×

Litenčice - Kunkovice

zápis v matrice - 1803-1806
Zemřelé vojenské osoby

Litenčice - Kunkovice - zápis v matrice - 1803-1806

P.č. Pluk (regiment) Prapor (batalion) Rota (setnina) Hodnost Jméno, příjmení Místo narození Země Věk Náboženství Stav Povolání Nemoc Místo úmrtí Úmrtí Pohřeb Zajímavost
1. Vozatajsvo invalida Joseph STŘESCHINKA 72 katolík epidemie č.p. 48 28.02.1803
2. IR 49. Kerpen Wilh. a IR 04. Deutchmeister invalida Johann OSPALY 60 katolík kámen č.p. 5 10.03.1804
3. CR 8. Hohenzollern- Hech. Fried. dítě Karl, syn vojína Josepha KAWITSCHKY 3 katolík psotník č.p. 38 23.07.1804
4. CLR 4. Latour Max. dítě Johann, syn vojína Petra HEŸTERA 2 měsíce katolík neštovice č.p. 17 19.11.1806