×

Bavorsko - Landsberg am Lech - St. Ulrich & Katharina

zápis v matrice - 1806-1814
Zemřelé vojenské osoby

Bavorsko - Landsberg - St. Ulrich & Katharina - zápis v matrice - 1806-1814

P.č. Pluk (regiment) Prapor (batalion) Rota (setnina) Hodnost Jméno, příjmení Místo narození Země Věk Náboženství Stav Povolání Nemoc Místo úmrtí Úmrtí Pohřeb Zajímavost
1. Rakouská armáda - IR 40. Mittrowsky Jos. vojín ? POKAR Čechy ? katolík přišel z Francie do König Bayern Lazareth Pondělí 14.04.1806 16.04.1806
2. Rakouská armáda - Vozatajstvo vojín Alois ERBEN Langenau Čechy 24 katolík König Bayern Lazareth Pátek 18.04.1806 19.04.1806
3. Rakouská armáda - IR 25. Spork Rud. vojín Mathias WONDRICH (Wolf) Čechy 20 katolík König Bayern Lazareth Sobota 19.04.1806 21.04.1806
4. Rakouská armáda - IR 37. Auffenberg Franz. vojín Peter KALAI 22 reformovaný ženatý König Bayern Lazareth 28.04.1806 30.04.1806
5. Rakouská armáda - IR 42. Erbach Carl Maxmilian vojín Franz IROSEK 20 katolík 11.05.1806 14.05.1806
6. Rakouská armáda - Vozatajstvo vojín Jakob KOWANDA katolík 13.05.1806 14.05.1806
7. Rakouská armáda - IR 12. Manfredini vojín Joseph PRUZSIRER 20 katolík 18.05.1806 20.05.1806
8. Rakouská armáda - NGI 17. Zweytes Wallachisches vojín Johan HORGA řecký katolík König Bayern Lazareth 21.05.1806 23.05.1806
9. Rakouská armáda - IR 24. Auersperg Carl Wolf vojín Leopold BUCHINGER 22 katolík König Bayern Lazareth 22.05.1806 24.05.1806
10. Rakouská armáda - IR 12. Manfredini Waweda vojín Karl FREYTAG 26 katolík 24.05.1806 26.05.1806
11. Rakouská armáda - IR 15. Riese Carl Schmid vojín Joseph NEUBAUR 26 katolík 04.06.1806 06.06.1806
12. Rakouská armáda - IR 17. Reuss-Plauen Heinrich XV. vojín Joseph ZEMI 26 katolík König Bayern Lazareth 11.06.1806 13.06.1806
13. Rakouská armáda - IR 34. Davidovitz Paul vojín Fedor SZOLOMDA Ardan Berger 20 řecký katolík vodnatelnost 05.02.1814 07.02.1814
14. Rakouská armáda - IR 32. Eszterhazy Nicol. vojín Alexander BAHN Uhry katolík Militär lazareth 11.02.1814 13.02.1814
15. Rakouská armáda - IR 38. Würtenberg LwB landwerista Thomas JURASZEK katolík 17.02.1814 19.02.1814
16. Rakouská armáda - IR 57. Colloredo Jos. 4. 4. vojín Albert GENSEK katolík 26.02.1814