Vyškov

Vojenské špitály v 18. a 19. stoletíMálokteré město je v povědomí tolik spjaté s armádou, jako Vyškov. Není to ale záležitost novodobá, vojsko se Vyškovu nevyhýbalo ani v minulosti. V průběhu 18. a 19. století zde fungovalo několik vojenských nemocnic, některé už před válkami s revoluční Francií či Napoleonem. Naše záznamy začínají v letech 1790/91, kdy Rakousko válčilo s Osmanskou říší (jako spojenec Ruska). První koaliční válka s Francií už však byla roku 1791 na spadnutí... V roce 1805, před bitvou u Slavkova, fungovala ve městě vojenská nemocnice č. 19.  Po bitvě byla pod stejným číslem přesunuta do do Dlouhé Loučky a Uničova. Pokud zde fungovala nějaká jiná pod francouzskou správou ( a je to velice pravděpodobné), to zatím nemůžeme potvrdit. Takovou informaci může vydat pouze francouzský archiv a ten zatím mlčí. Několik vojáků jsme ale přesto našli v civilních církevních matrikách a jejich seznam je uvedený níže.

Při další válce roku 1809 zde byl špitál znovu. Ačkoliv byl tehdy Vyškov ve vnitrozemí, nikoliv ve válečné oblasti, obsahuje seznam i několik francouzských vojáků.

Jen pro zajímavost, vyškovský zámek není spjatý pouze se špitály. Při svém průjezdu Moravou ho roku 1800 navštívil slavný maršál Suvorov a roku 1805, před bitvou u Slavkova, se zde sešel rakouský císař František I. s ruským carem Alexandrem I.

Ještě poznámka k seznamům zemřelých: každá válečná etapa používala svůj vlastní formát zápisu, jiné dělení matrik. Snažili jsme se při přepisu tento formát pokaždé zachovat, proto jsou tabulky každá jiná. Snad to nebude problém při čtení, ale bohužel se mi to v daném formátu Excelu nepodařilo jinak vložit. Pokud budete mít nějakou připomínku, napište na email ztracenilide@seznam.cz.