×

Rosice 1809 - 1810

Feldspital Rossitz 1809 - 1810
Zemřelé vojenské osoby

Rosice - Militärspitall - 1809-1810 (umístěn v zámku, č.p. 1)

Numéro Régiment Bataillon Entreprise (entreprise) Rang Nom, prénom Lieu de naissance Pays Âge Religion Statut Profession Maladie Lieu de décès Mort Funérailles Intéressant
1. IR 03. E.H. Carl Ludw. 1. comp. vojín Wintza MEINTZ 18 katolík tyfus 22.07.1809 22.07.1809
2. IR 14. Klebeck Wilh. 3. comp. vojín Georg BRAUNDORSSER 24 katolík tyfus 22.07.1809 22.07.1809
3. IR 03. E.H. Carl Ludw. vojín Franz REINOCHR 28 katolík tyfus 23.07.1809 23.07.1809
4. IR 13. Reisky Franz vojín Gottlieb RABER 30 katolík tyfus 23.07.1809 23.07.1809
5. IR 09. Czartoryski Adam vojín Ivan SANGAL 31 katolík tyfus 23.07.1809 23.07.1809
6. IR 47. Vogelsang Ludw. 1805 2. comp. vojín Anton REITER 19 katolík tyfus 26.07.1809 26.07.1809
7. IR 34. Davidovitz Paul vozka August POKORNÝ Enakos Čechy 31 katolík svobodný tyfus 26.07.1809 26.07.1809
8. IR 03. E.H. Carl Ludw. vojín Georg WINTER Weitzer Polsko 24 katolík svobodný TBC 26.07.1809 26.07.1809
9. zdravotník voj. Andreas PLISIL Draznok Halič 30 katolík úplavice 26.07.1809 26.07.1809
10. Vozatajstvo Johann WÄG Wien Östereich 20 katolík TBC 26.07.1809 26.07.1809
11. IR 09. Czartoryski Adam vojín Iwan SENRA Malnowitz Halič 25 katolík tyfus 27.07.1809 27.07.1810
12. Zásobování - rakouské pekařství sluha Joseph ZURNER Leitwasser Čechy 21 katolík zápal plic 29.07.1809 29.07.1810
13. Landwehr 1. vojín Veith KLAREK Neilitz Morava 24 žid tyfus 30.07.1809 30.07.1810
14. IR 24. Strauch Gottfr. 1808 vojín Ignatz FÄGER Dabroleda Čechy 19 katolík zápal plic 01.08.1809 01.08.1810
15. IR 17. Reuss-Plauen Heinrich XV. kaprál Andreas STUBERG Audorf 25 katolík tyfus 02.08.1809 02.08.1809
16. Zásobování - rakouské pekařství Joseph ÖTNER Zeondorf 23 katolík tyfus 02.08.1809 02.08.1809
17. Czaky? vojín Johann SKAZEL Oleschnitz Morava 23 katolík tyfus 02.08.1809 02.08.1809
18. Zásobování - pekařství Michael HARODEK K. Slezko 30 katolík tyfus 02.08.1809 02.08.1809
19. IR 37. Weidenfeld Carl 1808 vojín Georg GREGOR Hungarn 19 katolík tyfus 03.08.1809 03.08.1810
20. Vozatajstvo sluha Simon WOLOSCHIN Halič 30 katolík TBC nádor 04.08.1809 04.08.1810
21. IR 47. Vogelsang Ludw. 1805 vojín Peter OUZITZER Butschowe Čechy 23 katolík tyfus 05.08.1809 07.08.1809
22. Landwehr Mährischen 2. 6. žena Aloisie Juliana manželka svob. Johanna Heinrika STOYESE 23 katolík TBC nádor 05.08.1809 07.08.1809
23. Landwehr Mährischen 6. dítě Anna dcera svob. Johanna Heinrika STOYESE 3 dny katolík záškrt 06.08.1809 06.08.1809
24. IR 18. Stuart Patr. 2. 8. vojín Anton NEYMANN Eger Čechy 24 katolík tyfus 06.08.1809 06.08.1809
25. IR 23. G.H.Würzburg Ferd. 1806 3. 7. vojín Casimir SZAWISLO Soboda Halič 20 katolík tyfus 06.08.1809 06.08.1809
26. Zásobování - brněnské pekařství sluha Sebastian KASNER Goldbrunn Östereich 18 katolík žloutenka 07.08.1809 07.08.1810
27. IR 11. E.H. Rainer Jos. 2. 9. vojín Jakob PETRAŠ Senontz Čechy 25 katolík tyfus 08.08.1809 08.08.1809
28. IR 50. Stain 1. 3. tambor Johann DOJAŽEK Leitz Östereich 25 katolík tyfus 08.08.1809 08.08.1809
29. IR 40. Mittrowsky Jos. vojín Joseph MÄTZKAL Kosmalah Halič 18 katolík tyfus 09.08.1809 09.08.1810
30. IR 08. E.H. Ludwig Jos. 7. 13. vojín Johann POKORNÝ Deldus Morava 20 katolík tyfus 12.08.1809 12.08.1809
32. 2. 5. Martin PROCHÁZKA Vasdek 24 katolík tyfus 12.08.1809 12.08.1809
33. IR 20. Kaunitz 8. vojín Kasimir SKELLE Morhano Halič 20 katolík střelná rána 12.08.1809 12.08.1809
34. IR 27. Chasteler 3. 17. vojín Michael FECHROS Woskowitz Halič 20 katolík tyfus 13.08.1809 13.08.1809
35. HR 10. Stipsicz Jos. vojín Georg KOZAS Michala Hungarn 60 katolík břišní vodnatelnost 13.08.1809 13.08.1809
36. IR 40. Mittrowsky Jos. reserve vojín Dominik KANIA Pržegina Polsko 20 katolík tyfus 13.08.1809 13.08.1809
37. IR 22. Coburg Friedr. reserve vojín Iwan DUWEY Gamisnis Polsko 33 katolík tyfus 14.08.1809 14.08.1809
38. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Iwan POLLA Polanka Halič 20 katolík tyfus 14.08.1809 14.08.1809
39. IR 33. Sztáray Ant. dítě Daniel nar. v Rosicích syn voj. Daniela GATSCHITZKY 7 dní katolík záškrt 15.08.1809 15.08.1809
40. IR 23. G.H.Würzburg Ferd. 1806 sluha Jakob WISSAK Morhosten Salzburg 26 katolík tyfus 16.08.1809 16.08.1809
41. IR 27. Chasteler Gabr. 1809 3. 16. vojín Jakob GACZECZIN Vegel Polsko 29 katolík tyfus 16.08.1809 16.08.1809
42. IR 51. Spleny Gabr. vojín Michael OSTINASCH Feleges Hungarn 31 katolík tyfus 17.08.1809 17.08.1809
43. invalida Vendelin HUSSAN Strasburg Francie 60 katolík tyfus 17.08.1809 17.08.1809
44. IR 03. E.H. Carl Ludw. vojín Wentzl HABEL Zalitzra Čechy 21 katolík tyfus 18.08.1809 18.08.1809
45. IR 11. E.H. Rainer Jos. 11. 5. vojín Mathias RZINA Praslawitz Čechy 26 katolík tyfus 19.08.1809 19.08.1809
46. IR 08. E.H. Ludwig Jos. 1. vojín Jakob HURKY Skornbetz Morava 18 katolík tyfus 23.08.1809 23.08.1809
47. vojín Janko LEDEISKY Cadeia Halič 25 katolík tyfus 24.08.1809 24.08.1809
48. IR 58. Beaulieu Franz Petxascha vojín Thomas MITRO Hrabolka Polsko 20 katolík tyfus 25.08.1809 25.08.1809
49. IR 17. Reuss-Plauen Heinrich XV. 3. 13. vojín Ivan KLEIN Haluda Čechy 21 katolík tyfus 25.08.1809 25.08.1809
50. Vozatajstvo vojín Stephan GLUIGA Gasdal Hungarn 40 katolík tyfus 27.08.1809 27.08.1809
51. IR 09. Czartoryski Adam vojín Stephan MEAKER Stoba Halič 20 katolík tyfus 27.08.1809 27.08.1809
52. zdravotník voj. Wesko SAWOISKY Otteshner Polsko 25 katolík vodnatelnost 27.08.1809 27.08.1809
53. Brignedi? 2. 10. vojín Joseph DWENSILISKY Sakovitz Halič 18 katolík tyfus 27.08.1809 27.08.1809
54. Landwehr 4. vojín Anton REAYER Gödnëgaus Morava 21 katolík tyfus 27.08.1809 27.08.1809
55. IR 50. Stain 1. Sadek hudebník JohannTULARSH 25 katolík tyfus 30.08.1809 30.08.1810
56. Jäger Corps 7. 5. jäger Gehrey SAFIA Luschta Bohemie 26 katolík tyfus 31.08.1809 31.08.1809
57. IR 55. Reuss - Greitz Heinr. XIII 2. 7. vojín Franz MENARZEK Szulka Halič 22 katolík tyfus 31.08.1809 31.08.1809
58. Spital Stand vojín Roman GUTPHALA Sopkof Polsko 40 katolík tyfus 31.08.1809 31.08.1809
59. E.HC Allamie? fourier Carl Friedrich Ludwig SCHMIT Wädmar Sasko 24 protestant vodnatelnost 31.08.1809 31.08.1809
60. IR 32. Eszterhazy Nicol. 2. 8. vojín Martin KOVATSCHEK Ketzimok Hungarn 20 katolík vodnatelnost 31.08.1809 31.08.1809
61. IR 38. Würtenberg 3. 18. vojín Andreas KRADITZKY Huty Halič 40 katolík tyfus 31.08.1809 31.08.1809
62. IR 28. Frelich Mich. 4. 13. vojín Johann SHABY Bain 23 katolík průjem 31.08.1809 31.08.1809
63. CR 2. E.H. Franz Jos. 1. vojín Johann VERBER Neubach Östereich 21 katolík tyfus 01.09.1809 01.09.1809
64. IR 50. Stain 2. 5. vojín Johann RETH Jägerthal Alsasko 40 katolík zánět 01.09.1809 01.09.1809
65. IR 51. Spleny Gabr. 1. 3. vojín Johann ZIRSCH Arban Hungarn 27 katolík tyfus 01.09.1809 01.09.1809
66. IR 22. Coburg Friedr. 2. 7. vojín Aurand SZELOZAD Keklowitz Polsko 24 katolík tyfus 01.09.1809 01.09.1809
67. zdravotník voj. Vensek NOLEBKA Siovatka Polsko 28 katolík tyfus 01.09.1809 01.09.1809
68. IR 03. E.H. Carl Ludw. vojín Lorenz PRITTA Kesebosch Čechy 23 katolík tyfus 04.09.1809 04.09.1809
69. IR 02. Hiller Joh. 1807 2. Luties vojín Ignatz GAR Hungarn 20 katolík tyfus 04.09.1809 04.09.1809
70. IR 03. E.H. Carl Ludw. vojín Franz KNAGG Schöngraben Östereich 18 katolík tyfus 04.09.1809 04.09.1809
71. IR 39. Duka Pet. vojín Michal DAMIAN Vamachay 29 katolík tyfus 04.09.1809 04.09.1809
72. Jäger Corps vojín Joseph KUSIGY Laibach Kraňsko 20 katolík tyfus 09.09.1809 09.09.1810
73. IR 29. Lindenau 3. 13. vojín Urban HAWEL Schweteczawa Morava 25 katolík tyfus 09.09.1809 09.09.1809
74. IR 03. E.H. Carl Ludw. vojín Johann KARTNIES Rasrau Östereich 18 katolík tyfus 09.09.1809 09.09.1809
75. Slawinsky? 1. 5. vojín (žena) Anna FARBESKIN Stample Čechy 30 katolík tyfus 10.09.1809 10.09.1809
76. IR 47. Vogelsang Ludw. 1. 6. vojín Albert DWORŽAK Saugesda Čechy 20 katolík tyfus 10.09.1809 10.09.1809
77. Landwehr 6. 1. vojín Michael SCHWIEZHOFER Karagna Östereich 36 katolík tyfus 11.09.1809 11.09.1809
78. IR 58. Beaulieu Franz 3. 16. vojín Ivan MITAKA Polsko 26 katolík tyfus 11.09.1809 11.09.1809
79. IR 44. Bellegarde Friedr. 1. 5. vojín Wassil WATSCHITZKY Hubitz Polsko 30 katolík zápal plic 11.09.1809 11.09.1809
80. 21. vojín Franz SCHMIED Mitonitz Morava 21 katolík tyfus 14.09.1809 14.09.1809
81. IR 17. Reuss-Plauen Heinrich XV. 3. 16. vojín Josef MAJER Loschitz Čechy 26 katolík tyfus 15.09.1809 15.09.1809
82. Landwehr 2. 7. vojín Karl PETISCHEK Brauslau Morava 28 katolík tyfus 20.09.1809 20.09.1809
83. IR 29. Lindenau 1. 3. vojín Karl TEGENHARD Grinen Sasko 20 protestant tyfus 20.09.1809 20.09.1809
84. IR 01. Kaiser Franz 1. 2. tambor Vintzentz DARLETZ Prosnitz Morava 22 katolík úplavice 25.09.1809 25.09.1809