×

Pržno

zápis v matrice - 1806-1816
Zemřelé vojenské osoby

Pržno - zápis v matrice - 1806-1816

P.č. Pluk (regiment) Prapor (batalion) Rota (setnina) Hodnost Jméno, příjmení Místo narození Země Věk Náboženství Stav Povolání Nemoc Místo úmrtí Úmrtí Pohřeb Zajímavost
1. IR 40. Mittrowsky Jos. pomocník Johann HOLAN Pržno 22 protestant ? ? 20.01.1806
2. IR 40. Mittrowsky Jos. vojín Georg ORSAK Hrozenkov 20 katolík ? ? 09.03.1806
3. IR 40. Mittrowsky Jos. vojín Georg SWINKA Kateřinice 21 protestant TBC Kateřinice č.p. 101 02.10.1806
4. IR 40. Würtenberg Ferd. od 1809 Celleschi dítě Johann, syn vojáka Johanna KULGAKA 11 měsíců protestant kašel Pržno 01.05.1810 03.05.1810
5. IR 40. Würtenberg Ferd. 1. dítě Johann, syn vojína Johanna MACHALEKA 9,5 měsíce protestant neštovice Ratiboř 28.07.1812 30.07.1812
6. IR 40. Würtenberg Ferd. dítě Johann, syn granátníka Johanna ŽABCŽIKA 2 měsíce protestant plicní slabost Ratiboř 14.04.1813 16.04.1813
7. Landwehr ? dítě Katharina, dcera landwehristy Thomase PAŽERY 1rok, 11 měsíců, 14 dnů katolík psotník Pržno 01.09.1815 03.09.1815
8. Landwehr - Hradišťský dítě Johann, syn landwehristy Thomase PAŽERY 15 měsíců katolík kašel Pržno 31.12.1815 01.01.1816