×

Jaroměřice nad Rokytnou

Rok 1809 - francouzský lazaret; rok 1813 - 1814 - rakouský Hlavní polní špitál č. 24Jaroměřice nad Rokytnou - tak tady to všechno začalo. Tady jsme začali hledat a nacházet dávno zapomenuté informace, tady k nim město přistoupilo neuvěřitelně vstřícně a v roce 2016 zřídilo na celkem 3 !!! místech pomníky na památku lidí, kteří zde spí navěky. A proč hned na třech? Jaroměřice si přítomnost vojenských lazaretů užily dvakrát (když pomineme, že v roce 1805 se zde vojsko vyskytovalo též, ale bez zdravotnického zařízení). V roce 1809, po bitvě u Znojma, bylo město obsazeno Francouzy, kteří zde zůstali až do podpisu mírové smlouvy (odešli začátkem listopadu 1809). Místní kněz zapsal do farní kroniky jak budovu, kde si zřídili nemocnici (volba padla na klášter servitů, zrušený Josefem II. roku 1784), tak místa pohřbení a počty vojáků, kteří do nich byli uloženi. V tom roce to byla místa dvě - hromadný hrob pro 50 Francouzů je popsán "na začátku aleje vedoucí do Blatnice po levé straně". Alej je, soudě podle starých map, dodnes na stejném místě a tak byl pomník situován přibližně podle popisu. Bohužel, jména těchto 50 vojáků už asi nezjistíme... jedině, kdyby se nějakým zázrakem zachovala ve francouzských archivních záznamech. Ale zjistili jsme jména dalších šesti Francouzů, kteří byli uloženi na místní katolický hřbitov a o nichž pan farář zapsal, že byli uloženi "sine luce, sine cruce", tedy bez obřadu, bez kříže... Z nějakého důvodu je nevepsal přímo do matriční knihy, ale na zvláštní list papíru a ten do matriky vložil. Při hledání v Moravském zemském archivu pak byl tento lístek objeven a my tak víme, kdo bylo 6 mužů, kteří zůstali v okolí kostela Sv. Markéty (pohřbívalo se zde cca do třicátých let 19. století). Jak originál zápisu, tak jeho překlad je přiložený ve fotogalerii.

Ovšem v roce 1813 přišlo do malého města něco, proti čemu byl lazaret z roku 1809 slabým odvarem. Po bitvě u Lipska hledal erár všechny možné prostory, kam raněné a nemocné vojáky uložit (vždyť se počítali na více jak sto tisíc). Volba padla znovu i na Jaroměřice, které se, podle záznamů, "už v minulosti osvědčily" a byl zde zřízen Hlavní polní špitál č.24. Do zámku a do kláštera mělo být uloženo 1 000 vojáků (inspekce z 2.12.1813 uvádí skutečný počet 1362 mužů). Začali je přivážet na začátku listopadu (Lipsko je cca 400 km daleko) a jak zapsal pan farář, "při skládání z vozu byli někteří již mrtvi". A asi těch "již mrtvých" nebylo zrovna málo, protože zápis končí tím, že "bylo jich pochováno asi 850 do remízu podél bohušické silnice". Ve vojenské matrice jsme však našli kolem 750 jmen, dá se tedy předpokládat, že ty chybějící nebylo už možné identifikovat. Kromě nesmírné tragédie vojáků a jejich rodin (v seznamu je občas i žena nebo dítě) je na příkladu Jaroměřic vidět otřesná a naprosto zoufalá situace civilních obyvatel, kterým bylo opatrování nemocných uloženo (či spíše nařízeno, jak víme). Zřizovací listina mluví o 100 postelích, které se mají připravit pro ošetřující personál... ve skutečnosti jich potom během existence lazaretu zemřelo více než 140!!! Dokonce museli být ošetřovatelé doplňováni z další vojenské nemocnice v Zábrdovicích, jak je ze záznamů poznat... a i ti podléhali epidemii břišního tyfu. V lednu 1814 se pak objevuje zápis, že zemřel i hlavní lékař nemocnice, teprve 32-letý František Horný ze Znojma... prostě tragédie na tragédii a to ještě musíme vzít v úvahu, že tuto zimu zemřelo na tyfus i více jak tři desítky místních obyvatel, kteří se špitálem neměli nic společného. Celá tato hrůza skončila v březnu 1814, kdy byl špitál v Jaroměřicích zrušen. Zůstaly po něm stovky mrtvých lidí doslova z celé Evropy, kteří zde spí navěky spolu v hromadných hrobech, bez ohledu na to, kdo komu byl za života přítel či nepřítel... ale to nebyla jejich vlastní volba.

Špitál č.24 měl i svoji filiální pobočku v Jemnici. Vznikla od ledna 1814 a je na mapě uvedena samostatně. Osud Jaroměřic a v širších souvislostech celého kraje je popsán v publikaci "Jaroměřice nad Rokytnou - co tu nechal Napoleon. Události let 1805 až 1814 - oběti války". Dá se získat v jaroměřickém Kulturním  informačním středisku.

 

Poznámka k excelovské tabulce níže: Špitální písař zapisoval foneticky, tedy to, co slyšel. Některá jména a názvy sídel proto neodpovídají spisovnému tvaru a je třeba dohledávat podobnosti.

Pokud je český název bez pochybností, je uvedený za lomítkem.

Benátky a Treviso jsou destinace, kam byl špitál přeložený z Jaroměřic a tento seznam se jich netýká.

Jaroměřice nad Rokytnou 7. Listopad 1813 až březen 1814, Benátky a Treviso květen 1814 až červenec 1816.


Listina zemřelých z hlavního polního špitálu č.24 v Jaroměřicích nad Rokytnou

Seznam zemřelých v hlavním polním špitále č. 24 - 1813-1814

Число Полк Батальон Компания (компания) Ранг Имя, фамилия Место рождения Страна Возраст Религия Статус Род занятий Болезнь Место смерти Смерть Похороны Интересно
1 Infanterie 1 18 vojín Bernhard Anschalma Brandis Francie 18 katolík svobodný bez průjem 14.11.1813 14.11.1813
2 Špitál ošetřovatel Mathias Janasch Tschernitz / Černíč Morava 44 katolík svobodný břišní tyfus 22.11.1813 22.11.1813
3 Argenteau 2 12 vojín Franz Hefter Neudorf Čechy 21 katolík svobodný bez průjem 15.11.1813 15.11.1813
4 13. 13 3 desátník Gui Franzwar (Français) Vütor Menstita Francie 26 katolík svobodný bez břišní tyfus 16.11.1813 16.11.1813
5 Ruský 26. myslivecký 2 vojín Floter Meloninov Galusky Rusko 30 pravoslavný ženatý bez průjem 17.11.1813 17.11.1813
6 Kerpen Infanterie 1 4 vojín Georg Trojn Seondorf Rakousko 20 katolík svobodný bez průjem 18.11.1813 18.11.1813
7 11. slezský 1 3 vojín Gottfried Blasius (orig. Elasius) Kauja Polsko 32 evangelík svobodný bez břišní tyfus 18.11.1813 18.11.1813
8 3. Maien Artilerie 3 2 vojín Scharl Alie Beran Francie 20 katolík svobodný bez průjem 18.11.1813 18.11.1813
9 Froon Infanterie 2 11 vojín Joseph Martinek Sebso Čechy 25 katolík svobodný bez průjem 18.11.1813 18.11.1813
10 Rischando Infanterie 2 8 vojín Johann Bauer Scheling Morava 21 katolík svobodný bez průjem 18.11.1813 18.11.1813
11 Špitál ošetřovatel Joseph Pajer (orig. Peyen) Usitin Morava 40 katolík ženatý bez průjem 18.11.1813 18.11.1813
12 7. 2 vojín Joseph Brisa Schache Francie 18 katolík svobodný bez průjem 19.11.1813 19.11.1813
13 Francouzský válečný zajatec - 142 2 vojín Johann Duine (orig. Diune) Latue Francie 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 19.11.1813 19.11.1813
14 2. západo-pruský (Westpreußisch) 1 2 vojín Gottlieb Foyt (orig. Fogel) Koloster Prusko 27 evangelík svobodný bez břišní tyfus 20.11.1813 20.11.1813
15 4. slezský 3 1 vojín Gottfried Mayer Pohwinke Prusko 20 evangelík svobodný bez průjem 20.11.1813 20.11.1813
16 Kreutz Warasdiener 1 5 vojín Martin Stephanez Robak Uhersko 25 katolík ženatý bez průjem 20.11.1813 20.11.1813
17 Lehká Slezská Infanterie 2 9 vojín Franz Kötlich Adelsdorf / Zagrodno Slezsko 21 katolík svobodný bez průjem 20.11.1813 20.11.1813
18 Kerpen 2 9 vojín Joseph Wazbürger St. Fait (Sankt Veit ?) Rakousko 19 katolík svobodný bez průjem 20.11.1813 20.11.1813
19 de Ligne 37 4 vojín Menusuus Franscuit Demusi Itálie 24 katolík svobodný bez průjem 20.11.1813 20.11.1813
20 … Francouzský válečný zajatec 3 vojín Joan Lorsche Dakandal Francie 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 20.11.1813 20.11.1813
21 … Francouzský válečný zajatec 1 vojín Jaan Deline (orig. Johan) Ursakur Francie 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 20.11.1813 20.11.1813
22 … Francouzský válečný zajatec 1 vojín Edatmir Johann Luscher Francie 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 20.11.1813 20.11.1813
23 Froon 2 13 vojín Albert Pischinger Langstowitz Čechy 23 katolík svobodný bez průjem (orig. břišní tyfus) 20.11.1813 20.11.1813
24 Lindenau Infanterie 3 13 vojín Lischko Gereme Chiobita Polsko 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 20.11.1813 21.11.1813
25 Würzburg 2 8 vojín Johann Schanizky Butschowitz / Bučovice Morava 36 katolík svobodný bez břišní tyfus 21.11.1813 21.11.1813
26 Francouzský válečný zajatec - 36 3 vojín Gurblen Treplann Klere Francie 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 21.11.1813 21.11.1813
27 Frelich Infanterie 1 3 vojín Johann Fomann Leitenmischel Polsko 25 katolík svobodný bez břišní tyfus 21.11.1813 21.11.1813
28 Lantie č.4 3 3 vojín Coppie Schau Francie 24 katolík svobodný bez břišní tyfus 21.11.1813 21.11.1813
29 Špitál ošetřovatel Wenzel Dotzalek (orig. Pozallek) Kuasiz Morava 21 katolík svobodný bez břišní tyfus 30.11.1813 30.11.1813
30 Kounic Infanterie 3 14 vojín Roman Marek Fandet Zuko Polsko 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 22.11.1813 22.11.1813
31 Francouzský válečný zajatec - 79 3 vojín Johann Sebastian Pestann Itálie 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 22.11.1813 22.11.1813
32 de Ligne N. 76 3 1 vojín Dwase Bredu (orig. Roase Beedu) Kobtö Francie 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 22.11.1813 22.11.1813
33 Pruská Artilerie 12 vojín Christoph Libech Scheiniz Prusko 27 evangelík svobodný bez břišní tyfus 22.11.1813 22.11.1813
34 Francouzský válečný zajatec - 9. artilerie 22 vojín Mobilas Pier Drehl Francie 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 22.11.1813 22.11.1813
35 Bollischem 2 vojín Jako Kalota Staszow Polsko 32 katolík svobodný bez břišní tyfus 22.11.1813 22.11.1813
36 Francouzský válečný zajatec - 1. 4 vojín Dehitius Depan Sark Brabantsko 18 katolík svobodný bez břišní tyfus 22.11.1813 22.11.1813
37 Špitál č. 24 ošetřovatel Franz Králl Šlakovice (asi Čakovice) Morava, kraj Jihlavský 38 katolík svobodný bez břišní tyfus 20.11.1813 20.11.1813
38 Vogelsang Infanterie 2 12 vojín Alberth Wrosch Johanthal Čechy 19 katolík svobodný bez břišní tyfus 23.11.1813 23.11.1813
39 24. linien(orig. Francouzský válečný zajatec - 24. legie) 1 vojín Schabian Antuan Pilam Francie 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 23.11.1813 23.11.1813
40 Francouzský válečný zajatec - 46. 3 vojín Blaut Djuuf (orig. Diacief) Luandnie Francie 21 katolík svobodný bez břišní tyfus 23.11.1813 23.11.1813
41 Francouzský válečný zajatec od 100. 1 vojín Johan Salutiu Mumera Reich 20 katolík svobodný bez průjem 23.11.1813 23.11.1813
42 De Vaux Infanterie 3 17 vojín Thomas Bohanka (orig. Bohanna) Sahrosy Čechy 25 katolík svobodný bez průjem 23.11.1813 23.11.1813
43 Francouzský válečný zajatec 4. řadový pluk 3 vojín Bas Jalie Dendisch (orig. den Disch) Artemen Francie 22 katolík svobodný bez průjem 23.11.1813 23.11.1813
44 34. 2 vojín Pier Joseph Derssy Doff Francie 19 katolík svobodný bez průjem 23.11.1813 23.11.1813
45 St. Georger č.6 1 vojín Andro Jakobschavich Blavich Chorvatsko 22 katolík svobodný bez vysílení 23.11.1813 23.11.1813
46 Válečný zajatec - 4. 4 vojín Rene Casea Wälbarbete Francie 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 24.11.1813 24.11.1813
47 Válečný zajatec - 19. 2 vojín Dussa Debol Lutusch (Leitusch) Francie 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 24.11.1813 24.11.1813
48 Frelich 1 5 vojín Wenzl Kolbah (orig. Koblok) Krunder Čechy 17 katolík svobodný bez břišní tyfus 24.11.1813 24.11.1813
49 Prusko-Slezský - 1 2 5 vojín Johan Grall Nimwir Prusko 38 katolík svobodný bez břišní tyfus 24.11.1813 24.11.1813
50 Špitál ošetřovatel Wenzl Mussil Jamnitz / Jemnice Morava 53 katolík ženatý bez břišní tyfus 30.11.1813 24.11.1813
51 Francouzská Artilerie 1 5 vojín Pitro Bertaile (orig. Berlaite) Bosole Itálie 20 katolík svobodný bez úplavice 25.11.1813 25.11.1813
52 Kerpen Infanterie 2 10 vojín Joseph Kubina Stumkisel (Binakizel) Rakousko 28 katolík svobodný bez úplavice 25.11.1813 25.11.1813
53 Válečný zajatec - 13 1 vojín Antuan Witul Bischilu (orig. Frischitu) Francie 21 katolík ženatý bez břišní tyfus 25.11.1813 25.11.1813
54 1. Budějovický 1 1 vojín Andreas Wenzl Humude Čechy 19 katolík svobodný bez úplavice 25.11.1813 25.11.1813
55 Slezský 4 vojín Gottfried Neugebor Votenberg Pruské Slezsko 20 katolík svobodný bez úplavice 25.11.1813 25.11.1813
56 Gräg vojín Martin Brass Jabrazien Chorvatsko 24 katolík svobodný bez břišní tyfus 25.11.1813 25.11.1813
57 …allackischen 1 2 vojín Hadi Michao Ragost Uhersko 20 katolík svobodný bez průjem 25.11.1813 25.11.1813
58 Pruská zeměbrana 2 vojín Gottfried Hahn Kabaschitz Prusko 22 evangelík svobodný bez tuberkulóza 25.11.1813 25.11.1813
59 …06 pluk 2 4 vojín Sau Biele Aninodi Francie 21 katolík svobodný bez břišní tyfus 25.11.1813 25.11.1813
60 …burg 40 Infanterie 2 1 vojín Stanislaus Snay Jathschitz Polsko 25 katolík svobodný bez úplavice 26.11.1813 26.11.1813
61 … řadový 1 1 vojín Johan Meyber (orig. Mayber) Lebach Reich 19 katolík svobodný bez úplavice 26.11.1813 26.11.1813
62 … pluk 144 3 vojín Pier Digross Angel Francie 26 katolík svobodný bez úplavice 26.11.1813 26.11.1813
63 …sch legie 1 1 vojín Joseph Horuh Steuer (orig. Stein) Reich 22 katolík svobodný bez úplavice 26.11.1813 26.11.1813
64 Špitál 1 1 ošetřovatel Franz Gubik Wisihus Morava 20 katolík svobodný bez úplavice 26.11.1813 26.11.1813
65 … Jagena ruský 4 vojín Levendy Savroam (orig. Sauroann) Gosensky Rusko 20 pravoslavný svobodný bez úplavice 26.11.1813 26.11.1813
66 Zach Infanterie 11 vojín Johann Chitill Stosowitz Morava 32 katolík svobodný bez úplavice 27.11.1813 26.11.1813
67 1 1 vojín Johan Weidanek Gansdorf Morava 25 katolík svobodný bez úplavice 27.11.1813 26.11.1813
68 …enau 1 5 vojín Simon Wosotz Scharowitz (orig. Surawetz) Polsko 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 27.11.1813 26.11.1813
69 3 vojín Petrus Kaltenbahn Koblantz Reich 20 katolík svobodný bez úplavice 27.11.1813 26.11.1813
70 …schzaner 8 1 4 vojín Jura Jurkowitz (orig. Georg Jurkowich) Jetuts Slovinsko 37 katolík ženatý bez úplavice 27.11.1813 26.11.1813
71 … pruský 1 1 vojín Godfe Kratzhmann (orig. Godefried Kreutschman) Bogowitz Prusko 20 evangelík svobodný bez úplavice 27.11.1813 26.11.1813
72 Ruský Bensbanský 1 3 vojín Serko Kapelov Bensechen Rusko 22 pravoslavný svobodný bez úplavice 27.11.1813 27.11.1813
73 Válečný zajatec - 26 2 vojín Julian Carree Maidjo Francie 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 27.11.1813 27.11.1813
74 Ignaz Gilew (Gyulai ?) 2 7 vojín Kuska Klatarovich Kiswalabo Čechy 36 katolík ženatý bez břišní tyfus 27.11.1813 27.11.1813
75 od 72. Infanterie 1 vojín Dan Fontahl Broschel (orig. Broxe) Brabantsko 22 katolík svobodný bez úplavice 27.11.1813 27.11.1813
76 od 26. Infanterie 1 vojín Artenim Michailem Ochros Rusko 35 pravoslavný ženatý bez úplavice 27.11.1813 27.11.1813
77 Kalutzkowa Infanterie 7 vojín Kubrian Obrasnow Gusamk Rusko 32 pravoslavný ženatý bez břišní tyfus 28.11.1813 28.11.1813
78 Od 96. pluku 5 6 vojín Johan Bederschdolf (orig. Bettersdorf) Bardrisch Nizozemí 20 katolík svobodný bez průjem 28.11.1813 28.11.1813
79 Coburg Infanterie 2 10 vojín Joseph Wespalek Betrococh Morava 21 katolík svobodný bez břišní tyfus 28.11.1813 28.11.1813
80 27. pluk 2 vojín Franczva (Français) Grave Larmerre Francie 19 katolík svobodný bez břišní tyfus 28.11.1813 28.11.1813
81 Pruská 13. Artilerie 3 vojín Johan Saga (orig. Saya) Freigrunt Pruské Slezsko 29 katolík svobodný bez břišní tyfus 29.11.1813 29.11.1813
82 2. západo-pruský (Westpreußisch) 2 7 vojín Gotfried Gering Laassee Pruské Slezsko 24 evangelík svobodný bez břišní tyfus 29.11.1813 29.11.1813
83 Francouzský 25. plul 1 vojín Richard Franzwar (orig. Fesingere) Fanjasch Francie 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 29.11.1813 29.11.1813
84 Frelich 19. 1 5 vojín Wenzl Schimon Bejlomisch Čechy 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 29.11.1813 29.11.1813
85 Zach Infanterie 3 18 vojín Johan Knabik Turna Polsko 20 katolík svobodný bez průjem (orig. břišní tyfus) 29.11.1813 29.11.1813
86 Ruský Sipisko Granátnický 8 vojín Milrio Pokobfa Densensko Rusko 25 pravoslavný ženatý bez průjem 29.11.1813 29.11.1813
87 Ruský Menditoskowa 1 3 vojín Jan Bulanio (orig. Bulanuko ) Garsansky Rusko 20 pravoslavný svobodný bez vysílení 29.11.1813 29.11.1813
88 Francouzský 3. Husarský 1 vojín Fortare Luis (orig. Fithak Leware) Dena Francie 20 katolík svobodný bez úplavice 30.11.1813 30.11.1813
89 1. Prusko-Hornoslezský 1 2 vojín Joseph Hoppe Ketawitz (Katowice ?) Polsko 35 evangelík ženatý bez úplavice 27.11.1813 27.11.1813
90 Erbach Infanterie č. 42 1 1 vojín Wenzl Weigel Wichesbach Čechy 31 katolík ženatý bez břišní tyfus 30.11.1813 30.11.1813
91 Špitál č. 24 Joseph Mahalter (orig. Maheler) Altas Morava 19 katolík svobodný bez břišní tyfus 30.11.1813 30.11.1813
92 Breder Gränz 1 1 vojín Martin Juratitsek Hradišský (Gradiška ?) Slavonie 28 katolík ženatý bez břišní tyfus 30.11.1813 30.11.1813
93 Reuss-Plauen č. 17 2 8 vojín Franz Mayer Bodluschana Čechy 20 katolík svobodný bez úplavice 30.11.1813 30.11.1813
94 13. Francouzská Infanterie vojín Lefa Domardo Paris / Paříž Francie 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 29.11.1813 29.11.1813
95 Manželka Susana Nisarosch Debrecen / Debrecín Uhersko 26 evangelík reformovaný ženatá bez břišní tyfus 30.11.1813 30.11.1813
96 Špitál ošetřovatel Martin Burian Kohotur Morava 56 katolík ženatý průjem 70.12.1813 01.12.1813
97 …steind č. 12 1 2 vojín Georg Reichel M. Neustadt Morava 24 katolík svobodný bez průjem 1.12.1813 1.12.1813
98 Vogelsang č.47 2 7 desátník Franz Triesdka Schusna Čechy 30 katolík ženatý bez průjem 1.12.1813 1.12.1813
99 …tenstein 3 18 vojín Joseph Hankel Houdorf Slezsko 18 katolík svobodný bez břišní tyfus 1.12.1813 1.12.1813
100 …blau č.17 1 6 vojín Joseph Hußa Bitteich Čechy 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 1.12.1813 1.12.1813
101 Anton Fürst Scaslok Čechy 22 katolík svobodný bez úplavice 1.12.1813 1.12.1813
102 Špitál č. 24 ošetřovatel Mathias Bolledna Rushema Morava 27 katolík svobodný bez průjem 1.12.1813 1.12.1813
103 Landwehr 1 2 vojín Franz Tschasnie (Šťastný ?) Mischek / Mníšek Čechy 20 katolík svobodný bez úplavice 1.12.1813 1.12.1813
104 Reuss-Plauen č. 17 1 11 vojín Joseph Wollenda Böhmisch Aicha / Český Dub Čechy 24 katolík svobodný bez průjem 1.12.1813 1.12.1813
105 Francouzský válečný zajatec - 1. myslivec Domini Grumnes Miluto Francie 23 katolík svobodný bez průjem 1.12.1813 1.12.1813
106 Špitál č. 24 ošetřovatel Wenzl Jyllek (orig. Jilleik) Sohr Morava 23 katolík svobodný bez břišní tyfus 2.12.1813 2.12.1813
107 …zer Infanterie 3 4 vojín Andreas Blasseny (orig. Blazheny) Oholo Polsko 30 katolík svobodný bez břišní tyfus 2.12.1813 2.12.1813
108 …ing č. 17 2 4 vojín Demas Frumms Botlan Francie 26 katolík svobodný bez průjem 2.12.1813 2.12.1813
109 Francouzský válečný zajatec - 1. 1 2 vojín Renwi Dine Donsche (orig. Donische) Francie 21 katolík svobodný bez břišní tyfus 2.12.1813 2.12.1813
110 2. Frantz Battal. 2 vojín Davie Zeb Lemig Čechy 26 katolík svobodný bez břišní tyfus 2.12.1813 2.12.1813
111 Vogelsang č.47 2 7 vojín Wenzel Dikovski Chrisand Čechy 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 2.12.1813 2.12.1813
112 Frelich 1 vojín Jakob Jarosch August Čechy 22 katolík svobodný bez průjem 2.12.1813 2.12.1813
113 Infanterie č. 35 vojín Andreas Wolf Duba Čechy 23 katolík svobodný bez průjem 2.12.1813 2.12.1813 Poznánka: panství Weseritz (Bezdružice), Plzeňský kraj, Richly director
114 Válečný zajatec - 57. 6 vojín Barisek Fransman Lange Francie 22 katolík svobodný bez průjem 2.12.1813 2.12.1813
115 Válečný zajatec - 9. 2 vojín Scho Schann Francie 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 2.12.1813 2.12.1813
116 Deutsche Legion 1 1 vojín Friedrich Hopf Rosenberg Reich 24 katolík svobodný bez břišní tyfus 3.12.1813 2.12.1813
117 Würzburg 3 17 vojín Johann Denkler Semfleber (Senftleben = Ženklava) Morava 19 katolík svobodný bez průjem 3.12.1813 2.12.1813
118 Landwehr Man vojín Franz Przeslitzka Ober Niemtschitz / Horní Němčice Morava 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 2.12.1813 2.12.1813
119 Wenzl Colloredo č.56 záloha vojín Jakob Milizka Wischulka Polsko 23 katolík svobodný bez břišní tyfus 2.12.1813 2.12.1813
120 Kaunitz č.20 3 13 vojín Joseph Nassaly Snoukob Čechy (orig. Polsko) 23 katolík ženatý bez břišní tyfus 2.12.1813 2.12.1813
121 1. Pruský 1 4 vojín Anton Kapitzo Olmütza Prusko 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 2.12.1813 2.12.1813
122 Deutsche Legion 1 2 vojín Johann Zelter (orig. Zeltek) Beholdo Francie 20 katolík svobodný bez průjem 3.12.1813 3.12.1813
123 Hiller 2 12 vojín Johann Lukovsky Mikalus Morava 20 katolík svobodný bez průjem 3.12.1813 3.12.1813
124 Jullay 3 16 vojín Andreas Tjuru (orig. Tyura) Trinowa (orig. Drinowa) Uhersko 20 katolík břišní tyfus 3.12.1813 3.12.1813
125 Marine Artilerie 13 13 vojín Vina Jean Mombile Francie 26 katolík svobodný bez průjem 3.12.1813 3.12.1813
126 139. vojín Andre Marton (orig. Marson) Leen Francie 22 katolík svobodný bez úplavice 3.12.1813 3.12.1813
127 27. Schascher 6 vojín Joseph Bardu (orig. Barchi) Demulbe Francie 19 katolík svobodný bez břišní tyfus 3.12.1813 3.12.1813
128 7. Slezsko Pruský 2 11 vojín Anton Schulz Lukau Pruské Slezsko 29 katolík svobodný bez úplavice 3.12.1813 3.12.1813
129 Lichtenst. 2 8 vojín Iwann Zarko Bolotitz Polsko 25 katolík svobodný bez průjem 3.12.1813 3.12.1813
130 5 5 vojín Tuscher Murdu (orig. Marda) Itálie 23 katolík svobodný bez úplavice 4.12.1813 4.12.1813
131 de Ligne N. 51 3 6 vojín Maxmilian Motini Scharlua Francie 19 katolík svobodný bez průjem (orig. úplavice) 4.12.1813 4.12.1813
132 Zach č.15 2 7 vojín Johann Wanke Bechergrund Morava 20 katolík svobodný bez úplavice 4.12.1813 4.12.1813
133 Francouzský válečný zajatec - 96. 4 vojín Adrian Tscher Meso Batame Dinoe Francie 19 katolík svobodný bez břišní tyfus (orig. úplavice) 4.12.1813 4.12.1813
134 de Ligne N. 3 2 3 vojín Dabol Allö Bick (Brick) Francie 21 katolík svobodný bez břišní tyfus 4.12.1813 4.12.1813
135 Špitál ošetřovatel Juru Schimoni Hebetitz (orig. Hebelitz) Morava 22 katolík svobodný bez průjem 4.12.1813 4.12.1813
136 Špitál ošetřovatel Franz Sedlatzek Tanik Morava 21 katolík svobodný bez břišní tyfus 4.12.1813 4.12.1813
137 Špitál ošetřovatel Martin Sendrof Skalitz / Skalica Uhersko 18 katolík svobodný bez břišní tyfus 4.12.1813 4.12.1813
138 Špitál ošetřovatel Wenzl Kaschtil Bohos. / Bohušice Morava 17 katolík svobodný bez průjem 4.12.1813 4.12.1813
139 Špitál ošetřovatel Martin Kabilatz Metritzit / Meziříčí Morava 16 katolík svobodný bez průjem 4.12.1813 4.12.1813
140 Špitál ošetřovatel Jakob Hadzill Pilkowitz Morava 22 katolík svobodný bez průjem 4.12.1813 4.12.1813
141 … Infanterie 2 5 vojín Christof Miller Tittersbach Slezsko 24 evangelík svobodný bez průjem 5.12.1813 5.12.1813
142 Iglauer Tranzsorthaus vojín Franz Boschtal (orig. Beschtal) Zihalin Morava 18 katolík svobodný bez břišní tyfus 5.12.1813 5.12.1813
143 … scheind č.48 2 9 vojín David Beischy (orig. Berzsi) Eddendie Uhersko 19 katolík svobodný bez průjem 5.12.1813 5.12.1813
144 …chando L. 7 vojín Johann Konopa Taus / Domažlice Čechy 17 katolík svobodný bez průjem 5.12.1813 5.12.1813
145 Ruský myslivecký 7 vojín Ginisik Kabstuk Gjihsky Rusko 32 pravoslavný svobodný bez břišní tyfus 5.12.1813 5.12.1813
146 de Ligne N.24 3 3 vojín Aquantuselo (orig. Requartu Schole) Briut Francie 24 katolík svobodný bez průjem 5.12.1813 5.12.1813
147 …denau 3 13 vojín Peter Grach Nowe Twor Polsko 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 5.12.1813 5.12.1813
148 Licaner Grenz Regiment vojín Michael Conde Blut (orig. Plut) Kraina 25 katolík svobodný bez úplavice 5.12.1813 5.12.1813
149 Licaner Grenz Regiment vojín Mathias Kobe Portim Kraina 25 katolík svobodný bez úplavice 5.12.1813 5.12.1813
150 Gyulai č.21 1 2 vojín Wenzel Niemetzek Slawetin / Slavětín Čechy 25 katolík svobodný bez úplavice 5.12.1813 5.12.1813
151 Princ Coburg 1 3 vojín Paul Massil Stutnitz / Studnice Morava 28 katolík svobodný bez průjem 5.12.1813 5.12.1813
152 Německý Banát 2 9 vojín Peter Dollowotzky Bananitz Uhersko 20 pravoslavný ženatý bez břišní tyfus 5.12.1813 5.12.1813
153 Lichtenstein záloha vojín Johann Roha Nowe Godeno Polsko 18 katolík svobodný bez průjem 5.12.1813 5.12.1813
154 Esterházy 2 8 vojín Johann Hamonosch Lisara Uhersko 25 katolík svobodný bez břišní tyfus 5.12.1813 5.12.1813
155 Lichtenstein 1 4 vojín Michael Bost (orig. Rost) Schabsche Morava 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 5.12.1813 5.12.1813
156 Francouzský válečný zajatec - Marine 8 1 vojín Pier Ranod Dargo Francie 24 katolík svobodný bez břišní tyfus (orig. úplavice) 5.12.1813 5.12.1813
157 de Ligne N.32 1 vojín Benua Fossitor (orig. Fiete) Bileon Francie 26 katolík svobodný bez břišní tyfus (orig. úplavice) 5.12.1813 5.12.1813
158 Francouzský válečný zajatec - 100. 2 vojín Andre Joseph Dekraat (orig. Dekrart) Battqualle Francie 26 katolík svobodný bez břišní tyfus (orig. úplavice) 5.12.1813 5.12.1813
159 Francouzský válečný zajatec - 109. 5 2 vojín Joan Baptist Maund (orig. Maum) Sijedioreu Francie 21 katolík svobodný bez břišní tyfus 5.12.1813 5.12.1813
160 57. 6 vojín Michael Berstel (orig. Berster) Masminzer (orig. Masmintek) Reich 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 5.12.1813 5.12.1813
161 Francouzský válečný zajatec - 4. 7 vojín Joan Baptist Datanim Sarasany Francie 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 5.12.1813 5.12.1813
162 Francouzský válečný zajatec - 72. 4 vojín Risch Mardure (orig. Pisch) Lecaina (Lekarna) Francie 21 katolík svobodný bez průjem 5.12.1813 5.12.1813
163 Špitál ošetřovatel Johan Danzak (orig. Doušek) Jaslonka Morava 16 katolík svobodný bez břišní tyfus 5.12.1813 5.12.1813
164 Špitál ošetřovatel Franz Kubanek (orig. Kabanek) Jylem Morava 18 katolík svobodný bez břišní tyfus 5.12.1813 5.12.1813
165 Špitál ošetřovatel Joseph Halasa Komne Morava 25 katolík svobodný bez průjem 5.12.1813 5.12.1813
166 Špitál ošetřovatel Franz Kaminitzek Tschnani Morava 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 5.12.1813 5.12.1813
167 de Ligne N.154 2 3 vojín Franzwa (Français) Marsio Jonseblicis Francie 23 katolík svobodný bez úplavice 6.12.1813 6.12.1813
168 vojín Andreas Litschinger (orig. Litschiagen) Hospen Velapak (orig. Hosen Vetocha) Reich 23 evangelík svobodný bez úplavice 6.12.1813 6.12.1813
169 Joseph Napoleon vojín Ignati Bracia (orig. Ignatz Pracia) Abriano (orig. Adriano) Itálie 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 6.12.1813 6.12.1813
170 Zach Infanterie 1 4 vojín Nicolaus Mertl Gewitsch / Jevíčko Morava 25 katolík svobodný bez břišní tyfus 6.12.1813 6.12.1813
171 Obrovický špitál č. 25 ošetřovatel Andreas Stanka (orig. Stamka) Huhaczicz Morava 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 6.12.1813 6.12.1813
172 vojín Gottlöb Nitzdorf Jomeraus Prusko 33 evangelík ženatý bez průjem 6.12.1813 6.12.1813
173 Licaner Grenz Regiment vojín Andreas Bresitz Krain Ansgerg Kraina 24 katolík svobodný bez průjem 6.12.1813 6.12.1813
174 de Ligne N.5 3 vojín Francisko Russi Wilane Itálie 23 katolík svobodný bez břišní tyfus 6.12.1813 6.12.1813
175 Francouzský válečný zajatec - 16. 1 2 vojín Anton Ballma Salzburg (orig. Valsburg) Oesaß 18 katolík svobodný bez břišní tyfus 6.12.1813 6.12.1813
176 Joseph Colloredo 2 8 vojín Johann Czech Fogarswa Slezsko 29 katolík svobodný bez břišní tyfus 6.12.1813 6.12.1813
177 Špitál ošetřovatel Joseph Fuhsek Wistritz / Bystřice Morava 24 katolík svobodný bez břišní tyfus 6.12.1813 6.12.1813
178 Špitál ošetřovatel Franz Grubna Merschin Morava 33 katolík ženatý bez břišní tyfus 7.12.1813 7.12.1813
179 Francouzský válečný zajatec - č.10 3 vojín Joseph Hobiler Burhe (orig. Burke) Francie 19 katolík svobodný bez úplavice 7.12.1813 7.12.1813
180 Arcivévoda Karel 12 vojín Pfilipp Schleier (orig. Schlimer) Groß Haraß Rakousko 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 7.12.1813 7.12.1813
181 Francouzský válečný zajatec - č.16 4 vojín Andre Beinert (orig. Andreas Bernat) Oson Francie 21 katolík svobodný bez břišní tyfus 7.12.1813 7.12.1813
182 de Ligne N.96 1 1 vojín Français Chak Eonak Francie 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 7.12.1813 7.12.1813
183 de Ligne N.13 2 1 vojín Rui Dusel (orig. Lui Duschel) Daviloe Francie 20 katolík svobodný bez vodnatlnost 7.12.1813 7.12.1813
184 Ruská Tinfinszko Infanterie 3 7 vojín Wassili Mitro (orig. Witro) Nova Goroz Rusko 30 pravoslavný svobodný bez břišní tyfus (orig. střelné poranění) 7.12.1813 7.12.1813
185 Francouzský válečný zajatec - č.167 3 vojín Schunomin Lumiania Syhodum Saar Francie 22 katolík svobodný bez průjem 7.12.1813 7.12.1813
186 …lerisch Pruský 9 vojín Gottfried Weber Gransa Prusko 23 evangelík svobodný bez průjem 7.12.1813 7.12.1813
187 Simbschen vojín Joseph Kotsek Hostetz Čechy 22 úplavice 7.12.1813 7.12.1813
188 Polie Infanterie 17 vojín Felko Dekin (orig. Francis Dekin) Cezkucu Polsko 23 katolík svobodný bez břišní tyfus 7.12.1813 7.12.1813
189 Chatorin Infanterie 2 12 vojín Franz Czibula Primaska Polsko 18 katolík svobodný bez břišní tyfus 7.12.1813 7.12.1813
190 Francouzský válečný zajatec - č.1 6 vojín Benektis Elesersers Austech Flandry 22 katolík svobodný bez chřadnutí (orig. Úplavice) 7.12.1813 7.12.1813
191 Devanse Infanterie č.25 1. granátnická vojín Wenzl Bielly Stowaschiz Čechy 25 katolík svobodný bez střelné poranění 7.12.1813 7.12.1813
192 Špitál ošetřovatel Andreas Schimarek Blesny Slezsko 17 katolík svobodný bez břišní tyfus 8.12.1813 7.12.1813
193 Špitál ošetřovatel Jakob Brabanetz Oppatau / Opatov Morava 39 katolík ženatý bez vysílení 8.12.1813 7.12.1813
194 Kreuz 1 1. hraničářská vojín Johann Gamre (orig. Gamne) Studýnka (orig. Studiak) Čechy 26 katolík svobodný bez průjem 8.12.1813 8.12.1813
195 ...L. Alb. Jullay 6 vojín Franz Krauße Humbug / Humburky Čechy 28 katolík svobodný bez břišní tyfus 8.12.1813 8.12.1813
196 Colloredo 1 1 vojín Martin Wenserschak Wutitz Polsko 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 8.12.1813 8.12.1813
197 de Ligne 3 13 vojín Anton Badnik (orig. Budaik) Gleny Polsko 37 katolík svobodný bez průjem 8.12.1813 8.12.1813
198 Prusko-Slezský 7 vojín Anton Letzel Sakitz Pruské Slezsko 43 katolík svobodný bez vysílení (orig. břišní tyfus) 8.12.1813 8.12.1813
199 Francouzský válečný zajatec 1 vojín Ren Baptista (orig. Joan Bapti. Reer) Francie 20 katolík svobodný bez vysílení (orig. vodnatelnost) 8.12.1813 8.12.1813
200 Francouzský válečný zajatec č.57 2 vojín Joseph Scholuloch Wiluré Francie 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 8.12.1813 8.12.1813
201 5. myslivecký 5 vojín Johann Kritzanek Neudorf Morava 20 katolík svobodný bez břišní tyfus (orig. úplavice) 8.12.1813 8.12.1813
202 Arcivévoda Karel 1 4 vojín Mathias Mayer Meiberg Rakousko 18 katolík svobodný bez vysílení (orig. úplavice) 8.12.1813 8.12.1813
203 de Ligne N. 36 3 6 vojín Fusy Irequs (orig. Grequus) Novi (orig. Kark) Francie 21 katolík svobodný bez průjem 8.12.1813 8.12.1813
204 Špitál ošetřovatel Jura Slamka (orig. Georg Slamna) Lass Morava 19 katolík svobodný bez břišní tyfus 9.12.1813 8.12.1813
205 Esterházy Infantrie 2 9 vojín Johann Nott Korutscham Uhersko 22 katolík svobodný bez úplavice 9.12.1813 9.12.1813
206 Lichtenstein 3 15 vojín Johann Jaimer (orig. Jarmer) Tribendorf Morava 19 katolík svobodný bez průjem 9.12.1813 9.12.1813
207 Vogelsang Infanterie 2 7 vojín Wenzl Buttag (orig. Butlag) Satzanek Morava 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 9.12.1813 9.12.1813
208 Francouzský válečný zajatec č. 64 granátnická vojín Furny Joseph (orig. Farnÿ) Furachim Francie 20 katolík svobodný bez vysílení 9.12.1813 9.12.1813
209 Mariasch 2 12 vojín Simon Baschko Bihornath (orig. Beweschan) Uhersko 25 katolík ženatý bez břišní tyfus 9.12.1813 9.12.1813
210 3. Vestfálský 2 4 vojín Justus Fischer (orig. Schicher) Wülfern Vestfálsko 22 evangelík svobodný bez břišní tyfus 9.12.1813 9.12.1813
211 Francouzský válečný zajatec 17 3 vojín Jean Chitor (orig. Johann Chitao) Drusee (orig. Deusee) Francie 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 9.12.1813 9.12.1813
212 Francouzský válečný zajatec 1. linien 2 vojín Nikoläu Antuan (orig. Nicolaus Auluam) Moyawitz Francie 24 katolík svobodný bez břišní tyfus 9.12.1813 8.12.1813
213 Francouzský válečný zajatec 18 1 vojín Musur Rassy Thabi Francie 20 katolík svobodný bez úplavice 9.12.1813 9.12.1813
214 de Ligne N.24 1 desátník Role Claude (orig. Rolp Claude) Wadlavin Francie 22 katolík svobodný bez úplavice 9.12.1813 9.12.1813
215 Pavlowský 1. granátnická vojín Luka Klikovsky Wjetsky Rusko 20 pravoslavný svobodný bez břišní tyfus (orig. střelné poranění) 10.12.1813 7.12.1813
216 Vozatajstvo vojín Simon Zeshni (orig. Chesni) Gortschnek Polsko 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 10.12.1813 10.12.1813
217 Lindenau 1 3 vojín Martin Domaschek Haberschan Morava 27 katolík ženatý bez úplavice 10.12.1813 10.12.1813
218 Broden Infanterie 1 5 vojín Marko Minuschitz (orig. Marcus Mienschitz) Waschnitzi Slavonie 36 katolík ženatý bez průjem 10.12.1813
219 Frohn Landwehr 9 vojín Jakob Betschan (orig. Botschan) Lischnitze (orig. Lischak) Čechy 18 katolík svobodný bez úplavice 11.12.1813 11.12.1813
220 Francouzský pluk vojín Droll Rerro Francie 25 katolík svobodný bez břišní tyfus 11.12.1813 11.12.1813
221 Francouzský válečný zajatec č. 32 4 4 vojín Joan Mirll (orig. Frantz Mirlt) Quarell Francie 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 11.12.1813 11.12.1813
222 2. Francouzská Infanterie 1 vojín Enow Keetl (orig. Enoch Keel) Francie 26 katolík svobodný bez úplavice 11.12.1813 11.12.1813
223 Špitál č.25 ošetřovatel Josef Havranek Wejechnov Morava 53 katolík svobodný bez břišní tyfus 11.12.1813 11.12.1813
224 Špitál č.25 Johann Habrovsky Osnitza Morava 26 katolík svobodný bez břišní tyfus 11.12.1813
225 Licaner Grenz Regiment vojín Joseph Dragontz Neumstadel Kraina 26 katolík svobodný bez břišní tyfus 11.12.1813 11.12.1813
226 Reuss-Greitz Infanterie 3 16 vojín Georg May Ehleb Čechy 21 katolík svobodný bez břišní tyfus 11.12.1813 11.12.1813
227 1. Artilerie 2 vojín Poller Glode (orig. Pollier) Beschgojol Francie 20 katolík svobodný bez průjem 11.12.1813 11.12.1813
228 Francouzský válečný zajatec č. 46 1 vojín Loreth Joan Chatemial Francie 22 katolík svobodný bez průjem 11.12.1813 11.12.1813
229 Špitál ošetřovatel Filipp Werbatzky Kalkowetz Morava 48 katolík ženatý bez břišní tyfus 11.12.1813 11.12.1813
230 E.H. Ludwig 2 8 vojín Jakob Schembara Taschlo Polsko (orig. Čechy) 23 katolík svobodný bez průjem 11.12.1813 11.12.1813
231 Francouzský válečný zajatec č. 11 vojín Schak Gaberle Dugar Francie 22 katolík svobodný bez průjem 11.12.1813 11.12.1813
232 Wenzl Colloredo vojín Jans Sigar (orig. Frantz Sigar) Jasrabky Čechy 19 katolík svobodný bez břišní tyfus 12.12.1813 12.12.1813
233 Špitál ošetřovatel Paul Trny Welké Morava 19 evangelík svobodný bez břišní tyfus 12.12.1813 12.12.1813
234 Joseph Colloredo 2 8 vojín Franz Jeko Seiderdorf Morava 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 12.12.1813 12.12.1813
235 Francouzský válečný zajatec 2 vojín Johan Dessie (orig. Deschie) St. Kloulo Francie 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 12.12.1813 12.12.1813
236 …tolinsky 3 16 vojín Michael Terabek Altstadt Polsko 26 katolík svobodný bez průjem 12.12.1813 12.12.1813
237 …enstein Rezervní divize vojín Joseph Tischbta (orig. Tsibtu) Nowogodak Polsko 25 katolík svobodný bez průjem 12.12.1813 12.12.1813
238 19 vojín Franz Antru Horní Betzef Morava 19 katolík svobodný bez břišní tyfus 12.12.1813 12.12.1813
239 Francouzský válečný zajatec 4 vojín Luber Bjer Joseph (orig. Joseph Laber Pier) Menamat Francie 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 12.12.1813 12.12.1813
240 …discaner 2 vojín Tadeor Beritz (orig. Thadeus Beritz) Lübna Chorvatsko 22 katolík ženatý bez břišní tyfus 13.12.1813 13.12.1813
241 Francouzský válečný zajatec - 13. 4 vojín Linso Joseph (orig. Joseph Hinso) Gattele Francie 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 13.12.1813 13.12.1813
242 3 15 vojín Adam Kerebebesch (orig. Adam Vekebélyi) Warosch Uhersko 28 katolík svobodný bez břišní tyfus 13.12.1813 13.12.1813
243 10. Slezský 1 vojín Joseph Babel (orig. Joseph Bawre) Sakorau Slezsko 21 katolík svobodný bez břišní tyfus 13.12.1813 13.12.1813
244 Špitál č.25 ošetřovatel Woitech Stachniek (orig. Stachonin) Brabzize Polsko 28 katolík svobodný bez zánět hrudníku (orig. průjem) 12.12.1813 12.12.1813
245 Francouzský válečný zajatec 3 vojín Jean Bumerten (orig. Rumerten) Cardona Francie 25 katolík svobodný bez kurděje 12.12.1813 12.12.1813
246 3 vojín Djalio Bujutlek (orig. Dialio Kapullek) Rimeru Francie 20 katolík svobodný bez úplavice 12.12.1813 12.12.1813
247 … pluk 7 2 2 vojín Christian Krieger Beidschos Prusko 23 evangelík svobodný bez úplavice 12.12.1813 12.12.1813
248 Infanterie Delena Joseph Nawy Francie 22 katolík břišní tyfus 12.12.1813
249 Schützen 1 4 vojín Samuel Richter Neudorf Prusko 26 evangelík svobodný bez břišní tyfus 12.12.1813 12.12.1813
250 Wenzl Colloredo 2 8 vojín Johann Hartmann Volmensdorf (orig. Mersdorf) Slezsko 23 katolík svobodný bez břišní tyfus 12.12.1813 12.12.1813
251 Špitál ošetřovatel Jorg Drabek Lidniz Drabenitz 49 katolík svobodný bez břišní tyfus 12.12.1813
252 Francouzský válečný zajatec -2. 1 vojín Joseph Mitzla (orig. Metzler) Mlenberg Reich 23 katolík svobodný bez střelné poranění 12.12.1813 12.12.1813
253 Vévoda Stefan Würtemberg rezerva vojín Kantek Juna Dombrofky Brandenburg 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 13.12.1813 13.12.1813
254 Dezertér 85 de Ligne 3 18 vojín Johann Mayer Magleburg Prusko 24 katolík svobodný bez průjem (orig. břišní tyfus) 13.12.1813 13.12.1813
255 Špitál ošetřovatel Mathias Habelka Chlistuf / Chlístov Morava 46 katolík svobodný bez průjem 13.12.1813 13.12.1813
256 Francouzský válečný zajatec - 10. 1 3 vojín Christian Selinn Donowez Prusko 24 evangelík svobodný bez břišní tyfus 13.12.1813 13.12.1813
257 Vozatajská divize vojín Stephan Sajontz Velka Sagek Polsko 35 katolík svobodný bez průjem 13.12.1813 13.12.1813
258 Argenteau 2 10 vojín Franz Heebel (orig. Hibel) Plaln Čechy 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 13.12.1813 13.12.1813
259 Schwarzenberg Infanterie 1 1 vojín Martin Babella Natasch Morava 19 katolík svobodný bez břišní tyfus (orig. průjem) 13.12.1813 13.12.1813
260 Kaunitz Infanterie 3 15 vojín Walentin Bocoreck Schakowa Čechy 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 13.12.1813 13.12.1813
261 Čeledín u vozatajstva vojín Johann Bauer (orig. Johan Paul) Stichof Čechy 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 13.12.1813 13.12.1813
262 Čeledín u vozatajstva 80. divize vojín Wenzel Hanza Skurenitz Čechy 26 katolík svobodný bez průjem 13.12.1813 13.12.1813
263 Francouzský válečný zajatec - 5. 7 vojín Chal Wenia (orig. Chal Denia ) Diniz (orig. Diny) Francie 19 katolík svobodný bez průjem 13.12.1813 13.12.1813
264 Francouzský válečný zajatec 137 3 vojín Borgely Petro Deturm Itálie 26 katolík svobodný bez orig. úplavice 14.12.1813 14.12.1813
265 Rusko 26. myslivecký 2 vojín Sabily Matasko (orig. Molatschow) Piremský Rusko 25 pravoslavný svobodný bez orig. úplavice 14.12.1813 14.12.1813
266 Francouzský válečný zajatec - 57 5 vojín Joseph Bary Heisile Jewil Francie 21 katolík svobodný bez orig. úplavice 14.12.1813 14.12.1813
267 de Ligne N.19 1 4 vojín Vansare Pierre (orig. Vausare Biere) Domer Francie 19 katolík svobodný bez orig. úplavice 14.12.1813 14.12.1813
268 Francouzský válečný zajatec - 16. 3 vojín Lerusch Salian Biet Sabit Francie 25 katolík svobodný bez úplavice 14.12.1813 14.12.1813
269 Špitál ošetřovatel Vincenz Blaschek Wachlowa Morava 26 katolík svobodný bez úplavice 14.12.1813 14.12.1813
270 Špitál ošetřovatel Joseph Machatally Kornitz Morava 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 14.12.1813 14.12.1813
271 Špitál ošetřovatel Joseph Berschima Wesowiz Morava 16 katolík svobodný bez břišní tyfus 14.12.1813 14.12.1813
272 Esterházy 1 6 vojín Andreas Kosot (orig. Kolott) Sgelschgemüth Uhersko 24 katolík svobodný bez úplavice 14.12.1813 14.12.1813
273 Francouzský válečný zajatec - 135. Joseph Bondo Lanylo Francie 24 katolík břišní tyfus 14.12.1813
274 de Ligne 34 14 3 vojín Doe Christof Schesehubet Francie 20 katolík svobodný bez úplavice 14.12.1813 14.12.1813
275 Slezsko 1 2 vojín Andre Machatka (orig. Machate) Fleinsdorf Prusko (orig. Slezsko) 23 katolík svobodný bez břišní tyfus 14.12.1813 14.12.1813
276 Francouzský válečný zajatec 1 vojín Danice Jean Pier (orig. Daniel Johan Bier) Grasak Francie 18 katolík svobodný bez úplavice 14.12.1813 14.12.1813
277 Landwehr 1 vojín Wincenz Rayßer Schwarzwald Freiberg 19 katolík svobodný bez úplavice 14.12.1813 14.12.1813
278 Špitál ošetřovatel Andreas Terta (orig. Terka) Weteschitz Morava 18 katolík svobodný bez břišní tyfus 15.12.1813 15.12.1813
279 Francouzský válečný zajatec 2 vojín Schak Macho (orig. Katho) Nath (Nantes?) Francie 29 katolík svobodný bez břišní tyfus 15.12.1813 15.12.1813
280 Argenteau Landwehr 2 vojín Franz Kachlitschek Porsisch Čechy 30 katolík ženatý bez úplavice 15.12.1813 15.12.1813
281 Albert Gyulai 1 5 vojín Johann Wagner Peretzter Čechy 21 katolík svobodný bez úplavice 15.12.1813 15.12.1813
282 Canonier 9. regiment 22 vojín Pier Mombilasch Drese Francie 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 15.12.1813 15.12.1813
283 Špitál ošetřovatel Ignaz Skobal (orig. Kobar) Schmarzo Morava 28 katolík svobodný bez úplavice 15.12.1813 15.12.1813
284 Francouzský válečný zajatec - 1. Loi Infanterie 1 5 vojín Carto Fimagany Grimato Itálie 26 katolík svobodný bez úplavice 15.12.1813 15.12.1813
285 Kolowrat 1 6 vojín Joseph Langer Semil / Semily Čechy 25 katolík svobodný bez úplavice 15.12.1813 15.12.1813
286 Francouzský válečný zajatec 3 vojín Assel Assel (orig. Asset Mischer) Dler Francie 20 katolík svobodný bez vodnatelnost (orig. břišní tyfus) 15.12.1813 15.12.1813
287 Špitál č.25 ošetřovatel Joseph Wallek Welletin Morava 24 katolík svobodný bez břišní tyfus 31.12.1813 31.12.1813
288 Pruský (v poznáce Francouzský) 1 2 vojín Lorenz Weinert Leimetz Prusko 24 katolík svobodný bez úplavice 15.12.1813 15.12.1813
289 Coburg Infanterie č.22 2 10 vojín Johann Sklenarsch (orig. Sklenarek) Hlabobno (orig. Hlubobik) Morava 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 15.12.1813 15.12.1813
290 Reuss-Greitz 1 granárník Franz Beliesch Kosmitz / Kozmice Čechy 19 katolík svobodný bez břišní tyfus 15.12.1813 15.12.1813
291 Marchaudo Landwehr 2 9 vojín Martin Stohlik Steselovitz Beronitz 18 katolík svobodný bez břišní tyfus 15.12.1813 15.12.1813
292 Lasigna 1 3 vojín Feit Brofit (orig. Veit Brofet) Grabnosch Štýrsko 18 katolík svobodný bez úplavice 15.12.1813 15.12.1813
293 Francouzský válečný zajatec - 2. 4 vojín Franzwar (Français) Embitiu (orig. Frantz Embitin) St. Daotia Francie 22 katolík svobodný bez úplavice 16.12.1813 16.12.1813
294 …wrath 4 vojín Peter Pelka Dasdelkam Flandry 22 katolík svobodný bez Sněť 16.12.1813 16.12.1813
295 Reuss-Plauen 2 11 vojín Johann Sladek (orig. Madek) Jewnik Čechy 18 katolík svobodný bez břišní tyfus 16.12.1813 16.12.1813
296 Francouzský válečný zajatec - 7. 6 vojín Joann Nikolai Feihe (orig. Teihe) Andre Dehsa (Ondredessu) Francie 19 katolík svobodný bez úplavice 16.12.1813 16.12.1813
297 Francouzský válečný zajatec Voltiger vojín Franswar (Français) Bidenk Dischima Francie 24 katolík svobodný bez chřadnutí (orig. břišní tyfus) 15.12.1813 15.12.1813
298 Stief Diathor Dama Francie 26 katolík úplavice 15.12.1813
299 Špitál ošetřovatel Joseph Dworzak Daleschitz / Dalešice Morava 60 katolík ženatý bez břišní tyfus 16.12.1813 16.12.1813
300 Katolinsky 3 15 vojín Retzko Schornezuk Bepna Polsko 25 katolík svobodný bez vysílení (orig. průjem) 16.12.1813 16.12.1813
301 Špitál ošetřovatel Karel Smikal Jaluby / Jalubí Morava 20 katolík svobodný bez vodnatelnost 16.12.1813 16.12.1813
302 Sanitářská divize 2 vojín Joseph Aurzednik (orig. Orzenik) Deutsch Brod / Havlíčkův Brod Čechy 53 katolík svobodný bez úplavice (orig. střelné poranění) 16.12.1813 16.12.1813
303 Lindenau 3 14 vojín Foiter (Vojta) Waschotta (orig. Waschitka) Chobittana Polsko 20 katolík svobodný bez vodnatelnost 16.12.1813 16.12.1813
304 Artillerie Handlanger (pomocník artilerie) 1 vojín Franz Ganser Weidmaus, Pfar an Teinitz, HerrschaftLilienfeld Dolní Rakousy 20 katolík svobodný bez průjem 16.12.1813 16.12.1813
305 Boulien 18 vojín Joachim Lischitze (orig. Jaquin Liveschzischze) Qurdi Polsko 24 katolík svobodný bez břišní tyfus 16.12.1813 16.12.1813
306 Špitál ošetřovatel Johann Logesch Dallaslasch Morava 22 katolík svobodný bez úplavice 16.12.1813 16.12.1813
307 Arcivévoda Reinert 1 5 vojín Wenzl Gubitz (orig. Gabitz) Schelitz Čechy 15 katolík svobodný bez vodnatelnost 16.12.1813 16.12.1813
308 Francouzský válečný zajatec - 33. 1 2 vojín Adam Meluch (orig. Melich) Nawal Alsasko 18 katolík svobodný bez břišní tyfus 16.12.1813 16.12.1813
309 Vozatajsko vojín Stephan Slawik Jeletra Polsko 23 katolík svobodný bez úplavice 17.12.1813 17.12.1813
310 10 vojín Gotfried Alter (orig. Altek) Reisendorf Pruské Slezsko 20 evangelík svobodný bez tuberkulóza (orig. průjem) 17.12.1813 17.12.1813
311 Špitál č.24 ošetřovatel Simon Babel (orig. Simin Bawel) Senitz Morava 15 katolík svobodný bez břišní tyfus 17.12.1813 17.12.1813
312 Špitál č.24 ošetřovatel Martin Roschnowak Johanow Morava 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 17.12.1813 17.12.1813
313 Špitál č.24 ošetřovatel Martin Kapelarsch Schascholowa Morava 24 katolík břišní tyfus 17.12.1813
314 Francouzský válečný zajatec - 86. 5 vojín Cerliewo Joan Dewanden Francie 20 katolík svobodný bez vysílení 17.12.1813 17.12.1813
315 60. 2 vojín Porto Zak (orig. Porto Jean) Lelun Francie 20 katolík svobodný bez vodnatelnost 17.12.1813 17.12.1813
316 E.H. Ferd. Husaren 1 desátník Franz Abosch Etmirh Uhersko 22 katolík svobodný bez střelné poranění 17.12.1813 17.12.1813
317 Würzburg Infanterie 2 10 vojín Johann Hladil Kremsier / Kroměříž Morava 24 katolík svobodný bez průjem (orig. úplavice) 17.12.1813 17.12.1813
318 vozatajstvo (orig. Landwehr) 80. (orig. 2.) vojín Adam Knapp Jesiliho (orig. Jeviliho) Čechy 26 katolík svobodný bez břišní tyfus 17.12.1813 17.12.1813
319 2. Pruská Landwehr 4 vojín Christoph Schnida (orig. Schneider) Kalbat Pruské Slezsko 27 evangelík svobodný bez střelné poranění 17.12.1813 17.12.1813
320 3 2 vojín Johann Karffar Fordmark Brabantsko 19 katolík svobodný bez průjem 17.12.1813 17.12.1813
321 Špitál ošetřovatel Joseph Machalla Gottau Morava 19 průjem 19.12.1813 17.12.1813
322 Špitál ošetřovatel Johann Martisch Dollarenz Morava 18 břišní tyfus 19.12.1813
323 … Gränz 1 2 vojín Martin Lutsits Szekorovitz Slavonie 25 katolík ženatý bez úplavice (orig. břišní tyfus) 17.12.1813 17.12.1813
324 Ruský 25. myslivecký 3 vojín Chochwanasit Simondeur Gasansgi (orig. Gasangi) Rusko 36 pravoslavný ženatý bez střelné poranění 17.12.1813 17.12.1813
325 č.11 1 2 vojín Johann Hapfel Gaet Čechy 28 katolík svobodný bez mozkové krvácení (orig. střelné poranění) 17.12.1813 17.12.1813
326 Kerpen Infanterie 1 6 vojín Joseph Eng Harfell (orig. Harfuel) Rakousko 18 katolík svobodný bez vodnatelnost 17.12.1813 17.12.1813
327 Argenteau Landwehr 7 vojín Johann Hanslitzek Gasnios Čechy 17 katolík svobodný bez průjem 17.12.1813 17.12.1813
328 Francouzský válečný zajatec - 1. vojín Sebastian Jacter (orig. Jader) Wenetia / Benátky Itálie 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 17.12.1813 17.12.1813
329 1 5 vojín Anton Favansch (orig. Fanants) Csaba Uhersko 26 katolík ženatý bez vysílení 17.12.1813 17.12.1813
330 Poloneszsky Infanterie 1 5 vojín Grabrilo Mrisko (orig. Gabriel Mnisko) Alemlova Polsko 21 katolík svobodný bez vysílení 17.12.1813 17.12.1813
331 Arcivévoda Karel 2 4 vojín Peter Kreitman Übensdorf Rakousko 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 17.12.1813 17.12.1813
332 …oder 7 1 6 vojín Philipp Janschewitz Gemdit Slavonie 24 katolík ženatý bez průjem 17.12.1813 17.12.1813
333 Záloha vojín Wenzl Skola Mohelno / Mohelno Morava 19 katolík svobodný bez břišní tyfus 17.12.1813 17.12.1813
334 Trole Infanterie 3 18 vojín Wenzl Gruul (orig. Grund) Malá Dombrana Čechy 19 katolík svobodný bez vodnatelnost 17.12.1813 17.12.1813
335 …der Gränz 1 4 vojín Luko Bolles (orig. Lucas Bolesch) Rekowotz Slavonie 41 katolík ženatý bez úplavice 18.12.1813 18.12.1813
336 Čeledín u vozatajstva vojín Franz Matausch Srollwiz (orig. Srohowitz) Čechy 21 katolík svobodný bez vodnatelnost 18.12.1813 18.12.1813
337 Špitál ošetřovatel Wenzl Frdon (orig. Trdon) Neu Chotka Morava 16 katolík svobodný bez břišní tyfus 18.12.1813 18.12.1813
338 Kolowrat 1 6 vojín Dominik Koger Ratbu (orig. Ratte) Reich 22 katolík svobodný bez úplavice 18.12.1813 18.12.1813
339 Špitál ošetřovatel Joseph Bradasch Jemnitz / Jemnice Morava 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 18.12.1813 18.12.1813
340 Špitál ošetřovatel Joseph Smikal Neustadt Morava 50 katolík ženatý bez břišní tyfus 18.12.1813 18.12.1813
341 Francouzský válečný zajatec - 2. vojín Dawori Nirawala Kargo Francie 22 svobodný úplavice 18.12.1813 18.12.1813
342 Špitál č.24 ošetřovatel Mathias Sabowsky Landscha Morava 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 19.12.1813 19.12.1813
343 Jäger Battt. (Myslivecký prapor) 1 vojín Sebastian Kally Subermannsdorf Rakousko 18 katolík svobodný bez průjem 19.12.1813 19.12.1813
344 Špitál ošetřovatel Franz Schneider Skoronice Millotitz / Skoronice Milotice Morava 23 katolík svobodný bez úplavice 19.12.1813 19.12.1813
345 Francouzský válečný zajatec - Infanterie vojín Thurian Pier Kopto Francie 27 úplavice 19.12.1813 19.12.1813
346 Francouzský válečný zajatec - Infanterie vojín Jean Baglannt Nowy Francie 20 úplavice 19.12.1813 19.12.1813
347 Špitál č.24 ošetřovatel Lorenz Stegsgal (Stejskal) Swislitz (orig. Sriselitz) Morava 42 katolík ženatý bez průjem 20.12.1813 20.12.1813
348 Špitál č.24 ošetřovatel Johann Oftefcille Nemacowitz Morava 45 katolík svobodný bez průjem 21.12.1813 20.12.1813
349 Špitál ošetřovatel Franz Peskowsky (orig. Pskowsky) Klobotowiz Tobuchan 33 katolík svobodný bez břišní tyfus 19.12.1813 19.12.1813
350 Kreutz Warasdiener (Varaždínský křížový) 1 1 vojín Georg Chnitzgowitz (orig. Granischerowits) Oslowitza Chorvatsko 35 katolík svobodný bez střelné poranění 19.12.1813 19.12.1813
351 Špitál ošetřovatel Joseph Betschek (orig. Betscherek) Subrik (orig. Sapri) Morava 15 katolík svobodný bez břišní tyfus 19.12.1813 19.12.1813
352 Špitál ošetřovatel Franz Meschensky Seschub Morava 23 katolík svobodný bez břišní tyfus 19.12.1813 19.12.1813
353 Kottalinsky (orig. Kulinský) 1 5 vojín Stephan Juschwest (orig. Juschwez) Sludintze Dunzel Gränitza 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 20.12.1813 20.12.1813
354 Špitál č.25 ošetřovatel Joseph Böck Radelsdorf / Radíkov Morava 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 20.12.1813 20.12.1813
355 Špitál č.25 ošetřovatel Joseph Sedlanz (orig. Sedlář) Hliska Morava 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 20.12.1813 20.12.1813
356 Špitál č.25 ošetřovatel Sebastian Bolenia (orig. Boletne) Aroha Morava 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 20.12.1813 20.12.1813
357 Špitál č.25 ošetřovatel Joseph Jarka Pobowitz Morava 24 katolík svobodný bez břišní tyfus 20.12.1813 20.12.1813
358 Kerpen 2 9 vojín Fritz Heindl (orig. Heinde) Grein Horní Rakousy 26 katolík svobodný bez úplavice 20.12.1813 20.12.1813
359 Argenteau 7 vojín Franz Saits Seitschok (orig. Saitsotz) Čechy 19 katolík svobodný bez břišní tyfus 20.12.1813 20.12.1813
360 Vozatajsko Bolent vojín Johann Schreiber Wallesch Čechy 25 katolík svobodný bez vysílení 20.12.1813 20.12.1813
361 Albert Gyulai 1 5 vojín Joseph Schuda (orig. Schade) Tabakowe Tinsch (Tibakawo) Čechy 18 katolík svobodný bez břišní tyfus 20.12.1813 20.12.1813
362 Froon Landwehr 12 vojín Mathias Drescher Neuschtist Čechy 22 katolík svobodný bez vodnatelnost 20.12.1813 20.12.1813
363 Licaner Grenz Regiment vojín Gregor Tsatkowitz (orig. Zatkowich) Mane Kraina 25 katolík svobodný bez vodnatelnost 20.12.1813 20.12.1813
364 Špitál č.24 ošetřovatel Joseph Kallab (orig. Gallar) Hodischkau / Hodíškov Morava 23 katolík svobodný bez břišní tyfus 20.12.1813 20.12.1813
365 Špitál č.25 ošetřovatel Franz Czernoch Morschowe Morava 17 katolík svobodný bez úplavice (orig. průjem) 21.12.1813 21.12.1813
366 Polní myslivci č.9 12 7 vojín Johann Nemezak Štěpánov Čechy 32 katolík svobodný bez břišní tyfus 21.12.1813 21.12.1813
367 de Ligne 3 4 vojín Juan Reine Morosa Turschan Francie 19 katolík svobodný bez úplavice 21.12.1813 21.12.1813
368 Prinz de Ligne 1 1 vojín Johann Jaborek (orig. Jawarek) Dama Polsko 21 katolík svobodný bez břišní tyfus 21.12.1813 21.12.1813
369 Francouzský válečný zajatec - 33 1 1 vojín Johan Bellijan (orig. Belican) Chamber / Chambéry Francie 19 katolík svobodný bez břišní tyfus 20.12.1813 20.12.1813
370 Špitál ošetřovatel Franz Slamal (orig. Szlamal) Dohomitz Morava 26 katolík svobodný bez břišní tyfus 20.12.1813 20.12.1813
371 8. Frantzas. Landwehr Landwehr vojín Joseph Baum Schritztindorf Prusko 18 katolík svobodný bez průjem 20.12.1813 20.12.1813
372 Francouzský válečný zajatec vojín Luard Franzwar (Français) Damandaro Francie 25 břišní tyfus 20.12.1813 20.12.1813
373 vojín Anton Mefielle Bon Francie 21 katolík svobodný bez břišní tyfus 21.12.1813 21.12.1813
374 Lindenau 29 Záloha vojín Franz Brahsda Sensowitz Morava 17 katolík svobodný bez úplavice 21.12.1813 21.12.1813
375 Francouzský válečný zajatec 4 vojín Guyann Andre Awino Francie 20 katolík svobodný bez žaludeční horečka (orig. břišní tyfus) 21.12.1813 20.12.1813
376 2 Franz Battali 4 vojín Lorentz Debot (orig. Debol) Stiaberg Elshak 21 katolík svobodný bez průjem 21.12.1813 20.12.1813
377 Francouzský válečný zajatec - 13. Jäger 1 vojín Delema Augustin Dinour Francie 22 katolík svobodný bez vodnatelnost 21.12.1813 21.12.1813
378 Špitál ošetřovatel Franz Schebesta Danitzky Morava 28 katolík svobodný bez průjem 21.12.1813 21.12.1813
379 Ignatz Gyulai 9 vojín Johann Frohn Jablonitz Uhersko 30 katolík svobodný bez vysílení 21.12.1813 21.12.1813
380 8. Husarn 8 vojín Loty Garre Dofine Francie 22 katolík svobodný bez průjem 21.12.1813 21.12.1813
381 Špitál č.24 ošetřovatel Mathias Schmid Dotschin Morava 18 katolík svobodný bez břišní tyfus 18.2.1814 18.2.1814
382 …denau 1 1 vojín Johann Pawlovsky Babitz / Babice Morava 20 katolík svobodný bez vodnatelnost 21.12.1813 22.12.1813
383 Francouzský válečný zajatec 7 vojín Pier Tjosch Nigibely Francie 19 katolík svobodný bez průjem 22.12.1813 22.12.1813
384 Zach 1 8 vojín Mathias Putta Pochlansch Čechy 36 katolík svobodný bez úplavice 22.12.1813 22.12.1813
385 Špitál ošetřovatel Joseph Djeorw (orig. Diwin) Howesi Morava 24 katolík ženatý bez břišní tyfus 22.12.1813 22.12.1813
386 Špitál ošetřovatel Andreas Strömmer Althort Morava 45 katolík ženatý bez břišní tyfus 22.12.1813 22.12.1813
387 Špitál ošetřovatel Johann Matczitza (orig. Murczitza) Wabenitz Morava 30 katolík svobodný bez úplavice 22.12.1813 22.12.1813
388 …burg 12 vojín Thomas Sowobkn Visegnar Morava 20 katolík svobodný bez vřed/nádor 22.12.1813 22.12.1813
389 Vozatajsko vojín Anton Woita (orig. Voeter) Stechotz Čechy 19 katolík svobodný kovář úplavice 22.12.1813 22.12.1813
390 …elsang 2 9 vojín Joseph Stroboch Smetschno / Smečno Čechy 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 22.12.1813 22.12.1813
391 Hess 1 vojín Fridrich Schorsch Krenbach Reich 24 evangelík svobodný bez úplavice 22.12.1813 22.12.1813
392 … Hamburg 2 12 vojín Johann Struha Somum Uhersko 20 katolík ženatý bez vřed/nádor 22.12.1813 22.12.1813
393 Špitál ošetřovatel Joseph Schneder Schuschitz Morava 22 katolík svobodný bez průjem 22.12.1813 22.12.1813
394 Špitál ošetřovatel Thomas Kaluschka (orig. Kalaschka) Chelitz Morava 17 katolík svobodný bez břišní tyfus 22.12.1813 22.12.1813
395 Špitál ošetřovatel Andreas Bambula Sestega Morava 23 katolík svobodný bez průjem 22.12.1813 22.12.1813
396 Infanterie Pier Chanfass Beleon Francie 20 střelné poranění 22.12.1813
397 Lichtenstein Reserve Záloha vojín Georg Meurek (orig. Johann Meutek) Rokoschnitz Sandetz 22 katolík svobodný bez úplavice 22.12.1813 22.12.1813
398 Špitál ošetřovatel Johann Schwandiska Stemiza Morava 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 22.12.1813 22.12.1813
399 Francouzský válečný zajatec - Husarn 9. 7 vojín Maltan Brintes (orig. Brinter) Paris / Paříž Francie 20 katolík svobodný kovář úplavice 22.12.1813 22.12.1813
400 Bellegarde 1 2 vojín Jasat Benkowiz (orig. Jafat Benkowits) Beidbusch Polsko 33 pravoslavný ženatý bez vodnatelnost 22.12.1813 22.12.1813
401 Francouzský válečný zajatec - 157 1 5 vojín Jink Sawana (orig. Finka) Schambrei Francie 21 katolík svobodný kovář vysílení 22.12.1813 22.12.1813
402 18. 2 4 vojín Joseph Klefa (orig. Klisa) Teberi Francie 19 katolík svobodný bez vysílení (orig. břišní tyfus) 22.12.1813 22.12.1813
403 1. Artillerie 3 vojín Heinrich Fertner Westerhof Westfálsko 22 evangelík svobodný bez průjem 22.12.1813 22.12.1813
404 Deutsche Legion 5 vojín Michael Wayland (orig. Anton) Losenz Reich 19 katolík svobodný bez průjem 22.12.1813 22.12.1813
405 de Ligne N. 8 2 1 vojín Belosini Jann Suvoro Itálie 21 katolík svobodný bez vysílení 22.12.1813 22.12.1813
406 Špitál ošetřovatel Martin Sekazel (orig. Skazel) Labe Morava 25 katolík svobodný bez břišní tyfus 22.12.1813 22.12.1813
407 Major Chichav (orig. Baron Schmochan) 3 1 vojín Thomas Karmus (orig. Kasmus) Czasrchon (orig. Czewtochon) Polsko 31 katolík svobodný bez břišní tyfus 23.12.1813 23.12.1813
408 Artillerie 1 2 vojín Johann Mühl Saltzburg Hesensko 24 svobodný bez průjem 23.12.1813 23.12.1813
409 Špitál č.24 ošetřovatel Martin Tureczek Gemnitz Morava 18 katolík svobodný bez úplavice 23.12.1813 20.12.1813
410 Špitál ošetřovatel Johann Melzak (orig. Mlczek) zes Weska Morava 45 katolík svobodný bez břišní tyfus 23.12.1813 23.12.1813
411 Lindenau 1 1 vojín Andreas Nesswarma Tobroschitz Morava 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 23.12.1813 23.12.1813
412 Špitál ošetřovatel Johann Kopetschka Spitschotz Morava 16 katolík svobodný bez břišní tyfus 24.12.1813 24.12.1813
413 Arcivévoda Ludwig 3 13 vojín Franz Prokop Tredonice (orig. Hradostimca) Polsko 22 katolík svobodný bez průjem 24.12.1813 24.12.1813
414 Špitál Mart Juretzka Sabra Zawn Morava 18 katolík průjem 20.12.1813
415 Lindenau Infanterie Andreas Neswarma Dobrotschitz Morava 22 břišní tyfus 23.12.1813
416 Lindenau Infanterie Dominik Cassase Paris / Paříž Francie 23 střelné poranění 23.12.1813
417 Špitál č.24 vojenský ošetřovatel Anton Desarek Bezowitz Morava 46 katolík ženatý bez průjem orig. úplavice) 30.12.1813 30.12.1813
418 Špitál Barth. Swaczill Proßitz Morava 20 svobodný průjem 22.12.1813
419 Špitál č.24 ošetřovatel Johann Czerny Teikovitz Morava 56 katolík svobodný bez břišní tyfus 23.12.1813 23.12.1813
420 Slezská Landwehr 2 šikovatel Leopold Potsch Hoff Čechy 71 katolík svobodný bez vysílení 24.12.1813 24.12.1813
421 Lindenau Infanterie 1 vojín Michael Guduk (orig. Gaduk) Rady (orig. Rang) Polsko 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 24.12.1813 24.12.1813
422 Špitál č.24 ošetřovatel Franz Kerpertz (orig. Kerpenz) Sobesig Morava 32 katolík svobodný bez břišní tyfus 24.12.1813 24.12.1813
423 Bollegard 1 2 vojín Ivan Magarek (orig. Johann Mayarek) Roschena Rusko 25 pravoslavný ženatý bez úplavice 24.12.1813 24.12.1813
424 Ruský 1. myslivecký 2 9 vojín Bart Piriko Karsky Rusko 20 pravoslavný svobodný bez tuberkulóza 24.12.1813 24.12.1813
425 Špitál ošetřovatel Johann Lukasch Sklanicz Morava 17 katolík svobodný bez úplavice 24.12.1813 24.12.1813
426 Licaner Grenz vojín Joseph Sinkawetz Stempchin Kraina 30 katolík svobodný bez úplavice 24.12.1813 24.12.1813
427 Depot 12 12 vojín Anton Linhard (orig. Lichard) Guschof Čechy 18 katolík svobodný bez průjem 24.12.1813 24.12.1813
428 Čeledín u vozatajstva vojín Paul Hatz (orig. Klasz) Slowczelowy Čechy 20 katolík svobodný bez vodnatelnost 24.12.1813 24.12.1813
429 Francouzský válečný zajatec - Husarn 36. 1 vojín Pier Theodor Leameth St. Maru Francie 22 katolík svobodný bez úplavice 24.12.1813 24.12.1813
430 Špitál č.25 ošetřovatel Johann Ruschka Busentz (orig. Pfenez) Morava 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 25.12.1813 25.12.1813
431 Colloredo 3 13 vojín Micula Demiter (orig. Nicolaus) Wallemge Valašsko 33 pravoslavný svobodný bez průjem 25.12.1813 25.12.1813
432 …řadová Infanterie 1 1 vojín Jacob Hitsch Stafczanty Rusko 20 pravoslavný svobodný bez břišní tyfus 25.12.1813 25.12.1813
433 46. 4 vojín Dartie Mathie Schabrin Francie 16 katolík svobodný bez úplavice 25.12.1813 25.12.1813
434 …rad Infanterie 1 2 vojín Joseph Klöckner Herrlich (orig. Herlig) Čechy 23 katolík svobodný bez vodnatelnost 25.12.1813 25.12.1813
435 Landwehr Infanterie 12 vojín Frantz Kuchler (orig. Kachler) Neufilzrtitz (orig. Stei Filzrtitz) Čechy 18 katolík svobodný bez břišní tyfus 25.12.1813 25.12.1813
436 Lindenau Infanterie 3 15 vojín Barton Sirovatka (orig. Sawalen) Letonitz / Letonice Morava 30 katolík ženatý bez průjem 25.12.1813 25.12.1813
437 Borko Rusisch 4 vojín Simon Wassilok Rusko 27 pravoslavný svobodný bez střelné poranění 25.12.1813 25.12.1813
438 …. Battalion 2 3 vojín Conrad Bartin Loderhultz Hannover 22 katolík svobodný bez průjem 25.12.1813 25.12.1813
439 …. Infanterie Jean Schaghor Kobte Francie 21 úplavice 25.12.1813
440 …. Infanterie Jean Baptist Vorgero Sjoelis Francie 20 úplavice 25.12.1813
441 Špitál vojín Joseph Schelesny (recte Zelinsky) Snidowitz Morava 15 katolík svobodný bez břišní tyfus 25.12.1813
442 Albert Gyulai Infanterie 1 2 vojín Johann Nespesky (orig. Nespjesky) Sadek Čechy 27 katolík svobodný bez průjem 25.12.1813 25.12.1813
443 40. 3 vojín Pier Massy Sallen Francie 19 katolík svobodný bez vysílení 25.12.1813 25.12.1813
444 Arcivévoda Karel 2 9 vojín Franz Kampner (orig. Hampner) Frißt Brug Rakousko 20 katolík svobodný bez průjem 26.12.1813 26.12.1813
445 Německý Banát 2 12 vojín Gregor Resko (orig. Rescho) Sinnic Valašsko 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 26.12.1813 26.12.1813
446 Proder 1 vojín Michael Benitz (orig. Benetz) Berkowatz Slavonie 28 katolík svobodný bez průjem 26.12.1813 26.12.1813
447 F. Hessen 1 6 vojín Michael Schmid Elsenbach Zweibrücken 19 katolík svobodný bez střelné poranění 26.12.1813 26.12.1813
448 240. 1 1 vojín Alexander Lescho Sanlobax Francie (orig. Zweibrücken) 27 katolík svobodný bez tuberkulóza 26.12.1813 26.12.1813
449 Artillerie Handlanger (pomocník artilerie) 26 vojín Johann Pulda (orig. Fulda) Schertschitz Čechy 19 katolík svobodný bez vodnatelnost 26.12.1813 26.12.1813
450 8 2 vojín Vulmarca Joseph (orig. Joseph Walmaska) Nomas Francie 24 katolík svobodný bez úplavice 26.12.1813 26.12.1813
451 Arcivévoda Reiner Infanterie 2 8 vojín Wenzel Sochor St. Jakub Čechy 18 katolík svobodný bez vysílení 26.12.1813 26.12.1813
452 Froon Infanterie 1 5 vojín Johann Jarosch Karsschlag (orig. Barchtny) Čechy 22 katolík svobodný bez vodnatelnost 26.12.1813 26.12.1813
453 Bellegarde Infanterie 2 8 vojín Anton Bouka Liunnach Polsko 30 katolík ženatý bez žaludeční horečka 26.12.1813
454 1. Slezská Infanterie 1 4 vojín Franz Kutschera (orig. Kutschmer) Sein Iger Prusko 24 katolík svobodný bez střelné poranění 26.12.1813 26.12.1813
455 Polní myslivci 12 vojín Jakob Kuntz (orig. Renz) Semo Čechy 19 katolík svobodný bez průjem 26.12.1813 26.12.1813
456 Polní myslivci 12 7. Depot vojín Albert Swoboda (orig. Adalbert) Collin / Kolín Čechy 17 katolík svobodný bez průjem 26.12.1813 26.12.1813
457 Francouzský válečný zajatec - 19. 1 2 vojín Johann Schakepa Paris / Paříž Francie 19 katolík svobodný bez orig. úplavice 26.12.1813 26.12.1813
458 Landwehr 2 3 vojín Friedrich Schutz Breslau / Wrocław Prusko 17 evangelík svobodný bez průjem 26.12.1813 26.12.1813
459 Czernikowsky Pulko (orig. Czernikowsky Paul) 3 3 vojín Fedor Ahanasy Czerni-biolsky Rusko 45 pravoslavný ženatý bez střelné poranění 26.12.1813 26.12.1813
460 Špitál ošetřovatel Johann Bitischak Brolowa Morava 17 katolík svobodný bez břišní tyfus 27.12.1813 27.12.1813
461 Artillerie Handlanger (pomocník artilerie) 2 vojín Johann Heinzel (orig. Hanzil) Willings Rakousko 22 katolík svobodný bez tuberkulóza (orig. břišní tyfus) 27.12.1813 27.12.1813
462 Francouzský válečný zajatec - Infanterie Gordia Jakub Cobello Francie 21 katolík svobodný bez břišní tyfus 27.12.1813
463 Francouzský válečný zajatec Gustin Delhelm Stamine Neuburg 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 26.12.1813
464 …192. 1 vojín Sebastian Wijann (orig. Wejan) Darus Francie 21 katolík svobodný bez tuberkulóza 27.12.1813 27.12.1813
465 …Francouzský regiment 3 desátník Simon Benuad (orig. Bernard) Betta Francie 19 katolík svobodný bez úplavice 27.12.1813 27.12.1813
466 Špitál ošetřovatel Johann Czernok (orig. Černak) Doschowitz Morava 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 27.12.1813 27.12.1813
467 ...örper Infanterie 1 4 vojín Mathias Panzenböck Pukendorf Rakousko 16 katolík svobodný bez úplavice 27.12.1813 27.12.1813
468 Wallachisch Infanterie 1 5 vojín Johann Barbard (orig. Barband) Oberutze Valašsko 40 pravoslavný ženatý bez břišní tyfus 27.12.1813 27.12.1813
469 Špitál ošetřovatel Joseph Limanovsky Wiskubik Morava 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 27.12.1813 27.12.1813
470 Gränitzer 1 6 vojín Matto Boschoreik (orig. Matti Boschonits) Bebein Slavonie 38 katolík ženatý bez vysílení 27.12.1813 27.12.1813
471 ...homburg 6 vojín Ivan Gligon (orig. Johann Glegor) Chankoby Uhersko 30 katolík ženatý bez průjem 27.12.1813 27.12.1813
472 …Esterházy vozatajstvo vojín Selaras Petter (orig. Peter Szilvási) Briglét Uhersko 55 pravoslavný ženatý bez vysílení 27.12.1813 27.12.1813
473 Vozatajsko vojín Weizek Walzs (orig. Wulzs) Sebnitzo Polsko 25 katolík svobodný bez břišní tyfus 28.12.1813 28.12.1813
474 Francouzská Infanterie vojín Martin Krome Manfer Francie 21 katolík svobodný bez břišní tyfus 28.12.1813 28.12.1813
475 …Esterházy 7 vojín Emerich Benko Sliwoz Uhersko 19 katolík svobodný bez průjem 28.12.1813 28.12.1813
476 Kolowrat Infanterie 1 3 vojín Franz Renner Sucho (orig. Schicho) Čechy 18 katolík svobodný bez břišní tyfus 28.12.1813 28.12.1813
477 Francouzská Infanterie - 6. 6 5 vojín Johann Batist (orig. Batest) Netto Francie 22 katolík svobodný bez průjem 28.12.1813 28.12.1813
478 Ruský myslivecký 8 vojín Andreas Jakonas Rusko 20 pravoslavný ženatý bez vysílení 28.12.1813 28.12.1813
479 Francouzská Infanterie 4 vojín Joh. Patist Busta (orig. Jean Bap Basta) Mess Francie 21 katolík svobodný bez průjem 28.12.1813 28.12.1813
480 Myslivecký 12 vojín Johann Ingerisch (orig. Tegerish) Plarsen Čechy 16 katolík svobodný bez úplavice 29.12.1813 29.12.1813
481 Licaner Granic vojín Anton Mochatz Fiume Chorvatsko 23 katolík svobodný bez břišní tyfus 29.12.1813 29.12.1813
482 Kerpen 1 5 vojín Peter Leibfrust Bischofstetten Rakousko 21 katolík svobodný bez úplavice 29.12.1813 29.12.1813
483 Vozatajsko 1 5 vojín Franz Scheiter Fosfüttwet Čechy 20 katolík svobodný bez vodnatelnost 29.12.1813 29.12.1813
484 Joseph Colloredo 12 vojín Johann Kopeček (orig. Joseph ) střelné poranění 29.12.1813 29.12.1813
485 Francouzský válečný zajatec … Ulschini Jurian Bary Francie 20 katolík svobodný bez vodnatelnost 29.12.1813 29.12.1813
486 Pier Briegant Langere Francie 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 29.12.1813 29.12.1813
487 Špitál civilní ošetřovatel Johann Slawík Witschap / Výčapy Morava 50 katolík ženatý bez břišní tyfus 29.12.1813 29.12.1813
488 Špitál civilní ošetřovatel Anton Swoboda Satko / Sádek Morava 18 katolík svobodný bez břišní tyfus 29.12.1813 29.12.1813
489 Špitál civilní ošetřovatel Johann Sukop Potetscht Morava 17 katolík svobodný bez břišní tyfus 30.12.1813 30.12.1813
490 Francouzský válečný zajatec, de Ligne 79. 3 3 vojín Sieset Thoma Sarma Francie 20 katolík svobodný bez průjem 30.12.1813 30.12.1813
491 Francouzský válečný zajatec, de Ligne 72. 2 vojín Willno Mofre Deblewet Francie 23 katolík svobodný bez vysílení 30.12.1813 30.12.1813
492 Francouzský válečný zajatec, de Ligne 103. 1 vojín Jeann Boduot (orig. Bodast) Bangrolz (orig. Bangratz) Francie 20 katolík svobodný bez vodnatelnost 30.12.1813 30.12.1813
493 Francouzský prapor 2 4 vojín Mansue Turels Sebela Fabaino Itálie 20 katolík svobodný bez vysílení 30.12.1813 30.12.1813
494 Francouzský válečný zajatec, de Ligne 18. vojín Blatin Lui Fotem (orig. Hotum) Francie 20 katolík svobodný bez průjem 30.12.1813 30.12.1813
495 Francouzský válečný zajatec, de Ligne 122. 1 3 vojín Jak Cottno (orig. Jacob) Lanquid Francie 19 katolík svobodný bez vysílení 31.12.1813 31.12.1813
496 Francouzský válečný zajatec, de Ligne 12. 4 4 vojín Schall Desta (orig. Destar) Paris / Paříž Francie 21 katolík svobodný bez úplavice 31.12.1813 31.12.1813
497 Prinz de Ligne 3 13 vojín Joseph Hortonk Lemberg Polsko 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 31.12.1813 30.12.1813
498 Coburg Infanterie 2 vojín Mathias Garasin Jamolitz / Jamolice Morava 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 31.12.1813 31.12.1813
499 11. Slezský 11 vojín Wilhelm Gerber Heinan Pruské Slezsko 28 evangelík ženatý bez vysílení 31.12.1813 30.12.1813
500 Froon Infanterie 3 18 vojín Joseph Hobulka Tisnitz / Těšnice Čechy 20 katolík svobodný bez vysílení 31.12.1813 31.12.1813
501 Ruský myslivecký č.4 4 vojín Jenesto Bischonko Catto Jaroslav Rusko 18 pravoslavný svobodný bez střelné poranění 31.12.1813 30.12.1813
502 Špitál č.24 ošetřovatel Martin Habitza Schaschowe Morava 25 katolík svobodný bez břišní tyfus 31.12.1813 31.12.1813
504 Ruský myslivecký č.12 24 1 vojín Ivan Unischinov (orig. Johann) Dworsko Rusko 24 pravoslavný ženatý bez úplavice 31.12.1813 30.12.1813
505 Francouzský válečný zajatec, N. 2 vojín Georg Barika Milano Itálie 23 katolík svobodný bez břišní tyfus 31.12.1813 30.12.1813
506 Francouzský válečný zajatec - 18. Cawan Stefall Doblat Francie 21 břišní tyfus 31.12.1813
507 Francouzský válečný zajatec - 13. Dominik Gurie Mirale Francie 25 břišní tyfus 30.12.1813
508 Francouzský válečný zajatec - 5. Voriat Dake Andre Desso Francie 24 úplavice 31.12.1813
509 Francouzský válečný zajatec - 7. Jen Mandella Langure Francie 19 břišní tyfus 31.12.1813
510 Špitál, civilní personál ošetřovatel Jakob Petron (orig. Jakub Betron) Bitawanet Morava 40 katolík ženatý bez břišní tyfus 31.12.1813 30.12.1813
511 Frohn Landwehr 12 vojín Joseph Wäld Kloster / Klášter Čechy 22 břišní tyfus 4.1.1814
512 Wenzl Colloredo 1 3 vojín Martin Warek Czischetiz Polsko 20 úplavice 1.1.1814
513 Špitál č.24 3 desátník Franz Mader Mirklowitz Morava 45 břišní tyfus 2.1.1814
514 Špitál č.24 vojín Iwan Danik (orig. Johann Danek) Doschowa Morava 22 břišní tyfus 2.1.1814
515 … Západo-pruský (Westpreußisch) 8 vojín Dawid Schrader Preus Holland Dolní Prusko 25 průjem 2.1.1814
516 Kerpen Infanterie 2 9 vojín Franz Beumgarten Herzogenburg Dolní Rakousko 36 katolík ženatý bez průjem 2.1.1814
517 Lindenau Infanterie 2 9 vojín Pikur Brzebursch Mina Dubka Polsko 25 katolík ženatý bez úplavice 3.1.1814
518 Kaunitz Infanterie 2 10 vojín Franz Smola Komin/ Komín Morava 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 3.1.1814
519 …diwidisch 1 5 vojín Michael Goron Ermum Uhersko 30 katolík ženatý bez břišní tyfus 3.1.1814
520 Francouzský válečný zajatec - 93. 1 vojín Jean Bislot Defurt Francie 22 katolík svobodný bez vodnatelnost 3.1.1814
521 …ser zu Pferd - 1. 1 vojín Sebasin Banard Namorer Zigärt Itálie 24 katolík svobodný bez průjem 3.1.1814
522 …Slezský 2 vojín Joseph Klatter Breslau / Wrocław Pruské Slezsko 35 katolík svobodný bez střelné poranění 3.1.1814
523 Francouzský válečný zajatec vojín Louis Bortu Defurt Francie 20 katolík svobodný bez úplavice 30.12.1813
524 Francouzská Infanterie vojín Joan Obzurade Salzburg Francie 21 katolík svobodný bez úplavice 20.12.1813
525 vojín Giesch Ediem Nadao Francie 18 katolík svobodný bez úplavice (orig. průjem) 21.12.1813 21.12.1813
526 Francouzský válečný zajatec - 37. vojín Fransua (Français) Mensy (orig. Mensip) Melan Francie 19 katolík svobodný bez úplavice 28.12.1813 28.12.1813
527 Špitál ošetřovatel Martin Scaczil Lobau Morava 19 katolík svobodný bez břišní tyfus 22.12.1813
528 4. Francouzská Infanterie vojín Woity Fridry Surima Francie 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 21.12.1813
529 3. Francouzská Infanterie vojín Eperau Eedem Erebien Francie 22 katolík svobodný bez tuberkulóza 24.12.1813
530 12. Francouzská Infanterie vojín Joan Baptist Gust Sampilis Francie 25 katolík svobodný bez průjem 30.12.1813 30.12.1813
531 13. Francouzská Infanterie vojín Ludvig Gulman Toplurt Francie 19 katolík svobodný bez úplavice 20.12.1813
533 11. Francouzská Infanterie vojín Joan Grensian Tegi Kopta Francie 26 katolík svobodný bez úplavice 10.12.1813
534 72. Francouzská Infanterie vojín Denfeltafel Nowy Francie 23 katolík svobodný bez břišní tyfus 30.12.1813
535 136. Francouzská Infanterie vojín Wallender Borgauer Bary / Paříž Francie 18 katolík svobodný bez průjem 21.12.1813
536 19. Francouzská Infanterie vojín Pier Johann Joseph Schweter Francie 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 12.12.1813
537 109. Francouzská Infanterie tambor Pier Urbart Burg Francie 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 11.12.1813 11.12.1813
538 54. Francouzská Infanterie vojín Rosel Joan Charles Sprantwecz Francie 20 katolík svobodný bez úplavice 27.12.1813 27.12.1813
539 24. Francouzská Infanterie vojín Fransua (Français) Ferny Leon Francie 21 katolík svobodný bez průjem 28.12.1813 18.12.1813
540 102. Francouzská Infanterie vojín Luis Maris Spileto Francie 20 katolík svobodný bez průjem 16.12.1813 16.12.1813
541 83. Francouzská Infanterie četař Teky Jakes Elett Francie 20 katolík svobodný bez úplavice 29.12.1813 29.12.1813
542 8. Francouzská Infanterie vojín Jan Bandue Gonde Bary / Paříž Francie 20 katolík svobodný bez průjem 18.12.1813 18.12.1813
543 36. Francouzská Infanterie vojín Baros Nass Leon Francie 23 katolík svobodný bez průjem 16.12.1813 16.12.1813
544 18. Francouzská Infanterie vojín Bless Gardo (orig. Blasius) Pilon Francie 24 katolík svobodný bez břišní tyfus 20.12.1813 20.12.1813
545 Špitál č.24 podplukovník Wilhelm Langer Breslau / Wrocław Prusko 55 (orig. 60) evangelík svobodný bez vysílení (orig. břišní tyfus) 5.1.1814 5.1.1814
546 Špitál č.24 vrchní lékař Franz Horný Znaim / Znojmo Morava 32 katolík svobodný lékař (orig. chirurg) vysílení (orig. břišní tyfus) 5.1.1814 5.1.1814
547 107. Francouzská Infanterie 4 vojín Em Gariod Sambre Francie 22 katolík svobodný bez průjem 1.1.1814 1.1.1814
548 60. Francouzská Infanterie vojín Sine Marte (orig. Simon) Divoilon Francie 20 katolík svobodný bez průjem 1.1.1814 1.1.1814
549 Špitál č.24 ošetřovatel Bartel Brochaska (orig. Bartoloměj Procházka) Sarasch Morava 22 katolík svobodný bez tuberkulóza 1.1.1814 1.1.1814
550 Špitál č.24 ošetřovatel Thomas Stolarschik Senoras / Senorady Morava 19 katolík svobodný bez břišní tyfus 1.1.1814 1.1.1814
551 Lindenau 29 2 vojín Johann Bohatsch Hetmarof Čechy 16 katolík svobodný bez průjem 4.1.1814 4.1.1814
552 ... Západo-Pruský (Westpreußisch) 1 2 vojín Gottfried Bath Strelitz Prusko 22 evangelík svobodný bez úplavice 5.1.1814
553 Německý Banát 7 svobodník Wasiel Doina Neudorf Uhersko 35 katolík ženatý bez vysílení 5.1.1814 5.1.1814
554 25. Dewau Landwehr 2 vojín Johann Zellner (orig. Zellacr) Salzweg Čechy 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 5.1.1814 5.1.1814
555 Francouzský 8. 1 3 vojín Johann Mary Saberbo Francie 33 katolík svobodný bez vysílení 5.1.1814 5.1.1814
556 Vozatajsko vojín Mathis Wild Bischofteiniz Rakousko 45 katolík svobodný bez úplavice 6.1.1814 6.1.1814
557 Froon Landwehr 2 vojín Kaspar Bicha Glau Sablat Čechy 35 katolík svobodný bez průjem 6.1.1814 6.1.1814
558 Deutsche Legion 1 vojín Jacob Burgard Bosiberg Bisteigen Slezsko 20 katolík svobodný bez průjem 6.1.1814 6.1.1814
559 Hieronimus Colloredo 2 2 vojín Joseph Blawey Gigel Uhersko 21 katolík svobodný bez vysílení 6.1.1814 6.1.1814
560 Lindenau Infanterie - 29. 2 7 vojín Andreas Dimo (orig. Duno) Schanok Polsko 20 katolík svobodný bez vodnatelnost 6.1.1814 6.1.1814
561 …umerriser Kürassier podplukovník (orig. Vojín) Joseph Küelsteiner Klagenfurt Korutany 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 6.1.1814 6.1.1814
562 … Franz Battalion - 2. manželka vojína Maria Marzek (orig. Majrik) Malkonitz Čechy 30 katolík ženatá bez vysílení (orig. břišní tyfus) 6.1.1814 6.1.1814
563 Francouzský válečný zajatec - 81. 9 desátník Oliduer Marzelli Bane Francie 19 katolík svobodný bez břišní tyfus 6.1.1814 6.1.1814
564 17 Dot. 4 granátník Henre Palle Ortre Francie 23 katolík svobodný bez střelné poranění 6.1.1814 6.1.1814
565 …ürttenberg 1 1 vojín Stanislaus Gayben (orig. Gain) Bradkaský Polsko 23 katolík svobodný bez průjem 7.1.1814 7.1.1814
566 Špitál ošetřovatel Barto Swatczena Krasitz / Krasice Morava 20 katolík svobodný bez úplavice 7.1.1814 7.1.1814
567 …Frei Battalion vojín Karl Bräutigam Falkenstein Fochtland 33 katolík svobodný bez vysílení 7.1.1814 7.1.1814
568 Copurg 22 Dep. 1 vojín Jakob Jahoda Kinitz / Knínice Morava 17 katolík svobodný bez vysílení 4.1.1814 4.1.1814
569 Vogelsang 1 6 vojín Joseph Kunska Neswacil / Nesvačily Čechy 19 katolík svobodný bez úplavice 7.1.1814 7.1.1814
570 Francouzský válečný zajatec - 88. vojín Jean Baptase Dalogne (orig. Dabogne) Ruf Francie 25 katolík svobodný bez úplavice 7.1.1814 7.1.1814
571 Francouzský válečný zajatec - 146. 1 1 vojín Antoine Franze Flarding Nizozemí 23 katolík svobodný bez průjem 7.1.1814 7.1.1814
572 Francouzský válečný zajatec - 140. 2 vojín Isak Brunesis Mefe Francie 20 katolík svobodný bez vysílení (orig. úplavice) 8.1.1814 8.1.1814
573 7. západo-pruský (Westpreußisch) vojín Christian Rothe Wolderu Prusko 28 evangelík svobodný bez vysílení 8.1.1814 8.1.1814
574 Lindenau 29 2 12 vojín Franz Furcht Tencht Morava 23 katolík svobodný bez střelné poranění 8.1.1814 8.1.1814
575 9. Francouzská garda 1 2 vojín Bernard Pulleim Leh Flandry 23 katolík svobodný bez průjem 8.1.1814 8.1.1814
576 Albert Gyulai 2 7 vojín Ignatz Stenzel Lohn Čechy 21 katolík svobodný bez průjem 8.1.1814 8.1.1814
577 Francouzský válečný zajatec - 85. 1 vojín Petr Mullner (orig. Meller) Ebenberg Francie 21 katolík svobodný bez úplavice 8.1.1814 8.1.1814
578 Francouzský válečný zajatec - 33. 3 vojín Ribout Sauveur Duiet Francie 25 katolík svobodný bez břišní tyfus 8.1.1814 8.1.1814
579 12. Myslivecký prapor 12 3 vojín Johann Michalik Trnavka / Trnávka Morava 23 katolík svobodný bez úplavice 8.1.1814 8.1.1814
580 Reuss-Plauen - 17. 1 2 vojín Anton Quassor (orig. Czuassor) Moichin Čechy 18 katolík svobodný bez vodnatelnost (orig. průjem) 8.1.1814 8.1.1814
581 Francouzský válečný zajatec - 12. vojín Burgi Jeag (orig. Bargi Feig) Felic Francie 19 katolík svobodný bez břišní tyfus 8.1.1814 8.1.1814
582 Francouzský válečný zajatec - 76. 3 2 vojín Bageron Jean Bat (orig. Bergerout Jean Bapt) Meinz Francie 21 katolík svobodný bez břišní tyfus 9.1.1814 9.1.1814
583 Francouzský válečný zajatec - 103. regiment 3 2 vojín Sebastian Arnbruster Heilig Kreutz Alsasko 20 katolík svobodný bez úplavice 9.1.1814 9.1.1814
584 Francouzský válečný zajatec - 21. 1 vojín Joseph Wanlay (orig. Wanlny) Altenberg Alsasko 22 katolík svobodný bez chrlení krve 9.1.1814 9.1.1814
585 Špitál civilní ošetřovatel Franz Schwasta Chotzen / Choceň Čechy 26 katolík svobodný bez břišní tyfus 9.1.1814 9.1.1814
586 Polní myslivci 12. prapor 7 vojín Karl Töper Nedowitz / Otěvěky Čechy 17 katolík svobodný bez mozkové krvácení 9.1.1814 9.1.1814
587 Francouzský válečný zajatec - 17. vojín Pier Mathai Fru Kondrofil Francie 20 katolík svobodný bez vysílení (orig. úplavice) 9.1.1814 9.1.1814
588 Lindenau 4 vojín Mathias Martzek (orig. Maretzek) Lhota Morava 19 katolík svobodný bez průjem 9.1.1814 9.1.1814
589 Nassarotzky 6 vojín Johan Kodenitz Charkynsky Rusko 22 pravoslavný svobodný bez průjem 10.1.1814 10.1.1814
590 Francouzský válečný zajatec - 26. 3 vojín Lanoit Marcial (orig. Lauvit Murrial) Rufen Francie 22 katolík svobodný bez úplavice 10.1.1814 10.1.1814
591 Pioner Corps vojín Joseph Vohl Schmelhof Čechy 22 katolík svobodný bez úplavice 10.1.1814 10.1.1814
592 Prinz de Ligne 3 6 vojín Johann Rochwalek (orig. Rachwalek) Ohonitza Polsko 26 katolík svobodný bez břišní tyfus 10.1.1814 10.1.1814
593 5. Varšavský 2 vojín Michel Malnovsky Lomscky Polsko 40 katolík ženatý bez vodnatelnost 10.1.1814 10.1.1814
594 Frei Corps 4 vojín Mathias Fehr Sönz Reich 24 katolík svobodný bez průjem 10.1.1814 10.1.1814
595 Francouzský válečný zajatec 1 granátník Dufoar Zazi (orig. Rayi) Francie 20 katolík svobodný bez průjem 11.1.1814 11.1.1814
596 Francouzský válečný zajatec - 9. 14 vojín Louis Debuar Mesil Francie 20 katolík svobodný bez úplavice 11.1.1814 11.1.1814
597 Francouzský válečný zajatec - 12. 3 vojín Jean Benta Jaegur (orig. Jean Bap. Taegac) Larnol Francie 20 katolík svobodný bez průjem 11.1.1814 11.1.1814
598 Francouzský válečný zajatec 3 desátník Pier Wasche Paris / Paříž Francie 20 katolík svobodný bez průjem 11.1.1814 11.1.1814
599 Francouzský válečný zajatec 3 desátník Bouzy Viere Blua Francie 21 katolík svobodný bez úplavice 11.1.1814 11.1.1814
600 Francouzský válečný zajatec - 57. 5 vojín Viollet Sachema Francie 20 katolík svobodný bez průjem 11.1.1814 11.1.1814
601 Lindenau 29 1 1 vojín Jura Wojtek Hradisko Polsko 18 katolík svobodný bez břišní tyfus 11.1.1814 11.1.1814
602 …schando 8 vojín Georg Mellmayer Ransberg (orig. Ransseny) Čechy 19 katolík svobodný bez břišní tyfus 11.1.1814 11.1.1814
603 Francouzský válečný zajatec 1 vojín Ignet Todt Fransue (Français) Danwille Francie 19 katolík svobodný bez průjem 11.1.1814 11.1.1814
604 Würtemberg 3 17 vojín Wolfprayer Hungarisch Brod / Uherský Brod Morava 22 katolík svobodný bez průjem 11.1.1814 11.1.1814
605 Hiller 4 vojín Johann Jurina (orig. Turina) Schutze Uhersko 26 katolík svobodný bez břišní tyfus 11.1.1814 11.1.1814
606 Špitál č.25 ošetřovatel Jakob Mach Hradist / Uherské Hradiště Morava 33 katolík ženatý bez břišní tyfus 11.1.1814 11.1.1814
607 P. Würtenberg vojín Joseph Chuchla Kowkolnska Polsko 22 katolík svobodný bez úplavice 11.1.1814 11.1.1814
608 ... Západo-Pruský (Westpreußisch) 1 vojín Gottfried Blacha Trebscha Prusko 28 evangelík svobodný bez břišní tyfus 11.1.1814 11.1.1814
609 Vozatajsko vojín Karl Klutska Migovitz Morava 25 katolík svobodný bez břišní tyfus 12.1.1814 12.1.1814
610 Arcivévoda Jan. Drag. 2 vojín Johann Schimik Neusos Windisch 23 katolík svobodný bez břišní tyfus 12.1.1814 12.1.1814
611 Francouzský válečný zajatec - 7. 3 desátník Joseph Ferdinand Wanne Raunn Francie 21 katolík svobodný bez vodnatelnost (orig. průjem) 12.1.1814 12.1.1814
612 Francouzský válečný zajatec - 46. 1 1 vojín Johann Balist Keneer (orig. Joan Bap. Kanae) Puarc (orig. Luare) Francie 20 katolík svobodný bez průjem 12.1.1814 12.1.1814
613 Francouzský válečný zajatec 40 2 vojín Roye Antony (orig. Antoan Roge) Karfelot Francie 30 katolík svobodný bez úplavice 12.1.1814 12.1.1814
614 Francouzský válečný zajatec - 45. 1 vojín Pier Bruwel (orig. Bruvell) Natau Bretu (orig. Natan Brelau) Francie 24 katolík svobodný bez úplavice 12.1.1814 12.1.1814
615 Francouzský válečný zajatec 6 vojín Caude Pier (orig. Claude Pirrn) Mulendise Francie 20 katolík svobodný bez vodnatelnost (orig. břišní tyfus) 12.1.1814 11.1.1814
616 Francouzský válečný zajatec - 21. 1 vojín Duer Pier Osie Francie 24 katolík svobodný bez průjem 13.1.1814 13.1.1814
617 Francouzský válečný zajatec - 9. vojín Jan Français Wondrase (orig. Jan. Fran. Wondeuse) Preisel / Brusel Brabantsko 29 katolík svobodný bez břišní tyfus 13.1.1814 13.1.1814
618 Francouzský válečný zajatec - 2. 15 vojín Jean Nikolus Jouti (orig. Joan Nicol. Fonti) Scharmant Reich 20 katolík svobodný bez úplavice 13.1.1814 13.1.1814
619 Francouzský válečný zajatec - 36. 3 vojín Ballet Chag (orig. Buttel) Sebran Francie 20 katolík svobodný bez průjem 13.1.1814 13.1.1814
620 Francouzský válečný zajatec - 7. 2 vojín Valtener Jean Joseph (orig. Valen. Joseph Jan) Roths (orig. Felss) Francie 20 katolík svobodný bez průjem 13.1.1814 13.1.1814
621 Špitál ošetřovatel Johann Mikusch Johanovitz Morava 18 katolík svobodný bez úplavice 13.1.1814 13.1.1814
622 Dawidowitsch 3 6 vojín Tosche Bastik Beshkezek Uhersko 18 katolík svobodný bez průjem 13.1.1814 13.1.1814
623 Lindenau 1 2 vojín Joseph Ludowik (orig. Joseph Ludvig) Kartau Morava 20 katolík svobodný bez vodnatelnost (orig. břišní tyfus) 13.1.1814 13.1.1814
624 Špitál ošetřovatel Jura Sesulak (orig. Georgi Skulka) Johanowa Morava 20 evangelík svobodný bez břišní tyfus 13.1.1814 13.1.1814
625 Joseph Colloredo 1 4 vojín Janou Mrschku Tropau / Opava Slezsko 50 katolík ženatý bez úplavice 13.1.1814
626 Joseph Colloredo 1 3 vojín Leopold Czerny Skorput Morava 19 katolík svobodný bez průjem 13.1.1814 13.1.1814
627 Francouzský válečný zajatec - 17. 1 vojín Johann Kinor (orig. Joann Kinnon) Luga (orig. Luja) Francie 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 14.1.1814 14.1.1814
628 Francouzský válečný zajatec - 7. 1 vojín Joseph Loumbert (orig. Doumbert) Romerdon Francie 23 katolík svobodný bez vodnatelnost 14.1.1814 14.1.1814
629 Joseph Colloredo - záloha 12 vojín Franz Hlawatý Praslowitz Čechy 23 katolík svobodný bez úplavice 14.1.1814 14.1.1814
630 Špitál ošetřovatel Joseph Martuny (orig. Martimetz) Karlowitz Morava 15 katolík svobodný bez úplavice 14.1.1814 14.1.1814
631 Špitál ošetřovatel Franz Gregor Kanowitz Morava 22 katolík svobodný bez úplavice 14.1.1814 14.1.1814
632 Francouzský válečný zajatec - 57. 4 vojín Rego Maturen Matren Francie 20 katolík svobodný bez průjem 14.1.1814 14.1.1814
633 Francouzský válečný zajatec vojín Birazi Jean (orig. Biraz Jann) Delapesche Francie 40 katolík svobodný bez břišní tyfus 14.1.1814 14.1.1814
634 Francouzský válečný zajatec - 45. 1 vojín Anton Lobier Elankul Francie 22 katolík svobodný bez průjem 14.1.1814 14.1.1814
635 Francouzský válečný zajatec - 54. 5 2 vojín Johann Bukar Sete (orig. Seti) Francie 27 katolík svobodný bez vodnatelnost (orig. břišní tyfus) 15.1.1814 15.1.1814
636 Hessen Hamb. Infanterie 1 5 vojín Michael Tschortas (orig. Csordas) Basma (orig. Pazmana) Uhersko 18 katolík svobodný bez břišní tyfus 15.1.1814 15.1.1814
637 Bellegard 2 9 vojín Mittro Dima Biskuba (orig. Brislupa) Polsko 22 katolík svobodný bez průjem 15.1.1814 15.1.1814
638 Pettervaradiner (Petrovaradinský) 1 2 vojín Johann Arbatina Rirutnitz (orig. Rwutiny) Chorvatsko (orig. Uhersko) 17 katolík svobodný bez břišní tyfus 15.1.1814 15.1.1814
639 Mariaschi 9 vojín Francis Todt (orig. Töth) Kesilenlentz (orig. Kesenkilz) Uhersko 20 katolík svobodný bez břišní tyfus (orig. průjem) 15.1.1814 15.1.1814
640 Bellegarde Infanterie N. 44 1 2 vojín Joseph Hamm Bolechov Polsko 23 katolík svobodný bez průjem 15.1.1814 15.1.1814
641 Francouzský válečný zajatec - 61. 20 13 vojín Jalie Kame (orig. Julie Hanne) Hostier (orig. Kostier) Francie 18 katolík svobodný bez průjem 15.1.1814 15.1.1814
642 Francouzský válečný zajatec - 10. 3 vojín Lagort Michael Buserot Francie 20 katolík svobodný bez úplavice 16.1.1814 16.1.1814
643 Francouzský válečný zajatec - 13. Infanterie 1 vojín Brisce (orig. Bic Brisce) Morea Francie 21 katolík svobodný bez průjem 16.1.1814 16.1.1814
644 Vozatajsko vojín Anton Stern Lobatsow Polsko 50 katolík svobodný bez vodnatelnost 16.1.1814 16.1.1814
645 Prinz de Ligne Dejo 2 vojín Iwarsch Iwanschuk (orig. Iwantschow) Zbony (orig. Zewian) Polsko 18 Krieger (válečník) svobodný bez průjem 16.1.1814 16.1.1814
646 Špitál č.24 ošetřovatel Franz Zuschzich Gaschau Morava 26 katolík svobodný bez průjem 16.1.1814 16.1.1814
647 Francouzský válečný zajatec - 57. 2 vojín Franse Mary St. Juliano Itálie 20 katolík svobodný bez vysílení 17.1.1814 17.1.1814
648 Francouzský válečný zajatec - 18. 2 vojín Pier Baknod (orig. Baknoe) Auschfre Francie 19 katolík svobodný bez kurděje 17.1.1814 16.1.1814
649 Francouzský válečný zajatec - 17. 2 vojín Joann Philipp Latandol Francie 21 katolík svobodný bez břišní tyfus 17.1.1814 17.1.1814
650 Francouzský válečný zajatec - 136. 4 vojín Rime Jean Baptist Schallo Francie 20 katolík svobodný bez průjem 17.1.1814 17.1.1814
651 Kerpen 1 9 vojín Joseph Sitzensteter Jugel Rakousko 17 katolík svobodný bez úplavice 17.1.1814 17.1.1814
652 Špitál ošetřovatel Franz Dostal Jaroslawitz / Jaroslavice Morava 24 katolík svobodný bez břišní tyfus 17.1.1814 17.1.1814
653 Špitál civilní ošetřovatel Franz Killer Främ (orig. Frann) Morava 51 katolík ženatý bez břišní tyfus 17.1.1814 17.1.1814
654 Zach N.15 1 2 vojín Simon Karbaczak (orig. Karbuczuk) Biczug (orig. Büczuf) Polsko 25 katolík svobodný bez břišní tyfus 17.1.1814 17.1.1814
655 Vozatajstvo (orig. Špitál) ošetřovatel Istwan Jugotitz (orig. Stephan Jagatitz) Wreonik (orig. Wernotio) Uhersko 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 17.1.1814 17.1.1814
656 Špitál civilní ošetřovatel Horrh Johann Teifönbach Morava 49 katolík svobodný bez břišní tyfus 19.1.1814 19.1.1814
657 Špitál ošetřovatel Franz Matuschik Ober Aujezd / Horní Újezd Morava 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 18.1.1814 18.1.1814
658 Kaunitz 14 vojín Tomas Semanek Sandetzlow Morava 28 katolík svobodný bez břišní tyfus 19.1.1814 19.1.1814
659 …wich vojín Bohanitz Paul Satalina Uhersko 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 19.1.1814 19.1.1814
660 Francouzský válečný zajatec - 3. 5 vojín Barber Saway Oij Francie 20 katolík svobodný bez úplavice 19.1.1814 19.1.1814
661 Francouzský válečný zajatec - 12. 4 4 vojín Linu Jira (orig. Luiu Jiru) Paris / Paříž Francie 23 katolík svobodný bez vysílení 19.1.1814 19.1.1814
662 9. Slezský 1 4 vojín Heinrich Heider (orig. Henrich Heder) Ziegelschin Prusko 23 katolík svobodný bez úplavice 19.1.1814 19.1.1814
663 Vozatajsko vojín Johann Stretz Schinkof Čechy 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 19.1.1814 19.1.1814
664 Francouzský válečný zajatec - 10. 4 vojín Gerone Genoe Detorn (orig. Deföin) Francie 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 19.1.1814 19.1.1814
665 Kaunitz 3 13 vojín Jacob Bassek Chebenitz Polsko 22 katolík svobodný bez průjem 19.1.1814 19.1.1814
666 6. Dolno-Slezský 1 2 vojín Augustin Wolfermann Bertin Prusko 23 evangelík svobodný bez průjem 20.1.1814 20.1.1814
667 Kosonskow 1 vojín Matwy Wassulio (Mation Maschatwyn) Gosanska Rusko 23 pravoslavný ženatý bez průjem 20.1.1814 20.1.1814
668 Špitál ošetřovatel Mathias Sowa Dersne Morava 18 katolík svobodný bez břišní tyfus 20.1.1814 20.1.1814
669 Francouzský válečný zajatec - 12. 1 vojín Jann Bisel (Joann Biset) Setanku Francie 26 katolík svobodný bez vodnatelnost (orig. břišní tyfus) 20.1.1814 20.1.1814
670 Frohn 9 vojín Jakob Foarku (orig. oprava Bartka) Holbo Čechy 16 katolík svobodný bez úplavice 21.1.1814 21.1.1814
671 Hiller 1 4 vojín Martin Matusch Altura (orig. Alura) Uhersko 28 katolík ženatý bez břišní tyfus 21.1.1814 21.1.1814
672 Hiller 2 8 vojín Andreas Janoschik Milir Stolar Uhersko 19 katolík svobodný bez průjem 21.1.1814 21.1.1814
673 Infanterie De Vaux 2 8 vojín Simon Kolross (orig. Stinau) Spils Čechy 21 katolík svobodný bez průjem 21.1.1814 22.1.1814
674 Infanterie De Vaux 1 3 vojín Jakob Fischer Lang Dorf Čechy 20 katolík svobodný bez úplavice 23.1.1814 23.1.1814
675 12. Polní Myslivci 7. Depot vojín Bernhard Bernhard Dillarschroft Slezsko 21 katolík svobodný bez úplavice 23.1.1814 23.1.1814
676 Arcivévoda Karel 1 4 vojín Joseph Stekel Oberlauber Rakousko 20 katolík ženatý bez břišní tyfus 21.1.1814 21.1.1814
677 Francouzský válečný zajatec - 7. 3 vojín Jean Batiste Fontri (orig. Johan Baptist) Avalin Francie 23 katolík ženatý bez úplavice 22.1.1814 22.1.1814
678 Špitál civilní ošetřovatel Johann Harrer Tiefenbach / Hluboká Morava 48 katolík ženatý bez břišní tyfus 19.1.1814
679 Lindenau 3 18 vojín Georg Heleschütz Landstrof Morava 21 katolík svobodný bez průjem 23.1.1814 23.1.1814
680 Císařská Landwehr 2 6 vojín Franz Habel Stuandik Morava 29 katolík ženatý bez průjem 24.1.1814 24.1.1814
681 St. Julien 2 6 vojín Denazisch Schorogar Pruscheku Valašsko 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 24.1.1814 24.1.1814
682 9. Franz Garde (9. Francouzská garda) 1 vojín Franzwar (Français) Futio Krkaschau Francie 29 katolík ženatý bez průjem 24.1.1814 24.1.1814
683 Francouzský válečný zajatec 3 vojín Antone Falui Agolang Francie 20 katolík svobodný bez úplavice 24.1.1814 24.1.1814
684 Francouzský válečný zajatec 1 vojín Lerogie Schilber Afelte Francie 21 katolík svobodný bez úplavice 25.1.1814 25.1.1814
685 ….Franzo Cawallerie 11 vojín Mathias Mallinowsky Kanof Polsko 26 katolík svobodný bez úplavice 25.1.1814 25.1.1814
686 Francouzský válečný zajatec 3 vojín Selie Sedior Tovear Francie 24 katolík svobodný bez úplavice 25.1.1814 25.1.1814
687 Coburg Infanterie 1 2 vojín Pituch Michall (orig. Michael Pitusch) Noutanetz Polsko 20 katolík svobodný bez úplavice 25.1.1814 25.1.1814
688 Polní myslivci vojín Paul Bruner Bileraditz Morava 21 katolík svobodný bez úplavice 26.1.1814 26.1.1814
689 Hieronimus Colloredo vojín Andreas Pohun Rosenberg Uhersko 25 katolík svobodný bez úplavice 26.1.1814 26.1.1814
690 Špitál č.24 civilní ošetřovatel Johann Truschka Buchtitz Morava 43 katolík ženatý bez úplavice 26.1.1814 26.1.1814
691 Katolinský N.41, Záloha vojín Kurmaczuk Andre Schasny Polsko 19 katolík svobodný bez úplavice 27.1.1814 27.1.1814
692 Francouzský válečný zajatec - 9. 1 vojín Doma Martell Wilepol Francie 26 katolík svobodný bez břišní tyfus 27.1.1814 27.1.1814
693 Ismaiosko 1 1 vojín Batromisch Schlatz (oprava Schlak) Wiedenske Rusko 26 pravoslavný svobodný bez střelné poranění 27.1.1814 27.1.1814
694 Würtemberg N.40 1 5 vojín Johann Pokorný Selina Morava 20 katolík svobodný bez průjem 28.1.1814 28.1.1814
695 Frei Battailon 6 Thomas Jiwanowitz (orig. Iwanowitch) Jelawitz Chorvatsko 24 katolík svobodný bez průjem 28.1.1814 28.1.1814
696 Francouzský válečný zajatec - 9. Jean Gruget (orig. Johann) Sentegru Francie 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 28.1.1814 28.1.1814
697 12. Prapor Myslivců Joseph Tretner Kraunwald Čechy 19 katolík svobodný bez úplavice 28.1.1814 28.1.1814
698 Špitál ošetřovatel Florian Schalik Strawes Morava 24 katolík svobodný bez břišní tyfus 28.1.1814 28.1.1814
699 Francouzský válečný zajatec - 10. Louy Wurso (orig. Luis) Danciker Francie 20 katolík svobodný bez úplavice 30.1.1814 30.1.1814
700 Špitál č.21 ošetřovatel Franz Migdall Korilla Morava 18 průjem 31.1.1814 31.1.1814
701 Francouzský válečný zajatec - 13. vojín Winzenz Disonu Rumer Itálie 24 katolík svobodný bez úplavice 30.1.1814 30.1.1814
702 Francouzský válečný zajatec - 10. vojín Bauscher Pier Dilnass Francie 20 katolík svobodný bez úplavice 30.1.1814 30.1.1814
703 Špitál ošetřovatel Anton Sawrtak Stobowa Morava 24 katolík svobodný bez vysílení (orig. průjem) 30.1.1814 31.1.1814
704 Špitál civilní ošetřovatel Kasper Herbrich Wewerka / Rokytnice nad Rokytnou Morava 18 katolík svobodný bez průjem 31.1.1814 30.1.1814
705 Bellegarde 1 2 vojín Jandizi Janczek (orig. Jan Lizi Jantschek) Santawa Polsko 26 katolík ženatý bez kurděje 31.1.1814 31.1.1814
706 12. Myslivecký císařský Depot Joseph Maschek Teletio Čechy 17 katolík svobodný bez břišní tyfus 1.2.1814 1.2.1814
707 Francouzský válečný zajatec - 10. 2 vojín Joseph Marsiks Saraluky Itálie 19 katolík svobodný bez úplavice 1.2.1814 1.2.1814
708 Špitál ošetřovatel Joseph Hrabal Borschitz / Boršice Morava 18 katolík svobodný bez úplavice 3.2.1814 3.2.1814
709 Špitál civilní ošetřovatel Jakob Sckoda Hrabowitz Morava 50 katolík ženatý bez břišní tyfus 3.2.1814 3.2.1814
710 Lindenau 1 1 vojín Mathias Rotter Snitz Morava 30 katolík ženatý bez průjem 3.2.1814 3.2.1814
711 E.H. Ludwig L. Wehr 1 5 vojín Martin Petterka Dobra Woda / Dobrá Voda Morava 25 katolík svobodný bez úplavice 4.2.1814 4.2.1814
712 Špitál ošetřovatel Johann Stolarschik Sowa Morava 18 katolík svobodný bez břišní tyfus 5.2.1814 5.2.1814
713 12. Myslivecký prapor 7 Depot vojín Gottfried Nunich Pakdorf Čechy 25 katolík svobodný bez vodnatelnost 5.2.1814 5.2.1814
714 Reuss-Plauen 3 14 vojín Franz Ferda Milinow / Milínov Čechy 20 katolík svobodný bez úplavice 5.2.1814 5.2.1814
715 3. Francouzská Artilerie 23 vojín Joseph Aleger Mandelortor (orig. Mandelandorf) Francie 26 katolík svobodný bez chřadnutí 5.2.1814 5.2.1814
716 Špitál ošetřovatel Johann Sbranek Jablonka Morava 40 katolík svobodný bez vodnatelnost 6.2.1814 6.2.1814
717 Francouzský válečný zajatec - 1. vojín Michel Laret Lacherbon Francie 19 katolík svobodný bez úplavice 7.2.1814 7.2.1814
718 Francouzský válečný zajatec - 9. 1 vojín Bilouret Jean Baptist Dirde Francie 22 katolík svobodný bez úplavice 7.2.1814 7.2.1814
719 Francouzský válečný zajatec - 33. 1 5 vojín Fransua (Français) Bier Semante Francie 19 katolík svobodný bez vodnatelnost 7.2.1815 7.2.1814
720 Francouzský válečný zajatec - 13. 1 vojín Simon Joseph Koschos Francie 20 katolík svobodný bez průjem 7.2.1816 7.2.1814
721 12. Polní myslivci 12 7 vojín Johann Swoboda Brastawitz Čechy 18 katolík svobodný bez břišní tyfus 7.2.1817 7.2.1814
722 12. Polní myslivci 12 7 vojín Joseph Mayer Vorstendorf Morava 24 katolík svobodný bez vodnatelnost 7.2.1818 7.2.1814
723 Prinz de Ligne 3 15 vojín Joseph Drasek Klinin Polsko 25 katolík svobodný bez břišní tyfus 8.2.1814 8.2.1814
724 Špitál ošetřovatel Franz Stoslik Staschow Morava 26 katolík svobodný bez úplavice 1.2.1814
725 Coburg Infanterie 2 vojín Johann Reisinger Oerburg Morava 18 katolík svobodný bez průjem 8.2.1814 8.2.1814
726 Coburg 1 2 vojín Franz Mascha Libjane Morava 19 katolík svobodný bez břišní tyfus 10.2.1814 10.2.1814
727 Reuss-Greitz 2 10 vojín Wenzl Hrdina Dobrowitz Morava 22 katolík svobodný bez úplavice 10.2.1814 10.2.1814
728 Špitál ošetřovatel Martin Niemetz Rokotnitz Morava 25 katolík svobodný bez průjem 12.2.1814 12.2.1814
729 Francouzský válečný zajatec - 115. 3 vojín Alexander Krepit Foteschait Francie 22 katolík svobodný bez úplavice 12.2.1814 12.2.1814
730 Vozatajsko Wenzl Sada Waletitz / Chvaletice Čechy 20 katolík svobodný bez vodnatelnost 12.2.1814 12.2.1814
731 Frei Battailon 1 1 vojín Heinrich Kruse (orig. Krusche) Hottendorf Hannover 23 evangelík svobodný bez úplavice 12.2.1814 12.2.1814
732 Francouzský válečný zajatec - 101. 4 vojín Lesche Pier Woadnant Francie 22 katolík svobodný bez vodnatelnost 13.2.1814 13.2.1814
733 Von Qärtz Cordon, špitál č.24 desátník Andreas Ulrich Otenwald (orig. Otanwak) Morava 39 katolík svobodný bez břišní tyfus 13.2.1814 13.2.1814
734 Francouzský válečný zajatec - 25. vojín Francwar (Français) Berleul (orig. Berleür) Schlewu Francie 23 katolík svobodný bez vodnatelnost 14.2.1814 14.2.1814
735 Francouzský válečný zajatec - 7. 2 vojín Mariny Francwar (Français) Letriku Francie 22 katolík svobodný bez vodnatelnost 15.2.1814 15.2.1814
736 Špitál civilní ošetřovatel Franz Wostrý Mohelna / Mohelno Morava 38 katolík svobodný bez břišní tyfus 15.2.1814 15.2.1814
737 Francouzský válečný zajatec - 7. 2 vojín Georg Genio Briqudor Francie 22 katolík svobodný bez průjem 16.2.1814 16.2.1814
738 Mariaschi Infanterie 2 1 vojín Allex Barno Alfarner Uhersko 22 katolík svobodný bez střelné poranění 16.2.1814 16.2.1814
739 Špitál vozataj Jacob Clibhan Eger / Cheb Čechy 24 katolík svobodný bez tuberkulóza 16.2.1814 16.2.1814
740 Francouzský válečný zajatec - 55. 1 vojín Jean Luil Churpo Francie 19 katolík svobodný bez zánět hrudníku (orig. úplavice) 18.2.1814 18.2.1814
741 Francouzský válečný zajatec - 42. 2 vojín Cuinet Antoine Lanschetsch Francie 25 katolík svobodný bez úplavice 18.2.1814 18.2.1814
742 Francouzský válečný zajatec - 30. vojín Saul Aimable Früz Francie 27 katolík svobodný bez vodnatelnost 18.2.1814 18.2.1814
743 Francouzský válečný zajatec - 9. 4 vojín Casimir Werbie Azat Francie 19 katolík svobodný bez průjem 18.2.1814 18.2.1814
744 Argentau 2 8 vojín Petr Schober Hallistau Čechy 19 katolík svobodný bez vodnatelnost 18.2.1814 18.2.1814
745 Wenzl Colloredo č.56 1 5 vojín Bartolomeus Beswensky Kruty Polsko 26 katolík svobodný bez vodnatelnost 19.2.1814 19.2.1814
746 Simschein 2 11 vojín Anton Charwat (orig. Charwert) Klsten Uhersko 22 katolík svobodný bez úplavice 18.2.1814 18.2.1814
747 Francouzský válečný zajatec - 72. 2 vojín Jean Odriw (orig. Odriu) Agalun Francie 19 katolík svobodný bez úplavice 18.2.1814 19.2.1814
748 Špitál č.24 ošetřovatel Buchta Haviesy Morava 18 katolík svobodný bez vysílení 30.1.1814
749 Špitál č.24 ošetřovatel Georg Babak Loppenik / Lopeník Morava 19 katolík svobodný bez břišní tyfus 31.1.1814
750 Špitál č.24 ošetřovatel Florian Beran Prziloschin Morava 35 katolík ženatý bez břišní tyfus 16.2.1814
751 Francouzský válečný zajatec - 11.(orig. 72.) 2 vozataj Francwoa (Français) Maries Ored Schambery Francie 37 katolík svobodný bez úplavice 18.2.1814 19.2.1814
752 Deutsch Legion 5 vojín Franz Karnberg Feldnote Brabantsko 19 katolík svobodný bez vodnatelnost 19.2.1814 19.2.1814
753 Kenkinsuowak 1 3 vojín Jakob Wasilow Wollawarsky Rusko 35 katolík svobodný bez břišní tyfus 19.2.1814 19.2.1814
754 Francouzský válečný zajatec - 36. vozataj Ctchwerry Pier (orig. Cherverry) Schanster Francie 21 katolík svobodný bez průjem 19.2.1814 19.2.1814
755 Francouzský válečný zajatec - 11. 6 vojín Aude Antoine Wenland Francie 20 katolík svobodný bez průjem 19.2.1814 19.2.1814
756 Francouzský válečný zajatec - 57. 1 4 vojín Senfak Kama Lanun (orig. Lermun) Francie 22 katolík svobodný bez průjem 19.2.1814 19.2.1814
757 Francouzský válečný zajatec - 33. granátník Charlo Viso Etan Francie 22 katolík svobodný bez úplavice 20.2.1814 20.2.1814
758 Špitál civilní ošetřovatel Lorenz Komenda Skalitz / Skalice Morava 48 katolík ženatý bez břišní tyfus 20.2.1814 20.2.1814
759 Špitál civilní ošetřovatel Mathias Lepacz Jeschow (orig. Teschow) Morava 23 katolík svobodný bez úplavice 21.2.1814 21.2.1814
760 Špitál civilní ošetřovatel Joseph Hallamischek Rossenau Morava 21 katolík svobodný bez průjem 21.2.1814 21.2.1814
761 …arsand Infanterie 2 10 vojín Veit Giergel Wirmat Čechy 20 katolík svobodný bez průjem 21.2.1814 21.2.1814
762 Francouzský válečný zajatec - 4. 3 vojín Joseph Bine Siransu Francie 20 katolík svobodný bez vodnatelnost 22.2.1814 22.2.1814
763 26. myslivecký 1 vojín Jakob Nifotov Cztakoy Rusko 32 katolík svobodný bez úplavice 22.2.1814 22.2.1814
764 Francouzský válečný zajatec - 41. 3 vojín Pieru Rigou Lualesen Francie 23 katolík svobodný bez průjem 24.2.1814 24.2.1814
765 Francouzský válečný zajatec - 12. 1 vojín Bruger Crepien (orig. Czejnen) Hangtoras Francie 22 katolík svobodný bez průjem 24.2.1814 24.2.1814
766 Císařská zeměbrana 3 vojín Owian Straka Luigoschu Morava 35 katolík svobodný bez břišní tyfus 24.2.1814 24.2.1814
767 Francouzský válečný zajatec - 7. 7 vojín Gaspart Chando Antschank Francie 22 katolík svobodný bez průjem 25.2.1814 25.2.1814
768 Hessen Bomburg 1 vojín Johann Balluk Bikits Uhersko 21 katolík svobodný bez vodnatelnost 25.2.1814 25.2.1814
769 Cattolinsky (orig. Callotinszky) 3 13 vojín Peter Hlesna Holum Polsko 16 katolík svobodný bez průjem 26.2.1814 26.2.1814
770 Francouzský válečný zajatec - 57. 6 vojín Fawari Felix Fawiany Itálie 22 katolík svobodný bez průjem (orig. břišní tyfus) 27.2.1814 27.2.1814
771 Coburg Landwehr vojín Joseph Prokesch Stadnitze Morava 28 katolík svobodný bez průjem 27.2.1814 27.2.1814
772 Prinz de Ligne (Grenz de Ligne) 3 16 vojín Andreas Scherha Swosawetz Polsko 20 katolík svobodný bez vodnatelnost 27.2.1814 27.2.1814
773 Francouzský válečný zajatec 1 1 vojín Rome Rewely Saumale Francie 25 katolík svobodný bez průjem 27.2.1814 27.2.1814
774 Francouzský válečný zajatec - 1. 15 vojín Beniamin Lekler Blandau Francie 24 katolík svobodný bez průjem 28.2.1814 28.2.1814
775 Francouzský válečný zajatec - 17. vojín Pier Jarin Lurschut Francie 20 katolík svobodný bez průjem 28.2.1814 28.2.1814
776 Leib Garde 1 1 vojín Fimon Leitpetrof (správně Jabrof) St. Diporsky Rusko 28 pravoslavný ženatý bez průjem 28.2.1814 28.2.1814
777 Walachisch 1 3 vojín Johann Toderwlag Dokosiga Valašsko 18 pravoslavný ženatý bez průjem 1.3.1814 1.3.1814
778 Artillerie Handlanger (pomocník artilerie) vojín Franz Radlmar Brobetz Morava 22 katolík svobodný bez průjem 1.3.1814 1.3.1814
779 Špitál svobodník Johann Bischko Dobrolani Halič 50 břišní tyfus 6.3.1814 6.3.1814
780 Špitál ošetřovatel Mathias Mrasek Jakovitz Čechy 30 katolík svobodný bez břišní tyfus 9.3.1814 9.3.1814
781 Kaunitz 1 vojín Franz Blaschek Bratlitz Morava 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 21.2.1814 26.2.1814
782 Špitál č.25 ošetřovatel Georg Finarschik Mitl Betzwa / Střední Bečva Morava 19 katolík svobodný bez úplavice 10.2.1814 10.2.1814
783 Špitál č.25 ošetřovatel Joseph Hakaniczek Boschwa Morava 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 21.2.1814 21.2.1814
784 Špitál č.25 ošetřovatel Thomas Dawliczek Knowitz Morava 19 katolík svobodný bez zápal plyc 10.2.1814 10.2.1814
785 Špitál č.25 ošetřovatel Georg Rischka Unter Nischitz Morava 24 katolík svobodný bez břišní tyfus 6.2.1814 6.2.1814
786 Špitál č.25 ošetřovatel Indruk Politz Morava 18 katolík svobodný bez břišní tyfus 8.2.1814 8.2.1814
787 Špitál č.25 ošetřovatel Joseph Ertler Kunowitz / Kunovice Morava 18 katolík svobodný bez průjem 31.1.1814 31.1.1814
788 Špitál č.25 ošetřovatel Ignata Häger Wißburg Morava 20 katolík svobodný bez průjem 31.1.1814 31.1.1814
789 Špitál č.25 ošetřovatel Winzenz Blaschek Chalzow Morava 20 katolík svobodný bez úplavice 31.1.1814 31.1.1814
1 Špitál ošetřovatel Johann Zempel Deitsch Tasny Morava 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 15.12.1813
2 Špitál ošetřovatel Ciril Trebanek Bílovice Morava 33 katolík ženatý bez břišní tyfus 5.12.1813
3 Špitál manželka desátníka Theresia Hortreich rozená English Deutsch Hause / Hůzová Morava 56 katolík ženatá bez břišní tyfus 18.2.1814
4 Špitál Elisabetha dcera šikovatele Karla Loraye a Magdaleny Wolk 3 katolík svobodná bez břišní tyfus 6.1.1814
5 Špitál, Coburg Regiment Apollonia dcera desátníka Josepha Kaminského a Apollonie Leopoldchas 1 den katolík svobodná bez 8.1.1814
6 Joseph Colloredo 1 4 vojín Aleschku (nebo Alrschku) Janov Hopcau Morava 50 katolík ženatý bez úplavice 13.1.1814
7 Špitál svobodník Johann Kretzer Brno Morava 20 katolík svobodný truhlář břišní tyfus 23.4.1814
9 Francouzský válečný zajatec vojín Jan Gemian Tege Kopta Francie 26 katolík svobodný bez úplavice 10.12.1813
10 vojín Pier Jan Joseph Schänber Francie 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 12.12.1813 12.12.1813
11 vojín Jann. Bapt. Gulmar Kuplurt Francie 19 katolík svobodný bez úplavice 20.12.1813
12 vojín Johann Obturade Salzburg Tirolsko 21 katolík svobodný bez úplavice 20.12.1813
13 vojín Vojci Fridericus Surima Francie 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 21.12.1813
14 Francouzský válečný zajatec - 136. vojín Valentin Birgauer Paris / Paříž Francie 18 katolík svobodný bez úplavice 21.12.1813
15 Francouzský válečný zajatec - 3. vojín Eserau Edem Erebiud Francie 22 katolík svobodný bez padl zde 24.12.1813
16 Francouzský válečný zajatec - 72. vojín Fransua (Français) Defenlafel Novi Francie 23 katolík svobodný bez břišní tyfus 30.12.1813
18 Francouzský válečný zajatec - 21. 2 vojín Johann Zaken Lerog Francie 26 katolík svobodný bez průjem 04.03.1814
19 Francouzský válečný zajatec - 33. 1 vojín Beror Anton Martini Rosuu Francie 21 katolík svobodný bez břišní tyfus 40.03.1814
20 Francouzský válečný zajatec - 3. 3 vojín Gus. Vilhelm Sönnauer Schenpfin Hannover 22 evangelík svobodný bez průjem 04.03.1814
21 Francouzský válečný zajatec - 8. 3 vojín Franz Sirok Koroen Francie 17 katolík svobodný bez průjem 07.03.1814
22 40. Landwehr Würtzburg 6 vojín Thomas Zubarhi Ronwaletz Morava 29 katolík ženatý bez průjem 10.03.1814
23 Francouzský válečný zajatec - 10. 6 vojín Français Dictour Troja Francie 25 katolík svobodný bez kurděje 13.03.1814
24 Špitál č.24 ošetřovatel Florian Tatzko Krems Čechy 29 katolík svobodný bez břišní tyfus 16.03.1814
25 Špitál ošetřovatel Andreas Rzitzazek Krems Čechy 40 katolík svobodný bez břišní tyfus 16.03.1814