×

Praha - Vinoř

zápis v matrikách - kostel Povýšení sv. Kříže - 1798-1815
Zemřelé vojenské osoby

Praha - Vinoř - zápis v matrikách - kostel Povýšení sv. Kříže - 1798-1815

P.č. Pluk (regiment) Prapor (batalion) Rota (setnina) Hodnost Jméno, příjmení Místo narození Země Věk Náboženství Stav Povolání Nemoc Místo úmrtí Úmrtí Pohřeb Zajímavost
1. ? dítě Jozef, syn vojáka Wojtecha SSMOLKOWITZ 8 dnů katolík psotník Kbely č.p. 30 14.11.1798
2. ? dítě Maria, dcera vojáka Wojtecha SSMOLKOWITZ 12 dnů katolík psotník Kbely č.p. 30 18.11.1798
3. IR 54. Callenberg Carl do 1802 žena Josepha, manželka vojáka Jana KLEINA 31 katolík zánět Předletice 10.11.1798
4. Legion Prince de Condée kníže Jan Ludwík de WERIERE 55 katolík ? Radonice 27.08.1799
5. IR 25. Spork Rud. do 1808 dítě Maria, dcera vojáka Pawla TABORA 18 týdnů katolík neštovice Kbely č.p. 22 24.07.1803
6. IR 11. E.H. Rainer Jos. dítě Anna, dcera vojáka Wojtiecha KOZELA 5 týdnů katolík psotník Cvrčovice č.p. 23 22.11.1803
7. IR 21. Gemmingen dítě Jozef, syn vojáka Jana ORTA 7 dnů katolík psotník Předletice č.p. 8 28.01.1805
8. IR 11. E.H. Rainer Jos. žena Katerzyna, manželka vojáka Josepha RYTSCHLA 25 katolík břišní tyfus Kbely č.p. 59 11.06.1805
9. IR 11. E.H. Rainer Jos. dítě Anna, dcera vojáka Josepha RITSCHLA 1 katolík nádor, TBC Kbely č.p. 59 13.10.1805
10. IR 11. E.H. Rainer Jos. voják Leopold PRESSAN 24 katolík vodnatelnost Vinoř č.p. 17 04.02.1806
11. ? chlapec Frantissek, syn zemřelého vojáka Tomasse SSIMAKA 16 katolík TBC Kbely č.p. 26 23.09.1806
12. IR 36. Kollowrat Carl Herowitz dítě Barbara, dcera hudebníka Friedricha KISLA 6 měsíců katolík psotník Kbely č.p. 39 14.06.1807
13. CR 10. Mack invalida Waclaw ZEINER 40 katolík dušnost Radonice č.p. 31 09.01.1808
14. IR 35. E.H. Johann Nepom. 1807 Gitelli dítě Joseph, syn vojáka Jana KANITZE 25 katolík psotník Vinoř č.p. 36 05.02.1808
15. ? žena Lidmilla DRČKOVA, vojačka 70 katolík zánět Vinoř č.p. 56 07.07.1808
16. 4.CLR neho 8.CR Hohenzollern dítě Jozef, syn vojáka Jana JANAUSSEKA 1,5 roku katolík psotník Cvrčovice č.p. 3 23.08.1808
17. Landwehr ? dítě Maria, dcera landvehristy Jana FILIPA 10 dnů katolík slabost Kbely 13.08.1809
18. Landwehr - Prácheňský 2. dítě Terezye, dcera landwehristy Waclawa FIALY 3 dny katolík slabost Cvrčovice č.p. 38 06.10.1809
19. Landwehr - Bydžovský 1. 4. landwehrista Johann RISCH 28 katolík horečka Vinoř č.p. 11 22.11.1809
20. 12. Artillerie Division pomocník Jiržjí HÁJEK 28 katolík náhle Kbely č.p. 38 18.04.1810
21. UR 2. Schwarzenberg Carl dítě Frantissek, syn kaprála Jana SCHOTTA 5 měsíců katolík psotník Vinoř 08.09.1811
22. Landwehr ? dítě Joseph, syn landwehristy Mateje MARSSALA 1 katolík psotník Vinoř č.p. 59 04.02.1812
23. IR 47. Kinsky Fr. do 1805 svobodník Bernhard FURPEL 52 katolík vysílení Vinoř 24.04.1812
24. ? invalida kaprál Jozef TVRDÝ 60 katolík křeče Kbely č.p. 73 04.12.1812
25. 1. Westfálsky husarský pluk plukovní doktor Maxmilian SCHMITZAN Hindsthan 28 katolík zánět žaludku Vinoř č.p. 16 17.11.1813
26. Francouzská armáda voják Pochovaný byl jeden voják Francouz, žádný neví jak se jmenuje a odkud a jakého regimentu byl. ? Vinoř 24.12.1813
27. ? plukovník hrabě Wolfgang CŽERNIN von CHUDENITZ, komoří a majitel zdejšího panství 47 katolík mozková mrtvice Vinoř 24.12.1813
28. HR Österreich Deutchen Legion voják Aloys SPRONY Milano Itálie 20 katolík ? Vinoř č.p. 15 30.12.1813
29. IR 11. Wallis Mich. do 1801 žena Magdalena, manželka vojáka Tomasse SSIMAKA 70 katolík věkem Vinoř č.p. 71 15.01.1814
30. 1. Westfálsky husarský pluk vojín Joseph FURKA Kiamanndes Itálie 23 katolík horečka Vinoř 26.04.1814
31. IR 07. E.H.Ferdinand vojín Joseph ZINGEL 33 katolík utonutí Cvrčovice č.p. 4 25.07.1814
32. IR 11. E.H. Rainer Jos. vojín Jozef KUTIN 25 katolík zápal plic Cvrčovice č.p. 5 12.12.1814
33. IR 11. E.H. Rainer Jos. dítě Franz, syn vojáka Jozefa TWRDIHO 4 dny katolík psotník Cvrčovice č.p. 23 16.03.1815