Ivančice

Polní nemocnice č.15 z let 1805 - 1806Ivančice, městečko na jihozápadní Moravě, nedaleko Brna... 

Vojenská polní nemocnice tu během napoleonských válek byla umístěna vícekrát, minimálně v letech 1805/6 a 1813/14. Vojáci z let 1805/6 jsou zapsáni v civilní církevní matrice a tabulka níže uvádí všechny informace, které se v zápisech objevují. No moc jich opravdu není... jen naprostý základ. Seznam z let 1813/14 ještě nemáme hotový, ten je součástí vojenského archívu, bude zveřejněný později.

Francouzské archívy uvádí, že v "Eybenschutz" čili Ivančicích bylo během tažení ke Slavkovu zajato celkem 90 vojáků. Deutschmeister 4 vojáci, Kaunitz 2, Jowin 7, Brooder Grenz 19, Peterswardin Grenz 16, Wallachian Grenz 20 a z různých dalších jednotek 22 vojáků... je docela dobře možné, že to byli pacienti právě této polní nemocnice.