×

Praha - Smíchov - pohřby na Malostranském hřbitově - 1808-1815

zápis v matrikách - kostel sv. Václava (dříve sv. Filipa a sv. Jakuba) - pohřby na Malostranském hřbitově - 1808-1815
Zemřelé vojenské osoby

Praha - Smíchov - zápis v matrikách - kostel sv. Václava (dříve sv. Filipa a sv. Jakuba) - pohřby na Malostranském hřbitově - 1808-1815

P.č. Pluk (regiment) Prapor (batalion) Rota (setnina) Hodnost Jméno, příjmení Místo narození Země Věk Náboženství Stav Povolání Nemoc Místo úmrtí Úmrtí Pohřeb Zajímavost
1. FAR ? žena Maria Walters, vdova po nadporučíku 74 katolík zánět střev Aujezd č.p. 408 03.05.1808
2. ? dítě Joseph, syn podlékaře Josepha PISCHELA 3 katolík psotník Aujezd č.p. 408 04.06.1808
3. ? žena Sofie, manželka pensionovaného štábního profouse Leopolda HIRSSE 64 katolík zánět Aujezd č.p. 417 27.12.1808
4. Ruská armáda pensionovaný major Ludwig chevalier von MEZORY 66 katolík zánět č.p. 32 15.02.1809
5. ? žena Katharina PINSKERIN, vdova po vojáku 66 katolík zápal plic Becken Gasse č.p. 72 02.04.1809
6. ? žena Magdalena MARSCHALKIN, vdova po vojáku 48 katolík plicní vodnatelnost č.p. 185 30.04.1809
7. Landwehr ? dítě syn landwehristy vojáka Josepha BERCTHOLDA 0 katolík mrtvě narozené Aujezd č.p. 425 04.05.1809
8. Landwehr ? žena Maria Anna, manželka landwehristy vojáka Josepha BERCTHOLDA 30 katolík krvotok po porodu č.p. 163 04.05.1809
9. ? pensionovaný profous Leopold HIRSS 78 katolík plicní vodnatelnost č.p. 163 22.05.1809
10. Landwehr ? dítě Karl, syn landwehristy vojáka Augustina BRELLA 3 katolík TBC Tischler Gasse č.p. 308 14.08.1809
11. Landwehr ? landwehrista Joseph PITSCH 20 katolík utopený ve Vltavě Smíchov č.p. 100 20.08.1809
12. ? dítě Caspar, syn vojáka Adama LUTZE 6 měsíců katolík psotník Sporer Gasse č.p. 237 27.08.1809
13. Landwehr ? žena Josepha, manželka landwehristy Wenzela SIMONA 22 katolík TBC Aujezd č.p. 408 18.09.1809
14. ? muž Heinrich, syn pensionovaného nadporučíka Adalberta MASETCHE 21 katolík TBC Thun Gasse č.p. 192 24.09.1809
15. Landwehr ? dítě Emanuel, syn landwehristy Franze SCHARF 4 hodiny katolík slabost Aujezd 16.10.1809
16. Landwehr ? dítě Anna, dcera landwehristy Josepha ZOCHA 2 katolík TBC Sporer Gasse č.p. 232 03.11.1809
17. Landwehr - Budějovický dítě Emanuel, syn kaprála Emanuela BISENA 3 hodiny katolík psotník Aujezd č.p. 385 08.11.1809
18. Landwehr - Budějovický dítě Theresia, dcera kaprála Josepha BARELSCHE 6 katolík psotník Aujezd č.p. 385 08.11.1809
19. ? dítě Anna, dcera kaprála Josepha FURMANA 6 měsíců katolík zánět střev Schif Gasse 117 28.11.1809
20. Landwehr ? landwehrista Franz SCHULTZ 22 katolík TBC Pohořelec 117 08.12.1809
21. ? žena Elisabetha KLOFER, vdova po vojáku 46 katolík zápal plic Bruska 157 03.01.1810
22. Invalidovna dítě Maria Anna, dcera řeznického tovaryše Karla BETCZWARŽE 1,5 roku katolík TBC Pohořelec 111 10.01.1810
23. ? dítě Emila, dcera bývalého podporučíka Johanna WERLEHO 4 měsíce katolík psotník Johannes Bregl Gasse 322 24.02.1810
24. ? dítě Leonard, syn hauptmanna Leonarda BRECKA 11 měsíců katolík od zubů psotník Matheser Platz 108 28.02.1810
25. ? dítě Theresia, dcera vdovy po nadporučíku Anny ROSTETZ 5 katolík spála Loreta Platz 108 05.03.1810
26. ? propuštěný voják Adam PFEIFER 67 katolík TBC Neue Gasse 107 08.05.1810
27. ? dítě Wenzel, syn vojáka Georga KOSEKA 6 měsíců katolík záškrt Smíchov 54 10.06.1810
28. ? dítě Mathild, dcera vojáka Josepha STENKA 5 katolík záškrt Pohořelec 118 05.08.1810
29. ? dítě Joseph, syn vojáka Wenzela PISEKA 7 měsíců katolík psotník Bruska 145 23.10.1810
30. ? žena Maria Anna BULIBIN, vdova po vojáku 60 katolík vodnatelnost Aujezd 421 06.11.1810
31. ? nadporučík ritter Johann STRANSKY 30 katolík mrtvice Waldsteiner Gasse 159 27.03.1811
32. Zásobování - vojenské sklady a opravny bývalý feldwebel Leonard MALTZER 75 katolík slabost Prokop Gasse 297 13.09.1811
33. ? dítě Anton, syn vojína Georga KOSAKA 7 měsíců katolík psotník Smíchov 54 26.09.1811
34. ? pensionovaný rittmeister hrabě Maximilian von KLEBERSBERG 59 katolík cirhoza jater Smíchov 74 27.09.1811
35. ? žena Anna PLENTLIN, vdova po nadporučíku 70 katolík TBC Johanes Berg 317 10.10.1811
36. Kasárna - Zásobování vojenské sklady a opravny dítě Theresia, dcera feldwebela Markuse BERGRATHA 8,5 roku katolík průjem Karmeliten Gasse č.p. 385 21.10.1811
37. Zásobování - vojenské sklady a opravny žena Monika, manželka führera Nikolause SCHWARZE 59 katolík TBC Karmeliten Gasse č.p. 385 03.12.1811
38. Anglická armáda ? rittmeister Pier nebo Peter BUDETH 65 katolík chrlení krve 2. Malhesen Platz 476 12.12.1811
39. ? žena Ludmilla BAYERIN, vdova po pensionovaném hauptmanu 84 katolík plicní vodnatelnost Schlosstiegen Gasse 189 02.01.1812
40. ? dítě Wenzl, syn propuštěného vojáka Wenzla SCHEMBERY 8 měsíců katolík psotník Sparer Gasse 217 02.01.1812
41. ? žena Anna TITZIN, vdova po kaprálu 45 katolík plicní vodnatelnost Neue Welt 82 15.01.1812
42. ? dítě Anna, dcera pensionovaného fourieru Johannu SCHLÖGELU 8 katolík od červů psotník Fünkirchen Gasse 168 18.01.1812
43. Generální štáb? dítě Theresia, dcera hauptmanna Ferdinanda GERLANDA 2 katolík TBC Bredauer Gasse 459 19.02.1812
44. ? dítě Leopoldina, dcera poručíka Antona POLLAKA 1,5 roku katolík neštovice Waldsteiner Gasse 150 23.02.1812
45. ? žena Magdalena, manželka kaprála Johanna CZACHA 49 katolík TBC Brücken Gasse 132 03.03.1812
46. FAR ? dítě Johann, syn kanonýra Johanna SEDLATSCHEKA 22 týdnů katolík psotník Aujezd č.p. 426 06.03.1812
47. Landwehr - Pražský 1. nadporučík Johann ZOBEL, stavitel 37 katolík křeče od pakostnice Neugasse č.p. 102 07.03.1812 na pohřbu mu 47.IR vystřelil tři salvy
48. ? žena Magdalena TREWINGER, vdova po nadporučíku 58 katolík tyfus 2. Malhesen Platz 478 23.03.1812
49. ? dítě Gabriella von SPINNATTE, dcera hauptmanna 9 měsíců katolík záškrt Prokop Gasse 296 05.04.1812
50. Zásobování - vojenské sklady a opravny führer Joseph DECKERT 62 katolík tyfus Karmeliten Gasse č.p. 385 02.05.1812
51. Zásobování - vojenské sklady a opravny kaprál Stephan MACHET 47 katolík mrtvice Karmeliten Gasse č.p. 385 24.05.1812
52. ? pensionovaný poručík Joseph UMLAUF 58 katolík TBC Sparer Gasse 207 07.09.1812
53. ? dítě Anton STEFS, syn pensionovaného podlékaře 0 katolík mrtvě narozený - předčasný porod Smíchov č.p. 95 11.10.1812
54. Zásobování - vojenské sklady a opravny dítě Regina, dcera staršího tovaryše Josepha BERGERA 9 měsíců katolík TBC Fünkirchen Gasse 163 27.10.1812
55. IR 47. Vogelsang Ludw. dítě nepokřtěný syn hauptmanna Johanna JELINEKA minuty katolík předčasný porod Neumarket Gasse 303 27.10.1812
56. ? žena Anna KOTTASEK, vdova po vojáku 66 katolík stařecká slabost Chudobinec 440 01.11.1812
57. ? dítě Elisabetha, dcera propuštěného vojáka Johanna GRÄSTERA 4 dny katolík psotník Smíchov č.p. 84 09.11.1812
58. Zásobování - vojenské sklady a opravny dítě Theodor, syn poručíka Jakoba ORLITZKYHO 9 měsíců katolík psotník Karmeliten Gasse č.p. 339 10.12.1812
59. FAR ? žena Anna WALDERER, vdova po pensionovaném majoru 54 katolík plicní vodnatelnost Thomass Gasse 24 18.01.1813
60. ? žena Barbara, manželka pensionovaného poručíka Frantze ZOBELA 70 katolík mrtvice Wälsche Spital Gasse 350 17.02.1813
61. ? dítě Paulina, dcera podplukovníka Petera LATSCHERA 9 měsíců katolík psotník Neugasse č.p. 68 19.02.1813
62. Zásobování - vojenské sklady a opravny vrchní stolařský mistr Joseph RADETZKY 56 katolík tyfus Peterpaul Gasse 125 25.03.1813
63. Novoměstké Trinitarer Kasárna dítě Mathilde Joanna, dcera vrchního polního lékaře Franze RUSCHUCKA 14 dnů katolík psotník č.p. 46 29.03.1813
64. ? dítě Franziska, dcera hauptmanna barona Antona von FRÖHLICH 9 měsíců katolík od zubů psotník Neumarkt Gasse 336 21.04.1813
65. Zásobování - vojenské sklady a opravny feldwebel Markus BERGRATH 61 katolík TBC Karmeliten Gasse č.p. 385 23.04.1813
66. IR 28. Fröhlich Mich. dítě Karolina, dcera hauptmanna barona von BUBNA 7 měsíců katolík od zubů psotník Sporer Gasse 249 10.05.1813
67. ? propuštěný plukovní písař Johann FISCHER 30 katolík TBC Neugasse č.p. 90 17.05.1813
68. ? dítě Josepha, dcera Sophie HAINTZIN, vdovy po kaprálu 1 katolík psotník Aujezd č.p. 426 18.05.1813
69. ? dítě Maria, dcera podplukovníka Petera LASCHERA 14 katolík TBC Wällische Gasse 303 02.06.1813
70. IR 11. E.H. Rainer Jos. dítě Ottilia, dcera hauptmanna Franze HABEREINA 8 katolík zánět hrdla Joseph Gasse č.p. 43 01.07.1813
71. ? žena Katharina DRABAKIN, vdova po vojáku, obecní chudá 86 katolík plicní vodnatelnost Tischler Gasse č.p. 306 02.07.1813
72. Pražský štáb žena Gabriela, manželka hauptmanna Johanna von SPINNETYHO 25 katolík nádor mozku Neugasse 92 16.07.1813
73. Landwehr ? dítě Joseph, syn landwehristy Josepha SCHMIDLACHA 23 týdnů katolík psotník Aujezd č.p. 437 16.07.1813
74. ? dítě Joseph, syn vojáka Johanna LOCHMANNA 3 měsíce katolík psotník Smíchov č.p. 16 18.08.1813
75. ? dítě Karolina, dcera Johanny ELEIRE, vdovy po hauptmannu 7 katolík spála Neugasse 67 20.08.1813
76. FAR ? dítě Maria, dcera poručíka Franze HAMMERA 6 týdnů katolík TBC Aujezd č.p. 407 29.08.1813
77. Ruská armáda vojín Přinesen umírající do domu hraběte Černína, do hodiny zemřel a večer byl pochován asi 30 katolík nervové křeče Loreta Platz 120 03.09.1813
78. General Kommando dítě Konstantina, dcera kassaoffiziera Johanna WELLENOWSKYHO 5 katolík tyfus Nostitz Gasse 465 13.09.1813
79. ? dítě Magdalena, dcera vojáka v poli dlícího Johanna NOWAWURTZKYHO 1 katolík psotník Sporer Gasse 229 14.09.1813
80. FAR ? bývalý dělostřelec Franz WERNER 48 katolík TBC Aujezd č.p. 442 17.09.1813
81. ? dítě Franz KUPFERWITZ, dítě vojenské, sirotek z chudobince 6 měsíců katolík psotník Aujezd č.p. 393 18.09.1813
82. Válečná pokladna pensionovaný officiant Franz von SCHINDLER 31 katolík TBC Brücken Gasse 47 23.09.1813
83. Ruská armáda - UR ? poručík Konstantin HERRDOMATUS 21 katolík zranění Karmeliten Gasse č.p. 386 10.10.1813 12.10.1813
85. IR 11. E.H. Rainer Jos. dítě Maria, dcera vojína Adalberta PETROTZE 8 týdnů katolík psotník Smíchov č.p. 2 16.10.1813
86. ? dítě Theresia, dcera vojína invalidy Mathiase SCHÖBECKA 1 katolík záškrt Smíchov č.p. 41 17.10.1813
87. Landwehr - Pražský 1. dítě Josepha, dcera feldwebela Josepha PELTZNERA 5 měsíců katolík psotník Aujezd č.p. 431 19.10.1813
88. FAR 01. Schuhay Franz dítě Franz, syn kanonýra Franze ARNOLDA 3 týdny katolík psotník Loreta Platz 101 25.10.1813
89. FAR 01. Schuhay Franz žena Johanna, manželka kanonýra Franze ARNOLDA 24 katolík horečka omladnic Loreta Platz 101 26.10.1813
90. IR 08. E.H. Ludwig Jos. pensionovaný hauptmann Johann baron BUBNA 46 katolík TBC Kampa 813 04.11.1813
91. Zásobování - vojenské sklady a opravny nadporučík Joseph RUTTER 47 katolík TBC Brücker Gasse 52 04.11.1813
92. IR 47. Vogelsang Ludw. dítě Theresia, dcera vojína George MEKESCHE 3 katolík černý kašel Smíchov č.p. 100 07.11.1813
93. Landwehr ? dítě Eleonora, dcera landwehristy Wenzla ZLATOWSKYHO 3 měsíce katolík psotník Neuwelt 97 16.11.1813
94. Pruská armáda ? propuštěný voják Karl LUDWIG 20 katolík vnitřní zánět Aujezd č.p. 451 16.11.1813
95. Francouzská armáda ? vojín zajatec od Drážďan neznámého jména 19 katolík vnitřní zánět Smíchov Pallairka 156 18.11.1813
96. Hospodyně u nadporučíka dělostřelectva von SCHNEEDWITZ žena Rosalia STAMM 28 katolík tyfus Pohořelec 154 05.12.1813
97. FAR ? žena Katharina BECHER, vdova po vojáku 64 katolík vnitřní zánět Aujezd č.p. 428 07.12.1813
98. ? žena Anna BECHIN, vdova po vojáku, od dětí granátníka živená 78 katolík stařecká slabost Unterschloss Gasse 192 08.12.1813
99. Filialspital No.1 Waldsteinská jezdecká škola podlékař Heinrich LEBERECHT 34 katolík zánět střev Aujezd č.p. 407 10.12.1813
100. Filialspital No.1 Waldsteinská jezdecká škola dítě Maria, dcera ošetřovatele Johanna KOHAUTA 3 měsíce katolík psotník Bruska 141 13.12.1813
101. ? žena Anna von GRENNETHA, vdova po hauptmannu 61 katolík plicní vodnatelnost Thomass Gasse 18 21.12.1813
102. IR 47. Vogelsang Ludw. dítě Joseph, syn landwehrmanna Franze RUSCHITSCHKA 6 měsíců katolík vnitřní zánět Thodten Gasse 309 05.01.1814
103. ? dítě dcera invalidního kaprála Johanna KNOSE 0 katolík mrtvě narozená v 7. měsíci Neugasse 85 08.01.1814
104. FAR ? pensionovaný hauptmann Ernest NOBLITZ 62 katolík zápal plic Bruska 150 24.01.1814 při pohřbu vystřeleny 3 salvy z kanonů
105. FAR ? pensionovaný feldzeugmeister baron Andreas von ROOS 78 katolík zánět žaludku Radschniner Gasse 108 03.02.1814
106. Ruská armáda ? vojín neznámého jména přinesený kamarády kteří potom utekli asi 24 katolík tyfus Košíře č.p. 157 04.02.1814
107. Zásobování - vojenské sklady a opravny žena Katharina STEPHAN, vdova po penzionovaném nadporučíku 70 katolík vysílení Heuwaags Gasse 32 08.02.1814
108. IR 47. Vogelsang Ludw. , Landwehr - Pražský dítě Franz, syn vojína Franze KOTSCHKY 9 měsíců katolík astma Kampa 512 08.02.1814
109. Filialspital No.1 Waldsteinská jezdecká škola ošetřovatel Johann HOFMANN 50 katolík oběsil se Waldsteinische Gasse 17 13.02.1814
110. IR 11. E.H. Rainer Jos. dítě Katharina, dcera bývalého kaprála Franze NOWOTNÝHO 1 katolík záškrt Pohořelec 151 20.02.1814
111. Zásobování - vojenské sklady a opravny dítě Joseph, syn dělnice Kathariny KUTSCHERA 12 katolík břišní vodnatelnost Sparer Gasse 228 24.02.1814
112. Zásobování - vojenské sklady a opravny dítě Franz, syn pomocníka Johanna MLADECKA 2 katolík nemoc od zubů Bruska 136 04.03.1814
113. Zásobování - vojenské sklady a opravny žena Dorothea SCHIFFER, dělnice, vdova po nádeníku 60 katolík TBC Bruska 143 07.03.1814
114. ? dítě Joseph, syn raněného vojáka Georga OBERSTA 9 měsíců katolík psotník Aujezd č.p. 406 11.03.1814
115. IR 18. Stuart Patr. žena Franziska STIFTER von STARMBERG, vdova po majoru 65 katolík plicní vodnatelnost Aujezd č.p. 429 22.03.1814
116. IR 58. Beaulieu Franz dítě Franziska, dcera Antonie KOLLOTSCH, vdovy po nadporučíku 2 katolík TBC Sparer Gasse 248 02.04.1814
117. Filialspital No.1 Waldsteinská jezdecká škola podlékař Wenzel FIALA, syn fiakrysty 24 katolík TBC Waldstein Gasse 151 06.04.1814
118. IR 47. Vogelsang Ludw. 1. 2. dítě Wenzel, syn landwehristy Wenzla MALLANSKYHO 16 týdnů katolík psotník Bredauer Gasse 459 07.04.1814
119. Zásobování - vojenské sklady a opravny tovaryš krejčí Johann SCHMLITSCHKA Planitz Klatovsko 24 katolík náhlá slabost nervů Urschuliner Gasse 70 08.04.1814
120. Zásobování - vojenské sklady a opravny dítě Winzenz HOLLEY, syn rechnungsführera Wenzela HOLLEYHO 3 katolík TBC Bredauer Gasse 459 21.04.1814
121. IR 54. Froon Jos. pensionovaný podplukovník Peter LATSCHER 52 katolík tyfus Neumarkt Gasse 303 04.05.1814
122. ? dítě Joseph, syn rittmeistera Josepha barona von HENNIGERA 4 měsíce katolík od zubů psotník Fünfkirche Gasse 174 04.05.1814
123. Landwehr - Pražský dítě Johann, syn landwehristy Antona SCHIMANEKA 6 katolík TBC Aujezd č.p. 438 12.05.1814
124. IR 47. Vogelsang Ludw. Landwehr dítě Joseph, syn feldwebela Frantze LANGA 10 měsíců katolík psotník Nostitz Gasse 470 13.05.1814
125. Zásobování - vojenské sklady a opravny dítě dcera tovaryše krejčího Johanna KOTZAUREKA 0 katolík mrtvě narozené Kampa 515 26.05.1814
126. Zásobování - vojenské sklady a opravny dítě Wentzel, syn jungmilitzera Frantze GRILLA 8 dnů katolík psotník Staré Město 353 28.05.1814
127. Pruská armáda ? hauptmann Frantz von EKERT 68 katolík mrtvice, plicní vodnatelnost Karmeliten Gasse 379 03.06.1814
128. Zásobování - vojenské sklady a opravny dítě Klara, dcera altmilitzera ševce Ludwiga NIESERA 1,5 roku katolík psotník Karmeliten Gasse 385 07.06.1814
129. Zásobování - vojenské sklady a opravny dítě Johann, syn tovaryše krejčího Josepha KONETZSCHNYHO 2 katolík záškrt Sporer Gasse 190 27.06.1814
130. FAR 01. Schuhay Franz žena Theresia, dcera poručíka Sebastiana LEITNERA 22 katolík TBC Tischler Gasse 304 04.07.1814
131. Zásobování - vojenské sklady a opravny rechnungsadjunkt Joseph KARL 44 katolík TBC Waldstein Gasse 150 10.07.1814
132. IR 47. Vogelsang Ludw. Landwehr dítě Wentzel, syn landwehristy Franze MAYERA 1,5 roku katolík psotník Neugasse 105 13.07.1814
133. CLR 5. Klenau Joh. dítě Johann, syn rittmeistera Johanna LIMPPA 14 týdnů katolík psotník Aujezd č.p. 438 21.07.1814
134. IR 47. Vogelsang Ludw. Landwehr dítě Anna, dcera landwehristy Antona POHLA 9 měsíců katolík psotník Neugasse 91 21.07.1814
135. Vozatajstvo - 1.Division dítě Anna, dcera vojína Josepha KIRSCHE 10 týdnů katolík psotník Pohořelec č.p. 146 24.07.1814
136. ? žena Eleonora, hraběnka von BREDAU, vdova po rittmeisteru 87 katolík vysílení Sparer Gasse 213 26.07.1814
137. Zásobování - vojenské sklady a opravny dítě Katharina, dcera ševce Josepha LEIDLA 1,5 roku katolík psotník Karmeliten Gasse 385 28.07.1814
138. IR 54. Froon Jos. žena Maria LATSCHER, vdova po pensionovaném podplukovníku 37 katolík tyfus Pfarer Gasse 179 10.08.1814
139. IR 47. Vogelsang Ludw. dítě Karl, syn bývalého vojáka Mathiase RAINA 10 týdnů katolík psotník Neugasse 96 27.08.1814
140. Zásobování - vojenské sklady a opravny dítě syn Anny KULHANEK, vdovy po ševci 0 katolík mrtvě narozené Waldsteiner Gasse 155 27.08.1814
141. K.K.Feldkrieg ? dítě Felix August, syn kancelisty Ludviga LANGA 3 měsíce katolík TBC Neugasse 83 29.08.1814
142. Landwehr ? dítě Theresia, dcera bývalého landwehristy Franze BENESCHE 14 dnů katolík psotník Johannesberg 316 01.09.1814
143. IR 47. Vogelsang Ludw. dítě Maria, dcera vojáka Frantze STRENDYHO 1 katolík psotník Aujezd č.p. 428 27.09.1814
144. ? žena Theresia MICHL, vdova po vojáku 67 katolík TBC Všeobecná nemocnice 03.10.1814
145. IR 47. Vogelsang Ludw. dítě Frantz, syn nadporučíka Johanna BASCHSTETZKÝHO 5 katolík spála Brücken Gasse 274 05.10.1814
146. ? pensionovaný major Mathias von KLEEBORN 72 katolík zápal plic Thomass Gasse 8 18.10.1814
147. FAR 01. Schuhay Franz dítě Maria, dcera vojáka Antona ADLERA 4 katolík zánět hrdla Spitallgasse Aujezd 435 21.10.1814
148. Zásobování - vojenské sklady a opravny dítě Katharina, dcera altmilizera tovaryše ševce Josepha SLESAKA 1,5 roku katolík psotník Todten Gasse 350 09.11.1814
149. Zásobování - vojenské sklady a opravny žena Justina DENK, vdova po vrchním ševcovském mistru 68 katolík plicní vodnatelnost Bruska 141 12.11.1814
150. Zásobování - vojenské sklady a opravny dítě Eleonora, dcera ševcovského tovaryše Floriana VOJTA 18 týdnů katolík psotník Tischler Gasse 303 26.11.1814
151. Zásobování - vojenské sklady a opravny dítě dcera krejčovskýho tovaryše Frantze SCHELLERA 0 katolík mrtvě narozené Hradschiner Gasse 101 27.11.1814
152. FAR - vozatajstvo žena Karolina, dcera Frantze JÜTNERA 19 katolík tyfus Aujezd 456 30.11.1814
153. ? dítě Antonia MAYERLE, nalezenec, adoptivní dcera Franzisky von SCHMIDT, vdovy po hauptmannu 23 dnů katolík psotník 3. Maltezer Platz 30.11.1814
154. FAR ? invalida Joseph BIBAL 65 katolík vnitřní zánět Neugasse 107 26.12.1814
155. Zásobování - vojenské sklady a opravny dítě Wilhelmine, dcera úředníka Antona BECKEHO 1 katolík od zubů psotník Kleinseihe Platz 6 10.01.1815
156. Ruská armáda ? vojín Alexander MAXIDONWSKY 25 katolík 12.01.1815 10.01.1815 nalezen utonulý na břehu Vltavy
157. FAR ? žena Anna, manželka poručíka Johanna STILLERA 29 katolík TBC Aujezd č.p. 450 19.01.1815
158. ? generalmajor Joseph, hrabě von KOLLOREDO 42 katolík vnější zánět Sparer Gasse 259 25.01.1815 převezen do Dymokur
159. Zásobování - vojenské sklady a opravny dítě Johann Nepomuk, syn jungmilitzera krejčího Josepha ŽALUDA 9 týdnů katolík psotník Waldsteiner Gasse 156 10.02.1815
160. ? dítě Anna, dcera Anny SCHULLER, vdovy po vojáku, nádenice 5 týdnů katolík slabost Kampa 507 17.02.1815
161. Landwehr ? dítě Anton, syn kaprála Antona SCHIMONEKA 4 katolík zácpa Spitallgasse Aujezd 438 26.02.1815
162. Zásobování - vojenské sklady a opravny podporučík Frantz HAYPL 47 katolík chrlení krve Bruska 232 07.03.1815
163. IR 47. Vogelsang Ludw. Landwehr žena Magdalena, manželka landwehristy Thomase PETRAKA 35 katolík TBC Aujezd č.p. 407 14.03.1815
164. IR 11. E.H. Rainer Jos. žena Willhelmine, manželka nadporučíka von TRAUTENBURG 30 katolík plicní vodnatelnost Heuwaags Gasse 993 26.03.1815
165. Zásobování - vojenské sklady a opravny dítě Rosalia, dcera altmilitzera Frantze FRANTZLA 6,5 roku katolík psotník Neugasse 92 04.04.1815
166. ? dítě Maria, dcera obristwachtmeistera Josepha von INDINA 3 měsíce katolík TBC Sporer Gasse 206 12.04.1815
167. Zásobování - vojenské sklady a opravny dítě Frantz, syn krejčovského tovaryše Fratze WESSELÝHO 1 den katolík psotník Aujezd č.p. 393 17.04.1815
168. Zásobování - Arsenál dítě Johann, syn zbrojířského mistra Ignatze DOPPAYE 9 katolík psotník Aujezd č.p. 426 23.04.1815
169. Zásobování - vojenské sklady a opravny žena Katharina RAUCH, vdova dělnice 56 katolík zástava střev Bruska 136 23.04.1815
170. Zásobování - vojenské sklady a opravny dítě Anton, syn krejčovského tovaryše Floriana VOYTA 3 katolík zápal plic Sparer Gasse 219 11.06.1815
171. Landwehr ? dítě Wentzel, syn landwehristy Wentzela CZERNYHO 5 týdnů katolík psotník Unterschloss Gasse 195 19.06.1815
172. ? dítě Josepha, dcera hauptmanna Ferdinanda von SALZBERG 4 dny katolík slabost Thomass Gasse 20 21.06.1815
173. Landwehr ? dítě Thomas, syn landwehristy Johanna MOTILA 3 týdny katolík psotník Schlosstiegen Gasse 189 30.06.1815
174. Zásobování - vojenské sklady a opravny žena Anna BOROWSKY, švadlena 39 katolík chrlení krve Aujezd č.p. 393 06.08.1815
175. ? dítě Maria, dcera hauptmanna Josepha KNERLA 13 dnů katolík psotník Fünfkirche Gasse 164 20.08.1815
176. Landwehr ? dítě Johann, syn landwehristy Johanna KRIENNERA 16 týdnů katolík psotník Goldenenn Gasse 29 26.08.1815
177. FAR 01. Schuhay Franz poručík Johann STILLER 49 katolík TBC Aujezd č.p. 450 28.08.1815
178. K.K.General Commando dítě Joseph, syn bývalého muzikanta Josepha KEŸHU 16 týdnů katolík záškrt Aujezd č.p. 423 04.10.1815
179. Zásobování - vojenské sklady a opravny dítě Wenzl, syn dělnice Kathariny SIMM 1 katolík záškrt Bruska 136 17.10.1815
180. FAR 01. Schuhay Franz dítě Maria, dcera poručíka Antona SANPERA 2,5 roku katolík TBC Karmeliten Gasse 374 19.10.1815
181. Zásobování - vojenské sklady a opravny altmilitzer Michael DEUTSCHER 31 katolík TBC Burg 8 23.10.1815
182. Zásobování - vojenské sklady a opravny dítě Antonia, dcera altmilitzera Michaela DEUTSCHERA 1,5 roku katolík TBC Burg 8 23.10.1815
183. FAR ? žena Karolina KUNKL, vdova po kaprálu 36 katolík křeče dělohy Aujezd č.p. 437 06.12.1815
184. IR 42. Erbach Carl dítě Aloys, syn vojína Josepha GRÜNA 2 měsíce katolík od zubů psotník Hradschin 154 07.12.1815
185. ? žena Franziska de PAULA von LONGETH, vdova po hauptmannu 79 katolík mrtvice Unterschlossige Gasse 192 14.12.1815