×

Boskovice

Vojenské špitály v Boskovicích v letech 1813-1814Boskovice - v tomto městě poznali krutou podstatu války v letech 1813 a 1814. Je velmi zajímavé, že se zde nacházelo hodně, opravdu hodně Francouzů... povětšinou s uvedením poznámky "zajatec". Situace se obracela...

 

Seznam zemřelých níže obsahuje souhrný opis Filialfeldspital N⁰30:

- Militär feld Spital (vojenský polní špitál) N⁰30 v roce 1813

- Militär feld Spital Boskowitz 01 (vojenský polní špitál Boskovice) v roce 1814

- Militär feld Spital N⁰ 39 (vojenský polní špitál) v roce 1814   

 

Kvůli dlouhým názvům není možné zobrazení rovnou v tabulce.


Zemřelé vojenské osoby

Boskovice - souhrný opis Filialfeldspital N⁰30

Numéro Régiment Bataillon Entreprise (entreprise) Rang Nom, prénom Lieu de naissance Pays Âge Religion Statut Profession Maladie Lieu de décès Mort Funérailles Intéressant
1. Francouzská jednotka - 57. IR vojín Nicolaus FOUCHET Francie katolík úplavice 27.11.1813
2. Francouzská jednotka zajatec Jean VENER úplavice 27.11.1813
3. Francouzská jednotka - 66. IR zajatec Francois MASSOTLER Francie katolík TBC 27.11.1813
4. IR 10. Reisky, Franz. vojín Martin LISCHKA Setsch- Brněnsko Morava 20 katolík svobodný břišní tyfus 28.11.1813
5. Francouzská jednotka - 30. IR zajatec Peter AWRIET úplavice 29.11.1813
6. IR 10. Reisky, Franz. Simon KALITA úplavice 30.11.1813
7. Vozatajstvo Andreas SERHA břišní tyfus 02.12.1813
8. Francouzská jednotka - 30. chasseur zajatec Luis WILMER TBC 02.12.1813
9. Landwehr Pissereo 1. Paul MAHS vysílení 02.12.1813
10. Francouzská jednotka - 36. IR zajatec Etien PALIEN úplavice 03.12.1813
11. IR 10. Reisky, Franz. Franz HAVELKA Lipowa - Brněnsko Morava 23 katolík svobodný tyfus 04.12.1813
12. Francouzská jednotka - 36. IR zajatec Nicolo BARTIE TBC 06.12.1813
13. IR 24. Strauch Gottfr. vojín Jansko SCOROBATA tyfus 07.12.1813
14. IR 29. Lindenau vojín Georg MACHOWSKY Heushow Morava 22 katolík svobodný tyfus 09.12.1813
15. IR 10. Reisky, Franz. vojín Georg PASOLTA Morava 20 katolík svobodný břišní tyfus 11.12.1813
16. Ruská jednotka 24. Jäger vojín Micila PUCILOW Predoway Rusko 22 pravoslavný svobodný vysílení 14.12.1813
17. Francouzská jednotka - 64. IR vojín Louis MERCHIA Beaulieu Francie 20 katolík svobodný průjem 14.12.1813
18. IR Pruský Schläsischer vojín Andreas AUST Wieser Slezko 18 protestant svobodný tyfus 17.12.1813
19. Francouzská jednotka - 82. IR vojín Peter CASALLI Ensteniu Francie 19 katolík svobodný průjem 18.12.1813
20. Francouzská jednotka - 50. IR vojín Jaque NICOLO St. Joseph Francie 23 katolík svobodný břišní tyfus 18.12.1813
21. Francouzská jednotka - 36. IR vojín Jean GOŸIŸ Brüsel Belgie 19 katolík svobodný průjem 19.12.1813
22. Francouzská jednotka - 12. IR vojín Jean Baptist TALLEMANT St. Joseph Francie 23 katolík svobodný průjem 19.12.1813
23. Francouzská jednotka - 18. IR vojín Bernard SOLON Piblens Francie 20 katolík svobodný vysílení 20.12.1813
24. Francouzská jednotka - 21. IR vojín Jean FRANCOIS Hostonte Francie 21 katolík svobodný tyfus 20.12.1813
25. Francouzská jednotka - 14. DR vojín Gourdin NEDERIQU Nestl Francie 24 katolík svobodný břišní tyfus 21.12.1813
26. Francouzská jednotka - 2. voltigeur vojín Francois FERAN Dihaden Francie 26 katolík svobodný TBC 21.12.1813
27. IR 10. Reisky, Franz. vojín Johann TAJOVENY Bačžow Morava 20 katolík svobodný břišní tyfus 21.12.1813
28. Francouzská jednotka - 22. IR vojín Antonio MARCOLO Seruvia Italie 24 katolík svobodný průjem 21.12.1813
29. Francouzská jednotka - 07. IR vojín Jean MACHAGUE Rheims Francie 20 katolík svobodný břišní tyfus 22.12.1813
30. IR 44. Bellegarde Friedr. vojín Veith KARAMANNA Magiroschka Halič 22 pravoslavný svobodný vysílení 22.12.1813
31. IR 40. Würtenberg Ferd. vojín Jacob POLAK Boskowitz Morava 26 katolík svobodný břišní tyfus 24.12.1813
32. Francouzská jednotka - 18. IR vojín Pierre BRODILLE Elise Francie 22 katolík svobodný vysílení 24.12.1813
33. Francouzská jednotka - 02. IR vojín Francesco FEJNTAINE Florentz Italie 22 katolík svobodný břišní tyfus 25.12.1813
34. Francouzská jednotka - 6.sapeur vojín Francois GORDILLE Marville Francie 20 katolík svobodný vysílení 25.12.1813
35. Francouzská jednotka - 85. IR vojín Jacob van DOHLEN Utrecht Holand 19 katolík svobodný břišní tyfus 26.12.1813
36. Francouzská jednotka - 154. IR vojín Charles Francois BUNNE Mucher Francie 26 katolík svobodný průjem 26.12.1813
37. IR 24. Strauch Gottfr. vojín Paul DOBROWOLSNY Ploteizy Halič 22 katolík svobodný břišní tyfus 27.02.1813
38. Francouzská jednotka - 33. IR vojín Pietro FOSSE Girome Italie 19 katolík svobodný vodnatelnost 27.12.1813
39. IR 10. Reisky, Franz. vojín Winzenz LISCHKA Lipowa Morava 22 katolík ženatý břišní tyfus 28.12.1813
40. Vozatajstvo 106. division vojín Jakob DOLEŽEL Schöndorf Čechy 30 katolík svobodný průjem 29.12.1813
41. IR 49. Kerpen vojín Paul STIKL Neuchost Östereich 22 katolík svobodný vysílení 29.12.1813
42. IR 40. Würtenberg Ferd. vojín Daniel BORKO Jamnie Halič 20 pravoslavný svobodný břišní tyfus 29.12.1813
43. IR 44. Bellegarde Friedr. vojín Basil ZURMA Jerzy Halič 18 pravoslavný ženatý TBC 30.12.1813
44. Francouzská jednotka - 5.jäger vojín Piere BOLIEUE Francie 38 katolík svobodný vysílení 30.12.1813
45. IR 58. Beaulieu Franz vojín Kajetán STAKOVITSCH Fusy Halič 22 pravoslavný ženatý vodnatelnost 31.12.1813
46. IR 30. De Ligne Carl vojín Stephan KUVISKIN Schimiwarettlas Halič 18 katolík svobodný vysílení 31.12.1813
47. Francouzská jednotka - 14. CR vojín Cheuche DELAN Francie 20 katolík svobodný průjem 31.12.1813
48. IR 01. Kaiser Franz vojín Vinzenz KUBIN Jalinek Halič 20 pravoslavný svobodný vysílení 01.01.1814
49. IR 44. Bellegarde Friedr. vojín Basil ROMANKIL Halič 21 pravoslavný svobodný břišní tyfus 01.01.1814
50. Francouzská jednotka - 137. IR vojín Antoin FUAGUE Asperaux Francie 21 katolík svobodný průjem 04.01.1814
51. IR 24. Strauch Gottfr. vojín Wasil WASILENKOW Bochnia Halič 19 pravoslavný svobodný vysílení 04.01.1814
52. Vozatajstvo vojín Adalbert URBAN Halič 35 katolík svobodný průjem 04.01.1814
53. Francouzská jednotka - 30. IR vojín Louis CHAUPAL St.Enton Francie 22 katolík svobodný průjem 07.01.1814
54. Francouzská jednotka - 155. IR vojín Francois DUMOLIE Brulle Francie 21 katolík svobodný vysílení 08.01.1814
55. IR 57. Colloredo Jos. vojín Franz STRUCZIK Ržezov Halič 24 pravoslavný svobodný průjem 09.01.1814
56. IR 44. Bellegarde Friedr. vojín Casimir KOPCZIK Goloson Halič 24 pravoslavný svobodný vodnatelnost 11.01.1814
57. Francouzská jednotka - garda vojín Friedrich PONQUI Gournier Francie 21 katolík svobodný vysílení 12.01.1814
58. IR 25. De Vaux Thiery vojín Simon RIESS Skal Čechy 25 katolík svobodný průjem 12.01.1814
59. IR 15. Zach Ant. vojín Valentin KLISTO Bochnia Halič 23 katolík svobodný vysílení 16.01.1814
60. IR 24. Strauch Gottfr. vojín Simon KRESKO Halič 24 katolík svobodný vodnatelnost 18.01.1814
61. Pruská jednotka - 6. IR vojín Johann CŽERNY Kutty Slezko 22 katolík svobodný vodnatelnost 18.01.1814
62. Francouzská jednotka - 25. IR vojín Louis PEUVERL Ponecor Francie 20 katolík svobodný vysílení 19.01.1814
63. Spitall ošetřovatel Karl KOPETZKY Bukowa Morava 57 katolík ženatý vysílení 20.01.1814
64. IR 29. Lindenau vojín Joseph SCHROBER Weldgrüb Slezko 18 katolík svobodný vysílení 21.01.1814
65. IR 24. Strauch Gottfr. vojín Andreas MOLIK Stossowa Halič 21 katolík svobodný vysílení 22.01.1814
66. IR 15. Zach Ant. vojín Ignatz JAICH Zwittau Morava 32 katolík ženatý břišní tyfus 24.01.1814
67. IR 40. Würtenberg Ferd. vojín Andreas HRABINA Zlobrgeik Morava 19 katolík svobodný břišní tyfus 27.01.1814
68. Francouzská jednotka - 25. IR vojín Julien PAVE Mont St.Jean Francie 20 katolík svobodný vysílení 19.01.1814
69. Francouzská jednotka - 13. IR vojín Girole TALISTEO St. Martin Italie 26 katolík svobodný vodnatelnost 20.01.1814
70. IR 56. Colloredo Wenz. vojín Joseph MAHILA Smoloska Slezko 37 katolík ženatý TBC 27.01.1814
71. IR 56. Colloredo Wenz. vojín Valentin GRUSCHKA Sžrepčzeny Halič 40 katolík ženatý břišní tyfus 29.01.1814
72. IR 15. Zach Ant. vojín Martin DAVID Beneschau OL Morava 20 katolík svobodný průjem 30.01.1814
73. IR 20. Kaunitz vojín Johann STÖHR Rothwasser Slezko 20 katolík svobodný průjem 05.02.1814
74. Francouzská jednotka zajatec Pierre RASSMUNE Francie 23 katolík svobodný vysílení 06.02.1814
75. Francouzská jednotka zajatec Henry ANTON Francie 19 katolík svobodný vysílení 07.02.1814
76. Francouzská jednotka - 72. IR vojín Andrev THESEN Merl Francie 20 katolík svobodný břišní tyfus 08.02.1814
77. IR 56. Colloredo Wenz. vojín Jacob ZAPLA Seichwald Morava 35 katolík ženatý průjem 09.02.1814
78. Vozatajstvo vojín Michel RABEZKY Bodoschitz Halič ? katolík ženatý vysílení 10.02.1814
79. IR 12. Liechtenstein Alois vojín Joseph LASS Nebeas Morava 22 katolík svobodný průjem 10.02.1814
80. IR 56. Colloredo Wenz. vojín Joseph WINZELUS Bilitz Slezko 31 katolík ženatý průjem 14.02.1814
81. IR 63. Bianchi Friedr. vojín Michael DIUŽISCHIN Sauslansine Rusko 22 pravoslavný svobodný průjem 15.02.1814
82. Ruská jednotka - Siroskona vojín Mitrion PACHLON Klepinova Rusko 33 pravoslavný ženatý vysílení 15.02.1814
83. Francouzská jednotka - 32. IR vojín Charles AUBRY Kasankue Francie 20 katolík svobodný průjem 18.02.1814
84. Francouzská jednotka zajatec Francois LELAV Bliny Francie 20 katolík svobodný vysílení 18.02.1814
85. Francouzská jednotka zajatec Francois GATVAVAN Lechn Francie 20 katolík svobodný vysílení 19.02.1814
86. Francouzská jednotka zajatec Claude FRANGUET Wotry Francie 20 katolík svobodný vodnatelnost 19.02.1814
87. IR 01. Kaiser Franz vojín Anton LESSAL Stelejist Morava 20 katolík svobodný břišní tyfus 20.02.1814
88. IR 12. Liechtenstein Alois vojín Joseph RUSTER Braunsichen Morava 26 katolík ženatý vysílení 21.02.1814
89. Francouzská jednotka - 58. IR vojín Jean RUCO Anser Francie 20 katolík svobodný vodnatelnost 21.02.1814
90. Francouzská jednotka zajatec Jean ROMAND Kollent Francie 20 katolík svobodný vysílení 25.02.1814
91. Spitall ošetřovatel Karl SCHWEIDA Ostrow Brněnsko Morava 50 katolík ženatý sněť 25.02.1814
92. IR 57. Colloredo Jos. vojín Franz ADAMETZ Tuchau Morava 24 katolík svobodný vysílení 27.02.1814
93. IR 44. Bellegarde Friedr. vojín Iwan ROMANO Turir Polsko 20 pravoslavný svobodný zápal plic 27.02.1814
94. IR 15. Zach Ant. vojín Martin HMARA Spastene Polsko 21 katolík svobodný TBC 03.03.1814
95. IR 01. Kaiser Franz vojín Johan KUBA Schtawischitz Morava 21 katolík svobodný vysílení 02.03.1814
96. Francouzská jednotka - 45. IR vojín Augustin GAIGON Burisanastu Francie 28 katolík svobodný vodnatelnost 21.03.1814
97. Spitall ošetřovatel Jakob SLEPANEK Bukowa Brněnsko Morava 37 katolík ženatý tyfus 23.03.1814