×

Brodek u Prostějova

Rok 1805 - úmrtí příslušníků ruské a rakouské armádyZápisy v církevní matrice zemřelých sdělují, že zde v prosinci roku 1805 zemřeli tito tři vojáci:

1) 17.12.1805 Hawido Medeinski, příslušník regimentu Kaiser. Pocházel z východní Haliče.

2) 23.12 1805 neznámý ruský voják, pravoslavného vyznání.

3) 25.12.1805 poručík Jermo Martwewitz, důstojník Donského kozáckého pluku.

 

Dá se předpokládat, že všichni tři byli uloženi na tehdejším oficiálním církevním hřbitově.