×

Linz - Heilige Familie (bývalý st. Joseph)

zápis v matrice - 1796-1815
Zemřelé vojenské osoby

Linz - Heilige Familie (bývalý st. Joseph) - zápis v matrice - 1796-1815

P.č. Pluk (regiment) Prapor (batalion) Rota (setnina) Hodnost Jméno, příjmení Místo narození Země Věk Náboženství Stav Povolání Nemoc Místo úmrtí Úmrtí Pohřeb Zajímavost
1. Rakouská armáda - IR 23. G.H. Ferdinand Toscana žena Maria Theresia, manželka generalfeldzeugmeistra Otta Philippa von HOHENFELDA 67 katolík revmatická horečka Obervorst. č.p. 21 27.03.1796
2. Rakouská armáda - IR 35. Wenkheim Franz hauptmann Joseph von BECHA 39 katolík zranění nohy č.p. 85 17.09.1796
3. Rakouská armáda - IR 03. E.H. Carl Ludw. nadporučík Friedrich SCHLOTT Hueber ? protestant vodnatelnost č.p. 53 27.10.1796
4. Rakouská armáda - ? platzmajor Dominicus von HAMMER 64 katolík tyfus č.p. 59 10.05.1797
5. Rakouská armáda - IR 42. Erbach Carl pensionovaný hauptmann Franz FREYHAUF 79 katolík mrtvice č.p. 34 26.05.1797
6. Rakouská armáda - IR 14. Klebeck Wilh. auditor Joseph Benedict KOLLER 32 katolík tyfus č.p. 21 06.12.1797
7. Rakouská armáda - IR 23. G.H. Ferdinand Toscana feldzeugmeister Otto Philip hrabě von HOHENFENFELD 60 katolík horečka Obervorst. č.p. 21 17.04.1799
8. Rakouská armáda - ? pensionovaný nadporučík Joseph Christoph KLEIN Dienze Lotrinsko 64 katolík TBC č.p. 87 16.07.1799
9. Rakouská armáda - FAR ? vojín Wenzeslaus KOCH 46 katolík TBC č.p. 92 09.09.1799
10. Rakouská armáda - IR 14. Klebeck Wilh. nadporučík Johann POLICH 52 katolík TBC č.p. 293 29.07.1800
11. Rakouská armáda - Battalion Seckendorf ? Ansheim vojín Franz BRUCK 44 katolík zanět č.p. 70 18.01.1801
12. Francouzská armáda - Grenadier reg. ? dítě Magdalena, dcera markytána Josepha PODIATZKŸ 1,5 roku katolík neštovice Obervorst. č.p. 8 07.02.1801
13. Rakouská armáda - ? nadporučík Johann Philipp von NERÉE 61 katolík TBC č.p. 62 01.11.1801
14. Rakouská armáda - IR 14. Klebeck Wilh. pensionovaný hauptmann baron Patritius OKELŸ 70 katolík stařecká slabost č.p. 98 12.04.1802
15. Rakouská armáda - ? sluha Theodor TOURNIER, sloužící u generálmajora ROHANNA 41 katolík sluha ? č.p. 96 11.08.1804
16. Rakouská armáda - ? propuštěný voják Karl LIARZ 84 katolík TBC č.p. 227 31.12.1805
17. Francouzská armáda - ? válečný komisař Jakob Martin Anton DEYDIER de NIONCE asi 60 katolík tyfus č.p. 94 02.03.1806
18. Rakouská armáda - ? žena Rosina DOFECK, manželka sluhy generála HOHENFELDA 31 katolík TBC č.p. 74 05.06.1807
19. Rakouská armáda - FAR ? kaprál Cornelius DEWANDLER 61 katolík srdeční vodnatelnost č.p. 185 30.06.1808
20. Rakouská armáda - IR 41. Kottulinsky Friedr. dítě Juliana BRANDTHALLERIN, dcera rekruta 6 měsíců katolík neštovice č.p. 185 13.03.1809
21. Rakouská armáda - ? pensionovaný hauptmann Georg KOCH 50 katolík TBC č.p. 33 23.04.1810
22. Rakouská armáda - Vozatajstvo propuštěný pomocník Johann Michl LEHNER 21 katolík zánět č.p. 99 26.04.1810
23. Rakouská armáda - ? pensionovaný hauptmann Ignatz von WALDSTETTEN 67 katolík zánět jater č.p. 32 01.09.1811
24. Rakouská armáda - ? bývalý major Kristian baron von LARBUSCH 52 katolík TBC č.p. 486 02.09.1812
25. Rakouská armáda - Válečný soudní dvůr účetní Kristoph von MICHELSHAUSEN 74 katolík mrtvice č.p. 391 08.02.1813
26. Rakouská armáda - Deutch Legion hauptmann ? Baron von SCHICK 28 katolík tyfus č.p. 426 23.12.1813
27. Rakouská armáda - Landwehr battalion ? 2. feldwebel Ferdinand RICHTER 24 katolík TBC č.p. 444 26.12.1813
28. Rakouská armáda - ? chlapec na výchovu Joseph RUFF Groseheuk Sedmihradsko 9,5 roku katolík plicní vodnatelnost ? 16.01.1814
29. Francouzská armáda - ? válečný zajatec od Lipska Laurenz GAZZELLINI Ženeva ? katolík Odsouzen k smrti za vraždu Vojenským komisařstvím a popraven. 07.10.1815
30. Rakouská armáda - IR 14. E.H. Rudolph fourier Franz REITTER 36 katolík TBC č.p. 777 09.10.1815