×

Litultovice

zápis v matrikách - 1803-1808
Zemřelé vojenské osoby

Litultovice - zápis v matrikách - 1803-1808

P.č. Pluk (regiment) Prapor (batalion) Rota (setnina) Hodnost Jméno, příjmení Místo narození Země Věk Náboženství Stav Povolání Nemoc Místo úmrtí Úmrtí Pohřeb Zajímavost
1. ? žena Marianna, manželka vojáka invalidy Johanna STRANU 32 katolík TBC č.p. 9 22.07.1803 24.07.1803
2. IR 04. Deutchmeister neznámé jméno č.p. 41 05.12.1805 07.12.1805 pozn.: Rekrut německé řeči zemřel kvůli zatemnění mysli a jeho kamarád Polák mu nerozuměl jeho jméno a příjmení
3. IR 20. Kaunitz vojín Franz RADEK 18 katolík psotník, křeče č.p. 2 29.05.1806 31.05.1806
4. ? žena Marianna, druhá manželka vojáka invalidy Johanna STRANU 34 katolík horečka č.p. 9 18.09.1806 20.09.1806
5. IR 20. Kaunitz vojín Johann OPATRZIL 21 katolík krvavá úplavice č.p. 61 08.09.1808 10.09.1808