×

Rakousko - Amstetten - St. Stephan

zápis v matrikách - 1796-1815
Zemřelé vojenské osoby

Amstetten - St. Stephan - zápis v matrikách - 1796-1815

P.č. Pluk (regiment) Prapor (batalion) Rota (setnina) Hodnost Jméno, příjmení Místo narození Země Věk Náboženství Stav Povolání Nemoc Místo úmrtí Úmrtí Pohřeb Zajímavost
1. Francouzská armáda - 109. Demibrigade zajatec - vojín Jean SCHESRO ? ? za průchodu ? 09.09.1796
2. Rakouská armáda - ? 3 vojáci neznámého jména ? katolík za průchodu č.p. 42 15.04.1797
3. Rakouská armáda - IR 32. Gyulai Sam. vojín Mathias JANOSCH ? katolík č.p. 42 16.04.1797
4. Rakouská armáda - UR 3. E.H. Carl Ludwig hulán neznámé jméno ? zranění zdejší špitál 13.05.1809
5. Rakouská armáda - IR 50. Stain invalida - vojín Bartholomäus SCHILLINGER Kasperhofen Ober Österreich 21 katolík tyfus č.p. 1 30.10.1803 31.10.1803
7. Würtembergská armáda - CLR Prinz Heinrich vojín Johann SCHENSLE ? katolík tyfus č.p. 40 28.05.1809
8. ? Celkem 9 zemřelých osob z okolitých obcí Weishofen, Neuhofen, Kuthhag, Hollenburg, Viesdorf a Winklarn, kteří zde kvůli francouzům zemřeli a zde pohřbeni byli. 20.05.-14.10.1809
9. Saská armáda - ? nadporučík ? Von KÄRTEN ? ? zranění č.p. 40 01.06.1809
10. Rakouská armáda - DR 3. Knesevich Vinc. vojín Georg N. Znaym Morava ? katolík tyfus č.p. 40 11.09.1809 12.09.1809
11. Francouzská armáda - ? zednický mistr Franz DALION Metz dept. Mosel ? katolík za průchodu ? 22.11.1809 23.11.1809
12. Francouzská armáda - Vojenský špitál ošetřovatel Simon MARCHAND Metz dept. Menrtee ? katolík TBC č.p. 22 03.12.1809 05.12.1809
13. Francouzská armáda - FAR 06. 6. kaprál Nicolaus VESEDER Dabondange Halič 44 katolík tyfus č.p. 95 07.12.1809 08.12.1809
14. Rakouská armáda - Vozatajstvo 92. Ponton Division vojín Joachim JAGATEK Zirkow 20 katolík zemřel za pochodu vysílením 15.08.1813 16.08.1813
15. Francouzská armáda - ? zajatec poručík ? PELTZ ? ? sebevražda, pořezal se nožem č.p. 43 04.12.1813 05.12.1813
16. Rakouská armáda - IR 59. Jordis Alex. 2. Landw. 2. vojín Georg KEIPLINGER Enns 40 katolík nalezen mrtev na Poststrasse 06.03.1814 09.03.1814
17. Rakouská armáda - IR 60. Gyulay 15. vojín Franz PLIHAL Hrzimitz Čechy 23 katolík horečka č.p. 42 29.08.1815 31.08.1815