Vyškov

Vojenské špitály v 18. a 19. stoletíMálokteré město je v povědomí tolik spjaté s armádou, jako Vyškov. Není to ale záležitost novodobá, vojsko se Vyškovu nevyhýbalo ani v minulosti. V průběhu 18. a 19. století zde fungovalo několik vojenských nemocnic, některé už před válkami s revoluční Francií či Napoleonem. V roce 1805, po bitvě u Slavkova, byla nemocnice č.19 přesunuta do Dlouhé Loučky a Uničova. Pokud zde fungovala nějaká jiná pod francouzskou správou, to zatím ještě nevíme, takovou informaci může vydat pouze francouzský archiv. Několik vojáků jsme ale přesto našli v civilních církevních matrikách a jejich seznam je uvedený níže.

Při další válce roku 1809 zde špitál byl znovu a jeho seznam je zveřejněn dole ve formě tabulky. Ačkoliv byl tehdy Vyškov ve vnitrozemí, nikoliv ve válečné oblasti, obsahuje seznam i několik francouzských vojáků.

Jen pro zajímavost, vyškovský zámek není spjatý pouze se špitály. Při svém průjezdu Moravou ho roku 1800 navštívil slavný maršál Suvorov a roku 1805, před bitvou u Slavkova, se zde sešel rakouský císař František I. s ruským carem Alexandrem I.

Záznamy z církevních matrik města Vyškova 1805/1806:

1) 28.12.1805 zemřel francouzský poručík Anton Lormant, příslušník 40. pěšího pluku. Zemřel na předměstí v domě č.p 190 ve věku 27 let. Pohřben byl 30.12.1805, příčina úmrtí - zhmoždění plic.

2) 8.1.1806 zemřel a byl pohřben rakouský voják Lorencz Müller, příslušník pluku IR 01. Kaiser. Pocházel z Kunitzer Hauschaft, zemřel na předměstí v domě č.p. 18 ve věku 20 let. Příčina úmrtí - tyfus.

3) 8.1.1806 zemřel rakouský voják Lorenz Krtž, příslušník pluku IR 24. Auersperg. Pocházel z Reichensdorfu, zemřel na předměstí v domě č.p. 18 ve věku 19 let. Pohřben byl 10.1.1806, příčina úmrtí - tyfus.

4) 8.1.1806 zemřel rakouský voják Vincenc Rükwert, příslušník pluku IR 24. Auersperg. Pocházel z Vídně, zemřel na předměstí v domě č.p. 18 ve věku 20 let. Pohřben byl 10.1.1806, příčina úmrtí - tyfus.

5) 22.1.1806 zemřel rakouský voják Karl Tögtermann, příslušník pluku IR 29. Lindenau. Zemřel na předměstí v domě č.p. 18 ve věku 24 let. Pohřben byl 24.1.1806, příčina úmrtí - tyfus.

6) 23.3.1806 zemřel Georg Betcžwarž, příslušník pluku IR 29. Lindenau. Zemřel ve městě v domě č.p. 67 ve věku 19 let. Pohřben byl 25.3.1806, příčina úmrtí - tyfus.

7) 2.5.1806 zemřel invalida - zřízenec Andrej Wodiczka, člen Spitalkomanda, patřící púvodně pod pluk IR 02. E. H. Ferdinand Carl. Zemřel ve městě v č.p. 1 (zámek) ve věku 66 let. Pohřben byl 4.5.1806, příčina úmrtí - břišní tyfus.