×

Contacter

Základní údaje

Zakladatel fondu a předseda správní rady: Klára Čudrnáková
Člen správní rady: Ing. Jaroslav Janúšek
Člen správní rady: Andrej Macášek
Revizor: Miroslava Ptáčková
Správce webových stránek: Eliška Čudrnáková
Sídlo fondu: Dražůvky 67, 696 33
IČ: 05906067
Email: ztracenilide@seznam.cz
Webové stránky: www.ztracenilide.cz
Telefon: +420 602 729 989
Číslo účtu: 278724601/0300 vedený u ČSOB, pobočka Kyjov
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ13 0300 0000 0002 7872 4601