×

Fulnek

zápis v matrice - 1799-1815Poznámka:

Prosinec 1805 - Během francouzské války byl zřízen Militär Hauptspital No.16.

Tento špitál byl v těchto objektech a domech: 

  1. Kapucínsky klášte
  2. Loreta
  3. Zámek
  4. Městský dům
  5. Městská zahrada
  6. Mužský, ženský a dětský špitál
  7. Škola
  8. Ve městě poté v č.p. 86 a č.p. 108
  9. Na Horním předměstí č.p. 100, č.p. 145 a 146
  10. Na Dolním předměstí Mayerhof (městský statek) - v tomto Hauptspitalu zemřelo rakouských a ruských nemocných vojáků, jako spojenců, v měsíci prosinci více jak 600. Dílem byli pohřbeni u Töpfer Birchl a dílem vzadu za Ziegel Scheuer. Zapsal Joseph Baumann farář.

Poznámka leden 1806 - V měsíci lednu zemřelo ve zdejším Hauptspitalu No.16 na epidemii břišního tyfu a úplavice 300 a dalších 20 vojáků a byli zde u Ziegelscheuer pohřbeni.

Poznámka únor 1806 - V měsíci únoru zemřelo ve zdejším Hauptspitalu No.16 na epidemii břišního tyfu a úplavice 212 vojáků a byli zde u Ziegelscheuer pohřbeni.

Poznámka březen 1806 - V měsíci březnu zemřelo ve zdejším Hauptspitalu No.16 na epidemii břišního tyfu a úplavice 216 vojáků a byli zde u Ziegelscheuer pohřbeni.


Zemřelé vojenské osoby

Fulnek - zápis v matrice - 1799-1815

P.č. Pluk (regiment) Prapor (batalion) Rota (setnina) Hodnost Jméno, příjmení Místo narození Země Věk Náboženství Stav Povolání Nemoc Místo úmrtí Úmrtí Pohřeb Zajímavost
1. IR 20. Kaunitz dítě Walentin, syn feldwebela Walentina ETZELA 6 měsíců katolík psotník Město č.p. 79 11.06.1799 13.06.1799
2. IR ? Schröder žena Katharina, manželka vojína Johanna OLSCHERA 40 katolík tyfus Horní předměstí 94 12.06.1799 14.06.1799
3. IR ? Schröder dítě Joseph, syn kaprála Franze GLÖRERA 11 katolík neštovice Město č.p. 17 29.07.1799 31.07.1799
4. IR 20. Kaunitz dítě Eberhard, syn granátníka Eberharda GEORGA 9 měsíců katolík neštovice Horní předměstí 43 03.09.1799 04.09.1799
5. IR 20. Kaunitz dítě Katharina, dcera vojína Franze HÖGERA 3,5 roku katolík neštovice Horní předměstí 30 21.09.1799 22.09.1799
6. IR 20. Kaunitz dítě Josepha, dcera vojína Daniela ZIMMERMANNA 8 katolík neštovice Horní předměstí 41 07.10.1799 09.10.1799
7. IR ? Schröder dítě Barbara, dcera kaprála Johanna GROSSMANNA 16 katolík mrtvice Horní předměstí 131 19.11.1799 22.11.1799
8. IR 20. Kaunitz dítě Franz, syn kaprála Ferdinanda TUTSCHINA 9 týdnů katolík psotník Horní předměstí 144 10.07.1801 11.07.1801
9. Haličský kordón dítě Joseph, syn invalidy Martina BLÁHY 3 katolík neštovice Dolní předměstí 3 18.03.1802 19.03.1802
10. IR 20. Kaunitz dítě Franziska, dcera vojína Johanna PRINZE 0 katolík po porodu Dolní předměstí 29 03.04.1802 04.04.1802
11. IR 20. Kaunitz žena Rosina, vdova po kaprálu Franzi GOLDOVI 36 katolík TBC Město č.p. 9 01.08.1802 03.08.1802
12. ? žena Johanna WOLSCHILKIN, vojenská žena 51 katolík vodnatelnost Dolní předměstí 20 01.02.1803 02.02.1803
13. ? propuštěný voják Christoph AST 54 katolík domkař mrtvice Dolní předměstí 81 05.11.1803 07.11.1803
14. IR 20. Kaunitz vojín Joseph SURMA Ratibor 26 katolík zápal plic Město č.p. 118 16.01.1804 18.01.1804
15. IR 20. Kaunitz dítě Johanna, dcera vojína Franze HONRATHA 8 dnů katolík psotník Město č.p. 43 26.01.1804 27.01.1804
16. IR 20. Kaunitz žena Josepha von ASSEVEDO, dcera hauptmanna von ASSEVEDO 24 katolík chrlení krve Město č.p. 19 01.09.1804 03.09.1804
17. IR 20. Kaunitz dítě Andreas, syn kaprála Jakoba EIBA 5 měsíců katolík psotník Město č.p. 116 01.01.1804 02.01.1804
18. IR 20. Kaunitz dítě Johann Nepomuk, syn feldwebela Klemense NÜRNBERGERA 2 katolík střevní křeče Město č.p. 3 06.04.1804 08.04.1804
19. IR 20. Kaunitz dítě Joseph, syn vojína Josepha MÜLLERA 19 týdnů katolík psotník Dolní předměstí 125 08.06.1804 09.06.1804
20. IR 20. Kaunitz vojín Mathes FURTEK Wazlowitz Východní Halič 29 katolík mrtvice Dolní předměstí 29 27.12.1804 29.12.1804
21. IR 20. Kaunitz dítě Johannes, syn vojína Andrese KOCHA 8 dnů katolík psotník Dolní předměstí 29 16.02.1805 17.02.1805
22. IR 20. Kaunitz dítě Johanna, dcera vojína Adama DIRNA 1 rok katolík psotník Horní předměstí 143 22.09.1805 23.09.1805
23. Militärspital No.16 podlékař ? ERBERT 42 katolík epidemie Dolní předměstí 14 ?.01.1806
24. Militärspital No.16 podlékař Joseph BLOUFF Augsburg 56 katolík epidemie Dolní předměstí 14 ?.01.1806
25. Militärspital No.16 podlékař Martin RÜCKEL Würzburg 21 katolík epidemie Dolní předměstí 14 ?.01.1806
26. Militärspital No.16 podlékař Michl KOPP Landshut Bavory 24 katolík epidemie Dolní předměstí 14 18.01.1806 19.01.1806 Poznámka leden 1806 - V měsíci lednu zemřelo ve zdejším Hauptspitalu No.16 na epidemii břišního tyfu a úplavice 300 a dalších 20 vojáků a byli zde u Ziegelscheuer pohřbeni.
27. Militärspital No.16 fourier Johannes SCHANCK Wienn 19 katolík epidemie Dolní předměstí 14 20.01.1806 21.01.1806
28. ? pensionovaný hauptmann Elias von PRIMASCHITZ Chorvatsko 60 katolík epidemie Město č.p. 101 22.01.1806 24.01.1806 Poznámka únor 1806 - V měsíci únoru zemřelo ve zdejším Hauptspitalu No.16 na epidemii břišního tyfu a úplavice 212 vojáků a byli zde u Ziegelscheuer pohřbeni.
29. Militärspital No.16 podlékař Emmeramus SEEGER Bavory 52 katolík epidemie Dolní předměstí 78 31.01.1806 01.02.1806 Poznámka březen 1806 - V měsíci březnu zemřelo ve zdejším Hauptspitalu No.16 na epidemii břišního tyfu a úplavice 216 vojáků a byli zde u Ziegelscheuer pohřbeni.
30. IR 20. Kaunitz dítě Konrad, syn vojína Petera BUSSE 5 týdnů katolík psotník Horní předměstí 65 14.08.1806 15.08.1806
31. IR 38. Würtenberg dítě Katharina, dcera vojína Petera REMIGIHO 9 měsíců katolík neštovice Horní předměstí 136 28.01.1807 29.01.1807
32. ? Schuchmach dítě Felix, syn vojáka Simona ORTNERA 5 měsíců katolík psotník Horní předměstí 77/306 27.03.1807 28.03.1807
33. IR 38. Würtenberg dítě Marianna, dcera feldwebela Leopolda KANTNERA 1 rok katolík psotník Město č.p. 48/14 01.05.1807 02.05.1807
34. IR 20. Kaunitz dítě Katharina GUMBERCH, dcera feldwebela 9 dnů katolík psotník Město č.p. 93/87 15.12.1807
35. IR 20. Kaunitz žena Theresia KLAUSERIN, manželka kaprála 58 katolík vodnatelnost Dolní předměstí 5/385 06.02.1808 07.02.1808
36. IR 20. Kaunitz dítě Joseph, syn vojína Franze TEICHMANNA 1 rok katolík psotník Dolní předměstí 352 14.12.1808 16.12.1808
37. ? invalida voják Franz WILLERTH 66 katolík slabost nervů Dolní předměstí 365 18.04.1809 20.04.1809
38. IR 57. Colloredo Jos. vojín Andres HÜBNER Taschendorf Odry panství 21 katolík ? 22.07.1809 pozn.: Padl v boji u Vídně.
39. Jägers ? vojín Georg MOTSCHKE 20 katolík slabost nervů Horní předměstí 131 07.11.1809 09.11.1809
40. IR 57. Colloredo Jos. feldwebel Winzenz HABLITZEK Leitmaritz 44 katolík epidemie Město č.p. 48 09.12.1809 11.12.1809
41. IR 07. G.H.Würzburg Fr. od 1809 nadporučík Alois FIDELI 38 katolík epidemie Město č.p. 2 31.01.1810 01.02.1810
42. IR 07. G.H.Würzburg Fr. od 1809 žena Anna, manželka vojína Aloise HOFERA 18 katolík epidemie Město č.p. 64 04.02.1810 05.02.1810
43. ? dítě Joseph Konrad von SCHILDKNECHT, syn hauptmanna 6 měsíců katolík TBC Město č.p. 100 05.03.1810 06.03.1810
44. IR 07. G.H.Würzburg Fr. od 1809 dítě Anna Klara, dcera kaprála Tobiase SDRAŽILA 1,5 roku katolík TBC Dolní předměstí 296 10.04.1810 12.04.1810
45. IR 20. Kaunitz žena Manželka kaprála Ferdinanda FULMECKA 58 katolík TBC Dolní předměstí 371 17.04.1810 19.04.1810
46. ? dítě Theresia, dcera vojenského invalidy Antona NELLHÜBELA 1 den katolík psotník Horní předměstí 208 20.10.1810 21.10.1810
47. Landwehr ? poručík Karl JASCHKE 29 katolík TBC Město č.p. 90 03.04.1810 06.04.1810
48. ? dítě Neopolemus, syn hauptmanna Johanna THYMA 10 týdnů katolík psotník Město č.p. 38 21.01.1811 23.01.1811
49. IR 20. Kaunitz dítě Theresia, dcera vojína Franze TEICHMANNA 36 týdnů katolík psotník Dolní předměstí 319 26.10.1811 28.10.1811
50. IR 20. Kaunitz žena Appolonia, vdova po vojínu Franzi TECHMANNU 53 katolík TBC Dolní předměstí 319 29.12.1811 31.12.1811
51. ? dítě Johann, syn granátníka Mathese MALCHERA 0 katolík po porodu Dolní předměstí 379 21.05.1812 23.05.1812
52. IR 38. Würtenberg dítě Theresia, dcera vojína Simona BASLERA 1 rok katolík vodnatelnost Horní předměstí 188 14.06.1812 16.06.1812
53. IR 38. Würtenberg dítě Theresia, dcera vojína Johanna RITTERA 1 rok katolík psotník Horní předměstí 142 29.10.1812 31.10.1812
54. IR 57. Colloredo Jos. vojín Johann KLEIN 20 katolík tyfus Město č.p. 28 15.12.1812 17.12.1812
55. IR 07. G.H.Toscana Ferd. od 1814 grenadier dítě Franz, syn granátníka Aloyse SIEBERTA 1,5 roku katolík střevní křeče Horní předměstí 262 16.03.1814 18.03.1814
56. IR 12. Liechtenstein Alois kadet Johann ESLER 21 katolík TBC Město č.p. 101 27.04.1814 29.04.1814
57. ? žena Vinzenzia, dcera vojenského invalidy Ferdinanda FULMECKA 18 katolík TBC Horní předměstí 130 13.09.1814 15.09.1814
58. ? invalida Anton NELLHÜBEL 55 katolík TBC Horní předměstí 126 12.10.1814 14.10.1814
59. IR 07. G.H.Toscana Ferd. od 1814 Landwehr dítě Bernard, syn hauptmanna Johanna THYMA 12 katolík záškrt Město č.p. 8 30.10.1814 01.11.1814
60. IR 40. Mittrowsky Jos. do 1809 žena Theresia, vdova po vojáku Peteru WILSCHU 78 katolík slabost nervů Dolní předměstí 309 08.11.1814 10.11.1814
61. ? invalida voják Joseph EICHEL 72 katolík zápal plic Dolní předměstí 389 19.05.1815 21.05.1815
62. ? žena Magdalena RIES, vdova po vojáku 50 katolík TBC Dolní předměstí 385 03.06.1815 05.06.1815
63. IR 07. G.H.Toscana Ferd. od 1814 nadporučík Peter REINER 29 katolík pozn.: Sám si otevřel tepnu, sebevražda, pohřben s vyšším povolením 26.12.1815 28.12.1815