×

Český Krumlov militär - 1785-1815

Zápis v matrice
Zemřelé vojenské osoby

Český Krumlov militär - zápis v matrice - 1785-1815

P.č. Pluk (regiment) Prapor (batalion) Rota (setnina) Hodnost Jméno, příjmení Místo narození Země Věk Náboženství Stav Povolání Nemoc Místo úmrtí Úmrtí Pohřeb Zajímavost
3. IR 10. Jung-Wolfenbüttel do 1790 dítě Johann Joseph syn kaprála Josepha FÜRSTA 7 katolík skvrnivka č.p. 29 15.01.1785
4. ? Karacciolo dítě Katharina dcera vojína Josepha BAUMANNA 3 měsíce katolík záškrt č.p. 29 15.01.1785
5. ? Mittrowsky dítě Franz syn vojína Johanna KRETSCHMENA 6 katolík psotník č.p. 29 19.01.1785
6. IR 10. Jung-Wolfenbüttel do 1790 Holdmann vojín Jakob SCHMUTZ 49 katolík zápal plic č.p. 29 19.01.1785
7. ? Mittrowsky dítě Anton syn vojína Josepha GOLOWSKYHO ? katolík TBC č.p. 29 22.01.1785
8. ? plukovníka dítě Karl syn vojína Ludowicka KISTERA 1 katolík zarděnky č.p. 14 18.02.1785
9. ? plukovníka dítě Joseph syn feldwebela Jakoba PEINA 13 katolík psotník č.p. 126 23.02.1785
10. ? podplukovníka vojín Peter RŽESATSCH 45 katolík tyfus+úplavice č.p. 112 08.03.1785
11. ? OReilly vojín Peter POGE 39 katolík tyfus+úplavice č.p. 107 08.04.1785
12. ? Holdmann dítě Martin syn führera Johann MATHES 6 měsíců katolík psotník č.p. 29 21.04.1785
13. ? Mittrowsky dítě Friedrich syn vojína Nikolause PELLERA 6 měsíců katolík TBC č.p. 37 09.05.1785
14. ? Hollmann dítě Franz syn vojína Johanna SENBERGENA 2 měsíce katolík psotník č.p. 68 15.06.1785
15. ? Karacciolo dítě Johann syn vojína Jakoba WESLEHO 6 měsíců katolík psotník č.p. 141 18.06.1785
16. ? Karacciolo dítě Anna Maria dcera kaprála Friedricha PFEILA 9 měsíců katolík psotník č.p. 29 28.06.1785
17. ? Mittrowsky dítě Eleonora dcera feldwebela Antona de BROSINIHO 6 měsíců katolík neštovice č.p. 140 10.08.1785
18. ? 2. major dítě Apollonia dcera vojína Kaspara KLENSKYHO 8 katolík tyfus č.p. 29 27.09.1785
19. ? 1. major major Franz Christoph svobodný pán GRESNICH 57 katolík astma č.p. 12 31.10.1785
20. IR 10. Jung-Wolfenbüttel do 1790 Holdmann dítě Johann syn vojína Franze FONDERBOLDA 6 měsíců katolík neštovice č.p. 29 03.11.1785
21. Holdmann dítě Rosina dcera vojína Nikolause TIPOLDA 6 katolík neštovice č.p. 29 29.11.1785
22. Hollmann dítě Jakob syn vojína Michaela ANTONA 4 měsíce katolík neštovice č.p. 29 07.12.1785
23. Hollmann dítě Anton syn vojína Ludowika LATTOUXE 4 měsíce katolík psotník č.p. 107 06.12.1785
24. ? plukovníka dítě Jakob syn vojína Franze ELMINGERA 6 měsíců katolík psotník č.p. 109 09.12.1785
25. ? OReilly dítě Jakob Heinrich syn vojína Gottloba Heinricha BÖHMA 6 měsíců protestant neštovice č.p. 13 12.12.1785
26. IR 10. Jung-Wolfenbüttel do 1790 Hollmann dítě Ferdidand syn vojína Nikolause WALTERA ? katolík psotník č.p. 21 17.12.1785
27. Hollmann dítě Magdalena dcera vojína Joseph MORITZE 1,5 roku katolík neštovice č.p. 21 23.12.1785
28. plukovníka dítě Elisabeth dcera vojína Wenzla SCHAŽIECKA ? katolík psotník č.p. 29 24.12.1785
29. plukovníka dítě Karl syn kaprála Daniela DÜRRA 3 katolík neštovice č.p. 13 25.12.1785
30. Hollmann dítě Eleonora dcera vojína Christiana NEÜMANNA 6 měsíců katolík náhlá smrt č.p. 3 09.01.1786
31. plukovníka dítě Barbara dcera vojína Heinricha EISMANNA 1 katolík neštovice č.p. 29 14.01.1786
32. plukovníka dítě nepokřtěný syn kaprála Daniela DÜRRA ? při porodu č.p. 13 20.02.1786
33. 2. major dítě Katharina dcera kaprála Philippa BORNA 2 katolík TBC č.p. 163 15.03.1786
34. plukovníka dítě Josepha dcera vojína Dominika RETZNYHO 2 katolík záškrt č.p. 30 15.03.1786
35. 2. major dítě Katharina dcera vojína Kaspara KLENSKYHO ? katolík neštovice č.p. 29 22.03.1786
36. Mende dítě Anna Elisabetha dcera feldwebela Gottfieda WEISSE 4,5 roku katolík kostižer č.p. 6 28.03.1786
37. 2. major dítě Johann syn ? Janna GRUBERA 6 měsíců katolík záškrt č.p. 162 31.03.1786
38. Rody dítě Maria Agnes dcera vojína Adama GRAMLICHA 6 měsíců katolík neštovice č.p. 29 08.05.1786
39. plukovníka dítě Franz syn feldwebela Johanna DEBARYHO ? katolík psotník č.p. 99 04.03.1787
40. Mende dítě Wenzl syn feldwebwla Gottfrieda WEISSE 6 katolík dehydratace č.p. 6 18.05.1786
41. plukovníka dítě Ignatz syn vojína Michaela BERNYHO ? katolík kostižer č.p. 29 26.06.1786
42. Roch dítě Theresia dcera vojína Johanna MÜLLNERA 1 katolík neštovice č.p. 88 11.07.1786
43. OReilly dítě Franz syn vojína Franze WAGNERA 3 katolík psotník č.p. 29 21.07.1786
44. Karacciolo dítě Maria Theresie dcera vojína Balthasara BRENNENA 4 katolík psotník č.p. 69 08.08.1786
45. Karacciolo dítě Johann syn trubače Johanna WODRYHO 1,5 roku katolík neštovice č.p. 127 11.08.1786
46. IR 10. Jung-Wolfenbüttel do 1790 dítě nepokřtěný syn praporního chirurga Mathiase KLEMENTA při porodu č.p. 19 11.08.1786
47. IR 10. Jung-Wolfenbüttel do 1790 žena Maria Anna manželka praporního chirurga Mathiase KLEMENTA 28 katolík horečka omladnic č.p. 19 12.08.1786
48. Karacciolo dítě Johann syn vojína Johanna BERICHA ? katolík psotník č.p. 141 17.09.1786
49. Roch dítě Maria Franziska dcera vojína Antona WASCHE 1 katolík záškrt č.p. 131 17.10.1786
50. Engemann dítě Anna Maria dcera svobodníka Franze LENZE 16 katolík TBC č.p. 18 17.10.1786
51. Karacciolo žena Maria Anna manželka kaprála Sebastianna GOTTMANNA 46 katolík žloutenka č.p. 29 25.10.1786
52. plukovníka dítě Johann syn vojína Franze FISCHERA ? katolík psotník č.p. 29 11.12.1786
53. plukovníka děti nepokřtěné dvojčata, syn a dcera vojína Michaela BERNYHO katolík při porodu č.p. 29 13.12.1786
54. plukovníka žena Sophia manželka vojína Michaela BERNYHO 28 protestant krvotok č.p. 29 21.12.1786
55. 2. major dítě Peter syn vojína Jakoba KÄSLERA ? katolík psotník č.p. 165 21.01.1787
56. plukovníka dítě Maximilan syn vojína Valentina BRAUNA 3 měsíce katolík křivice č.p. 38 27.01.1787
57. Menter dítě Mathias syn vojína Franze FONDERBOLDA 6 měsíců katolík záškrt č.p. 29 06.02.1787
59. dítě Anna Elisabeth dcera rotního felčaře Karla WESSENITZERA ? katolík psotník č.p. 13 05.03.1787
60. 2.major dítě Barbara dcera vojína Jakoba HOFA 3 měsíce katolík náhlá smrt č.p. 29 25.03.1787
61. Menter dítě Paul syn vojína Wenzela WALLISCHE ? katolík psotník č.p. 29 09.04.1787
62. 2. major dítě Christiana dcera vojína Friedricha SCHULLENBURGA 5 protestant plicní vodnatelnost č.p. 29 19.04.1787
63. Cžapek dítě Maria dcera vojína Gottleiba Heinricha BÖHMA ? protestant psotník č.p. 29 10.05.1787
64. plukovníka dítě Theresia dcera vojína Thomase GRUBERA 9 měsíců katolík neštovice č.p. 69 04.06.1787
65. 2.major dítě Anton syn vojína Andrease GOHAUTA ? katolík psotník č.p. 29 10.06.1787
66. Cžapek dítě Monika dcera vojína Franze WAGNERA 1,5 roku katolík TBC č.p. 29 21.07.1787
67. Karacciolo dítě Johann syn vojína Josepha GALLINY 7 katolík psotník č.p. 29 13.08.1787
68. Menter dítě Franziska dcera ? Antona REINHARTA ? katolík psotník č.p. 29 18.08.1787
69. 2. major dítě Maria Katharina dcera vojína Karla Friedricha SCHULLENBURGA ? katolík psotník č.p. 29 11.09.1787
70. Karacciolo dítě Agnes dcera vojína Antona SCHATZLA 1 katolík TBC č.p. 29 04.11.1787
71. Karacciolo dítě Barbara dcera vojína Antona SCHATZLA 2,5 roku katolík TBC č.p. 29 09.11.1787
72. Menter dítě Magdalena dcera vojína Johanna SENBERGERA ? katolík psotník č.p. 69 14.11.1787
73. plukovníka dítě nepokřtěný syn tambora Wenzela SAGERA katolík po porodu č.p. 28 19.11.1787
74. Menter dítě Joseph syn vojína Josepha MORETZE 1 katolík TBC č.p. 29 30.11.1787
75. Cžapek vojín Johann KARESCH 22 katolík mrtvice č.p. 29 27.12.1787
76. plukovníka dítě Adalbert syn vojína Franze GAUSSE 1 katolík psotník č.p. 29 24.01.1788
77. Karacciolo dítě Franz syn kaprála Franze BERGERA 1,5 roku katolík psotník č.p. 6 06.03.1788
78. Oprien dítě Johann syn vojína Franze PETIHO 1 měsíc katolík psotník č.p. 29 27.04.1788
79. Wagemann dítě Mathias syn vojína Johanna BRUNERA ? katolík TBC č.p. 16 18.05.1788
80. Menter dítě Heinrich syn kaprála Heinricha SCHCHARTA ? katolík psotník č.p. 120 24.06.1788
81. Roch dítě Gregor syn ? Jakoba SAXMANNA 1 katolík psotník č.p. 29 10.08.1788
82. IR 10. Jung-Wolfenbüttel do 1790 dítě Theodor syn hauptmanna Josepha von FORTENBURGA 1 katolík TBC ? 12.08.1788
83. Fortenburg dítě Joseph syn vojína Ferdinanda FELIXE 2 katolík TBC č.p. 29 24.08.1788
84. Roch dítě Andreas syn vojína Johanna KUGLERA 4 měsíce katolík TBC č.p. 141 02.09.1788
85. Fortenburg dítě Anna dcera vojína Jakoba ZORNA 1,5 roku katolík cirhóza jater č.p. 29 10.09.1788
86. IR 10. Jung-Wolfenbüttel do 1790 dítě Franciska dcera hraběte hauptmanna Josepha von KARACCIOLA 2 katolík TBC č.p. 12 22.11.1788
87. IR 11. Wallis Mich. do 1801 hauptmann Wenzl SCHÖNPFLUG von GEMSENBERG 54 katolík zápal plic ? 18.12.1788
88. Oprien dítě Sebastian syn vojína Valentina BRAUNA 4 měsíce katolík záškrt č.p. 29 03.12.1788
89. Kediani dítě Sophia dcera vojína Heinricha GAISERA 9 měsíců katolík psotník č.p. 29 31.12.1788
90. IR 11. Wallis Mich. do 1801 Mayetto dítě Joseph syn vojína Johanna KOCHA 2 katolík záškrt č.p. 109 14.01.1789
91. IR 10. Jung-Wolfenbüttel do 1790 Sebottendorf dítě Valentin syn vojína Ignatze SCHMIDA 3 katolík psotník č.p. 1 19.02.1789
92. IR 10. Jung-Wolfenbüttel do 1790 leib dítě Joseph syn vojína Philippa MAURERA ? katolík psotník č.p. 29 25.02.1789
93. IR 10. Jung-Wolfenbüttel do 1790 Karacciolo dítě Theresia dcera kaprála Petra ZOPPA 9 měsíců katolík záškrt č.p. 45 04.03.1789
94. IR 10. Jung-Wolfenbüttel do 1790 leib dítě Mathias syn vojína Philippa MAURERA ? katolík psotník č.p. 29 05.03.1789
95. IR 10. Jung-Wolfenbüttel do 1790 Oprien dítě Prokop syn vojína Heinricha WÜRTHA 9 měsíců katolík psotník č.p. 29 19.04.1789
96. IR 10. Jung-Wolfenbüttel do 1790 Roch dítě Ewa dcera vojína Franze PURKA 9 měsíců katolík záškrt č.p. 29 26.04.1789
97. IR 10. Jung-Wolfenbüttel do 1791 Fortenburg dítě Barbara dcera vojína Philippa BRAUNA ? katolík psotník č.p. 29 30.12.1789
98. IR 10. Jung-Wolfenbüttel do 1792 plukovníka dítě Johann syn tambora Antona LINCHARDA 3 katolík neštovice č.p. 29 14.01.1790
99. IR 10. Jung-Wolfenbüttel do 1793 podplukovníka dítě Franz syn svobodníka Johanna SCHMIEDA 9 katolík gangréna č.p. 5 08.01.1790
100. IR 10. Jung-Wolfenbüttel do 1794 Oprien dítě Maria Anna dcera vojína Franze LEHNA 3 katolík náhlá smrt č.p. 29 02.02.1790
101. IR 10. Jung-Wolfenbüttel do 1795 Fortenburg dítě Agnes dcera svobodníka Jakoba GOLLITSCHINSKIHO 6 měsíců katolík neštovice č.p. 29 03.02.1790
102. IR 10. Jung-Wolfenbüttel do 1796 Wittersberg dítě Franziska dcera führera Ludwiga GEBLA ? katolík psotník č.p. 24 19.02.1790
103. IR 10. Jung-Wolfenbüttel do 1797 Cžapek dítě Elisabeth dcera vojína Georga MATOUSCHEKA 2 katolík neštovice č.p. 29 24.02.1790
104. IR 10. Jung-Wolfenbüttel do 1798 Wittersberg dítě nepokřtěná dcera svobodníka Fridricha JÜNGERA katolík po porodu č.p. 139 08.03.1790
105. IR 10. Keühl Carl do 1802 dítě Maria Anna dcera podplukovníka Josepha WEIGLA ? katolík ? č.p. 153 28.03.1790
106. IR 10. Keühl Carl do 1802 Zörtnick vojín Lorenz LERANDER 30 katolík mrtvice č.p. 64 03.04.1790
107. Ingenier Corps dítě Johanna Nepomucena dcera hauptmanna Philippa POSINGERA 2 katolík záškrt č.p. 1 25.04.1790
108. IR 10. Keühl Carl do 1802 dítě Joseph syn svobodníka Magnuse SCHWARZE 2 katolík psotník č.p. 85 10.09.1793
109. IR 10. Keühl Carl do 1802 Wittersberg dítě Katharina dcera vojína Georga PICKLA 3 katolík neštovice č.p. 34 29.04.1790
110. IR 10. Keühl Carl do 1802 dítě Lozenz syn kaprála Johanna RESSE 3 katolík záškrt č.p. 29 02.05.1790
111. IR 10. Keühl Carl do 1802 dítě Maria Anna dcera kaprála Johanna RESSE 2 katolík záškrt č.p. 29 24.05.1790
112. IR 10. Keühl Carl do 1802 dítě Josepha dcera vojína Franze PETTIHO 6 měsíců katolík neštovice č.p. 29 25.05.1790
113. IR 10. Keühl Carl do 1802 dítě Dominick syn vojína Adama KRAMLICHA 3 katolík neštovice č.p. 29 01.06.1790
114. IR 10. Keühl Carl do 1802 dítě Josepha dcera vojína Jacoba BRAUTIGAMA 2 katolík neštovice č.p. 29 16.06.1790
115. IR 10. Keühl Carl do 1802 dítě Johann syn vojína Johanna RACKEHO 4 katolík neštovice č.p. 29 17.06.1790
116. IR 10. Keühl Carl do 1802 dítě nepokřtěná dcera vojína martina FISTERA katolík po porodu č.p. 133 17.07.1790
117. IR 10. Keühl Carl do 1802 dítě Josepha dcera kaprála Sebastiana GOTTMANA 2 katolík psotník č.p. 64 09.11.1790
118. IR 10. Keühl Carl do 1802 dítě Katharina dcera feldwebela Daniela THIERA 9 katolík TBC č.p. 156 10.01.1790
119. IR 10. Keühl Carl do 1802 dítě Bernard syn zemřelého vojína Martina ROKOWSKÝHO 2 katolík TBC č.p. 98 21.01.1791
120. IR 10. Keühl Carl do 1802 dítě Franz syn zenřelého vojína Kaspara POSSEKALA 1 katolík cirhóza jater č.p. 20 21.03.1791
121. IR 10. Keühl Carl do 1802 dítě Wendelin syn vojína Wendelina SAUTTERERA 1 den katolík psotník č.p. 120 26.08.1791
122. IR 10. Keühl Carl do 1802 dítě Heinrich syn vojína Heinricha SCHAGOA 9 měsíců katolík psotník č.p. 65 18.04.1792
123. IR 10. Keühl Carl do 1802 žena Maria Anna manželka vojína Heinricha SCHAGOA 38 katolík zánět střev č.p. 65 21.05.1792
124. IR 10. Keühl Carl do 1802 dítě Johann syn svobodníka Johanna HOMBA 11 měsíců katolík psotník č.p. 52 23.12.1792
125. IR 25. Brechainville Ludw. dítě Rosina dcera vojína Kaspara QUIRRINGA 9 měsíců katolík psotník č.p. 29 02.01.1793
126. IR 21. Gemmingen žena Margaretha WEBERIN vojenská žena 42 katolík vodnatelnost č.p. 23 14.01.1793
127. IR 25. Brechainville Ludw. dítě Maria Anna dcera Brnharda SCHNEIDERA 2 týdny katolík psotník č.p. 29 16.01.1793
128. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Joseph POSKAMNA 26 katolík úplavice č.p. 23 25.01.1793
129. IR 25. Brechainville Ludw. chlapec na výchovu Sebastian STAM 8 katolík vodnatelnost č.p. 23 14.04.1793
130. IR 25. Brechainville Ludw. dítě Anna dcera hauptmanna Alphonse von GERBERT 10 měsíců katolík psotník č.p. 35 03.05.1793
131. IR 25. Brechainville Ludw. dítě Anna dcera vojína Josepha LAPLMAYERA 2 měsíce katolík psotník č.p. 29 13.03.1794
132. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Wilhelm Johann KAUFMANN Stuhl Sasko 23 katolík tyfus č.p. 23 16.05.1793
133. IR 25. Brechainville Ludw. žena Anna HORNIN manželka vojáka 48 katolík plicní vodnatelnost č.p. 23 23.05.1793
134. ? chlapec na výchovu Johann Franz PICHLER 14 katolík mrtvice č.p. 23 26.06.1793
135. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Adalbert KALKUS 22 katolík TBC č.p. 23 27.06.1793
136. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Johann Heinrich BESSER 25 katolík mrtvice č.p. 23 28.06.1793
137. IR 10. Keühl Carl do 1802 dítě Anton syn vojína Wendelína SAUTERERA 6 týdnů katolík psotník č.p. 120 05.07.1793
138. IR 25. Brechainville Ludw. dítě Joseph syn führera Josepha KOKOLA 2 týdny katolík psotník č.p. 55 08.07.1793
139. IR 25. Brechainville Ludw. dítě Ludowick syn vojína Konrada WILLINGA 11 měsíců katolík psotník č.p. 29 18.07.1793
140. IR 25. Brechainville Ludw. dítě Theresia dcera kaprála Mathiase WEIHARDA 4 katolík TBC č.p. 29 28.07.1793
141. IR 25. Brechainville Ludw. dítě Franz syn kaprála Mathiase WEIHARDA 6 měsíců katolík psotník č.p. 29 08.08.1793
142. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Semko KOSTIAK 18 katolík vodnatelnost č.p. 23 13.08.1793
143. IR 25. Brechainville Ludw. dítě Wenzl syn vojína Franze WANDERGOLDA 9 měsíců katolík psotník č.p. 96 14.08.1793
144. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Wassil SAUKA 19 katolík tyfus č.p. 23 20.08.1793
145. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Georg EBERT Magdeburg 27 protestant tyfus č.p. 23 23.08.1793
146. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Jakob HROMAK 42 katolík tyfus č.p. 23 26.08.1793
147. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Andrej GALLINOWSKY 18 katolík tyfus č.p. 23 27.08.1793
148. IR 25. Brechainville Ludw. dítě Joseph syn feldwebela Franze KRAUSSE 6 měsíců katolík psotník č.p. 17 31.08.1793
150. ? vojín Johann BAJACKOW Zaykezeiwe 19 katolík tyfus č.p. 23 22.09.1793
151. Pötsch vojín Mathias HANSL Bautes 25 katolík tyfus č.p. 23 03.10.1793
152. IR 25. Brechainville Ludw. dítě Leopold syn praporní chirurg Joseph TRITTERMAN Čechy 1 týden katolík tyfus č.p. 55 03.10.1793
153. Pötsch vojín Johann KOWALOW Pratkowow 20 katolík tyfus č.p. 23 18.10.1793
154. Schierding Michael SLABNIK Uskir Halič 19 katolík tyfus č.p. 23 30.10.1793
155. Schierding vojín Batholome ZAHRATKA Steinkirchen Halič 20 katolík tyfus č.p. 23 04.11.1793
156. Buckams vojín Alex MOSKALUK Worona Čechy 19 katolík tyfus č.p. 23 04.11.1793
157. Schierding vojín Simon BAUR Uresch Halič 25 katolík tyfus č.p. 23 08.11.1793
158. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Syrin MICHAILISZNE Horochlina Čechy 20 katolík tyfus č.p. 23 13.11.1793
159. IR 25. Brechainville Ludw. dítě Elisabeth dcera kaprála Antona FRANZE 1 katolík psotník č.p. 29 21.11.1793
160. Schierding vojín Philipp SCHIMAK Usiowitz Čechy 17 katolík tyfus č.p. 23 23.11.1793
161. Schierding vojín Painko KLENOTA Podpiečzary Halič 20 katolík tyfus č.p. 23 29.11.1793
162. Pötsch vojín Andry ROSŽOWSKY Potachayer Halič 18 katolík tyfus č.p. 23 03.12.1793
163. Schierding vojín Bartholome CZISCHEK Litschau Čechy 20 katolík tyfus č.p. 23 04.12.1793
164. Pötsch vojín Habrick DUDIEK Samlusza Halič 21 katolík tyfus č.p. 23 10.12.1793
165. Schierding vojín Georg SUCHEL Czkin Čechy 30 katolík tyfus č.p. 23 04.12.1793
166. rekrut Willhelm HOFMAN Dresden Sasko 18 protestant tyfus č.p. 23 19.12.1793
167. Pötsch vojín Franz HASCHAK Nisz Woliszin Halič 20 katolík tyfus č.p. 23 23.12.1793
168. Pötsch vojín Joseph BUSCHEK Krestzan Čechy 18 katolík tyfus č.p. 23 28.12.1793
169. Pötsch vojín Jakob HAUDEK Tischin Čechy 24 katolík ženat tyfus č.p. 23 31.12.1793
170. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Ivan BODNAR Halič 24 katolík tyfus č.p. 23 06.01.1794
171. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Anton PASZKOW Walesniow Halič 20 katolík tyfus č.p. 23 12.01.1794
172. IR 25. Brechainville Ludw. svobodník Andreas FORSTNER Weissengrün Čechy 40 katolík tyfus č.p. 23 13.01.1794
173. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Daniel LESZUKOW Wollosoka Halič 19 katolík tyfus č.p. 23 17.01.1794
174. IR 25. Brechainville Ludw. dítě Johann syn vojína Josepha LAMPLMAYERA 2 katolík psotník č.p. 29 17.01.1794
175. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Martin HÜTNER Gross Sinentsch Čechy 20 katolík tyfus č.p. 23 18.01.1794
176. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Peter RYBY Sadarow Halič 19 katolík tyfus č.p. 23 18.01.1794
177. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Andreas WOITZOW Lesiczna Halič 25 katolík tyfus č.p. 23 18.01.1794
178. IR 25. Brechainville Ludw. dítě Ignatz syn feldwebela Ignatze AMBROZOWSKYHO 1 měsíc katolík psotník č.p. 29 20.01.1794
179. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Johann DIRICH Teyn Čechy 24 katolík tyfus č.p. 23 22.01.1794
180. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Johann Benjamin DIETEL Grnitz Chebsko 26 protestant tyfus č.p. 23 22.01.1794
181. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Martin NIEMETZ Lhota Čechy 20 katolík tyfus č.p. 23 23.01.1794
182. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Thomas SICHOROWSKY Trzepkow Čechy 17 katolík tyfus č.p. 23 25.01.1794
183. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Heinrich LINDE Altenburg Sasko 33 protestant tyfus č.p. 23 25.01.1794
184. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Gottlieb SCHEUBE Wermin Sasko 18 protestant tyfus č.p. 23 06.02.1794
185. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Peter GLIMOW Petrilow Halič 19 katolík tyfus č.p. 23 08.02.1794
186. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Fedor LOROHOWSKY Stary Halič 18 katolík tyfus č.p. 23 12.02.1794
187. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Janko KUIPITA Wiszniow Halič 24 katolík tyfus č.p. 23 17.02.1794
188. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Michaelo SPLENKARČZIK Ostonin Halič 19 katolík tyfus č.p. 23 19.02.1794
189. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Fedor BABINCŽUK Lisky Halič 18 katolík tyfus č.p. 23 21.02.1794
190. IR 25. Brechainville Ludw. dítě Barbora dcera vojína Josepha LAPLMAYERA 4 katolík psotník č.p. 29 24.02.1794
191. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Groczuw SEMENIUW Opizowka Halič 24 katolík tyfus č.p. 23 13.03.1794
193. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Jakob CŽUPCZAK Holoskivka Halič 18 katolík tyfus č.p. 23 17.03.1794
194. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Blasius KONZLER Liebesching Čechy 17 katolík tyfus č.p. 23 20.03.1794
195. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Lorenz SARAUER Andersberg Čechy 25 katolík tyfus č.p. 23 21.03.1794
196. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Wassil KAČZUK Posiek Halič 22 katolík tyfus č.p. 23 22.03.1794
197. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Jakob VALENTA Audischow Čechy 26 katolík tyfus č.p. 23 30.03.1794
198. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Martin SCHNEIDER Ernsberg Čechy 23 katolík tyfus č.p. 23 04.04.1794
199. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Johann LASCHKOWICH Szeitin Halič 38 katolík tyfus č.p. 23 07.04.1794
200. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Andreas RUWISCH Lowelko Halič 28 katolík tyfus č.p. 23 08.04.1794
201. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Wenzl HOLLETSCHEK Elsowich Čechy 25 katolík tyfus č.p. 23 09.04.1794
202. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Wenzl BERANEK Spuler Čechy 20 katolík tyfus č.p. 23 11.04.1794
203. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Augustin HOFFELNER Uretschlag Čechy 18 katolík tyfus č.p. 23 28.04.1794
204. IR 25. Brechainville Ludw. žena Anna Elisabeth KRAUSSIN vojenská žena 30 katolík tyfus č.p. 23 02.05.1794
205. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Fedor SLOEDNIČZEK Porteyky Halič 19 katolík tyfus č.p. 23 07.05.1794
206. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Andrej WENETZUK Pothom Halič 21 katolík tyfus č.p. 23 09.05.1794
207. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Joseph LIDUSHKA Aujezd Čechy 22 katolík tyfus č.p. 23 09.05.1794
208. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Martin HAMER Pindorf Čechy 17 katolík tyfus č.p. 23 12.05.1794
209. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Migidi MULL Wowalanko Halič 19 katolík tyfus č.p. 23 13.05.1794
210. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Sebastian ROSENFELDER Oberhrid Čechy 17 katolík tyfus č.p. 23 13.05.1794
211. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Wassil STEGLAN Korslowka Halič 19 katolík tyfus č.p. 23 13.05.1794
212. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Albert BLAHA Schitno Čechy 25 katolík tyfus č.p. 23 20.05.1794
213. IR 25. Brechainville Ludw. dítě Johann syn gefreitera Johanna EDLERA 1 měsíc katolík psotník č.p. 29 23.05.1794
214. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Johann LINHARD Stuzidka Čechy 18 katolík tyfus č.p. 23 23.05.1794
215. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Mathias SCHÖDEL Malschitz Čechy 19 katolík tyfus č.p. 23 24.05.1794
216. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Daniel SOLLOWNY Sadzawa Halič 19 katolík tyfus č.p. 23 28.05.1794
217. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Johann LUDWA Senerscha Čechy 24 katolík tyfus č.p. 23 29.05.1794
218. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Jakob HOLZINGER Ober Wuldau Čechy 38 katolík tyfus č.p. 23 30.05.1794
219. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Johann FUX Neudorf Čechy 20 katolík tyfus č.p. 23 30.05.1794
220. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Alex SUSECK Ober Thin Halič 19 katolík tyfus č.p. 23 03.06.1794
221. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Veit SOWSKA Seirkowich Čechy 21 katolík tyfus č.p. 23 04.06.1794
222. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Joseph ZIMERMAN Blumau Čechy 38 katolík tyfus č.p. 23 17.06.1794
223. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Kaspar MUTH Lautern Darmstadt 20 katolík tyfus č.p. 23 18.06.1794
224. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Peter LUSCŽEY Korostiat Halič 19 katolík tyfus č.p. 23 18.06.1794
225. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Franz CZIACK Weronich Čechy 20 katolík tyfus č.p. 23 20.06.1794
226. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Mathias WOLF Krasau Čechy 28 katolík tyfus č.p. 23 22.06.1794
227. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Iwan DANUILUK Kroper Halič 20 katolík tyfus č.p. 23 25.06.1794
228. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Hrin OLLINETZ Stanislau Halič 23 katolík tyfus č.p. 23 25.06.1794
229. IR 25. Brechainville Ludw. dítě Maria Anna dcera feldwebela Mathiase WECHARDA 14 dnů katolík psotník č.p. 29 29.06.1794
230. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Martin HUDLER Rebeschay 20 katolík tyfus č.p. 23 02.07.1794
231. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Adam GUBŸ Bomdorf 21 katolík tyfus č.p. 23 05.07.1794
232. IR 25. Brechainville Ludw. dítě Gabriel syn kaprála Benedikta WALMY 2 katolík kurděje č.p. 29 06.07.1794
233. IR 25. Brechainville Ludw. žena Ludmila manželka kaprála kaprála Iwana KWIATKA 48 katolík zánět střev č.p. 23 08.07.1794
234. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Lorenz RZICHA Temolin Čechy 21 katolík tyfus č.p. 23 12.07.1794
235. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Andreas STERZIZIN Czernions Halič 26 katolík tyfus č.p. 23 15.07.1794
236. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Joseph FUX Glanÿ Čechy 27 katolík tyfus č.p. 23 15.07.1794
237. IR 25. Brechainville Ludw. svobodník Johann SPÖTT Weisenstein Čechy 23 katolík tyfus č.p. 23 15.07.1794
238. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Ignatz LADIUK Korzow Halič 23 katolík tyfus č.p. 23 18.07.1794
239. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Hrat SAYATZUK Ostien Halič 22 katolík tyfus č.p. 23 29.07.1794
240. IR 25. Brechainville Ludw. žena Katharina manželka vojína Friedricha AMENTA 46 katolík tyfus č.p. 23 01.08.1794
241. IR 25. Brechainville Ludw. dítě Ignatz syn vojína Adalbertha LOZENZE 13 dnů katolík psotník č.p. 29 02.08.1794
242. IR 25. Brechainville Ludw. dítě Rosalina dcera vojína Veita HABRICHA 1 katolík psotník č.p. 29 04.08.1794
243. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Wassil RUSILOW Stariletzky Halič 23 katolík tyfus č.p. 23 07.08.1794
244. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Jakob HINTERMÜLLER Bloben Čechy 19 katolík tyfus č.p. 23 09.08.1794
245. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Martin WORRAL Borzitzen Čechy 19 katolík tyfus č.p. 23 10.08.1794
246. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Prokop MICHALČZIN Mallowany Halič 19 katolík tyfus č.p. 23 11.08.1794
247. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Alex JURIKOW Korzaw Halič 19 katolík tyfus č.p. 23 12.08.1794
248. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Mathias ROSSA Welohau Čechy 19 katolík tyfus č.p. 23 18.08.1794
249. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Thomas JANKOWETZ Petterny Čechy 22 katolík tyfus č.p. 23 19.08.1794
250. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Michael MOISTEROW Cžuwenye Halič 22 katolík tyfus č.p. 23 20.08.1794
251. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Thomas MUNKOWICH Krumau ? 18 katolík tyfus č.p. 23 21.08.1794
252. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Dimetro RESCHKOW Polna Halič 20 katolík tyfus č.p. 23 23.08.1794
253. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Paul STEBUR Kawalowekszy Halič 19 katolík tyfus č.p. 23 31.08.1794
254. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Jakob PELLIKAU Spinuoka Halič 18 katolík tyfus č.p. 23 31.08.1794
255. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Wilhelm DUTERT Paris Francie 21 katolík tyfus č.p. 23 31.08.1794
256. IR 25. Brechainville Ludw. dítě Franziska dcera vojína Veita HABRICHA 2 katolík tyfus č.p. 29 07.09.1794
257. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Johann SAFZUK Kočzov Halič 22 katolík tyfus č.p. 23 14.09.1794
258. IR 25. Brechainville Ludw. rekrut Peter GERLOCH ? Reich 25 katolík tyfus č.p. 23 26.09.1794
259. IR 25. Brechainville Ludw. rekrut Ilko LUSCHKANIUK ? Halič 18 katolík tyfus č.p. 23 26.09.1794
260. IR 25. Brechainville Ludw. dítě Andreas syn vojína Johanna CHRISTIANA 1 katolík psotník č.p. 29 10.10.1794
261. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Paul IMMISCH Hernegau Reich 27 katolík tyfus č.p. 23 24.10.1794
262. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Miketin DIMETROW Thersmenczari Halič 23 katolík tyfus č.p. 23 12.11.1794
263. IR 25. Brechainville Ludw. dítě Wenzl WEICHART syn feldwebela 5 katolík psotník č.p. 29 19.11.1794
264. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Peter KRONOWSKY Horopick 19 katolík tyfus č.p. 23 20.12.1794
265. IR 25. Brechainville Ludw. dítě Franz syn feldwebela Jakoba SCHUBERTA 3 katolík záškrt č.p. 29 03.01.1795
266. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Stephan BOYČZUK Ursien Halič 23 katolík tyfus č.p. 23 12.01.1795
267. IR 25. Brechainville Ludw. dítě Anna dcera vojína Jakoba MAYERA 1,5 roku katolík záškrt č.p. 29 15.01.1795
268. IR 25. Brechainville Ludw. dítě Johann syn kaprála Anrease WAILANDA 1,5 roku katolík psotník č.p. 23 16.01.1795
269. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Paul MAYER Heilbrun Čechy 20 katolík tyfus č.p. 23 16.01.1795
270. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Joseph KRAUSSE Rokonhausen Reich 20 protestant tyfus č.p. 23 23.01.1795
271. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Bartholome MODY Sterp Čechy 19 katolík tyfus č.p. 23 23.01.1795
272. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Wassil ONUFRIUK Dornowich Halič 20 katolík tyfus č.p. 23 28.01.1795
273. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Joseph RESCH Altminster Reich 23 katolík tyfus č.p. 23 01.02.1795
274. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Iwan BOKOSCH Kollinka Halič 21 katolík tyfus č.p. 23 03.02.1795
275. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Paul SCHANDA asi 26 katolík přivezen se zraněním č.p. 23 04.02.1795
276. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Hrehor LUKANIUK Wisten Halič 22 katolík tyfus č.p. 23 10.02.1795
277. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Gregor LUKINOW Ostra Halič 24 katolík tyfus č.p. 23 10.02.1795
278. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Woyta SAPA Loronow Halič 23 katolík tyfus č.p. 23 14.02.1795
279. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Wassil KOLOMPOLSKY Pribilon Halič 21 katolík tyfus č.p. 23 23.02.1795
280. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Herussin PODLAK Ostrion Halič 24 katolík tyfus č.p. 23 24.02.1795
281. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Godfid SCHUCHMAN Magdeburg ? 23 protestant tyfus č.p. 23 25.02.1795
282. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Mathias MRASS Stikau Čechy 39 katolík tyfus č.p. 23 28.02.1795
283. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Franz NEDOPIL Strakonitz Čechy 19 katolík tyfus č.p. 23 01.03.1795
284. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Stephan MAGLITZA Wesinade Benátsko 63 katolík tyfus č.p. 23 09.03.1795
285. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Simon BOROSCHOWSKY Pohořy Čechy 24 katolík tyfus č.p. 23 16.03.1795
286. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Mathias TUSSETSCHLÄGER Honetschlag Čechy 18 katolík tyfus č.p. 23 24.03.1795
287. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Onofri FEDIKOW ? Halič 19 katolík tyfus č.p. 23 25.03.1795
288. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Iwan LUSENZKY ? Halič 18 protestant tyfus č.p. 23 08.04.1795
289. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Iwan WARISCHKOW Zadzawa Halič 20 katolík tyfus č.p. 23 13.04.1795
290. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Fedor SKIOPSKY Pudsky Halič 19 katolík tyfus č.p. 23 13.04.1795
291. IR 25. Brechainville Ludw. ? Iwan SLUMINSKY Petrilow Halič 24 katolík tyfus č.p. 23 20.04.1795
292. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Habriel DOLLESCZUK ? Halič 22 katolík tyfus č.p. 23 21.04.1795
293. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Jakob KROMSKÝ ? Halič 24 katolík tyfus č.p. 23 23.04.1795
294. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Simon KOUBA Budislawich Čechy 21 katolík tyfus č.p. 23 25.04.1795
295. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Jakob POLLODNE ? Halič 23 katolík tyfus č.p. 23 26.04.1795
296. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Fedor MICHETIN Petrillow Halič 22 katolík tyfus č.p. 23 02.05.1795
297. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Joseph HANDLIK ? ? 25 katolík tyfus č.p. 23 02.05.1795
298. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Mathias SCHMID Gshowitz Čechy 19 katolík tyfus č.p. 23 11.05.1795
299. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Iwan JAWORSKY Torkoftin Halič 21 katolík tyfus č.p. 23 11.05.1795
300. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Mathias STICH Niekewich Čechy 22 katolík tyfus č.p. 23 14.05.1795
301. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Fedor ALLEXIUF Olesiza Halič 23 katolík tyfus č.p. 23 21.05.1795
302. IR 25. Brechainville Ludw. dítě Joseph syn vojína Ludwicka MECHEIMER 0 katolík po porodu č.p. 24 22.05.1795
303. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Anton KRIEGER 26 katolík tyfus č.p. 23 23.05.1795
304. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Onofri STEPHANISČZIN Tismeika Halič 21 katolík tyfus č.p. 23 24.05.1795
305. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Ilko CHOMEN Ostra Halič 19 katolík tyfus č.p. 23 30.05.1795
306. IR 25. Brechainville Ludw. dítě Magdalena dcera vojína Josepha KOUKALA 4 katolík TBC č.p. 23 30.05.1795
307. IR 25. Brechainville Ludw. žena Johanna HAIDERIN manželka vojína 60 katolík tyfus č.p. 23 17.06.1795
308. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Anton AUGER Tomaschlitz Čechy 20 katolík tyfus č.p. 23 08.07.1795
309. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Wenzl NOWOTNY Čechy 19 katolík tyfus č.p. 23 09.07.1795
310. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Michael SMIGEL Halič 20 katolík tyfus č.p. 23 14.07.1795
311. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Fedor CŽUMPAKOV Halič 18 katolík tyfus č.p. 23 20.07.1795
312. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Markus GRABUOWSKY 19 katolík tyfus č.p. 23 24.07.1795
313. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Allexo SEMEINCKOW Halič 19 katolík tyfus č.p. 23 25.07.1795
314. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Nikolaus HESKA 20 katolík tyfus č.p. 23 26.07.1795
315. IR 25. Brechainville Ludw. vojín David MÜLLER Reich 23 protestant tyfus č.p. 23 31.07.1795
316. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Jačz FENDICK Halič 21 katolík tyfus č.p. 23 11.08.1795
317. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Fedor KLIKAILLO Halič 20 katolík tyfus č.p. 23 22.08.1795
318. IR 25. Brechainville Ludw. dítě Elisabeth dcera zemřelého kaprála Gottlieba BAURA 5 katolík tyfus č.p. 29 22.08.1795
319. IR 25. Brechainville Ludw. dítě Wenzl syn vojína Josepha LAMPLMAYERA 22 dnů katolík psotník č.p. 29 13.10.1795
320. IR 10. Keühl Carl do 1802 dítě Johann syn kaprála Johanna TABORSKÉHO 7 katolík neštovice č.p. 145 01.11.1795
321. IR 10. Keühl Carl do 1802 dítě Ignatz syn kaprála Johanna TABORSKÉHO 9 katolík neštovice č.p. 145 05.11.1795
322. IR 25. Brechainville Ludw. žena Maria KLEININ manželka kaprála 45 katolík TBC č.p. 29 08.11.1795
323. IR 25. Brechainville Ludw. chlapec na výchovu Lorenz GERŽABEK 10 katolík neštovice č.p. 23 09.11.1795
324. IR 25. Brechainville Ludw. dítě Anna dcera feldwebela Josepha EHREWIRTHA 1,5 roku katolík neštovice č.p. 29 18.11.1795
325. IR 25. Brechainville Ludw. dítě Johann synplukovního tambora Thomase LEDERERA 10 dnů katolík psotník č.p. 29 31.12.1795
326. IR 25. Brechainville Ludw. dítě Johann Georg syn poručíka Johanna SCHICKERA 4 katolík utonutí č.p. 6 23.04.1796
327. IR 25. Brechainville Ludw. dítě Anna dcera vojína Mathiase FISCHBECKA 1,5 roku katolík neštovice č.p. 16 02.11.1795
328. IR 10. Keühl Carl vojín Mathias PLOBOBIL Bochdallin Čechy 23 katolík tyfus č.p. 23 14.11.1796
329. IR 10. Keühl Carl vojín Franz DANIESCH Rodinow Čechy 23 katolík tyfus č.p. 23 15.11.1796
330. IR 10. Keühl Carl vojín Andreas FELIKA Cziha Halič 22 katolík tyfus č.p. 23 18.11.1796
331. IR 10. Keühl Carl vojín Anton JRZICK 58 katolík tyfus č.p. 23 20.11.1796
332. IR 25. Brechainville Ludw. dítě Dorothea dceravojín Georg SCHLACHT 1 katolík psotník č.p. 29 20.11.1796
333. IR 10. Keühl Carl vojín Franz ZELENKA Nitraskowitz Čechy 18 katolík tyfus č.p. 23 26.11.1796
334. IR 10. Keühl Carl vojín Franz RAUSCH Neuhaus Čechy 19 katolík tyfus č.p. 23 27.11.1796
335. IR 10. Keühl Carl vojín Karl CZISARZ Wiskytzny Čechy 20 katolík tyfus č.p. 23 29.11.1796
336. IR 10. Keühl Carl vojín Johann VOGLSMITD Reich 32 katolík tyfus č.p. 23 30.11.1796
337. IR 10. Keühl Carl feldwebel Lorenz PODLESCHAK Wittingen Čechy 42 katolík tyfus č.p. 23 01.12.1796
338. IR 10. Keühl Carl vojín Philipp ROLOLD Kaspern Östereich 19 katolík tyfus č.p. 23 09.12.1796
339. FAR 01. Penzenstein Jos. vojín Wenzl SEWLIK Alt Bunzlau Čechy 22 katolík průjem č.p. 23 11.12.1796
340. IR 10. Keühl Carl vojín Jakob BETNARSCH Borzekowitz Halič 24 katolík průjem č.p. 23 26.12.1796
341. IR 10. Keühl Carl vojín Joseph SIPPA Grossdobrowy Čechy 20 katolík zápal plic č.p. 23 05.01.1797
342. IR 10. Keühl Carl vojín Franz DANESCH Neudorf Čechy 20 katolík vodnatelnost č.p. 23 14.01.1797
343. IR 10. Keühl Carl vojín Michael RZADEK Jahowka Halič 25 katolík vodnatelnost č.p. 23 21.01.1797
344. IR 10. Keühl Carl vojín Veit LAPACK Herlosches Čechy 18 katolík zápal plic č.p. 23 29.01.1797
345. IR 56. Colloredo Wenz. vojín Stanislaus KODENSKY Kent Halič 21 katolík vodnatelnost č.p. 23 31.01.1797
346. IR 47. Kinsky vojín Kasper JAREK Wotaba Halič 25 katolík vodnatelnost č.p. 23 09.02.1797
347. IR 10. Keühl Carl vojín Ambros BAUMER Mundl Pfalz 37 katolík TBC č.p. 23 12.02.1797
348. IR 10. Keühl Carl vojín Blasius WARMUTH Czenotowitz Halič 33 katolík průjem č.p. 23 12.02.1797
349. IR 10. Keühl Carl vojín Michael MUDULA Jaschinwir Halič 25 katolík vodnatelnost č.p. 23 19.02.1797
350. IR 45. Lattermann Franz vojín Heinrich BRUKMAN Herzogenbach Holland 19 katolík TBC č.p. 23 23.02.1797
351. IR 10. Keühl Carl vojín Martin HADAM Zrkowitz Čechy 67 katolík TBC č.p. 23 28.02.1797
352. IR 10. Keühl Carl vojín Johann LISCHKA Chischouf Čechy 22 katolík vodnatelnost č.p. 23 02.03.1797
353. IR 10. Keühl Carl vojín Wenzl LAPPE Tabor Čechy 19 katolík plicní vodnatelnost č.p. 23 28.03.1797
354. IR 10. Keühl Carl vojín Anton DRIATKOWICH Chim Halič 21 katolík vodnatelnost č.p. 23 31.03.1797
355. IR 10. Keühl Carl vojín Jakob BIRGU Samschý Čechy 20 katolík zápal plic č.p. 23 14.04.1797
356. IR 10. Keühl Carl vojín Joseph KUTSCHERA Bestezin Čechy 28 katolík TBC č.p. 23 20.04.1797
357. IR 10. Keühl Carl vojín Peter BARBA Schwarzkumelka Halič 21 katolík TBC č.p. 23 23.04.1797
358. IR 10. Keühl Carl dítě Franz syn svobodníka FranzeVANDERBOLDA 6 měsíců katolík záškrt č.p. 29 10.05.1797
359. IR 10. Keühl Carl vojín Adalbert STERHLÍK Blafky Čechy 24 katolík plicní vodnatelnost č.p. 23 10.05.1797
360. Vozatajstvo vojín Mathias MINUK Bossoton Unter Steyer 52 katolík plicní vodnatelnost č.p. 23 15.05.1797
361. Vozatajstvo vojín Joseph SZABO Debere Uhry 34 katolík žloutenka č.p. 23 23.05.1797
362. IR 10. Keühl Carl vojín Wenzl BAUNKAL Zebistl Čechy 41 katolík TBC č.p. 23 01.06.1797
363. IR 10. Keühl Carl vojín Amnton WISSEMAN Ofenburg Unter Östereich 67 katolík TBC č.p. 23 02.06.1797
364. IR 18. Stuart Patr. vojín Joseph SPETLICH Mabra Čechy 28 katolík tyfus č.p. 23 06.06.1797
365. IR 10. Keühl Carl vojín Johann AUGUST Zellowitz Čechy 24 katolík TBC č.p. 23 10.06.1797
366. IR 10. Keühl Carl vojín Heinrich Arnold HORN Essen Westfalsko 21 protestant průjem č.p. 23 14.06.1797
367. IR 10. Keühl Carl vojín Martin GEIDA Neudorf Halič 20 katolík TBC č.p. 23 17.06.1797
368. IR 10. Keühl Carl vojín Albert NOSCHNIK Horpka Halič 24 katolík TBC č.p. 23 03.07.1797
369. IR 18. Stuart Patr. vojín Georg HRUBY Bržnitz Čechy 20 katolík zánět č.p. 23 15.07.1797
370. IR 18. Stuart Patr. vojín Johann GABLITZKY Dowina Halič 22 katolík vodnatelnost č.p. 23 28.07.1797
371. IR 10. Keühl Carl žena Kathrina PEROTKIN manželka invalidu 54 katolík zástava č.p. 23 04.08.1797
372. IR 10. Keühl Carl invalida Albert KAFFA Wolschÿ Čechy 59 katolík tyfus č.p. 23 05.08.1797
373. IR 10. Keühl Carl vojín Alberth KUPETZKY Krakau Halič 29 katolík TBC č.p. 23 10.08.1797
374. IR 45. Lattermann Franz vojín Rupert DORFER Meinsdorf Steyer 21 katolík TBC č.p. 23 08.10.1797
375. IR 25. Brechainville Ludw. dítě Franziska dcera nadporučíka Josepha REBETISCHE 1,5 roku katolík tyfus č.p. 46 12.10.1797
376. IR 25. Brechainville Ludw. dítě Maria Anna dcera vojína Christopha SEIDLA 9 katolík psotník č.p. 24 19.10.1797
377. IR 10. Keühl Carl vojín Jakob SIPULA Denitz Halič 28 katolík plicní vodnatelnost č.p. 23 18.10.1797
378. IR 11. Wallis Mich. žena Rosina HACHIN manželka vojína 49 katolík plicní vodnatelnost č.p. 23 21.10.1797
379. IR 10. Keühl Carl vojín Johann KLAUDA 48 katolík plicní vodnatelnost č.p. 23 05.12.1797
380. IR 10. Keühl Carl vojín Michael NOWOTNY Hegmuth Čechy 23 katolík vodnatelnost č.p. 23 09.01.1797
381. IR 25. Brechainville Ludw. führer Rudolph WEBER 77 katolík TBC č.p. 150 13.01.1798
382. IR 10. Keühl Carl vojín Wenzl ZITTEL Neuhaus Čechy 18 katolík průjem č.p. 23 15.01.1798
383. IR 18. Stuart Patr. vojín Johann BODLEZAK Brozewil Čechy 21 katolík TBC č.p. 23 04.02.1798
384. IR 10. Keühl Carl vojín Anton SOTHUKA Jistebnitz Halič 18 katolík TBC č.p. 23 19.02.1798
385. IR 10. Keühl Carl vojín Peter BARDIN Krolloustka Halič 20 katolík TBC č.p. 23 20.02.1798
386. IR 10. Keühl Carl vojín Peter HERDELS Teleke Pfalz 17 katolík TBC č.p. 23 28.02.1798
387. 1.batt.Sednihradských valachů nadporučík Friedrich LOHSE 56 katolík TBC č.p. 50 02.05.1798
388. IR 25. Brechainville Ludw. dítě Anna LEDERIN dcera plukovního tambora 1,5 roku katolík ztvrdnutá játra č.p. 64 18.05.1798
389. IR 25. Brechainville Ludw. chlapec na výchovu Friedrich HEINZ 11 katolík TBC č.p. 23 11.07.1798
390. IR 10. Keühl Carl dítě Karl syn hauptmanna Josepha von WEIGLA 9 měsíců katolík záškrt č.p. 149 05.08.1798
391. IR 02. E.H. Ferdinand Carl vojín Joseph FURENDA 25 katolík zánět střev č.p. 23 27.08.1798
392. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Anton KUBESH Babin Čechy 23 katolík tyfus č.p. 23 02.09.1798
393. IR 02. E.H. Ferdinand Carl vojín Michael THAR Haiduckenstädten Uhry 28 katolík TBC č.p. 23 21.11.1798
394. IR 25. Brechainville Ludw. dítě Ludmila dcera vojína Gottlieba BURSCHENDORFERA 1 katolík záškrt č.p. 29 09.01.1799
395. IR 25. Brechainville Ludw. dítě Franziska dcera kaprála Josepha SEE 1 katolík zánět střev č.p. 29 31.07.1799
396. IR 25. Brechainville Ludw. dítě Adalbert syn kaprála Josepha GADLETZE 3,5 roku katolík zánět střev č.p. 29 07.08.1799
397. IR 25. Brechainville Ludw. dítě Johann Ignatz syn vojína Mathiase RUZIZKU 11 měsíců katolík psotník č.p. 29 30.03.1800
398. IR 25. Brechainville Ludw. dítě Elisabeth dcera kaprála Johanna SCHÜTZE 5 katolík psotník č.p. 29 28.07.1800
399. FAR ? dítě Ursula dcera dělostřelce Josepha WITROWSKEHO 4,5 roku katolík neštovice č.p. 83 20.08.1800
400. IR 25. Brechainville Ludw. dítě Klara dcera vojína Simona TRAXLERA 1,5 roku katolík neštovice č.p. 60 18.09.1800
401. IR 25. Brechainville Ludw. chlapec na výchovu Thomas KOUR 9 katolík neštovice č.p. 23 05.10.1800
402. IR 25. Brechainville Ludw. dítě Johann syn vojína Karla NEUDORFERA 1,5 roku katolík neštovice č.p. 57 15.10.1800
403. IR 25. Brechainville Ludw. dítě Johanna dcera hauptmanna Antona d HARMANDA 3 katolík neštovice č.p. 166 19.10.1800
404. IR 18. Stuart Patr. dítě Anna dcera hauptmanna Karla svob.pána von BECKA 1,5 roku katolík neštovice č.p. 166 31.10.1800
405. IR 25. Brechainville Ludw. chlapec na výchovu Franz BRAND 12 katolík psotník č.p. 23 13.12.1800
406. IR 64. Tyroler Feldjäger 1801 vojín Johann MATZELIN 28 katolík zánět č.p. 29 20.12.1800
407. IR 25. Brechainville Ludw. chlapec na výchovu Martin SCHÝDA 15 katolík TBC č.p. 23 24.12.1800
408. IR ? Colloredo dítě Karl Edvard syn poručíka Karla Eduarda von COORA 3 měsíce katolík záškrt č.p. 28 05.03.1801
409. IR 10. Keühl Carl dítě Johann syn fouriera Josepha KOLISCHEKA 2 měsíce katolík psotník č.p. 109 24.06.1801
410. Zásobování dítě Johann syn vrchního pekaře Johanna BUCHSTEINA 7 měsíců katolík psotník č.p. 14 17.07.1801
411. IR 10. Keühl Carl vojín Lorenz PYLSA 20 katolík chrlení krve č.p. 5 25.11.1801
412. IR 10. Anspach Alex. 1802 žena Maria SARBIN manželka svobodníka 38 katolík TBC č.p. 37 10.02.1802
413. IR 10. Anspach Alex. 1802 hauptmann Johann DEBARY 52 katolík TBC č.p. 127 05.03.1802
414. IR 10. Anspach Alex. 1802 dítě Ignatz syn vojína Josepha KOLISCHEKA 1 den katolík psotník č.p. 84 13.07.1802
415. IR 10. Anspach Alex. 1802 dítě Johann syn kaprála Franze PROHASKU 4 měsíce katolík psotník č.p. 35 12.10.1802
416. FAR 04. Viertes dítě Anna dcera kaprála Sebastiana MAYRA 1 katolík psotník č.p. 29 08.11.1802
417. IR 10. Anspach Alex. 1802 žena Ewa GOTERPELETZIN manželka führera 60 katolík TBC č.p. 23 11.11.1802
418. FAR 04. Viertes dítě Theresia dcera dělostřelce Franze ROTTA 1,5 roku katolík psotník č.p. 29 14.11.1802
419. FAR 04. Viertes dítě Joseph syn kaprála Franze PROHAZKU 10 měsíců katolík černý kašel č.p. 29 15.12.1802
420. IR 10. Anspach Alex. 1802 poručík Johann BRUSCH 49 katolík tyfus č.p. 23 02.03.1803
421. FAR 04. Viertes dítě Anna Maria dcera dělostřelce Josepha TRABATSCHEKA 6 měsíců katolík spála č.p. 139 15.03.1803
422. FAR 04. Viertes dítě Vinzenz syn kaprála Josepha THOMASBERGERA 8 měsíců katolík psotník č.p. 29 24.03.1803
423. FAR 04. Viertes dítě Franz syn kaprála Johanna SIUTNERA 10 měsíců katolík psotník č.p. 24 07.04.1803
424. FAR 04. Viertes dítě Johann syn kaprála Georga NESNALA 4 katolík TBC č.p. 107 27.06.1803
425. FAR 04. Viertes dítě Johann syn dělostřelce Johanna FUXU 23 dnů katolík psotník č.p. 4 16.07.1803
426. FAR 04. Viertes dítě Johann Franz syn kaprála Johanna PÄRGNERA 6,5 roku katolík psotník č.p. 29 20.09.1803
427. IR 25. Spork Rud. 1801 dítě Theresia dcera kaprála Johanna SEEA 2 katolík bolesti hlavy č.p. 12 28.09.1803
428. FAR 04. Viertes dítě Wenzl syn kaprála Karla BUCHA 8 dnů katolík psotník č.p. 17 15.11.1803
429. IR 10. Anspach Alex. 1802 chlapec na výchovu Joseph BORRER 6 katolík tyfus č.p. 23 17.12.1803
430. FAR 04. Unterberger Leop. 1804 dítě Agnes dcera dělostřelce Mathiase CŽAAKA 1 katolík psotník č.p. 29 14.01.1804
431. FAR 04. Unterberger Leop. 1804 dítě Johann syn nadlékaře Josepha BERSHIE 1 katolík psotník č.p. 157 14.01.1804
432. FAR 04. Unterberger Leop. 1804 dítě Maria Anna dcera dělostřelce Leopolda SIGERTA 3 měsíce katolík psotník č.p. 22 03.02.1804
433. FAR 04. Unterberger Leop. 1804 dítě Mathias syn dělostřelce Josepha GÖBELA 1,5 roku katolík TBC č.p. 24 16.02.1804
434. FAR 04. Unterberger Leop. 1804 dítě Joseph syn dělostřelce Mathiase HANSLA 1 katolík psotník č.p. 29 25.02.1804
435. FAR 04. Unterberger Leop. 1804 dítě Johanna dcera dělostřelce Josepha GÖBELA 1,5 roku katolík psotník č.p. 24 03.04.1804
436. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Joseph syn feldwebeta Johanna Georga BAYERA 5 dnů katolík psotník č.p. 29 04.04.1804
437. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Johann syn dělostřelce Josepha TRUBATSCHEKA 9 dnů katolík psotník č.p. 29 14.05.1804
438. IR 25. Spork Rud. dítě Karl syn kapelmeistra Karla PATKA 8 dnů katolík psotník č.p. 141 21.05.1804
439. Zásobování dítě Elizabeth dcera pekařského mistra Franze DONATHA 2 měsíce katolík psotník č.p. 52 26.05.1804
440. FAR 04. Unterberger Leop. žena Magdalena THOMASBERGERIN manželka kaprála 39 katolík plicní nádor č.p. 29 03.09.1804
441. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Johan syn kaprála Josepha THOMASBERGERA 2 měsíce katolík psotník č.p. 162 25.09.1804
442. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Anton syn dělostřelce Mathiase BUSTY 4 měsíce katolík psotník č.p. 29 30.09.1804
443. FAR 04. Unterberger Leop. dítě nepokřtěná dcera kaprála Wenzla PROHASKY katolík při porodu č.p. 29 15.10.1804
444. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Karl Jakob syn dělostřelce Paula SLAWIKA 2 dny katolík psotník č.p. 23 24.10.1804
445. FAR 04. Unterberger Leop. dělostřelec Franz HUBENI 28 katolík TBC č.p. 29 18.11.1804
446. Zásobování dítě Johann syn vrchního pekaře Johanna ZENTNERA 2 katolík TBC č.p. 56 14.12.1804
447. IR 10. Anspach Alex. dítě Thomas syn kaprála Jakoba LINTNERA 2 měsíce katolík psotník č.p. 57 04.01.1805
448. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Barbara dcera dělostřelce Wenzela PLOTTA 3 katolík psotník č.p. 4 23.01.1805
449. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Sigmund syn dělostřelce Heinricha FATTENA 3 měsíce katolík psotník č.p. 23 31.01.1805
450. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Katharina dcera kaprála Georga KRATZERA 6 katolík zánět č.p. 29 01.02.1805
451. FAR 04. Unterberger Leop. poddělostřelec Johann ALLITSCH 30 katolík mrtvice č.p. 29 21.02.1805
452. IR 10. Anspach Alex. dítě Karl Franz syn felwebela Karla HULLEHO 7 dnů katolík psotník č.p. 135 18.03.1805
453. FAR 04. Unterberger Leop. dítě nepokřtěná dcera dělostřelce Franze MACHA katolík při porodu č.p. 29 30.04.1805
454. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Katharina dcera kaprála Johanna WOLFA 4 měsíce katolík psotník č.p. 13 23.05.1805
455. FAR 04. Unterberger Leop. žena Ewa LAUTERBACHIN manželka nadporučíka 36 katolík při porodu č.p. 6 06.06.1805
456. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Anna dcera dělostřelce Ludwicka ANZELINA 1,5 roku katolík TBC č.p. 29 07.06.1805
457. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Aloys syn nadporučíka Antona LAUTERBACHA 1 měsíc katolík psotník č.p. 6 04.07.1805
458. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Antonia dcera nadporučíka Antona LAUTERBACHA 1,5 měsíce katolík psotník č.p. 6 23.07.1805
459. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Barbara dcera kaprála Josepha TIBERIHO 3 katolík zarděnky č.p. 4 03.08.1805
460. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Anna dcera dělostřelce Antona HOFNERA 24 dnů katolík psotník č.p. 13 09.08.1805
461. IR 10. Anspach Alex. dítě Aloysia dcera hauptmanna Franze REICHARDA 6 měsíců katolík TBC č.p. 1 06.10.1805
462. IR 25. Spork Rud. dítě Anna dcera kaprála Josepha PICHLERA 1 katolík katar č.p. 139 07.10.1805
463. Zásobování dítě Franz syn pekařského mistra Johanna PAURA 1 katolík zarděnky č.p. 60 02.11.1805
464. ? Český myslivec hraběte Trautmansdorfa Franz KUTSCHERA 30 katolík tyfus č.p. 36 20.02.1805
465. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Johann syn poručíka Konrada HÖYGERTA 5 dnů katolík psotník č.p. 136 02.03.1806
466. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Franz syn kaprála Josepha PABELKA 6 měsíců katolík neštovice č.p. 29 05.03.1806
467. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Leopold syn dělostřelce Martina RICHTERA 7 měsíců katolík psotník č.p. 121 17.03.1806
468. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Leopold syn dělostřelce Franze LUDWIKA 10 měsíců katolík černý kašel č.p. 29 20.03.1806
469. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Johann syn hauptmanna Wenzla PODRASKÉHO 3 katolík psotník č.p. 163 24.03.1806
470. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Katharina dcera dělostřelce Johanna POKORNÉHO 4 katolík TBC č.p. 29 02.04.1806
471. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Theresia dcera dělostřelce Johanna POKORNÉHO 2 katolík zarděnky č.p. 29 02.04.1806
472. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Johann syn dělostřelce Johanna WITMANNA 3 katolík neštovice č.p. 29 03.04.1806
473. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Joseph syn kaprála Georga MAYERA 4 měsíce katolík TBC č.p. 36 19.04.1806
474. FAR 04. Unterberger Leop. žena Magdalena DWORZAZEKIN manželka dělostřelce 31 katolík TBC č.p. 68 21.04.1806
475. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Joseph syn dělostřelce Johanna WITMANNA 1 katolík neštovice č.p. 36 24.04.1806
476. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Joseph syn dělostřelce Thomase WAGENBURGA 2 měsíce katolík TBC č.p. 29 08.05.1806
477. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Johann syn dělostřelce Josepha JANATSHCEKA 1 katolík psotník č.p. 36 24.05.1806
478. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Johann syn dělostřelce Josepha JONAKA 4 katolík zánět č.p. 13 20.07.1806
479. IR 35. E.H. Maxmilian 1803 vojín Anton HARTINGER 20 katolík zánět č.p. 36 08.10.1806 zaopatřen v Plzni
480. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Johann syn dělostřelce Johanna SOKOLLA 4 dny katolík psotník č.p. 29 23.10.1806
481. FAR 04. Unterberger Leop. žena Barbara KUTTEN manželka poručíka 42 katolík vodnatelnost č.p. 153 26.10.1806
482. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Franz syn dělostřelce Johanna MALÝHO 7 měsíců katolík psotník č.p. 137 08.11.1806
483. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Elisabeth dcera nadlékaře Josepha BERSCHIHO 6 katolík TBC č.p. 83 25.11.1806
484. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Barbara dcera dělostřelce Thomase PITZKA 7 dnů katolík psotník č.p. 36 18.01.1807
485. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Mathias syn dělostřelce Johanna MEITNERA 1 katolík psotník č.p. 29 20.04.1807
486. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Franziska dcera dělostřelce Josepha SCHAMA 2 katolík TBC č.p. 29 24.04.1807
487. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Anna dcera kaprála Georga MAYERA 20 dnů katolík psotník č.p. 29 15.05.1807
488. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Johanna dcera dělostřelce Johanna MEITNERA 3 katolík TBC č.p. 29 16.05.1807
489. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Anton syn kaprála Antona STARKIHO 8 dnů katolík psotník č.p. 13 05.06.1807
490. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Mathias syn kaprála Andrease SIROWATKY 3 katolík psotník č.p. 29 26.06.1807
491. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Joseph syn dělostřelce Franze GERHARDA 7 měsíců katolík psotník č.p. 29 07.07.1807
492. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Katharina dcera dělostřelce Nikolause NOWAKA 9 měsíců katolík psotník č.p. 29 05.08.1807
493. FAR 04. Unterberger Leop. dítě nepokřtěný syn dělostřelce Johanna PIRELLA katolík při porodu č.p. 29 18.08.1807
494. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Veit syn nadlékaře Josepha BERSCHIHO 8 měsíců katolík zubní nemoc č.p. 83 06.12.1807
495. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Magdalena dcera kaprála Josepha WIDBERGA 9 měsíců katolík psotník č.p. 29 01.04.1808
496. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Rosalia dcera kaprála Franze KÖSLERA 9 měsíců katolík psotník č.p. 36 14.04.1808
497. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Anton syn dělostřelce Franze GASCHE 6 měsíců katolík psotník č.p. 36 07.05.1808
498. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Adalbert syn dělostřelce Wenzla JINDRY 4 katolík neštovice č.p. 29 24.05.1808
499. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Anna dcera dělostřelce Bernharda FABICHA 1 katolík psotník č.p. 29 25.05.1808
500. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Anton syn kaprála Josepha MATZE 1 katolík neštovice č.p. 29 29.07.1808
501. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Ludwik Johann syn dělostřelce Ludwika ANGELONA 2 katolík neštovice č.p. 29 08.09.1808
502. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Ludwik syn nadlékaře Josepha LERSCHE 1 měsíc katolík psotník č.p. 83 17.10.1808
503. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Katharina dcera dělostřelce Johanna PIROKA 1 den katolík psotník č.p. 24 24.11.1808
504. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Elisabeth dcera dělostřelce Franze STRUHATSCHE 4 měsíce katolík TBC č.p. 29 17.01.1809
505. IR 10. Mittrowsky Ant. 1805 dítě Wenzl syn führera Petera HAMMERA 10 dnů katolík psotník č.p. 36 03.02.1809
506. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Christoph syn dělostřelce Philippa GERŽABEKA 6 katolík plicní křeče č.p. 29 07.03.1809
507. IR 21. Gyulay Alb. 1809 vojín Joseph MALLUCH 29 katolík tyfus č.p. 29 13.03.1809
508. IR 39. Duka Pet. vojín Demeter ZORBA 25 pravoslávny tyfus č.p. 29 22.03.1809
509. IR ? Mittrowsky vojín Franz MALENA 22 katolík mrtvice č.p. 29 23.03.1809
510. IR 29. Lindenau vojín Anton TZETKA 25 katolík tyfus č.p. 29 23.03.1809
511. IR 12. Manfredini muzikant Johann WEIGL 26 katolík udušen? č.p. 29 26.03.1809
512. Štáb vojín Michael REICH 31 katolík tyfus č.p. 29 28.03.1809
513. IR 27. Chasteler Gabr. 1809 kaprál Michael BARBELL 23 katolík tyfus č.p. 29 30.03.1809
514. Vozatajstvo vojín Johann SCHÖNBERGER 26 katolík tyfus č.p. 29 30.03.1809
515. Vozatajstvo vojín Kaspar WILLICH 20 katolík tyfus č.p. 29 01.04.1809
516. IR 44. Bellegarde Friedr. vojín Johann JOSERNIK 26 katolík tyfus č.p. 29 01.04.1809
517. Vozatajstvo vojín Franz KLAUSNIK 27 katolík tyfus č.p. 29 02.04.1809
518. IR 39. Duka Pet. vojín Georg ISTOTSIN 22 katolík tyfus č.p. 29 02.04.1809
519. IR 27. Chasteler Gabr. 1809 vojín Jakob KREUTZBERGER 22 katolík TBC č.p. 29 04.04.1809
520. IR 27. Chasteler Gabr. 1809 vojín Fitko MARCHALSCHEK 20 katolík tyfus č.p. 29 05.04.1809
521. IR 27. Chasteler Gabr. 1809 vojín Nikolaus BORKOW 19 katolík tyfus č.p. 29 10.04.1809
522. IR 21. Gyulay Alb. 1809 vojín Adam FAULTSCHIK 22 katolík tyfus č.p. 29 11.04.1809
523. ? invalida Johann WALLON 70 katolík tyfus č.p. 29 11.04.1809
524. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Mathias NOSSOL 19 katolík TBC č.p. 29 03.04.1809
525. IR 39. Duka Pet. vojín Johann SLATKOWITS 20 katolík tyfus č.p. 29 14.04.1809
526. IR 22. Coburg Friedr. vojín Mathias SAFRONETZ 20 katolík TBC č.p. 29 16.04.1809
527. Vozatajstvo vojín Joseph DOBRER 22 katolík úplavice č.p. 29 20.04.1809
528. Štáb vojín Prokop KRAFZŸ 20 katolík tyfus č.p. 29 21.04.1809
529. IR 39. Duka Pet. vojín Michael BOBOWITZ 40 pravoslávny tyfus č.p. 29 25.04.1809
530. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Anton SUCHÝ 19 katolík tyfus č.p. 29 25.04.1809
531. IR 27. Chasteler Gabr. 1809 vojín Georg SCHUBERT 24 katolík tyfus č.p. 29 25.04.1809
532. IR 12. Manfredini svobodník Franz GABRIEL 24 katolík TBC č.p. 29 25.04.1809
533. IR 07. G.H.Würzburg Fr. 1809 vojín Franz Anton DOMERER 22 protestant úplavice č.p. 29 25.04.1809
534. IR 27. Chasteler Gabr. 1809 vojín Michael FAUK 19 katolík TBC č.p. 29 26.04.1809
535. IR 21. Gyulay Alb. 1809 vojín Michael HOBLODY 21 katolík tyfus č.p. 29 27.04.1809
536. ? invalida Franz WEIGL 76 katolík TBC č.p. 29 29.04.1809
537. IR 33. Sztáray Ant. vojín Michael RIGO 22 katolík tyfus č.p. 29 29.04.1809
538. IR 12. Manfredini vojín Ignatz WOLF 20 katolík tyfus č.p. 29 04.05.1809
539. FAR ? vojín Philipp KREIS 20 katolík tyfus č.p. 29 05.05.1809
540. IR 02. Hiller Joh. vojín Johann POSCHNOWSKY ? ? tyfus č.p. 29 05.05.1809
541. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Anton ANDERS 24 katolík tyfus č.p. 29 06.05.1809
542. IR 09. Czartoryski Adam vojín Wedlio GURSAK 21 katolík tyfus č.p. 29 06.05.1809
543. Vozatajstvo vojín Joseph PFEIFER 25 katolík tyfus č.p. 29 06.05.1809
544. IR 07. Schröder Carl Friedr. vojín Franz MUSIL ? katolík tyfus č.p. 29 07.05.1809
545. IR 07. G.H.Würzburg Fr. 1809 vojín Mathias KOZACK ? katolík tyfus č.p. 29 09.05.1809
546. IR 12. Manfredini muzikant Sebastian KOSCH ? katolík tyfus č.p. 29 12.05.1809
547. IR 39. Duka Pet. vojín Michael LOSECK ? katolík tyfus č.p. 29 12.05.1809
548. IR 44. Bellegarde Friedr. vojín Andreas TÜBEL ? katolík tyfus č.p. 29 13.05.1809
549. IR 07. G.H.Würzburg Fr. 1809 vojín Martin STRANBÖCK ? katolík tyfus č.p. 29 14.05.1809
550. IR 29. Lindenau vojín Florian SCHAUREK ? katolík tyfus č.p. 29 18.05.1809
551. IR 44. Bellegarde Friedr. vojín Georg MIERSKY ? katolík tyfus č.p. 29 18.05.1809
552. IR 56. Colloredo Wenz. vojín Prokop LOBAL ? katolík tyfus č.p. 29 18.05.1809
553. IR 44. Bellegarde Friedr. vojín Waneck GEMISCH ? katolík tyfus č.p. 29 19.05.1809
554. IR 44. Bellegarde Friedr. vojín Jewsy KOPINSKY ? katolík tyfus č.p. 29 20.05.1809
555. IR 07. G.H.Würzburg Fr. 1809 dítě Barbara dcera vojína Philippa ANGERA 14 dnů katolík psotník č.p. 29 24.05.1809
556. IR 29. Lindenau vojín Mathias ONACK ? katolík tyfus č.p. 29 26.05.1809
557. E.H.Karl Jäger trumpetista Johann KNEBANEK 24 katolík gangréna č.p. 29 29.05.1809
558. IR 21. Rohan Vict. 1808 vojín Johann CZEPELKA ? katolík tyfus č.p. 29 29.05.1809
559. IR 21. Gyulay Alb. 1809 vojín Theodor DIVASTOWITZ ? katolík tyfus č.p. 29 29.05.1809
560. ? ošetřovatel Georg BUCHMAYER Bavorsko ? katolík tyfus č.p. 29 29.05.1809
561. Vozatajstvo vojín Joseph WEINBERGER ? katolík tyfus č.p. 29 06.06.1809
562. IR 44. Bellegarde Friedr. vojín Andreas STÜTSKO ? katolík tyfus č.p. 29 10.06.1809
563. Landwehr Chrudimský vojín Franz JUKL 20 protestant tyfus č.p. 139 17.08.1809
564. Landwehr Chrudimský vojín Joseph PLAZSK 40 katolík tyfus č.p. 184 13.08.1809
565. Landwehr Chrudimský vojín Joseph KOTSCHÝ 19 katolík tyfus č.p. 184 14.08.1809
566. FAR 04. Unterberger Leop. žena Anna LEWIN manželka nadodpalovače 25 katolík tyfus č.p. 30 24.10.1809
567. FAR 04. Unterberger Leop. poddělostřelec Jakub WAGNER 20 katolík mrtvice č.p. 29 31.01.1810
568. FAR 04. Unterberger Leop. poddělostřelec Joseph SOUPUB 18 katolík tyfus č.p. 29 08.02.1810
569. FAR ? dítě Franziska dcera dělostřelce Franze PECHALA 6 dnů katolík psotník č.p. 29 10.02.1810
570. FAR ? invalidní kaprál Johann MOHR 82 katolík stáří č.p. 49 08.03.1810
571. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Karl syn dělostřelce Martina RICHTERA 2,5 roku katolík psotník č.p. 29 16.03.1810
572. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Anna dcera dělostřelce Jakoba STICHA 9 měsíců katolík TBC č.p. 124 29.03.1810
573. FAR 04. Unterberger Leop. dělostřelec Franz TILL 23 katolík mrtvice č.p. 29 10.04.1810
574. FAR 04. Unterberger Leop. dělostřelec Mathias MATEYKO 25 katolík mrtvice č.p. 29 01.05.1810
575. Bombardier Corps dítě Joahnn syn nadodpalovače LEWA 3 katolík spalničky č.p. 30 19.06.1810
576. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Katharina dcera dělostřelce Johanna CZERWENIHO 6 měsíců katolík psotník č.p. 37 14.08.1810
577. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Stephan syn zemřelého dělostřelce Georga LORENZE 2 katolík psotník č.p. 89 06.09.1810
578. IR 54. Froon Jos. vojín Prokop RUMMER 24 katolík úplavice č.p. 16 13.10.1810
579. ? invalida Peter SEBESTL 73 katolík TBC č.p. 84 10.01.1810
580. ? pensionovaný profous Franz MATAUSCH 66 katolík vodnatelnost č.p. 165 08.02.1811
581. ? pensionovaný hlavní lékař Franz STUCHLI 52 katolík cirhóza jater č.p. 57 10.03.1811
582. FAR 04. Unterberger Leop. dítě nepokřtěný syn nadporučíka Josepha rytíře von LENKA katolík při porodu č.p. 50 10.03.1811
583. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Theresia dcera dělostřelce Paula SLAWIKA 1,5 roku katolík psotník č.p. 29 01.04.1811
584. FAR 04. Unterberger Leop. dítě nepokřetěný syn dělostřelce Josepha KRAUSE katolík při porodu č.p. 29 01.04.1811
585. FAR 04. Unterberger Leop. poddělostřelec Franz syn dělostřelce Josepha SLESAKA 2 měsíce katolík neštovice č.p. 29 07.05.1811
586. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Franz HERDLIDZKA 21 katolík mrtvice č.p. 29 05.06.1811
587. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Wenzl syn dělostřelce Michaela DUBICKA 4 dny katolík psotník č.p. 61 18.08.1811
588. IR 10. Reisky, Franz. od 1809 dítě Joseph syn vojína Ignatze SCHNEIDERA 2 katolík TBC město 167 21.02.1812
589. ? dítě Karl syn pensionovaného majora Franze REINHARDA 8 měsíců katolík psotník město 1 26.03.1812
590. FAR 04. Unterberger Leop. nadporučík Wenzl svobodný pán von JALLOT 52 katolík zánět střev město 12 03.04.1812
591. FAR ? žena Josepha TRPICK vdova po nadporučíku 63 katolík zápal plic město 7 13.04.1812
592. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Josepha dcera felwebela Andrease REISSE 1,5 roku katolík psotník latrán 36 22.04.1812
593. FAR 04. Unterberger Leop. 1. dítě Florian syn dělostřelce Simona SCHWABA 14 dnů katolík psotník město 29 25.05.1812
594. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Karl Wenzl syn poručíka Johanna VANKRASBEKA 9 měsíců katolík psotník latrán 66 12.06.1812
595. FAR 04. Unterberger Leop. 2. dítě Antonia dcera kaprála Franze KAPLANA 1 katolík záškrt latrán 59 24.06.1812
596. FAR 04. Unterberger Leop. Blagoewitsek dítě Anna dcera feldwebela Josepha WAGNERA 1 katolík psotník město 29 28.10.1812
597. FAR 04. Unterberger Leop. Hüber dvojčata Joseph a Heinrich synové dělostřelce Josepha RONDY 1 den katolík psotník město 29 10.03.1813 12.03.1813
598. FAR 04. Unterberger Leop. Blagoewitsek dítě Michael syn dělostřelce Leopolda RAHUSCHE 1 katolík katar město 29 11.03.1813 13.03.1813
599. FAR 04. Unterberger Leop. Tretzy dítě Barbara Veronika dcera kaprála Antona WILLERKA 3 katolík černý kašel město 29 31.05.1813 02.06.1813
600. FAR 04. Unterberger Leop. Tretzy nadporučík Kristian DANAPH 55 katolík TBC město 81 06.06.1813 08.06.1813
601. FAR 04. Unterberger Leop. pensionovaný hauptmann Mathias FEIGL von STREITENFELD 62 katolík ztvrdnutý žaludek město 153 15.07.1813 17.07.1813
602. IR 10. Reisky, Franz. dítě Wenzl Joseph syn kaprála Ludwiga KÄSEBERGA 8 dnů katolík psotník latrán 29 24.09.1813 26.09.1813
603. IR 10. Reisky, Franz. dítě Franz syn vojína Franze SCHNEIDERA 1,5 roku katolík TBC město 164 08.10.1813 10.10.1813
604. IR 10. Reisky, Franz. žena Theresia manželka pensionovaného feldwebela Josepha WEINARTA 64 katolík zápal plic latrán 36 15.04.1814 17.04.1814
605. FAR 04. Unterberger Leop. 2. dítě Katharina dcera dělostřelce Johanna SELENKY 8 dnů katolík psotník město 150 18.04.1814 20.04.1814
606. Landwehr ? dítě Amalie dcera majora Aloise von REISINGERA 1 katolík psotník město 113 29.08.1814 31.08.1814
607. IR 25. De Vaux Thiery od 1809 pensionovaný major Franz BUCCAMPS von ROSENTHAL 86 katolík slabost zámek 1 04.10.1814 06.10.1814
608. IR 10. Reisky, Franz. chlapec na výchovu Martin APEL 15 katolík plicní astma výchovný dům 13.12.1814 15.12.1814
609. FAR 04. Unterberger Leop. Tretzy dítě Florian syn dělostřelce Jakoba STICHA 9 měsíců katolík psotník kasárna 118 16.01.1815 17.01.1815
610. FAR 04. Unterberger Leop. Görner dítě Johann syn dělostřelce Johanna HUSSELA 2 katolík záškrt město 86 18.01.1815 20.01.1815
611. FAR 04. Unterberger Leop. Bayer dítě Anna dcera kaprála Antona MATULHY 2,5 roku katolík záškrt město 2 04.03.1815 05.03.1815
612. FAR 04. Unterberger Leop. Görner dítě Anna Theresia dcera dělostřelce Franze LUDWIGA 8 dnů katolík psotník kasárna 118 08.03.1815 10.03.1815
613. FAR 04. Unterberger Leop. Schwarz dítě Johann syn dělostřelce Karla SWOBODY 6 dnů katolík psotník město 27 17.04.1815 18.04.1815
614. Vozatajstvo dítě Johann syn nadporučíka Johanna GÖBELA 3,5 roku katolík psotník město 30 24.12.1815 26.12.1815
615. IR 10. Reisky, Franz. pensionovaný hauptmann Leopold von REINHARDT 48 katolík TBC město 7 26.12.1815 27.12.1815