×

Nová Včelnice - rok 1809

Zápis v matrice - Neüöttingen militär spital
Zemřelé vojenské osoby

Nová Včelnice - zápis v matrice - Neüöttingen militär spital - rok 1809

P.č. Pluk (regiment) Prapor (batalion) Rota (setnina) Hodnost Jméno, příjmení Místo narození Země Věk Náboženství Stav Povolání Nemoc Místo úmrtí Úmrtí Pohřeb Zajímavost
14. IR 03. E.H. Carl Ludw. vojín Joseph PROSCHZELE 22 katolík tyfus č.p. 1 08.06.1809 Všechny vojáky v Militär Spitalu roku 1809 zaopatřil a pohřbil kurát Joseph KUNNERT.
15. NGI 12. Deutschbanatisches hraničář Lazar JENNEK 30 protestant tyfus č.p. 1 08.06.1809
16. IR 23. G.H.Würzburg Ferd. od 1806 vojín Blasius MARKATSCHAK Mudrinia Halič 20 katolík tyfus č.p. 1 10.06.1809
17. IR 20. Kaunitz vojín Joseph JURANEK Oberetersdorf Slezko 21 katolík tyfus č.p. 1 11.06.1809
18. IR 26. Hohenlohe-Bartenstein vojín Daniel HIERSCHHOF 24 katolík tyfus č.p. 1 17.06.1809
19. Chv.LR 5. Klenau Joh. vojín Johann LÖLL Trimburg Wartburg 22 katolík tyfus č.p. 1 18.06.1809
20. IR 14. Klebeck Wilh. Setzer vojín Johann SCHATZEL Trimburg Reich 26 katolík tyfus č.p. 1 19.06.1809
21. IR 20. Kaunitz vojín Simon PATORBA Kaschow Polsko 20 katolík tyfus č.p. 1 23.06.1809
22. IR 10. Mittrowsky Ant. od 1806 vojín Paul LÖPSCHI Wadeschlay Morava 36 katolík tyfus č.p. 1 23.06.1809
23. Sborové místo nemocných ošetřovatel Joseph FRIDRICH Paderbtorf Čechy 32 katolík tyfus č.p. 1 23.06.1809
24. Sborové místo nemocných ošetřovatel Joseph FRANNER Bunslauerkend Trenschin 50 katolík tyfus č.p. 1 23.06.1809
25. IR 11. E.H. Rainer Jos. Alt vojín Mates WRANA Skelezin Čechy 26 katolík tyfus č.p. 1 24.06.1809
26. IR 23. G.H.Würzburg Ferd. od 1806 vojín Adalberth BAYER Wrestanes Polsko 42 katolík tyfus č.p. 1 24.06.1809
27. Štáb vojín Adalberth HOLWEY Reyze Halič 21 katolík tyfus č.p. 1 25.06.1809
28. IR 12. Manfredini vojín Paul MANIK Lisokura Polsko 30 katolík tyfus č.p. 1 25.06.1809
29. ? vojín ? TOTISCHWA ? ? ? tyfus č.p. 1 26.06.1809
30. IR 09. Czartoryski Adam vojín Jakob BEDLEMIOW Domososola Italie 34 katolík tyfus č.p. 1 27.06.1809
31. Vozatajstvo vojín Peter ČZERNOHLAWEK Kotlesna Čechy 24 katolík tyfus č.p. 1 27.06.1809
32. IR 11. E.H. Rainer Jos. vojín Franz WINT Schetz Čechy 20 katolík tyfus č.p. 1 28.06.1809
33. IR 56. Colloredo Wenz. vojín Stanislaus ROSSNER Willmowitz Polsko 22 katolík tyfus č.p. 1 28.06.1809
34. IR 25. Zedwitz Franz vojín Jakob SCHMIDT Harrenberg Würtemberg 32 protestant tyfus č.p. 1 29.06.1809
35. IR 27. Chasteler Gabr. od 1809 vojín Stephan ROSA Rustinikowitz Polsko 18 katolík tyfus č.p. 1 29.06.1809
36. IR 60. Gyulai Ign. ? Paul POHL Buldamin Uhry 20 katolík tyfus č.p. 1 29.06.1809
37. NGI 09. Peterwardeiner vojín Nykolei POPOLLEK Szotartan Slavonsko 30 katolík tyfus č.p. 1 29.06.1809
38. ? ošetřovatel Joseph WITHE Nuzkan Čechy 45 katolík tyfus č.p. 1 29.06.1809
39. IR 23. G.H.Würzburg Ferd. od 1806 vojín Jakob FRÜWIRTH Litzhau Nieder Öster. 33 katolík tyfus č.p. 1 30.06.1809
40. IR 23. G.H.Würzburg Ferd. od 1806 vojín Augustin NOWOST Cžiochek Polsko 22 katolík tyfus č.p. 1 30.06.1809
41. IR 10. Mittrowsky Ant. od 1806 vysloužilý feldwebel Joseph STAM 73 katolík plicní vodnatelnost č.p. 1 03.07.1809
42. IR 54. Froon Jos. kaprál Gottlieb SCHIEDLER 32 katolík zranění č.p. 1 15.07.1809
43. IR 10. Mittrowsky Ant. od 1806 kaprál Johann FÖGELE 30 protestant zranění č.p. 1 22.07.1809
44. Landwehr - Kouřimský ? Mathias JUNGER 35 katolík zranění č.p. 1 03.08.1809
45. ? žena Katharina manželka minera a ošetřovatele Wenzla ZLATNIKA 23 katolík tyfus č.p. 1 11.08.1809
46. IR 42. Erbach Carl vojín Joseph HNILICH Willenz 21 katolík zranění č.p. 1 18.08.1809
47. ? ošetřovatel Thomas KONVALINKA Hanatžowitz Čechy 28 katolík tyfus č.p. 1 22.08.1809