponitz ? 26 katolík tyfus č.p. 24 02.02.1810 03.02.1810
706. HR 7. Liechtenstein Joh. vojín Anton TAMBARK Karlowitz ? 25 katolík průjem č.p. 24 02.02.1810 03.02.1810
707. FAR ? pomocník - vojín Franz FORGOSCH Ballaton Uhry 45 katolík vodnatelnost č.p. 24 02.02.1810 03.02.1810
708. IR 17. Reuss-Plauen Heinrich XV. vojín Anton HILLER Zwittau Čechy 19 katolík úplavice č.p. 24 02.02.1810 03.02.1810
709. IR 42. Erbach Carl vojín Adam FRITSCH Butocu Čechy 28 katolík tyfus č.p. 24 02.02.1810 03.02.1810
710. IR 42. Erbach Carl vojín Johann TULP Neudek Čechy 20 katolík průjem č.p. 24 02.02.1810 03.02.1810
711. IR 35. Argentau Eug. vojín Mathias SALEK Zurawitz Čechy 22 katolík vysílení č.p. 24 02.02.1810 04.02.1810
712. IR 35. Argentau Eug. vojín Franz STURSCHEK Neumark Čechy 17 katolík tyfus č.p. 24 02.02.1810 04.02.1810
713. Vozatajstvo vojín Stanislaus RAWATSCHUK Wola Východní Halič 20 katolík úplavice č.p. 24 03.02.1810 04.02.1810
714. E.H. Carl Ludw. - Jäger ? vojín Joseph STAINTZ Justrilz Čechy 16 katolík úplavice č.p. 24 03.02.1810 04.02.1810
715. IR 20. Kaunitz vojín Stanislaus HENZL Dnoholesko Polsko 22 katolík úplavice č.p. 24 03.02.1810 04.02.1810
716. IR 21. Rohan Vict. vojín Jakob BATZKY Niens Čechy 19 katolík vodnatelnost č.p. 24 04.02.1810 05.02.1810
717. IR 42. Erbach Carl vojín Bartholomeus RADMANN Triest ? 36 katolík průjem č.p. 24 04.02.1810 06.02.1810
718. IR 36. Kollowrat Carl vojín Anton WERNER Breumerla Čechy 20 katolík tyfus č.p. 24 05.02.1810 06.02.1810
719. Lobkowitz - Jäger - Corps vojín Franz SWIDIL Dalesrek Čechy 17 katolík úplavice č.p. 24 05.02.1810 06.02.1810
720. IR 17. Reuss-Plauen Heinrich XV. vojín Mathias DWOŘAK Wačzkow Čechy 25 katolík úplavice č.p. 24 05.02.1810 06.02.1810
721. IR 20. Kaunitz vojín Johann HOLEK Reiselsdorf Slezsko 17 katolík úplavice č.p. 24 05.02.1810 06.02.1810
722. IR 36. Kollowrat Carl vojín Franz POLANY Křzezina Čechy 20 katolík vodnatelnost č.p. 24 05.02.1810 06.02.1810
723. IR 12. Liechtenstein A. od 1809 vojín Franz KNAPEK Čzerbotitz Morava 23 katolík tyfus č.p. 24 05.02.1810 06.02.1810
724. IR 27. Chasteler Gabr. vojín Franz KOLLORETZKY Belehrad Čechy 17 katolík úplavice č.p. 24 05.02.1810 06.02.1810
725. IR 36. Kollowrat Carl vojín Wenzl GITTLER Wollerndorf Čechy 21 katolík úplavice č.p. 24 06.02.1810 07.02.1810
726. IR 36. Kollowrat Carl vojín Jakob HILLE Schneinau Čechy 18 katolík úplavice č.p. 24 06.02.1810 07.02.1810
727. CLR 6. Rosenberg vojín Joseph KARLETZ Pasek Čechy 22 katolík úplavice č.p. 24 06.02.1810 08.02.1810
728. IR 28. Fröhlich Mich. vojín Mathias EISTNER Padunk ? 19 katolík úplavice č.p. 24 06.02.1810 08.02.1810
729. IR 17. Reuss-Plauen Heinrich XV. vojín Georg HERBIŘZ Hiesdorf Slezsko 25 katolík úplavice č.p. 24 06.02.1810 08.02.1810
730. Vozatajstvo vojín Niklaus MALY Wazaly Morava 28 katolík úplavice č.p. 24 07.02.1810 08.02.1810
731. HR 7. Liechtenstein Joh. vojín Theodor BABULITZ Nohatz Uhry 20 řecký katolík tyfus č.p. 24 07.02.1810 08.02.1810
732. IR 21. Rohan Vict. vojín Joseph LOSER Oberhasselbach Čechy 29 protestant úplavice č.p. 24 07.02.1810 09.02.1810
733. IR 40. Würtenberg Ferd. dítě Karolina, dcera kaprála Jakoba WINKLERA 3 měsíce katolík psotník č.p. 211 08.02.1810 10.02.1810
734. IR 36. Kollowrat Carl vojín Michael MÜLLER Reinberg Čechy 24 katolík úplavice č.p. 24 08.02.1810 09.02.1810
735. IR 28. Fröhlich Mich. vojín Lorenz NEÜBAUER Hahbern Čechy 30 katolík horečka č.p. 24 08.02.1810 10.02.1810
736. IR 36. Kollowrat Carl vojín Johann PESCHKE Klim Čechy 19 katolík úplavice č.p. 24 08.02.1810 09.02.1810
737. IR 21. Rohan Vict. vojín Joseph KLAS Koderhau Čechy 28 katolík úplavice č.p. 24 08.02.1810 10.02.1810
738. IR 36. Kollowrat Carl vojín Anton LIEM Jahnig Čechy 18 katolík tyfus č.p. 24 08.02.1810 10.02.1810
739. IR 36. Kollowrat Carl vojín Joseph BUNICHEGER Linenhonsch Čechy 21 katolík vodnatelnost č.p. 24 08.02.1810 10.02.1810
740. IR 36. Kollowrat Carl vojín Joseph KLUMT Okbersak Čechy 27 katolík úplavice č.p. 24 09.02.1810 10.02.1810
741. E.H. Carl Ludw. - Legion vojín Joseph LASNITSCHKA Breskowitz Čechy 19 katolík úplavice č.p. 24 09.02.1810 10.02.1810
742. HR 7. Liechtenstein Joh. vojín Peter KLEIST Belsenhischker Uhry 24 protestant úplavice č.p. 24 09.02.1810 10.02.1810
743. HR 7. Liechtenstein Joh. vojín Moises KOSTITSH Peterwaidan Uhry 19 řecký katolík vysílení č.p. 24 09.02.1810 10.02.1810
744. IR 20. Kaunitz vojín Petr PIASENSKY Straschidky Polsko 24 katolík úplavice č.p. 24 10.02.1810 11.02.1810
745. IR 36. Kollowrat Carl vojín Franz BURYAN Stakowash Čechy 23 katolík úplavice č.p. 24 10.02.1810 11.02.1810
746. HR 7. Liechtenstein Joh. vojín Karl KUNESER Berlin Prusko 23 protestant úplavice č.p. 24 10.02.1810 11.02.1810
747. HR 7. Liechtenstein Joh. vojín Martin LUKISCH Ilatz Uhry 20 katolík tyfus č.p. 24 11.02.1810 12.02.1810
748. IR 12. Liechtenstein A. od 1809 vojín Joseph NIEMETZ Kopara Čechy 20 katolík úplavice č.p. 24 12.02.1810 13.02.1810
749. IR 20. Kaunitz vojín Johann KLEPKY Obersdorf Slezsko 22 katolík tyfus č.p. 24 12.02.1810 13.02.1810
750. IR 42. Erbach Carl kaprál Johann KREÜSINGER Schönbach Čechy 28 katolík vodnatelnost č.p. 24 12.02.1810 13.02.1810
751. IR 42. Erbach Carl vojín Joseph STENZEL Rokendorf Čechy 20 katolík úplavice č.p. 24 12.02.1810 13.02.1810
752. IR 36. Kollowrat Carl vojín Anton GASCHE Wasech Čechy 20 katolík vysílení č.p. 24 12.02.1810 13.02.1810
753. IR 36. Kollowrat Carl vojín Ignatz STICHE Hrditz Čechy 23 katolík úplavice č.p. 24 12.02.1810 13.02.1810
754. FAR 01. Schuhay Franz vojín Johann SCHWENKE Hlastka Čechy 26 katolík tyfus č.p. 24 12.02.1810 13.02.1810
755. IR 54. Froon Jos. vojín Joseph DENGLER Pachüer Čechy 28 katolík úplavice č.p. 24 13.02.1810 14.02.1810
756. E.H. Carl Ludw. - Jäger ? vojín Joseph MAREG Klesitsch Čechy 16 katolík průjem č.p. 24 13.02.1810 14.02.1810
757. HR 7. Liechtenstein Joh. vojín Johann BABORSKÝ Sanegrad Uhry 26 katolík vodnatelnost č.p. 24 13.02.1810 14.02.1810
758. IR 20. Kaunitz vojín Franz MATULEK Statinek Čechy 19 katolík tyfus č.p. 24 13.02.1810 14.02.1810
759. IR 20. Kaunitz vojín Stanislaus VOITOVITSCH Mikelitz Slezsko 28 katolík skorbut č.p. 24 13.02.1810 15.02.1810
760. hrabě Kinský ? tesař Johann TORANZ Krsitz Čechy 23 katolík průjem č.p. 24 14.02.1810 15.02.1810
761. E.H. Carl Ludw. - Legion vojín Wenzl DOBROWA Holzdorf Čechy 22 katolík tyfus č.p. 24 14.02.1810 15.02.1810
762. IR 36. Kollowrat Carl vojín Anton KNOBLOCH Kastenbloch Čechy 35 katolík tyfus č.p. 24 15.02.1810 16.02.1810
763. IR 21. Rohan Vict. vojín Wenzl SOBETZKY Langendorf Čechy 23 katolík zápal plic č.p. 24 17.02.1810 19.02.1810
764. IR 42. Erbach Carl vojín Joseph LILL Lipnitz Čechy 24 katolík úplavice č.p. 24 18.02.1810 20.02.1810
765. IR 27. Chasteler Gabr. vojín Axalexander KOWALECH Grosswiesen Polsko 24 katolík průjem č.p. 24 18.02.1810 20.02.1810
766. HR 7. Liechtenstein Joh. vojín Franz SCHERER Baksog Uhry 20 katolík úplavice č.p. 24 19.02.1810 20.02.1810
767. IR 36. Kollowrat Carl vojín Anton JANAK Brug Čechy 21 katolík úplavice č.p. 24 19.02.1810 20.02.1810
768. E.H. Carl Ludw. - Legion vojín Wenzl SMEKAL Woleschitz Čechy 23 katolík tyfus č.p. 24 19.02.1810 20.02.1810
769. HR 7. Liechtenstein Joh. vojín Michael CASPAR Rottes Uhry 19 katolík tyfus č.p. 24 19.02.1810 20.02.1810
770. IR 20. Kaunitz vojín Joseph DRESSEL Polhe Čechy 20 katolík úplavice č.p. 24 19.02.1810 20.02.1810
771. IR 07. G.H.Würzburg Fr. vojín Nmichal MOLAK Prawschitz Morava 30 katolík vodnatelnost č.p. 24 20.02.1810 21.02.1810
772. IR 36. Kollowrat Carl vojín Ferdonand HANKE Griesdorf Čechy 19 katolík vodnatelnost č.p. 24 20.02.1810 21.02.1810
773. IR 36. Kollowrat Carl vojín Joseph SEICHERT Kapitz Čechy 21 katolík zápal plic č.p. 24 20.02.1810 22.02.1810
774. Vozatajstvo vojín Wenzl BENESCH Klomitz Čechy 22 katolík tyfus č.p. 24 20.02.1810 22.02.1810
775. IR 21. Rohan Vict. vojín Johann JEIFEK Finitschka Čechy 27 katolík tyfus č.p. 24 22.02.1810 23.02.1810
776. HR 7. Liechtenstein Joh. vojín Stephan OROČY Strogat Uhry 18 protestant tyfus č.p. 24 22.02.1810 23.02.1810
777. IR 36. Kollowrat Carl vojín Bernard THEMA Shombert Čechy 24 katolík úplavice č.p. 24 24.02.1810 26.02.1810
778. IR 27. Chasteler Gabr. vojín Michael PONSA Lubitz Polsko 22 katolík úplavice č.p. 24 25.02.1810 26.02.1810
779. IR 07. Schröder Carl Friedr. vojín Michael GEIGER Wessely Morava 18 katolík úplavice č.p. 24 26.02.1810 27.02.1810
780. IR 20. Kaunitz vojín Friedrich GRÜNER Nikelsdorf Slezsko 29 katolík vodnatelnost č.p. 24 27.02.1810 28.02.1810
781. IR 21. Rohan Vict. vojín Johann DOLIŽAK Mitrowitz Čechy 23 katolík vodnatelnost č.p. 24 28.02.1810 01.03.1810
782. HR 7. Liechtenstein Joh. vojín Stephan SPEAR Szoltin Uhry 20 katolík úplavice č.p. 24 01.03.1810 03.03.1810
783. HR 7. Liechtenstein Joh. kaprál Andreas LASLAWSKY Oslany Uhry 18 katolík úplavice č.p. 24 03.03.1810 04.03.1810
784. IR 35. Argentau Eug. vojín Mathes HOLUB Woleshini Čechy 17 katolík úplavice č.p. 24 03.03.1810 04.03.1810
785. IR 20. Kaunitz vojín Gottlieb ROSNER Lampersdorf Pruské Slezsko 19 protestant průjem č.p. 24 03.03.1810 05.03.1810
786. HR 7. Liechtenstein Joh. vojín Stephan BRERANACZ Langrensče Uhry 19 katolík úplavice č.p. 24 04.03.1810 05.03.1810
787. HR 7. Liechtenstein Joh. vojín Ladislaus KENSETZ Pehowicyn Srbsko 19 katolík úplavice č.p. 24 04.03.1810 05.03.1810
788. IR 28. Fröhlich Mich. vojín Franz POKORNY Kuttenberg Čechy 27 katolík tyfus č.p. 24 04.03.1810 05.03.1810
789. IR 21. Rohan Vict. vojín Joseph DOSTAL Hemekow Čechy 30 katolík TBC č.p. 24 05.03.1810 07.03.1810
790. Sapeurs Corps vojín Georg FLEISCHER Hodlein Morava 19 katolík úplavice č.p. 24 07.03.1810 08.03.1810
791. IR ? Colloredo vojín Michael CTISTON Zednis Polsko 25 katolík úplavice č.p. 24 07.03.1810 08.03.1810
792. IR 07. G.H.Würzburg Fr. vojín Michael DAREBNY Prawschitz Morava 22 katolík úplavice č.p. 24 09.03.1810 10.03.1810
794. IR 36. Kollowrat Carl vojín Wenzl CZAAK Zderkowitz Čechy 25 katolík tyfus č.p. 24 11.03.1810 12.03.1810
795. IR 54. Froon Jos. vojín Joseph SLABY Wischow Čechy 22 katolík úplavice č.p. 24 11.03.1810 13.03.1810
796. HR 7. Liechtenstein Joh. vojín Markus SUCHODINO Sortinge Srbsko 18 katolík úplavice č.p. 24 12.03.1810 14.03.1810
797. IR 17. Reuss-Plauen Heinrich XV. vojín Franz PARTUSCH Mrakow Čechy 29 katolík TBC č.p. 24 12.03.1810 14.03.1810
798. Tyroler Jäger ? vojín Johann FISCHLER Prag Čechy 25 katolík vodnatelnost č.p. 24 12.03.1810 14.03.1810
799. IR 20. Kaunitz vojín Johann TEÜCHMANN Kamenzen Polsko 19 katolík úplavice č.p. 24 13.03.1810 14.03.1810
800. IR 35. Argentau Eug. vojín Johann NEUNEN Kamenzen Čechy 24 katolík úplavice č.p. 24 14.03.1810 15.03.1810
801. FAR ? vojín Mathes FRUTSCHEK Kotaschitz Čechy 20 katolík průjem č.p. 24 14.03.1810 15.03.1810
802. IR 17. Reuss-Plauen Heinrich XV. vojín Abraham MANN Selo Prusko 26 židovské skorbut č.p. 24 15.03.1810 17.03.1810
803. FAR ? pomocník - vojín Albert BUKAČZEK Wollenitz Čechy 20 katolík úplavice č.p. 24 18.03.1810 19.03.1810
804. IR 42. Erbach Carl vojín Johann MÜLLER Walhof Čechy 34 katolík průjem č.p. 24 18.03.1810 19.03.1810
805. HR 7. Liechtenstein Joh. vojín Johann PAULOWITZ Neüstadt Uhry 34 řecký katolík průjem č.p. 24 19.03.1810 21.03.1810
806. IR 35. Argentau Eug. vojín Mathes KUNESCH Zahow Čechy 30 katolík průjem č.p. 24 20.03.1810 22.03.1810
807. IR 58. Beaulieu Franz vojín Fedor LEPSKY Spitwerbeg Polsko 50 pravoslavný úplavice č.p. 24 22.03.1810 23.03.1810
808. IR 36. Kollowrat Carl vojín Franz VOGEL Kunnitz Čechy 26 katolík úplavice č.p. 24 23.03.1810 24.03.1810
809. IR 27. Chasteler Gabr. vojín Jeiko BATHANY Wřebař Polsko 20 katolík úplavice č.p. 24 23.03.1810 25.03.1810
810. IR 21. Rohan Vict. vojín Johann HORAK Wezeczov Čechy 22 katolík vodnatelnost č.p. 24 24.03.1810 25.03.1810
811. Lobkowitz - Jäger - Corps vojín Mathes MASCHIK Koschnitz Čechy 18 katolík tyfus č.p. 24 24.03.1810 25.03.1810
812. IR 44. Bellegarde Friedr. vojín Andreas POTKOWA Snoshutz Polsko 23 pravoslavný úplavice č.p. 24 25.03.1809 27.03.1810
813. IR 36. Kollowrat Carl vojín Wenzl MATZKA Dreyhudr Čechy 27 katolík skorbut č.p. 24 30.03.1810 01.04.1810
814. IR ? Colloredo vojín Johann BOCZUREK Teschen Slezsko 21 katolík průjem č.p. 24 30.03.1810 01.04.1810
815. IR 36. Kollowrat Carl vojín Albert TITZ Pilnes Čechy 20 katolík vodnatelnost č.p. 24 31.03.1810 01.04.1810
816. IR 07. G.H.Würzburg Fr. vojín Joseph HOFFMANN Somstlern Morava 23 katolík vodnatelnost č.p. 24 04.04.1810 05.04.1810
817. IR 07. G.H.Würzburg Fr. svobodník Ignatz HOLDINGER Leipnik Morava 22 katolík průjem č.p. 24 07.04.1810 08.04.1810
818. Spitall ? ošetřovatel Daniel BADENSKY Sambor Polsko 45 katolík tyfus č.p. 24 11.04.1810 12.04.1810
819. IR 07. G.H.Würzburg Fr. vojín Martin FOLD Garhos Polsko 17 katolík tyfus č.p. 24 11.04.1810 12.04.1810
820. ? vojín Johann WAWERSKY Podlunz Polsko 33 katolík zápal č.p. 24 18.04.1810 20.04.1810
821. HR 7. Liechtenstein Joh. vojín Georg RIBITZ Illnicza Chorvatsko 22 katolík úplavice č.p. 24 22.04.1810 23.04.1810
823. IR 10. Reisky, Franz. dítě Georg, syn kaprála Jakoba SIROWATKA 2 měsíce katolík křeče č.p. 24 20.08.1810 21.08.1810
824. IR 10. Reisky, Franz. dítě Anna, dcera feldwebela Eberhardta BRUKNERA 8 katolík zarděnky č.p. 24 09.09.1810 10.09.1810
825. IR 10. Reisky, Franz. dítě Michael, syn hauptmanna Franze KOSSE 3 roky a 9 měsíců katolík slabost č.p. 24 12.09.1810 13.09.1810
826. Landwehr - Hradišťský 2. major Joseph WURM 65 katolík TBC č.p. 23 08.12.1810 09.12.1810
827. IR 10. Reisky, Franz. dítě Josepha, dcera hauptmannaJosepha WEISSE 3 měsíce katolík psotník č.p. 68 12.10.1811 13.10.1811
828. IR 40. Würtenberg Ferd. dítě Katharina, dcera kaprála Antona ROLLENZE 1,5 měsíce katolík psotník č.p. 26 27.10.1811 29.10.1811
829. IR 40. Würtenberg Ferd. dítě Franz, syn haptmanna Christopha HAUSSLITNERA 10 měsíců katolík zubní horečka č.p. 32 06.09.1813 08.09.1813
830. IR 30. De Ligne Carl vojín Romuald RABUSCHKY Jaslo Halič 21 katolík průjem č.p. 24 04.01.1814 05.01.1814
831. IR 12. Liechtenstein Alois - landwehr vojín Martin FELSUBEK 23 katolík svobodný průjem č.p. 24 05.01.1814 07.01.1814
832. ? ? Johann Stanislaus KAULICH katolík průjem č.p. 24 05.01.1814 07.01.1814
833. IR 57. Colloredo Jos. - landwehr vojín Wenzl PROSCHEK 21 katolík svobodný průjem č.p. 24 07.01.1814 09.01.1814
834. ? ? Martin RICHLIK 28 katolík úplavice č.p. 24 07.01.1814 09.01.1814
835. IR 36. Kollowrat Carl vojín Wenzl BUČEK Polkowitz Morava 19 katolík svobodný průjem č.p. 24 07.01.1814 09.01.1814
836. IR 41. Kottulinsky Friedr. - vozatajstvo vojín Michael BORIČNAK Dwolopola 20 katolík průjem č.p. 24 07.01.1814 09.01.1814
837. IR 56. Colloredo Wenz. vojín Paul JEDEK Ustron Polsko 20 protestant svobodný průjem č.p. 24 08.01.1814 10.01.1814
838. IR 20. Kaunitz vojín Andreas STEIN Jerker Slezsko 20 katolík tyfus č.p. 24 10.01.1814 12.01.1814
839. ? ? Peter JURČAK (JUREK?) 24 katolík neznámo č.p. 24 10.01.1814 12.01.1814
840. ? ? Franz WAIGOLL 24 katolík neznámo č.p. 24 10.01.1814 12.01.1814
841. IR 01. Kaiser Franz vojín Joseph KOMALOWSKY (RUTIWSKY?) Spisnařa Polsko 21 katolík svobodný průjem č.p. 24 11.01.1814 13.01.1814
842. IR 01. Kaiser Franz ? Joseph MAGOR 22 katolík neznámo č.p. 24 11.01.1814 13.01.1814
843. Vozatajstvo vojín Stephan WOITKO Polsko 22 katolík svobodný průjem č.p. 24 12.01.1814 13.01.1814
844. IR 34. Davidovitz Paul vojín Johann FILLEK Hroznon Uhry 17 katolík svobodný průjem č.p. 24 12.01.1814 13.01.1814
845. IR 20. Kaunitz - landwehr vojín Jakob SCHWENKO Kolomest Polsko 26 katolík svobodný tyfus č.p. 24 12.01.1814 14.01.1814
846. IR 01. Kaiser Franz vojín Franz MIHAL Zutow Morava 35 katolík ženat průjem č.p. 24 13.01.1814 15.01.1814
847. Vozatajstvo vojín Franz BALETZUK Hrosnow Polsko 18 katolík svobodný tyfus č.p. 24 13.01.1814 15.01.1814
848. IR 01. Kaiser Franz vojín Thomas BOZAYGA Wokowa Halič 38 katolík průjem č.p. 24 13.01.1814 15.01.1814
849. IR 12. Liechtenstein Alois ? Franz SEIDELL katolík neznámo č.p. 24 13.01.1814 15.01.1814
850. IR 12. Liechtenstein Alois - landwehr vojín Joseph HEEGER Sperberdorf Morava 21 katolík neznámo č.p. 24 13.01.1814 15.01.1814
851. IR 01. Kaiser Franz vojín Joseph STANITZ Limanowa Polsko 20 katolík svobodný tyfus č.p. 24 14.01.1814 16.01.1814
852. IR 15. Zach Ant. vojín Michael PLISCHKWA Siwat Polsko 24 katolík svobodný tyfus č.p. 24 14.01.1814 16.01.1814
853. IR 15. Zach Ant. - landwehr ? Nikolaus SCHRINDA katolík neznámo č.p. 24 12.01.1814 14.01.1814
854. IR 01. Kaiser Franz ? Jakob KLINEK katolík neznámo č.p. 24 12.01.1814 14.01.1814
855. IR 15. Zach Ant. - landwehr vojín Johann GRUND Schmole 20 katolík svobodný tyfus č.p. 24 12.01.1814 14.01.1814
856. IR 40. Würtenberg Ferd. - landwehr vojín Joseph JURČÍK Hražowitz Morava 18 katolík svobodný tyfus č.p. 24 12.01.1814 14.01.1814
857. IR 20. Kaunitz vojín Anton JUKEL Neudorf Slezsko 18 katolík svobodný tyfus č.p. 24 12.01.1814 14.01.1814
858. IR 10. Reisky, Franz. vojín Andreas KUSTOBSKY Prusnitz Halič 23 katolík svobodný tyfus č.p. 24 14.01.1814 16.01.1814
859. IR 01. Kaiser Franz - landwehr vojín Joseph DOSADIL Skřemrit Morava 20 katolík svobodný průjem č.p. 24 14.01.1814 16.01.1814
860. IR 01. Kaiser Franz - landwehr vojín Anton LEHNHART Kulbisow Halič 18 katolík svobodný průjem č.p. 24 14.01.1814 16.01.1814
861. IR 01. Kaiser Franz - landwehr vojín Valentin HUDEČEK Milotitz Morava 17 katolík svobodný průjem č.p. 24 14.01.1814 16.01.1814
862. IR 01. Kaiser Franz - landwehr vojín Franz BOZAK Kamenitz Halič 22 katolík svobodný průjem č.p. 24 14.01.1814 16.01.1814
863. IR 56. Colloredo Wenz. - landwehr vojín Georg HŘIB Hurowitz Halič 26 katolík svobodný tyfus č.p. 24 14.01.1814 16.01.1814
864. IR 01. Kaiser Franz vojín Franz WAŘELKA Jasoska Halič 25 katolík svobodný průjem č.p. 24 15.01.1814 16.01.1814
865. IR 56. Colloredo Wenz. - landwehr vojín Joseph RUSOK Stanowitz Halič 27 katolík svobodný průjem č.p. 24 17.01.1814 19.01.1814
866. IR 15. Zach Ant. vojín Georg KRANICH Wiesenberg Morava 19 katolík svobodný průjem č.p. 24 17.01.1814 19.01.1814
867. IR 36. Kollowrat Carl vojín Johann KOWALEK Čechowitz Morava 18 katolík průjem č.p. 24 17.01.1814 19.01.1814
868. IR 12. Liechtenstein Alois - landwehr vojín Johann SLIWA Uswa Halič 20 katolík svobodný průjem č.p. 24 17.01.1814 19.01.1814
869. IR 56. Colloredo Wenz. - landwehr vojín Joseph TEÜMEL Slonzitz Slezsko 32 katolík svobodný průjem č.p. 24 17.01.1814 19.01.1814
870. IR 56. Colloredo Wenz. vojín Georg LEGERSKY Istebna Polsko 36 katolík ženat průjem č.p. 24 15.01.1814 17.01.1814
871. IR 20. Kaunitz - landwehr svobodník Georg JILK Frider Slezsko 31 katolík svobodný tyfus č.p. 24 18.01.1814 20.01.1814
872. IR 15. Zach Ant. - landwehr vojín Friedrich STRIBLO Lichtenfeld Sasko 19 katolík svobodný průjem č.p. 24 18.01.1814 20.01.1814
873. Vozatajstvo vojín Wenzl HERENIAK Zbrtowetz Halič 18 katolík tyfus č.p. 24 18.01.1814 20.01.1814
874. Feldjäger - Division 7. jäger Wenzl SKODA Leitomischl Čechy 23 katolík svobodný průjem č.p. 24 19.01.1814 21.01.1814
875. IR 15. Zach Ant. - landwehr vojín Anton HORN Zwittau Morava 22 katolík svobodný průjem č.p. 24 19.01.1814 21.01.1814
876. Spitall No. 23 ošetřovatel Johann MULIK Hufno Halič 20 katolík svobodný tyfus č.p. 24 19.01.1814 21.01.1814
877. Vozatajstvo vojín Bartholomeus KANDEK Zelinz Halič 20 katolík svobodný tyfus č.p. 24 19.01.1814 21.01.1814
878. IR 01. Kaiser Franz vojín Andreas SCHWATOWSKY Sisb Halič 20 katolík svobodný průjem č.p. 24 19.01.1814 21.01.1814
879. IR 56. Colloredo Wenz. vojín Joseph KUTTA Jablunka Halič 20 katolík svobodný průjem č.p. 24 20.01.1814 22.01.1814
880. IR 41. Kottulinsky Friedr. vojín Johann HALENIK Sato Halič 20 katolík svobodný tyfus č.p. 24 20.01.1814 22.01.1814
881. IR 20. Kaunitz - landwehr vojín Ignatz PAUL Anz Slezsko 19 katolík svobodný průjem č.p. 24 20.01.1814 22.01.1814
882. IR 12. Liechtenstein Alois - landwehr vojín Bartholomeus FITZLAR Hustow Morava 21 katolík tyfus č.p. 24 20.01.1814 22.01.1814
883. IR 44. Bellegarde Friedr. vojín Thomas HROMEK Osozek Rusko 20 pravoslavný ženat tyfus č.p. 24 20.01.1814 22.01.1814
884. IR 15. Zach Ant. vojín Joseph PITTNER Goldenstein Morava 24 katolík ženat průjem č.p. 24 20.01.1814 22.01.1814
885. IR 01. Kaiser Franz vojín Joseph BARTOSON Polsko 26 katolík ženat průjem č.p. 24 20.01.1814 22.01.1814
886. ? vojín Donat MANDANIK Kolomest Polsko 32 katolík ženat TBC č.p. 24 20.01.1814 22.01.1814
887. IR 12. Liechtenstein Alois vojín Friedrich MONJICH Jastrawetz Polsko 20 katolík svobodný průjem č.p. 24 21.01.1814 23.01.1814
888. Vozatajstvo vojín Iwan SPURKOLEK Lutsch Polsko 20 katolík svobodný průjem č.p. 24 21.01.1814 23.01.1814
889. IR 40. Würtenberg Ferd. vojín Linus TOMEK Wořow Polsko 18 katolík průjem č.p. 24 21.01.1814 23.01.1814
890. Landwehr ? vojín Peter SPINKA Sterzawa Polsko 24 katolík svobodný průjem č.p. 24 22.01.1814 24.01.1814
891. IR 57. Colloredo Jos. vojín Franz SIPS Teschen Slezsko 18 katolík průjem č.p. 24 22.01.1814 24.01.1814
892. IR 56. Colloredo Wenz. vojín Joseph BARABAS Schmeirotz Slezsko 20 katolík svobodný průjem č.p. 24 22.01.1814 24.01.1814
893. IR 01. Kaiser Franz vojín Augustin URBAN Kreninhos Rusko 22 katolík svobodný průjem č.p. 24 22.01.1814 24.01.1814
894. Vozatajstvo vojín Mathias JANIČEK Kribola Polsko 26 katolík svobodný tyfus č.p. 24 22.01.1814 24.01.1814
895. IR 15. Zach Ant. vojín Franz KIRCHNER Tribau Morava 25 katolík ženat průjem č.p. 24 23.01.1814 25.01.1814
896. IR 22. Coburg Friedr. vojín Andreas JOLOBECKY Brechi Rusko 25 ? ženat tyfus č.p. 24 23.01.1814 25.01.1814
897. Francouzská armáda - IR 57. ? Jean Nicolas LAMBERT Abbeville Picardie katolík tyfus č.p. 24 24.01.1814 26.01.1814
898. Francouzská armáda - IR 58. vojín ? LEHERISCHE katolík tyfus č.p. 24 24.01.1814 26.01.1814
899. IR 56. Colloredo Wenz. - landwehr vojín Mathias NAWRAT Kilenkowitz Slezsko 24 katolík úplavice č.p. 24 24.01.1814 26.01.1814
900. IR 56. Colloredo Wenz. - landwehr vojín Joseph BALZAR Marklowitz Slezsko 35 katolík ženat úplavice č.p. 24 24.01.1814 26.01.1814
901. IR 15. Zach Ant. vojín Kasimir MIČEK Czar Polsko 26 katolík svobodný úplavice č.p. 24 24.01.1814 26.01.1814
902. IR 40. Würtenberg Ferd. vojín Georg WASCHINA Lhota Morava 25 protestant ženat tyfus č.p. 24 25.01.1814 27.01.1814
903. IR 40. Würtenberg Ferd. vojín Johann TIHLAŘIK Pisek Morava 18 katolík svobodný průjem č.p. 24 26.01.1814 28.01.1814
904. IR 01. Kaiser Franz vojín Johann KRUMPHOLZ Leienik Morava 18 katolík svobodný průjem č.p. 24 26.01.1814 28.01.1814
905. IR 12. Liechtenstein Alois vojín Jadon MAKAZATCH Čzernina Polsko 25 katolík ženat vodnatelnost č.p. 24 26.01.1814 28.01.1814
906. IR 40. Würtenberg Ferd. vojín Joseph TOMAN Komei Morava 22 katolík svobodný průjem č.p. 24 26.01.1814 28.01.1814
907. IR 56. Colloredo Wenz. vojín Georg GONUTZA 17 protestant průjem č.p. 24 27.01.1814 29.01.1814
908. Vozatajstvo ? Petro ROMANSKY Gowirize Rusko 27 katolík svobodný průjem č.p. 24 27.01.1814 29.01.1814
909. IR 10. Reisky, Franz. vojín Joseph GAIDOSCH Balniza Rusko 16 katolík svobodný průjem č.p. 24 28.01.1814 30.01.1814
910. IR 15. Zach Ant. vojín Laurenz ZAJONZ Zaway Polsko 24 katolík svobodný průjem č.p. 24 28.01.1814 30.01.1814
911. IR ? Colloredo - landwehr vojín Joseph RASCHKA Slislow Morava 20 protestant svobodný průjem č.p. 24 28.01.1814 30.01.1814
912. Vozatajstvo ? Wenzl MASUR Troppau Slezsko 21 katolík svobodný průjem č.p. 24 29.01.1814 31.01.1814
913. IR 01. Kaiser Franz vojín Franz OLSCHOWSKY Sesann Polsko 40 katolík ženat průjem č.p. 24 29.01.1814 31.01.1814
914. IR 01. Kaiser Franz - landwehr vojín Joseph BENESCH Brünn Morava 22 katolík svobodný průjem č.p. 24 29.01.1814 31.01.1814
915. IR 15. Zach Ant. vojín Johann KURAL Přewegein Polsko 22 katolík svobodný průjem č.p. 24 30.01.1814 01.02.1814
916. Vozatajstvo vojín Jakob ZERNOBSKY (špatně čitelné) 68 katolík průjem č.p. 24 30.01.1814 01.02.1814
917. IR 56. Colloredo Wenz. hauptmann Johann Georg baron von CORBEY 37 protestant TBC č.p. 25 30.01.1814 02.02.1814
918. IR 01. Kaiser Franz vojín Michael LORENZ Debřiolo Polsko 17 katolík TBC č.p. 24 31.01.1814 02.02.1814
919. Vozatajstvo vojín Adalbert PATISCHOWSKY Krasna Polsko 30 katolík svobodný průjem č.p. 24 02.02.1814 04.02.1814
920. IR 20. Kaunitz vojín Johann BOKAISKY Nowgow Halič 24 katolík svobodný průjem č.p. 24 03.02.1814 05.02.1814
921. Spitall ? ošetřovatel Johann RAKOSCH Ottrokowitz Morava 22 katolík svobodný průjem č.p. 24 03.02.1814 05.02.1814
922. IR 56. Colloredo Wenz. vojín Wenzl STAREČEK Wresina Slezsko 25 katolík svobodný průjem č.p. 24 03.02.1814 05.02.1814
923. IR 15. Zach Ant. - landwehr vojín Johann ZIRNIK Raiuk Morava 38 katolík ženat vodnatelnost č.p. 24 04.02.1814 06.02.1814
924. IR 15. Zach Ant. vojín Joseph RESCH Dobořitz Polsko 20 katolík svobodný průjem č.p. 24 04.02.1814 06.02.1814
925. ? medecine doctor Augustin WERNER Čechy 30 katolík tyfus č.p. 40 04.02.1814 06.02.1814
926. Francouzská armáda - IR 32. sergeant Benjamin PERTHE ? ? ? neznámo č.p. 24 04.02.1814 06.02.1814
927. IR 08. E.H. Ludwig Jos. - landwehr vojín Johann KALA Segodowitz Halič 18 katolík svobodný průjem č.p. 24 06.02.1814 08.02.1814
928. Francouzská armáda - IR 57. vojín Jean Antoin DREUN ? 23 ? neznámo č.p. 24 07.02.1814 09.02.1814
929. ? ? ? CHANTILLON ? ? ? neznámo č.p. 24 07.02.1814 09.02.1814
930. Vozatajstvo vojín Michael BABČAK Nawetorgo ? 23 katolík svobodný mrtvice č.p. 24 08.02.1814 10.02.1814
931. IR 01. Kaiser Franz vojín Adalbert WLEZIL Welopul Polsko 22 katolík svobodný průjem č.p. 24 08.02.1814 10.02.1814
932. Artillerie ? 12. ? Jean CLOS ? ? ? ? neznámo č.p. 24 09.02.1814 11.02.1814
933. IR 56. Colloredo Wenz. - landwehr vojín Georg SAKMERDAL Grodetz Polsko 18 katolík svobodný mrtvice č.p. 24 09.02.1814 11.02.1814
934. IR 36. Kollowrat Carl vojín Godon OSTWAREK Strakonin Polsko 25 katolík svobodný tyfus č.p. 24 09.02.1814 11.02.1814
935. Francouzská armáda - IR 25. sergent major Charles DOISEL ? ? ? neznámo č.p. 24 08.02.1814 10.02.1814
936. Francouzská armáda - IR 58. ? Charles le COT ? ? ? tyfus č.p. 24 09.02.1814 11.02.1814
937. Francouzská armáda - IR 32. ? Charles du FOUL ? ? ? ? vysílení č.p. 24 09.02.1814 11.02.1814
938. IR 56. Colloredo Wenz. rekrut Bartholomeus BEZA Goniksa Polsko 22 katolík svobodný úplavice č.p. 24 10.02.1814 12.02.1814
939. IR 01. Kaiser Franz vojín Kaspar SADIK Czekin Polsko 20 katolík ženat úplavice č.p. 24 10.02.1814 12.02.1814
940. Francouzská armáda - IR 79. sergent major Pierre BRIOUT ? ? ? ? úplavice č.p. 24 10.02.1814 12.02.1814
941. Spitall ? ošetřovatel Andreas RICHWA Widerky ? 35 katolík ženat úplavice č.p. 24 11.02.1814 13.02.1814
942. IR 40. Würtenberg Ferd. vojín Joseph RAGANKA Skelnik Morava 21 katolík svobodný úplavice č.p. 24 11.02.1814 13.02.1814
943. ? ? Dominik JANITZKY ? ? ? ? TBC č.p. 24 11.02.1814 13.02.1814
944. IR 20. Kaunitz vojín Johann ZAGLIA Sklatonewitz Polsko 24 katolík svobodný úplavice č.p. 24 11.02.1814 13.02.1814
945. Vozatajstvo vojín Jasko ZWIDNITZKY Zambor Halič ? ? průjem č.p. 24 12.02.1814 14.02.1814
946. IR 12. Liechtenstein Alois - landwehr ? Joseph STOPPEL Morava ? ? úplavice č.p. 24 13.02.1814 15.02.1814
947. IR 40. Würtenberg Ferd. - landwehr ? Wenzl SABOLNIK Aujezd Hradišťsko ? ? úplavice č.p. 24 13.02.1814 15.02.1814
948. Vozatajstvo vojín Iwan LANSCHART Mikolaiawa Rusko 30 řecký katolík svobodný úplavice č.p. 24 13.02.1814 15.02.1814
949. IR 40. Würtenberg Ferd. - landwehr ? Johann SCHARPAK Kaschawa Morava ? ? úplavice č.p. 24 15.02.1814 17.02.1814
950. IR 12. Liechtenstein Alois - landwehr ? Cyrill JAKOBITZ ? ? ? tyfus č.p. 24 15.02.1814 17.02.1814
951. IR 15. Zach Ant. ? Joseph GROBS ? ? ? TBC č.p. 24 16.02.1814 18.02.1814
952. Spitall ? ošetřovatel Karl HUBEK ? 25 katolík tyfus č.p. 24 16.02.1814 18.02.1814
953. IR 20. Kaunitz ? Anton WOLF Klein Breslau ? 38 katolík ženat TBC č.p. 24 16.02.1814 18.02.1814
954. IR 57. Colloredo Jos. vojín Joseph SCHWARZ Neühübel Morava 17 katolík svobodný TBC č.p. 24 16.02.1814 18.02.1814
955. IR 24. Strauch Gottfr. vojín Martin ROMAN Kubinitz Rusko 22 katolík svobodný úplavice č.p. 24 17.02.1814 19.02.1814
956. IR 56. Colloredo Wenz. vojín Johann SAWISCH Wsihechowitz Slezsko 20 katolík svobodný průjem č.p. 24 18.02.1814 20.02.1814
957. Francouzská armáda - IR 100. ? Elias MATVOUSE ? ? ? úplavice č.p. 24 18.02.1814 20.02.1814
958. Spitall ? ošetřovatel Jenschy WATLO Wischnow Halič 18 katolík svobodný úplavice č.p. 24 19.02.1814 21.02.1814
959. Francouzská armáda - IR 79. ? Antoin du RESHIE ? 30 katolík TBC č.p. 24 20.02.1814 22.02.1814
960. IR 15. Zach Ant. vojín Joseph STEINA Razohowitz Halič 22 katolík svobodný neznámo č.p. 24 20.02.1814 22.02.1814
961. Francouzská armáda - IR 58. ? Michel MARCHAND ? 24 katolík svobodný mrtvice č.p. 24 21.02.1814 23.02.1814
962. Vozatajstvo ? Prokop ČZIBURCH Nimschen Halič 24 katolík ženat neznámo č.p. 24 21.02.1814 23.02.1814
963. IR 15. Zach Ant. - landwehr ? Karl KOPP Goldenstein Morava 24 katolík svobodný neznámo č.p. 24 21.02.1814 23.02.1814
964. IR 24. Strauch Gottfr. ? Roman PETTI Sambor Halič ? ? průjem č.p. 24 22.02.1814 24.02.1814
965. IR 56. Colloredo Wenz. rekrut Kasimir KARPANSKY Tozana Polsko 22 katolík svobodný neznámo č.p. 24 22.02.1814 24.02.1814
966. Francouzská armáda - IR 32. ? Jean DUMONT ? ? ? úplavice č.p. 24 23.02.1814 25.02.1814
967. IR 12. Liechtenstein Alois vojín Joseph BETSALT Zahrizin Polsko 23 katolík svobodný úplavice č.p. 24 24.02.1814 26.02.1814
968. Spitall ? ošetřovatel Paul STRAUPY Napajedl Morava 56 katolík ženat úplavice č.p. 24 25.02.1814 27.02.1814
969. Spitall ? ošetřovatel Karl GREIGAR Bořenowitz Morava 22 katolík svobodný křečovitý kašel č.p. 24 26.02.1814 28.02.1814
970. Spitall ? ošetřovatel Mathias ADAMČIK Napajedla Morava 39 katolík ženat tyfus č.p. 24 28.02.1814 30.02.1814
971. Francouzská armáda - IR 32. ? Antoin MARSCHIK ? ? ? průjem č.p. 24 28.02.1814 30.02.1814
972. Francouzská armáda - IR 58. ? Antoin TERRERY ? ? ? vysílení č.p. 24 03.03.1814 05.03.1814
973. Francouzská armáda - IR 45. ? Joseph GOUTARD ? ? ? ? úplavice č.p. 24 03.03.1814 05.03.1814
974. Francouzská armáda - FAR 7. ? Gideon PLACIDE ? ? ? ? úplavice č.p. 24 06.03.1814 07.03.1814
975. ? rekrut Michael KULIMITZ Wittin Polsko 24 katolík ženat tyfus č.p. 24 07.03.1814 09.03.1814
976. IR 56. Colloredo Wenz. - landwehr ? Johann CHARWAT ? Slezsko 23 katolík úplavice č.p. 24 08.03.1814 10.03.1814
977. Spitall ? ošetřovatel - civilní Franz PALENIČEK Martenitz Morava 27 katolík ženat tyfus č.p. 24 08.03.1814 10.03.1814
978. IR 15. Zach Ant. ? Thomas BAJOK Žarnavik Polsko 25 katolík svobodný tyfus č.p. 24 08.03.1814 10.03.1814
979. Francouzská armáda - FAR 7. ? Louis LEPRET ? ? ? ? TBC č.p. 24 09.03.1814 11.03.1814
980. ? pontonier Jean CASBON ? ? ? ? úplavice č.p. 24 12.03.1814 14.03.1814
981. IR 40. Würtenberg Ferd. - landwehr reservista Georg BRABLETZ Stěpp Morava 40 katolík svobodný úplavice č.p. 24 12.03.1814 14.03.1814
982. Pontonier battalion ? 1. ? Joseph RÜBOL ? ? 27 katolík svobodný úplavice č.p. 24 14.03.1814 16.03.1814
983. Francouzská armáda - IR 58. ? Julius DESU ? ? 30 katolík svobodný průjem č.p. 24 15.03.1814 17.03.1814
984. IR 56. Colloredo Wenz. ? Joseph KUBITZA Teschen Slezsko 35 protestant ženat tyfus č.p. 24 15.03.1814 17.03.1814
985. IR 40. Würtenberg Ferd. - landwehr feldwebel Kaspar STOJAN ? ? 27 katolík tyfus č.p. 24 17.09.1814 18.09.1814
986. IR 40. Würtenberg Ferd. dítě Magdalena, dcera kaprála Martina WAWRY 4 měsíce katolík černý kašel č.p. 24 09.12.1814 11.12.1814