×

Bělotín

zápis v matrikách - 1806-1815
Zemřelé vojenské osoby

Bělotín - zápis v matrikách - 1806-1815

Numéro Régiment Bataillon Entreprise (entreprise) Rang Nom, prénom Lieu de naissance Pays Âge Religion Statut Profession Maladie Lieu de décès Mort Funérailles Intéressant
1. IR 38. Würtenberg Bartel vojín Michael SKOMSKY 28 katolík tyfus hřbitov Bělotín 01.03.1806
2. IR 38. Würtenberg Bartel vojín Thomas PSIK 17 katolík tyfus hřbitov Bělotín 02.03.1806
3. IR 11. E.H. Rainer Jos. vojín Fridrich FREIT 24 protestant tyfus hřbitov Bělotín 12.03.1806
4. IR 07. Schröder Carl Friedr. dítě Carolina, dcera vojína Josepha WINKLERA 2 katolík neštovice hřbitov Bělotín 21.03.1807
5. IR 01. Kaiser Franz vojín Joseph WERBIK 29 katolík mrtvice hřbitov Bělotín 18.11.1809
6. Landwehr - Hradišťský 2. vojín Thomas MALLŸ 24 katolík tyfus hřbitov Bělotín 28.11.1809
7. Landwehr - Hradišťský 2. vojín Joseph SKISSEL 20 protestant mrtvice hřbitov Bělotín 29.11.1809
8. Landwehr - Přerovský 2. vojín Karl HEINRICH 24 katolík tyfus hřbitov Bělotín 05.12.1809
9. Landwehr - Olomoucký 2. landwehrista Johann KORGEL 23 katolík tyfus hřbitov Bělotín 05.12.1809
10. IR 03. E.H. Carl Ludw. vojín Mario MARCI Bellegart 16 katolík mrtvice hřbitov Bělotín 15.12.1809
11. IR 56. Colloredo Wenz. vojín neznámého jména, z Polska, víc o něm v transportu nevěděli ? katolík vyložen mrtev z transportu hřbitov Bělotín 17.03.1810
12. IR 23. G.H.Würzburg Ferd. vojín Joseph BERGER Lučice 21 katolík píchání v boku hřbitov Bělotín neuvedeno
13. CLR 1. Kaiser Franz 2. dítě Anton, syn trubače Franze PESCHEKA 10 měsíců katolík TBC č.p. 2 02.04.1815