×

Šlapanice a farnost Šlapanice - Podolí, Jiříkovice, Kobylnice, Prace, Bedřichovice

zápis v matrikách - 1799-1815Poznámka na konci matriky:

 

Obce Šlapanice, Ponětovice, Kobylnice, Prace, Jiříkovice a Bedřichovice spadají pod regiment No. 29, companie No. 8.

Obce Podolí a Velatice pod companie No. 10.

 

 


Zemřelé vojenské osoby

Šlapanice a farnost Šlapanice - Podolí, Jiříkovice, Kobylnice, Prace, Bedřichovice - zápis v matrikách - 1799-1815

P.č. Pluk (regiment) Prapor (batalion) Rota (setnina) Hodnost Jméno, příjmení Místo narození Země Věk Náboženství Stav Povolání Nemoc Místo úmrtí Úmrtí Pohřeb Zajímavost
1. IR 29. Wallis Oliv. dítě Barthl, syn invalidy Josepha KRŽIWANEKA 9 měsíců katolík psotník Šlapanice č.p. 22 05.03.1799
2. IR 29. Wallis Oliv. žena Johanna, manželka vojína Johanna ZEZULY 35 katolík chrlení krve Šlapanice č.p. 5 29.08.1800 31.08.1800
3. IR 29. Wallis Oliv. dítě Catharina, dcera invalidy Josepha KRŽIWANEKA 15 minut katolík psotník Šlapanice č.p. 98 14.11.1800 16.11.1800
4. IR 29. Wallis Oliv. dítě Franzisca, dcera vojína Antona FIALY 11 katolík angina Šlapanice č.p. 115 15.11.1800 17.11.1800
5. ? dítě Mariana, dcera vojáka Urbana KELLNERA 2,5 roku katolík psotník Šlapanice č.p. 58 20.12.1800 22.12.1800
6. ? dítě Martin, syn vojáka Blasiuse MAZELA 1 katolík psotník Šlapanice č.p. 98 25.01.1801 27.01.1801
7. IR 29. Wallis Oliv. do 1803 invalida Joaeph KRŽIWANEK 48 katolík TBC Šlapanice č.p. 86 16.02.1801 18.02.1801
8. civilní oběť muž Anton POKORNÝ 27 katolík domkař zastřelen francouzi Šlapanice č.p. 99 07.12.1806 09.12.1806 pozn.: domkař - zastřelen francouzi
9. IR 29. Lindenau od 1803 dítě Franciscus, syn vojína Andrease MIKULY 4 katolík neštovice Šlapanice č.p. 99 10.11.1806 12.11.1806
10. ? dítě Marianna, dcera vojáka Wenzla CŽERNÝHO 15 minut katolík psotník Šlapanice č.p. 154 18.02.1811 19.02.1811
11. Vozatajstvo žena Maria, manželka vojína Jakoba DUDENSKÝHO 35 katolík TBC Šlapanice č.p. 86 24.10.1813 26.10.1813
12. IR 29. Lindenau 2. dítě Joseph, syn kaprála Franze HAJEKA 3 měsíce katolík TBC Šlapanice č.p. 20 07.04.1815 09.04.1815
13. IR 29. Lindenau 11. dítě Marianna, dcera vojína Wenzla HOLASSE 6 dnů katolík psotník Šlapanice č.p. 19 05.07.1815 07.07.1815
14. IR 29. Lindenau dítě Anton, syn landwehristy Franze LISCHKUTINA 3 měsíce katolík katar Šlapanice č.p. 8 14.09.1815 16.09.1815
15. IR 29. Wallis Oliv. do 1803 dítě Marianna, dcera vojáka Paula ZAHORSKÉHO 7 katolík psotník Podolí č.p. 28 18.03.1800 20.03.1800
16. IR 47. Kinsky Fr. dítě Joseph, syn invalidy Jakoba PRAŽAKA 7 týdnů katolík psotník Podolí č.p. 37 02.03.1801 04.03.1801
17. IR 29. Wallis Oliv. do 1803 dítě Apollonia, dcera vojáka Jakoba STEYSKALA 2,5 roku katolík psotník Podolí č.p. 65 09.04.1802 11.04.1802
18. IR 29. Lindenau od 1803 dítě Ignatz, syn vojáka Jakoba STEYSKALA 9 měsíců katolík psotník Podolí č.p. 65 29.12.1803 31.12.1803
19. IR 29. Lindenau dítě Petrus, syn vojáka Jakoba STEYSKALA 1,5 roku katolík psotník Podolí č.p. 65 20.11.1805 22.11.1805
20. IR 29. Lindenau dítě Franz, syn vojína Paula HASSWIČZKA 4 katolík zarděnky Podolí č.p. 20 01.01.1806 03.01.1806
21. IR 29. Lindenau dítě Johanna, dcera vojína Johanna KUBIČEKA 1,5 roku katolík psotník Podolí č.p. 3 10.06.1807 12.06.1807
22. Francouzská armáda - 3. Division gen. Frianta ? Franz DELNAY 44 katolík tyfus Podolí č.p. 23 16.08.1809 18.08.1809
23. CR ? E.H. Carl ? vojín Anton JANAUSCHEK 28 katolík TBC Jiříkovice č.p. 5 29.07.1804 31.07.1804
24. IR 29. Lindenau dítě Mathaus, syn vojáka Josepha KRCŽEKA 1,5 roku katolík psotník Jiříkovice č.p. 51 12.02.1806 14.02.1806
25. IR 29. Lindenau žena Marianna, manželka vojáka Josepha KRCŽEKA 32 katolík tyfus Jiříkovice č.p. 51 01.11.1807 03.11.1807
26. Vozatajstvo - 20. Haličský oddíl dítě Jakob, syn wachtmeistera Josepha HARTLA 2 měsíce katolík psotník Jiříkovice č.p. 33 04.10.1814 06.10.1814
27. IR 29. Lindenau dítě Theresia, dcera vojáka Andrease MIKULU 1,5 roku katolík psotník Kobylnice č.p. 11 23.08.1809 25.08.1809
28. IR 29. Lindenau dítě Philippus, syn vojáka Georga TRNENIHO 1 katolík psotník Kobylnice č.p. 33 04.06.1810 06.06.1810
29. IR 29. Lindenau dítě Wiktoria, dcera vojína Winzenze KADLETZE 6 měsíců katolík psotník Kobylnice č.p. 33 29.01.1814 31.01.1814
30. IR 29. Lindenau žena Johanna, manželka vojáka Franze ANDOSCHE 55 katolík TBC Prace č.p. 31 11.09.1804 13.09.1804
31. IR 29. Lindenau propuštěný voják Franz SKLADANKA 76 katolík stáří Prace č.p. 38 18.07.1806 20.07.1806
32. IR 29. Lindenau vojín Michael KALLWODA 24 katolík TBC Bedřichovice č.p. 3 14.01.1806 16.01.1806
33. IR 29. Lindenau dítě Josepha, dcera vojáka Caspara MERTLA 1 katolík psotník Bedřichovice č.p. 33 19.01.1806 21.01.1806
34. IR 29. Lindenau žena Jenovefa, vdova po vojáku Michaelu KALLWODU 24 katolík břišní tyfus Bedřichovice č.p. 3 24.01.1806 26.01.1806
35. IR 29. Lindenau dítě Josephus, syn vojáka Johanna KUBICŽEKA 2 katolík psotník Bedřichovice č.p. 3 17.03.1806 19.03.1806
36. IR 29. Lindenau dítě Karl, syn vojáka Caspara MERTLA 4 dny katolík psotník Bedřichovice č.p. 30 02.02.1810 04.02.1810